Collectie Fa. Determeyer Weslingh & Zn (Amsterdam)

Reisverslag (75 gepagineerde bladzijden), beginnend in Tönning en eindigend in Bremen (1-71) en financiële verantwoording (72-75) met opdracht, Amsterdam 09.01.1815 (75).
Instructies van Determeyer Weslingh & Zoon aan Johannes Pieters, Amsterdam 26.03.1813. Doel is de "waarneming en uitbreiding onzer commercieele belangens in gemelde Landen".
Gezegelde volmacht voor Johannes Pieters te Abcoude door Bartholomeus Weddik Wendel, Singel 384 te Amsterdam voor het huis Determeyer Weslingh.
Lijst van crediteuren en debiteuren ("Balance") 31.12.1808, wsch. van de firma Determeyer Weslingh.
Kopieën van brieven van Johannes Pieters aan H. Ploen te Christiania, 14.06.1814 en vele losse nota's, brieven e.d. m.b.t. deze reis.
Brief van prof. A.C. Holtius (1786-1861) aan een Deense staatsraad, Utrecht 30.09.1845. Nu Jan Bondt (1766-1845), die namens Determeyer en Wesselink de financiële aangelegenheden van het koninkrijk Denemarken in Nederland behartigde, overleden is, reist de heer Fock naar Kopenhagen om die positie veilig te stellen. Holtius vraagt Fock daarbij te steunen.