Archief Lourentius Gros

Stukken betreffende opbouw en uitkering van pensioen. 1922-1923, 1927-1928, 1940. 1 omslag
Stukken betreffende tegemoetkoming kosten verloskundige hulp. 1934, 1938. 1 omslag
Stukken betreffende aanstellingen bij het ministerie van Justitie. 1922, 1932, 1934-1937, 1939, 1941, 1943, 1951. 1 omslag
Kennisgevingen betreffende salaris en pensioen. 1942, 1946, 1948-1950. 1 omslag
Stukken betreffende huisvesting en verhuizingen. 1933, 1935, 1937, 1943-1944, 1946-1947. 1 omslag
Correspondentie met diverse personen en instanties. 1935, 1937, 1941-1942, 1944-1946, 1951, 1953-1954. 5 omslagen
Ministerie van Justitie. 1935, 1937, 1946, 1949-1950-1953.
Rijksopvoedingsgesticht voor Jongens Amersfoort (ROGA). Met verslag over de jaren 1937-1939 en getypt verslag over de evacuatie in het najaar van 1944. 1941-1942, 1944-1946, 1951, 1953.
Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond (CNAB) en Algemene Bond van Ambtenaren (ABVA). 1937, 1946, 1951-1953.
J.H. Scheps. 1953.
Divers. 1937, 1942-1943, 1946, 1949, 1954.
Brochure Summier overzicht van de Geschiedenis van het Interneeringskamp "De Kruisberg" Doetinchem. Met opdracht in briefvorm aan L. Gros. Met bijlage. 1945. 1 katern
'Een korte beschouwing over mogelijkheden van een betere efficiency bij het Dienstvak Rijksopvoedingswezen' door L. Gros, Commies R.O.G. Amersfoort. 1948. 1 stuk
Brochure Tentoonstelling "R.O.G.A." in het Rijks-Opvoedingsgesticht te Amersfoort van 1 - 8 September 1950. 1950. 1 katern
Stukken betreffende het tucht- en opvoedingswezen. 1948, 1950 en z.j. 1 omslag
Uitgave in eigen beheer Herinneringen aan het huis op de berg en het Rijksopvoedingsgesticht te Amersfoort door Henk Gros.Z.j. 1 map
Typoscript 'Levensgeschiedenis / loopbaan van Lourentius Gros. Z.j. 1 stuk