Collectie De Nieuwe Zaadwinkel van mej. S.H. Scheffer

Content

Systematische indeling: E. Handel; diversen

Nota's voor advertenties, carrierhuur, rietmatten, reparaties, en brandverzekering. Verworven met het archief Van Bockhoven (Bijzondere Collecties 747).

Bijzondere Collecties 750