Archief kraken Italië en Frankrijk

Biographical / Historical Note

Nederlandse krakers trokken begin jaren tachtig naar Italië (Bologna en Palermo). Door de jaren heen waren er, wederzijds, verschillende solidariteitsacties. In Frankrijk is het kraken nooit zo van de grond gekomen. In 1981 werd er in Parijs een internationale meeting georganiseerd, waar vertegenwoordigers uit Amsterdam aanwezig waren.

Custodial History

Het Staatsarchief is opgericht in 1991 in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Vandaar die naam. In mei 2000 is het archief ondergebracht op het Internationaal Instituut voor Sociale geschiedenis.

Een aantal vrijwilligers begon enthousiast alle op zolder opgeborgen pakketjes actieverleden bij elkaar te brengen. Honderden (voormalige) krakers en kraaksters hebben in de afgelopen jaren met hun verstofte stapeltjes bijgedragen aan de totstandkoming van het Staatsarchief. In totaal beslaat het achief zo'n 90 strekkende meter papier, zo'n 6000 affiches, 1500 foto's en honderden uren kijk- en luisterplezier op videobanden en audiotapes; ook onze kraakgarderobe met bijpassende bescherming en bewapening mag gezien worden.

Oude signatuur: SAVRZ107

Arrangement

De collectie is hoofdzakelijk ontsloten op geografisch onderwerp, niet op de personen of organisaties die aan de collectie hebben bijgedragen. Op deze wijze hebben we getracht de structuur van de beweging, waar je identiteit minder bepaald werd door je achternaam dan door de plek waar je woonde, zo goed mogelijk vast te houden. Groot voordeel is dat de titels in de catalogus ook inderdaad verwijzen naar datgene wat gesuggereerd wordt. Zo bevat b.v. de verzameling van de Indische Buurt alleen materiaal van en over de Indische Buurt en niet de krantjes waar men op geabonneerd was of materiaal van de acties waar men buiten de buurt aan deelnam.

In 2017 is de collectie in EAD geconverteerd en met andere collecties van het IISG geïntegreerd.

Content

In de collectie vanuit en over Italië onder andere een Nederlandse brochure uit 1979 “De autonome beweging in Italië”. Verder divers materiaal, onder andere over het kraakpand (Centro Sociale) Leoncavallo in Milaan en over solidariteitsuitingen met gebeurtenissen in Italië (o.a politieke gevangenen). In de collectie van en over Frankrijk dossiers over de internationale bijeenkomst in 1981 en over kraakpanden in Parijs en Lyon in het begin van de jaren tachtig, alsmede enkele tijdschriften. Verder de publicaties van de onafhankelijk uitgeverijen Le Monde a L'envers en Black-star (s)editions uit Grenoble in de jaren 2010 – 2017. Hieronder de Franse vertaling van De avonturen van Red Rat. Verder Franse nieuwsbrieven en tijdschriften (2014 -1017) met betrekking tot het natuurbehoud in de Alpen: De tout Bois en Le Chambar' Tout, alsmede enige alternatieve tijdschriften uit de jaren zeventig.

Processing Information

Uit php geconverteerd in EAD in 2018