Archief Jacques Giele

Getuigschrift Gymnasium A, Maastricht . 1961. 1 stuk
Foto's redactie Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland. 1977-1978. 1 omslag
Unieboek. 1973-1983. 1 omslag
S.J. Vles. 1975. 1 stuk
J.M.M. de Meere. 1976. 1 stuk
Theologische Hogeschool, Kampen. 1975. 3 stukken
Stage Marten Buschman. 1976. 2 stukken
Discorsi interview. 1976. 2 stukken
Stichting Lau Mazirelfonds. 1981. 1 stuk
Voor galg en rad. 1982. 1 omslag
Poldermans welvaren 1 omslag
Dagboek. 1980-1987. 1 omslag
1981-1982 1 omslag
De rosse satan. 1980. 1 omslag
Fragmenten 1 omslag
In de woestijn 1 omslag
Dagboek. 1990. 1 omslag
Bijbelverhaal volgens de Menark. 1983. 1 omslag
Shëndeti of Het land der beloften. 1995. 1 omslag
Wak in het heelal. 1995. 1 omslag
Hoofdstuk 6 1 omslag
Alexander Rietveld. 1986. 1 omslag
Noem het angst. 1983. 1 omslag
Vanavond eten we boerenkool. 1968. 1 omslag
Een glasheldere, koude ochtend in april. 1 omslag
Vee (Het paradijs der armen). 1 omslag
Armenfabrieken 1 omslag
Willem II koning van Cocanje. 1 omslag
A.T. Mann : Heilige bouwkunst. 1 omslag
Ben ik mijn broeders hoeder?. 1985. 1 omslag
Het grote Lewis Paine-boek. 1996. 1 omslag
Het land van Kokanje 1 omslag
Prijs de dag Emmanuël 1 omslag
In het land der Skipetaren. 1988-2008. 1 omslag
Dagboekaantekeningen 1 omslag
Jeronimo's verhaal 1 omslag
Dagboek. 1988. 1 omslag
De oppositie der 'volksmannen' (1851-1869). 1 omslag
De pen in de aanslag : radikale journalisten en de eerste sociaal-revolutionaire akties in Amsterdam (1844-1848). 1 omslag
Arbeidersbestaan : levenhouding en maatschappijbeeld van de arbeidende klasse in Nederland in het midden van de 19e eeuw. 1 omslag
De oprichting van de eerste sociaal demokratische vereniging in Nederland (1878). 1 omslag
F. Domela Nieuwenhuis en het Nederlands anarchisme. 1 omslag

artikel voor Provo

De zwarte en de witte visie. 1979-1980. 1 omslag

2 afleveringen van 'Soap' met brief van Pim Fortuyn, 1980

Naar een nieuwe sociale geschiedenis. 1972. 1 omslag

twee versies, met afzonderlijk commentaar van Leo Biegel, 1973

Naar een nieuwe sociale geschiedenis. 1972. 1 omslag

andere versie, plus literatuur-verwerking

Willem Ansing : oprichter van de Sociaal-Demokratiese Vereniging 1 omslag
Bij: 'Een vergeten hoofdstuk' ; een aanzet tot een historiografische analyse van de geschiedschrijving van de Nederlandse arbeidersbeweging 1 omslag

Samen met Joop Scheerman opgezet. Tekst lijkt van Jacques

Geschiedenis van de pers. 1 omslag
Tussen wetenschap en politiek (Kritische beschouwing over: D. Hudig jr., De vakbeweging in Nederland 1866-1878, Amsterdam 1904, VIII en 265 p.). 1 omslag
Vita frederici episcopi leodiensis. 1965. 1 omslag

Frederik, bisschop van Luik, 1119-1121

Het belastingoproer van 1835. 1977. 1 omslag
Zigeuners in Nederland 1 omslag

z.j., na 1977

De Parijse commune van 1871. 1965. 1 omslag

scriptie

De jaren veertig en De typografen organisatie. 1 omslag
De hervorming van geheel de maatschappij 1 omslag

oorspronkelijk concept voor 1e hoofdstuk proefschrift, z.j. circa 1969

De 'vergeten' arbeiders. 1 omslag
Socialisme en vakbeweging : de opkomst van socialistiese vakorganisaties in Nederland (1878-1890) : voorstudie voor de geschiedenis van het Nationaal Arbeids-Sekretariaat in de periode 1893-1907. 1978. 1 omslag

voorstudie voor artikel in het Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland

