Collectie F.C. van der Feltz (Amsterdam)

Acquisition

Schenking van F.C. van der Feltz, 1969

Content

Systematische indeling: J. Personen en families; Huishoudboeken

Stukken betreffende huishoudelijke uitgaven van Baron mr. F.C. van der Feltz te Amsterdam. NB: De boeken met betrekking tot de jaren 1965-1970 ontbreken.

Mr Ferdinand Caspar Baron van der Feltz (Rotterdam 1930-) was advocaat, procureur en dispacheur in Amsterdam. Zijn vader, mr Ferdinand Baron van der Feltz (Vlaardingen 1906-) was sinds 1932 dispacheur, 1949-1962 voorzitter van het Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, sinds 1954 directeur van de Directie Oostersche Handel en Rederijen en 1963-1966 deken van de Orde van Advocaten.

Bijzondere Collecties 453