Collectie Jaap van Soest over Curaçao

Biographical / Historical Note

Over deze door Jaap van Soest verzamelde collectie betreffende 'Lonen en prijzen op Curaçao in de eerste helft van de 20ste eeuw' meldt Van Soest zelf: 'Tijdens mijn verblijf op Curaçao heb ik o.a. onderzoek gedaan naar de economische geschiedenis van Curaçao in de twintigste eeuw, en heb me vervolgens verdiept in de economische en monetaire geschiedenis van de Nederlandse Antillen in de negentiende en twintigste eeuw. Uit het onderzoeksmateriaal bleef genoeg over voor een vervolg-project, over de ontwikkeling van arbeid, lonen en prijzen op Curaçao in de eerste helft van de 20e eeuw. Door allerlei omstandigheden heeft daarvan alleen het gedeelte over arbeid de drukpers gehaald. Voor de studie over lonen en prijzen is geen aanvullend onderzoek meer gedaan, de toen beschikbare grondstof is ruim 30 jaar onaangeroerd blijven liggen. Na mijn pensionering stond ik voor de vraag wat te doen met al het onderzoeksmateriaal. Van de twintig grote dozen met aantekeningen en kopieën zijn na selectie en vernietiging acht dozen overgedragen aan het Nationaal Archief van Curaçao, en daar met een plaatsingslijst toegankelijk gemaakt voor andere onderzoekers. Vervolgens zijn de kwantitatieve gegevens voorzover deze in cijferreeksen waren weer te geven door mij gedigitaliseerd en geordend in 178 tabellen met samen 2091 cijferreeksen; dit bestand is beschikbaar gesteld aan andere onderzoekers via KNAW/DANS/EASY onder de titel Curaçaose cijferreeksen 1828 – 1955. Van de naar schatting 20.000 systeemkaarten met gegevens - typisch voor het pre-digitale tijdperk - is een deel vernietigd conform een eerdere overeenkomst en sluimert de rest in kaartenbakken. De systeemkaarten bevatten in de kopregel telkens drie ingangen waarop ze kunnen worden geordend: onderwerp, jaartal en bron. Uit mijn kaartenbakken heb ik indertijd ongeveer 3000 kaarten met gegevens over lonen en prijzen geselecteerd, en geordend naar deel-onderwerpen. Samen met een doos documenten over hetzelfde thema bieden ze een interessante aanzet (maar ook niet meer dan dat: aanvullend onderzoek is zeker nodig) voor een monografie. De opzet was - indertijd - om mijn studies over de economie als geheel (tamelijk macro, al ging het over een betrekkelijk kleine eilandelijke economie) aan te vullen met een micro-benadering, vanuit de burger: waar en hoe vonden de mensen werk, verdienden zij hun inkomen, besteedden zij hun geld ? Werd de welvaart van het land vertaald in welvaart voor alle burgers, en zo ja: hoe?'.

Custodial History

Een selectie uit het door Jaap van Soest verzamelde materiaal is in 2015 aan de Stichting NEHA geschonken.

Content

Economisch- en sociaalhistorisch archief- en documentatiemateriaal betreffende Curaçao in de negentiende en twintigste eeuw, in het bijzonder rond de thema's arbeidsmarkt, lonen en prijzen (1905-) 1936-1979.

Processing Information

Deze beschrijving in EAD is gemaakt door Bouwe Hijma, IISG, in 2015.