Collectie Jacob Carel Willem le Jeune, 's-Gravenhage

Losse aantekeningen betreffende lonen en prijzen in diverse Nederlandse regio's, ongedateerd
Fragmenten van originele documenten met gegevens over lonen en prijzen, 1762-1787
Gemiddelde prijzen van granen, zaden, peulvruchten, tabak, kaas en boter te Utrecht, Schouwen-Duiveland en Middelburg, 1791-1808
Hoeveelheid en waarde van het geslachte rundvee in het koninkrijk Holland, 1806
Idem, Schouwen-Duiveland, 1806
Aantekeningen van prijzen te Amsterdam 1755-1775, ongedateerd
"Tarief van den Prijs der Granen en andere voortbrengselen van den grond 1786-1803"; Gouda, Rotterdam, Rotterdam en Gorinchem en Dordrecht, [1818]
Diverse facturen, 1737-1779
Timmerrekeningen van Reynier Renders, 1738-1740
Facturen voor J.C. Le Jeune en J.J. Le Jeune sr., 1740-1870
Correspondentie gericht aan Mr. Frans Carel Roelans en mevrouw Roelands, 1737, 1784
Correspondentie gericht aan Le Jeune, 14 november 1803
Factuur van door Isaac Scheltus geleverde kantoorbenodigdheden aan het Generaele Postcomptoir te 's-Gravenhage, 1794
Stukken betreffende de toekenning van een hogere vergoeding aan Pieter van der Veer, posthouder te Papendrecht, 1783-1785
Literatuurlijst, zonder datering
Neue Leipziger Literaturzeitung, 126 (1806), 29 september
Diverse prijslijsten van textiel, thee, koffie en suiker en steenkolen, [1814-1818]
Prijscourant van Obligatien en andere Effecten, Amsterdam [overgebracht naar de Collectie Commerciële Couranten]:1801 01-05 ; 1802 01-06 ; 1803 01-01 01-08 ; 1804 02-01 02-07
Pryscourant van effecten, granen, kaas en boter, Amsterdam 30 oktober 1801 (No. 87); 19 maart 1802 (No. 23) [overgebracht naar de Collectie Commerciële Couranten]
Priz Courrents aux cij dessous Marchandises, Cadiz 17 october 1769; met pen ingevuld, met geschreven commentaar [overgebracht naar de Collectie Commerciële Couranten]