Fotocollectie van Het Vrije Volk

Access

Vrij

Restrictions on Use

Het copyright op het materiaal in deze collectie berust bij de vervaardiger(s) of andere copyrighthouders; niet bij het IISG. In vele gevallen dient de eigenaar van zulke rechten echter toestemming te geven voor de vermenigvuldiging van het materiaal, in het bijzonder voor commerciele doeleinden. Het vaststellen wie de eigenaar is en het verkrijgen van toestemming is de taak van de gebruiker. Bent u de eigenaar van de rechten, neem dan alstublieft contact op met het IISG.

Zie verder: IISG-webpagina over copyrights.

Preferred Citation

Fotocollectie van Het Vrije Volk, inventory number ..., International Institute of Social History, Amsterdam