Collectie Nieuwjaars- en kermiswensen

Zonder plaats
Nieuwjaarswens van de werfarbeiders, 1765. [FOLIO]
Zonder titel.
Amsterdam. Kermiswens van de vuilniskarrenman van wijk 24, J. Stikkelman, z.j.
Antwerpen. Nieuwjaarswens van de gasontstekers, 1847.
's-Hertogenbosch. Nieuwjaarswensen van de klapwakers, 1829 en 1830.