Archief Onno Bosma

Stukken betreffende de keuring voor militaire dienst en het beroep op de dienstweigeringswet door Onno Bosma. Bevat ook correspondentie met zijn advocaat J.H. (Hein) van Wijk te Haarlem. 1960-1961. 1 map
Brief d.d. 30 augustus 1965 van de Nederlandse Onderwijzersvereniging aan Onno Bosma betreffende een mogelijk rol van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) bij het verspreiden van informatie over Bosma. 1965. 1 stuk
Divers drukwerk betreffende de CPN. 1964, 1971. 1 omslag
Fotokopie van een brief van Onno Bosma aan Roel [Walraven] en diverse andere stukken betreffende de positie van de Amsterdamse CPN-wethouder van onderwijs Rudi van der Velde en diens vertrek. 1979. 1 omslag
Correspondentie tussen de redactie van De Waarheid, Onno Bosma en Peter Paul de Baar betreffende de publicatie in dit dagblad van een bijdrage van Bosma aan het CPN-congres in juni 1980 te Amsterdam. 1980. 1 omslag
Stukken betreffende de CPN. 1981-1984. 31 mappen
1981.
Deel I. Besluitvorming CPN, manifestatie tegen bezuinigingen 3 oktober 1981 op de Dam, Onderwijsgroep (ABOP-scholing) etc.
Deel II. Dagelijks bestuur en het partijbestuur.
1982.
Voorbreiding CPN congres.
CPN congres.
CPN Diversen, verkiezingen, onderwijs en actie.
1983.
CPN programma, voorbereiding congres 1984.
Euroverkiezingen, sociaal-economische conferentie.
Doorbraakarchief A.
Problemen bij het dagblad De Waarheid.
1984.
Programcongres.
Doorbraakarchief B.
CPN Slot.
Brieven d.d. 6 en 21 februari 1986 van Onno Bosma aan Evert Steenbergen en brief d.d. 7 februari 1986 van Evert Steenbergen aan Onno Bosma betreffende de rol van hen beiden in de richtingenstrijd binnen de ABOP. 1986. 3 stukken

N.B. Ook Jan van den Bosch werd in deze gedachtewisseling betrokken.

Stukken betreffende het project 'Een beter Schoolblad', waarbij het streven was om dit blad van een weekblad onder leiding van het hoofdbestuur van de ABOP te ontwikkelen naar een veertiendaags blad met een onafhankelijke redactie. 1985-1987. 1 map
Brief d.d. 10 september 1991 van Jacques Wallage, staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, aan Onno Bosma in zijn hoedanigheid als hoofdredacteur van het 'Schoolblad' en brief d.d. 19 september 1991 van Onno Bosma aan Jacques Wallage betreffende het formatiebudgetsysyeem. 1991. 2 stukken
Brief d.d. 8 november 1994 van Jo Ritzen, minister van Onderwijs en Wetenschappen, aan Jacques Tichelaar, voorzitter van de ABOP, en brief d.d. 11 november 1994 van Jacques Tichelaar aan Jo Ritzen betreffende de wachtgeldenproblematiek. 1994. 2 stukken
'Ik heb een haat- liefdeverhouding met dat bondje gekregen'. Interview met Henk van der Kolk bij zijn afscheid als bestuurder van de Algemene Onderwijsbond door Onno Bosma. Utrecht: Uitgeverij De Bezige Beer, 18 juni 1997. 1997. 1 stuk