Collectie Namen en wapenen der Heeren Raaden in Haarlem

Creator
  • Collectie Namen en wapenen der Heeren Raaden in Haarlem
AbstractNamen en wapenen der Edelachtbaare Heeren Raaden in de Vroedschap der Stad Haarlem sedert den jaare 1618, in welk Jaar de Regeering door den Heer Stadhouder is veranderd. Uytgegeven door Bernardus Cleynhens, Konst- en Kaartverkoper tot Haarlem. J. Reeland collegit, K. van Jagen fecit, B. Cleynhens excudit.
(continue reading...)
Period1735 ( Inclusive )
Extent
  • 0.01 m.
AccessVrij
Language of Material
  • Dutch
Collection IDARCH04444
RepositoryNederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA)
Permanent Linkhttp://hdl.handle.net/10622/ARCH04444