Collectie Jacob Carel Willem le Jeune, 's-Gravenhage

Biographical / Historical Note

Mr. Jacob Carel Willem le Jeune ('s-Gravenhage 1775 - Wageningen 1864) was vermoedelijk de zoon van J.J. Le Jeune, hoofd-ontvanger van het Generale Postcomptoir van Holland en West-Friesland te Den Haag. Hij studeerde rechten te Utrecht in de periode 1793-1795 en promoveerde, na reizen naar Denemarken en Duitsland in 1802. In 1806 werd hij commies op het departement van financiƫn, in 1808 op het departement van binnenlandse zaken. De tijd van 1810 to 1814 was hij ambtloos maar vervolgens is hij wederom werkzaam op het departement van Financiƫn. Totdat hij zich in 1842 terugtrekt bekleedde hij verschillende ambten.

Content

Systematische indeling I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen

Uit de aantekeningen valt op te maken dat Le Jeune geprobeerd heeft zoveel mogelijk materiaal bijeen te brengen dat hem informatie zou kunnen verschaffen over prijzen van levensmiddelen, kleding en woonruimte enerzijds en lonen anderzijds. De nadruk ligt hierbij op Holland, Zeeland en de Achterhoek. Hij publiceerde onder andere de volgende werken: Geschiedkundige nasporingen omtrent de toestand der armen, en de bedelarij, 's-Gravenhage, 1816. Letterkundig overzigt en proeven van de Nederlandsche volkszangen sedert de XVe eeuw, 's-Gravenhage, 1828. Het brievenpost-wezen in de Republiek der Vereenigde Nederlanden, eene bijdrage tot de staathuishoudelijke geschiedenis van dat tijdvak, Utrecht, 1851.

Voor dit laatste werk maakte hij volgens zijn biograaf Brugmans gebruik van familie-papieren. Alles duidt er op dat hij dit ook heeft gedaan voor zijn studie naar lonen en prijzen.

Bijzondere Collecties 388