Archief Frysk Ant-Faksisme Komitee (Ljouwert)

Biographical / Historical Note

Het Frysk Ant-Faksisme Komitee (AFK) werd als actiegroep actief in 1976 en is officieel opgericht in 1978. Het hield de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend en voerde actie tegen opkomend fascisme. In 1998 is het FAFK opgeheven.

Acquisition

Schenking 2011

Content

Notulen van vergaderingen en stukken betreffende gevoerde acties 1980-1984.

Processing Information

De inhoud van dit EAD-record is geredigeerd door Bouwe Hijma in 2017.