Collectie Knipsels uit de Collectie Hartkamp

Biographical / Historical Note

Albertus Theodorus Hartkamp (1848-1924); directeur van het familiebedrijf 1889-1899, een verzekeringsmaatschappij voor binnenscheepvaart; liquideerde het bedrijf en werd in 1899 beroepsverzamelaar; verzamelde al vanaf c. 1863 knipsels, drukwerk, manuscripten en topgrafische en spotprenten betreffende beroemde historische gebeurtenissen en personen; stelde vanaf 1873 regelmatig verzamelingen ten toon; directeur, later conservator, van het Nederlands Persmuseum 1902; collecties en onderdelen werden geveild of kwamen terecht bij het Gemeentearchief Amsterdam, Nederlands Persmuseum, Nederlands Theaterinstituut, Nederlandsch Economisch-Historisch Archief en Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.

Acquisition

Hartkamp 1924-1925

Content

Systematische indeling: K. Verzamelingen

Kranten- en tijdschriftknipsels, veelal geïllustreerd, betreffende Amsterdamse nijverheid, Nederlandse en Nederlands-Indische bedrijfstakken in industrie, handel en dienstverlening, Britse, Duitse en Franse luchtvaart en grafische industrie en personen uit de politiek, industrie, handel en kunst, bijeengebracht door A.Th. Hartkamp.

Bijzondere Collecties 475

Related Material

Zie ook Collectie A.Th. Hartkamp, Collectie Spotprenten en Collectie Topografische en bouwkundige platen uit de Collectie Hartkamp