Archief L.C. Vrijman

Biographical / Historical Note

Leonardus Cornelis Vrijman (’s-Gravenhage 1873-1962) arriveerde in november 1896 in Nederlands-Indië en werd in 1898 vertegenwoordiger der Nederlandse Handel Maatschappij in Tjilatjap en in 1900 in Pasoeroean. Van 1912-1918 was hij ook directeur der NV afscheep- en commissiezaak voorheen J.F. Esser en lid van de gewestelijke raad in Pasoeroean. Op 11 maart 1933 arriveerde hij in Suriname en vertrok weer op 19 juni 1934. Hij was daar als agent van de NHM lid van de adviescommissie voor de koffiesteunregeling voor Suriname. Die commissie wordt 31 mei 1935 ontbonden. Vanaf 1929 publiceert hij over reizen en koloniale geschiedenis.

Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving. wetenschappelijke aantekeningen.

N.B. NEHA Bijzondere Collecties 883

Acquisition

Aankoop Theo de Boer, Zalk 2016

Content

Stukken betreffende een enquête door de Koffiecommissie in Suriname in 1933-34, een jaarverslag uit Pasoeroean en manuscripten van publicaties, alle afkomstig van L.C. Vrijman.

Processing Information

Inventaris gemaakt door Piet Lourens en Jan Lucassen, dit EAD-record is geredigeerd door Bouwe Hijma in 2017.