Collectie Amsterdamsch Effectenblad

Biographical / Historical Note

Een prijscourant is een uitgave waarin de koersen en ander relevante gegevens van alle officieel verhandelde fondsen gepubliceerd worden. De sinds 2 augustus 1796 verschijnende Prys-Courant der Effecten van Nicolaas Cotray wordt algemeen beschouwd als eerste echte prijscourant. Sinds Cotray hebben veel uitgevers en instellingen zich met het verschijnen van de prijscourant beziggehouden. Vanaf 1843 verscheen als opvolger de Prys-Courant der Effecten het Amsterdamsch Effectenblad. De laatste uitgever was het beursbedrijf Euronext. Sinds 2009 verschijnt de prijscourant van deze rechtsopvolger van het Collegie alleen nog online. De huidige papieren rechtsopvolger, het Financieele Dagblad verwijst in de ondertitel nog steeds naar de eerste prijscourant van Cotray: ‘Al het geene tot het financieele eenige betrekking heeft’ – sinds 1796.

Acquisition

Bruikleen Stichting Capital Amsterdam (SCA)/Amsterdamse Beurs 2019

Arrangement

Chronologisch per nummer geordend

Content

45 delen van het Amsterdamsch Effectenblad

Processing Information

Geconverteerd in EAD in 2019

Related Material

Zie ook collecties Historisch Fondsenarchief Amsterdamse Effectenbeurs, Prys-Courant der Effecten, Nieuw Algemeen Effectenblad, (Officiële) Prijscourant, Bijzondere koerslijsten uit oorlogsperiode