Archief kraken Denemarken, Zweden en Noorwegen

Biographical / Historical Note

Vooral met Denemarken was er door de jaren heen de nodige uitwisseling, vooral met Christiania in Kopenhagen, waar tegen het centrum aan, net buiten de oude stadsmuren, begin jaren zeventig een oud-legeremplacement met bijbehorende behuizing werd gekraakt.

Custodial History

Het Staatsarchief is opgericht in 1991 in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Vandaar die naam. In mei 2000 is het archief ondergebracht op het Internationaal Instituut voor Sociale geschiedenis.

Een aantal vrijwilligers begon enthousiast alle op zolder opgeborgen pakketjes actieverleden bij elkaar te brengen. Honderden (voormalige) krakers en kraaksters hebben in de afgelopen jaren met hun verstofte stapeltjes bijgedragen aan de totstandkoming van het Staatsarchief. In totaal beslaat het achief zo'n 90 strekkende meter papier, zo'n 6000 affiches, 1500 foto's en honderden uren kijk- en luisterplezier op videobanden en audiotapes; ook onze kraakgarderobe met bijpassende bescherming en bewapening mag gezien worden.

Oude signatuur: SAVRZ103

Arrangement

De collectie is hoofdzakelijk ontsloten op geografisch onderwerp, niet op de personen of organisaties die aan de collectie hebben bijgedragen. Op deze wijze hebben we getracht de structuur van de beweging, waar je identiteit minder bepaald werd door je achternaam dan door de plek waar je woonde, zo goed mogelijk vast te houden. Groot voordeel is dat de titels in de catalogus ook inderdaad verwijzen naar datgene wat gesuggereerd wordt. Zo bevat b.v. de verzameling van de Indische Buurt alleen materiaal van en over de Indische Buurt en niet de krantjes waar men op geabonneerd was of materiaal van de acties waar men buiten de buurt aan deelnam.

In 2018 is de collectie in EAD geconverteerd en met andere collecties van het IISG geïntegreerd.

Content

In de collectie behalve materiaal uit Christiania zelf enige dossiers betreffen de Amsterdamse solidariteitsacties met Christiania in de jaren zeventig, begin jaren tachtig. Verder dossiers over solidariteitsacties met andere kraakpanden in Denemarken en in Stockholm, Zweden en een enkel dossier uit Noorwegen.

Processing Information

Uit php geconverteerd in EAD in 2018