Collectie Nijverheidstatistiek Nederland, België en Luxemburg

Content

Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Statistiek

Deel van de nijverheidsenquête van 1819: "Staat der fabrieken en werkwinkels, gerangschikt naar aard van bedrijf" (beginletters A tot en met M) en onderverdeeld naar provincie, met informatie over het aantal bedrijven, aantallen werknemers, gemiddelde lonen en het werkgebied. Met enkele aanmerkingen van de respectievelijke Gedeputeerde Staten betreffende Nederland, België en Luxemburg.

Waarschijnlijk restant van het basismateriaal voor I.J. Brugmans, Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw , dl.I (RGP Grote Serie 98), 's-Gravenhage 1956, m.n. p. 248-344. Zie ook Economisch-historisch jaarboek XXXI (1967), 150. Brugmans bewerkte dit materiaal voor het NEHA in de jaren 20, maar dat bleek financieel niet in staat, het uit te geven.

Bijzondere Collecties 372