Collectie Namen en wapenen der Heeren Raaden in Haarlem

Biographical / Historical Note

Systematische indeling: J. Personen en families

NEHA Bijzondere collecties 844

Acquisition

Onbekend Z.j.

Content

Namen en wapenen der Edelachtbaare Heeren Raaden in de Vroedschap der Stad Haarlem sedert den jaare 1618, in welk Jaar de Regeering door den Heer Stadhouder is veranderd. Uytgegeven door Bernardus Cleynhens, Konst- en Kaartverkoper tot Haarlem. J. Reeland collegit, K. van Jagen fecit, B. Cleynhens excudit. 216 van de 260 plaatsen voor wapenen zijn bedrukt, in zwart / wit. De jaartallen van de titularissen lopen van 1583 tot 1735.

Processing Information

De inhoud van dit EAD-record is geredigeerd door Bouwe Hijma in 2016.