Collectie nota's van K.W. van Gorkom betreffende de gouvernementskoffiecultuur in Nederlands-Indië

Biographical / Historical Note

Karel Wessel van Gorkom; geboren in Zutphen 1835, overleden in Baarn 1910; sinds 1864 hoofd van de gouvernements-kinaonderneming in Buitenzorg en van 1875-1878 hoofdinspecteur van de suiker- en rijstcultuur; keerde in 1880 terug naar Nederland en gaf les aan de landbouwschool in Wageningen.

N.B. Zie ook: H.C. Prinsen Geerligs, Dr. K.W. van Gorkom's Oost-Indische cultures (Amsterdam 1917-1919), 3 delen.

Systematische indeling: H: Regulering van het economisch leven. Wetgeving

NEHA Bijzondere collecties 846

Acquisition

Aankoop bij antiquariaat Van der Steur 2015

Content

'Twee nota’s van den heer Dr. K.W. van Gorkom met de kantteekeningen daarop van den heer H.D. Canne (en van den heer Riedel), en kantteekeningen op deze kantteekeningen van den heer dr. J.G.F. Riedel'; de nota's betreffen de gouvernementskoffiecultuur op Java, Sumatra en Celebes.

N.B. Genoemde gepensioneerde Oostindische hoofdambtenaren maken deel uit van de op 14 oktober 1888 ingestelde staatscommissie die voorstellen moest doen om de achteruitgang van de gouvernementskoffiecultuur op Java tegen te gaan. Canne is voorzitter. Van Gorkum geeft een overzicht en voorstellen tot verbetering. Canne vat de voorstellen samen, waarop Van Gorkum weer commentaar levert. Riedel levert zelfstandig commentaar op 12 en 24 december 1888 en 20 november 1889. Het volledige rapport is gedrukt in den Haag in 1889: Gouvernements-koffiecultuur. Rapport van de staatscommissie benoemd bij KB van 14 oktober 1888 ('s-Gravenhage: Gebr. Van Cleef 1889), 144 p. Hier is als afwijkende opinie alleen een advies van commissielid L. Wessels afgedrukt.

Processing Information

De inhoud van dit EAD-record is geredigeerd door Bouwe Hijma in 2016.