Archief Van der Heem ('s-Gravenhage)

Organisatieschema Van der Heem N.V. Z.j. 1 stuk
Samenvatting van een lezing van Prof. Ir. E. van Emden over 'Het aanhouden van levertijden als productiviteitsbevorderende factor'. 1954. 1 stuk
Samenvatting van een uiteenzetting van 'drs. Bavinck, adj. dir. v. sociale zaken der n.v. Philips te Eindhoven' over het personeelsbeleid in de Verenigde Staten. 1954. 1 stuk
Verslag van de kaderdag Van der Heem op 24 september 1955. 1955. 1 stuk
Rede van Mr. Ir. M. Goote, Inspecteur-Generaal van het Onderwijs, tijdens een conferentie van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven op 22 september 1955. 1955. 1 stuk
Verslag van een lezing van Prof. Dr. B.J.C. Lievegoed voor kader van Van der Heem N.V. op 18 januari 1956. Met bijlage. 1956. 2 stukken
Fotokopieën van diverse krantenknipsels. 1954-1955. 1 omslag
Brochure Methodische instructie bedrijfskadertraining voor hen die regelmatig discussies leiden door J.B. Steevens. Uitgave Van der Heem N.V. Z.j. 1 katern
Stukken betreffende cursus 'Personeelscontacten'. 1955. 2 stukken
Stukken betreffende cursus 'Voordrachtstechniek'. 1963. 1 omslag
Stukken betreffende het 'Normschrift', overgenomen uit het Maandblad van Leraren in het Schoonschrijven. 1961-1962. 1 omslag
Tekst 'Wetenschappelijk kantoorbeheer' door W.H. Leffingwell, vertaald in 1943. 1943. 1 deel
Handleiding 'Instructie voor het typewerk'. 1963. 1 omslag
Voorbeelden van standaardbrieven. Z.j. 1 omslag
Formulieren. Ca. 1951-1963. 1 omslag
Stukken betreffende de jaarlijkse inventarisatie. 1960-1962, 1966-1967. 1 omslag
Vier afleveringen van De Omroep. Maandelijkse uitgave van Van der Heem N.V. Nrs. 83-86. 1946. 1 omslag
Stukken betreffende de excursie van Belgische radiohandelaren op 5 juli 1955 en hun bezoek aan de fabriek aan de Maanweg in Den Haag. 1955. 1 omslag
Stukken betreffende technische ondersteuning bij export. Interheem N.V.. 1963-1965. 1 omslag
Notitie betreffende 'Behandelingsmerken'. Z.j. 1 stuk
Notitie 'Gegevens voor emigranten' (radiofrequenties). Z.j. 2 stukken
Handleiding ' Institution of radio and television, Dictionary of technical expressions Ingles-Español. San José, Costa-Rica. 1962. 1 katern
Transparanten over kansen van de autoradio RP 1666 voor de exportmarkt. 1965. 1 omslag
'Werkontledingen voor het persoonlijk gebruik van G.M. Kerkhof. Fabriek: Maanweg'. 1956. 1 deel
Agenda voor de speciale bestuursvergadering op 9 mei 1963. 1963. 1 stuk
Fotokopie van artikel 'Algemene inleiding tot de kleurentelevisie' door A.G. Holleboom uit Polytechnisch Tijdschrift. Jrg. 20, nr. 12 (9 juni 1965), p. 403-408. 1965. 1 stuk
Van der Heem Nieuws 8: Erres RP 164 pocket transistor. Z.j. 1 stuk
Van der Heem Nieuws 9: Erres RP 563.1 all transistor portable radio. Z.j. 1 stuk
Van der Heem Nieuws 18: Erres RA 647 stereo FMS. Z.j. 1 stuk
Brochure Technische gegevens EHt-VT-HBM show, 28 juni 1965. Alsmede enkele andere stukken. 1965 en z.j. 1 omslag
Tekening Erres ventilator. Z.j. 1 stuk
Productieschema schuurvoet ENAF N.V. Utrecht. Z.j. 1 stuk
Notitie bezoek aan Indola. N.V. Met adressenlijst van Indola Electric Nederland N.V. 1964. 1 omslag
Ingekleurde tekeningen van winkelpand Indola electric. schaal 1: 50. Z.j. 1 omslag
Foto's van de Indola haardroger. Z.j. 1 omslag
Drie cliché's met reclame voor Indola electric mixer en haardroogkap. Z.j. 1 omslag
Tegel ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Van der Heem N.V. 1926-1951. Vervaardigd door N.V. Westraven Utrecht. 1951. 1 tegel in doosje
Reclamefolders en foto's van Cordes, Daalderop, Indesit en Neckermann. Z.j. 1 omslag