Archief SAAM

Biographical / Historical Note

In 1979 ontstond het Comité SAAM (Steun Aan Argentijnse Moeders) nadat vier Moeders uit Argentinië in Amsterdam waren geweest op initiatief van Amnesty International; in juli 1984 werd dit Comité officieel omgezet in de Stichting Steun Aan Argentijnse Moeders (SAAM); initiatiefneemsters waren o.a. Liesbeth Den Uyl-Van Vessem en Mies Bouhuys; doel was allereerst om het drama van de tijdens het militaire bewind verdwenen personen in Argentinië aan de orde te stellen en ten tweede om geldelijke steun te verwerven voor de diverse door de Moeders in Argentinië opgezette projecten.

Custodial History

Het archief van de Stichting Steun Aan Argentijnse Moeders (SAAM) is in 2011 aan het IISG geschonken

Content

Correspondentie en financiële administratie 1984-2003; jaarverslagen en accountantsverklaringen 1980-1989; kasboeken c.q. ledenregisters 1987-1997.