Land of Albania 1 omslag
losse blaadjes proefschrift? 1 omslag
Bernard Bruno Liebers, Leipzig 1836 - Den Haag 1895. 1 omslag

korte biografie

Het Amsterdamse armenhuis ; Het hol. 1978. 1 omslag
Marx in Holland : de onwaarschijnlijke geschiedenis van het Haagse kongres van de Eerste Internationale in de eerste week van september 1872. 1980. 1 omslag
Het 'fort van Sjako' op de Elandsgracht in 1880. 1 omslag
Bronnen m.b.t. de Eerste Internationale 1 omslag
Bronnen m.b.t. de Eerste Internationale 1 omslag
De Eerste Internationale in Nederland. 1969. 1 omslag

artikel voor/in Spiegel historiael

Agenten en agitoren : de Nederlandse politie versus de Eerste Internationale. 1969. 1 omslag

artikel voor/in Vrij Nederland

De collectivisatie van de Catalaanse industrie tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-1937). 1972-1973. 1 omslag
archiefonderzoek 1 omslag
De anarchisten in de Spaanse Burgeroorlog. 1969. 1 omslag

artikel voor 'Tweede Wereldoorlog' aflevering 5

De kollektivisatie in Catalonië 1936-1939 1 omslag

systeemkaarten

Het anarchistische experiment : de kollektivisatie van de Catalaanse ekonomie tijdens de Spaanse Burgeroorlog 1936-1939. 1968. 1 omslag
Paaseiland 1 omslag
Deelnemerslijsten en notulen. 1972-1973. 1 omslag
KNAW Registratie van lopend onderzoek in de sociale wetenschappen. 1 omslag
Werkhypothese, concept eindverslag en kwantitatieve gegevens. 1 omslag
Leeronderzoek, propedeuseonderwijsgroep, begeleiding Cees van der Eijk en Jacques Giele. 1972. 1 omslag
Basisgegevens. 2 omslagen
Werkstukken en uittreksels. 2 omslagen
Werkstukken van Selma Sevenhuysen. 1973. 1 omslag
Werkstukken van Geert Jan van Oenen. 1972-1973. 1 omslag
Werkstuk van Geert Jan van Oenen en Selma Sevenhuysen . 1974. 1 omslag

met commentaar van Jacques Giele

Werkstuk van Arthur Drost. 1973. 1 omslag
Werkstuk van Alain Stom. 1973 1 omslag
Algemene stukken en deelnemerslijst. 1973-1976. 1 omslag
Notulen.
Notulen. 1973-1974. 1 omslag
Notulen. 1974-1975 1 omslag
Notulen. 1975-1976. 1 omslag
Theoretische aspecten en algemene uitgangspunten. 1 omslag
Stakingen tot aan 1815. 1 omslag
De georganiseerde arbeidersbeweging. 1 omslag
Vroege georganiseerde stakingen. 1 omslag
Van spontane stakingen naar georganiseerde stakingen. 1 omslag
Levens- en arbeidsomstandigheden van de arbeidersklasse. 1 omslag
Stakingen in het buitenland 1 omslag
Werkstukken. 1973-1974. 1 omslag
Werkstukken. 1974-1975. 1 omslag
Werkstukken. 1975-1976. 1 omslag
Werkstukken van Corina van Arnhem en Péjé Knegtmans. 1976. 1 omslag
Werkstukken zonder datum 2 omslagen
Diverse losse stukken 1 omslag
Algemene stukken en deelnemerslijst. 1 omslag
Notulen.
Notulen. maart-september 1974. 1 omslag
Notulen. 1974-1975 1 omslag
Notulen. 1975-1976. 1 omslag
Notulen. 1977-1978. 1 omslag
Werkstukken Paul van Vuurden over sigarenmakers en tabaksbewerkers. 1975-1976. 1 omslag
Werkstukken van Tony Jansen over havenarbeiders. 1975 1 omslag
Werkstuk van Tony Jansen over de Scheeps- en Bootwerkersbond. 1976. 1 omslag
Werkstuk van Jan Sweerts over de typografenbond. 1975. 1 omslag
Werkstuk van Ria Kuip over 'De scheurcirculaire'. 1975. 1 omslag
Werkstuk van Tineke van Gessel over de organisatie buiten het NAS. 1976. 1 omslag
Werkstukken van Tineke van Gessel over de SDAP en het NAS. 1975-1976. 1 omslag
Werkstukken van Eva van Sonderen over sigarenmakers en het vegetarisme en theosofie. 1975. 1 omslag
Werkstukken van Hans Arends en Kees Stuurop over de rol van vakaktie. 1975. 1 omslag
Werkstuk van Kees Stuurop en Hans Arends over De ideologie van het NAS. 1976. 1 omslag
Werkstuk van Kees Stuurop en Hans Arends over De ideologie van het NAS, nieuwe versie. 1977. 1 omslag
Werkstuk van Hans Arends en Kees Stuurop over Jan van Zomeren, voorzitter van het NAS 1 omslag
Werkstuk van Wim Berkes en Tjeerd A. Haitjema: Federatie : sentralisatie of desentralisatie . 1975. 1 omslag

