Collectie W. de Clercq, Amsterdam

Acquisition

Schenking van E. Kluit-De Clercq, 1917

Content

Systematische indeling I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen

Uittreksels betreffende handel en nijverheid, de "Nederlandsche Handel-Maatschappij" (NHM) en een memorie betreffende de graanhandel geschreven door de graanhandelaar Willem de Clercq (1795-1844) naar aanleiding van een reis naar St. Petersburg in 1816 twee memoires betreffende de graanhandel. Mogelijk betreft het de memorie die in 1824 werd aangeboden aan Willem I. In datzelfde jaar vond hij een betrekking bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij, waarvan hij later secretaris zou worden.

Bijzondere Collecties 393