Is van buiten de werkgroep

Werkstuk van Jacques Giele: Socialisme en vakbeweging : de opkomst van de socialistiese vakorganisaties in Nederland (1878-1890) : voorstudie voor de geschiedenis van het Nationaal Arbeids-Sekretariaat in de periode 1893-1907. 1978. 1 omslag
Werkstuk van Johan Frieswijk m.m.v. Jos van Meeuwen: Chronologie van het NAS en de vakbeweging in de jaren 1893-1907. 1975. 1 omslag
Werkstuk van Johan Frieswijk : De Nederlandsche Bond van Landarbeiders (1897-1907). 1976. 1 omslag
Diverse werkstukken van Johan Frieswijk. 1974 1 omslag
Werkstuk van Ruud Heldoorn: De Algemene Nederlandse Timmerliedenbond in de jaren 1893-1906. 1977. 1 omslag
Werkstukken van Marten Buschman over de Bakkergezellenbond. 1975-1976. 1 omslag
Werkstuk van Marten Buschman over de Schildersgezellenbond. 1976. 1 omslag
Werkstuk van Marten Buschman: De organisatie-struktuur van het NAS. 1976. 1 omslag
Werkstuk van Marten Buschman over het bakkersbedrijf. 1976. 1 omslag
Werkstuk van Marten Buschman: Systematische indeling en formele analise van alle tot nu toe geproduceerde werkstukken. 1976. 1 omslag
Werkstuk van Marten Buschman over de Scheurcirculaire en Gerrit van Erkel. 1977. 1 omslag
Werkstuk van Marten Buschman: Materiaal voor de analise van het ledenbestand van het NAS. 1976. 1 omslag
Notulen Instituutsraad Documentatiecentrum voor Nieuwste Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. 1973-1975. 1 omslag
F.H. Becker over arbeiderszelfbestuur in de bouw in Amsterdam, 1920-1923. 1973. 1 omslag
Mareille Zwinkels, Marga van den Heuvel en Kees van Dongen over industrialisatie en kapitalisme in Nederland in de 19e eeuw. 1973. 1 omslag
T. de la Rambelje en D. Segal over arbeiderszelfbestuur. 1973. 1 omslag
Karel van Dijk en Stefan Geerts: De Duitse sociaal-demokratie als scheurmaker in de nederlandsche arbeidersbeweging. 1973. 1 omslag
Jouke Frieswijk (15.VI.1891 - 28.II.1974) Kleine herinneringen. 1970. 1 omslag
Boekbespreking door Herman Böhl: Over het gewone volk van Nederland (Paul Offermans en Bernt Feis, Nijmegen, 1975). 1975. 1 omslag
Grietje Oldersma: Het gildensocialisme. 1977. 1 omslag
Ruud Vreeman: Zestig jaar jongeren in het NVV. 1978. 1 omslag

Concept

Rolf Zoutendijk: Ferdinand Domela Nieuwenhuis en de oprichting van het blad Recht voor Allen 1 omslag