Collectie Gezamentlijke Brouwers, Amsterdam

Belofte tot nakoming van conventies, door brouwer te ondertekenen voor opname in brouwerscollege, 1 stuk, 2 exemplaren.
Eed voor de brouwers en brouwsters i.v.m stadsaccijns, 1 stuk, 3 exemplaren.
Declaratie voor brouwer over elders gemout graan, wegens restitutie van brandstofaccijns volgens resolutie van Staten van Holland van 13.11.1773, [1773-1795], 1 stuk, 2 exemplaren.
Declaratie voor mouter over voor brouwer vermout graan, 1 stuk, 2 exemplaren.
Declaratie voor brouwer over voor derden vermoute gerst, 1 stuk, 2 exemplaren.
Declaratie voor brouwer over voor bierazijnmakerij verbruikte mout, 1 stuk.
Declaratie voor brouwer over voor bierazijnmakerij verbruikte turf/kolen, 1 stuk, 2 exemplaren.
Kwitantie van hoofdgaarder van de impost op turf en kolen wegens van bierazijnmakerij ontvangen impost ingevolge resolutie van Staten van Holland van 13.11.1773, [1773-1795], 1 stuk, 2 exemplaren.
Declaratie voor brouwer over verbruikte schuiten water, 1 stuk, 2 exemplaren.
Instructie voor de kapitein op de ijsbreker, 1 stuk, 2 exemplaren.
Kennisgeving voor brouwer van misbruik van crediet i.v.m. afspraak, aan dubieuze debiteuren niet te leveren, 17XX, 2 stukken, 3 exemplaren.
Uitnodiging voor het kollegie van gezamentlijke brouwers, 18XX, 1 stuk, 2 exemplaren.
Kennisgeving voor brouwer van misbruik van crediet i.v.m. afspraak, aan kwade debiteuren niet te leveren, 182X, 1 stuk, 2 exemplaren.
Getuigschrift voor werknemer in brouwerij, 182X, 1 stuk, 2 exemplaren.
Overeenkomst tussen brouwers betreffende de verkoopprijs door comenyhouders, 30.10.1691, 1 stuk, 2 exemplaren.
Concept-request der brouwers van Amsterdam aan de Staten van Holland tot weeringe van de brouwerijen ten plattenlande - tegen bierazijnmakerijen in Purmerend en Katwijk, [21.06.1736], 1 stuk, 3 exemplaren.
Extract uit het resolutie-boek letter D, met twee conventies uit 1734 betreffende het leveren aan debiteuren en betalen van de accijnzen, [1737], 1 katern, 2x compleet, 2x conventie debiteuren, 1x conventie accijns.
Conventien betreffende het huren van brouwersknechts, 1737, 1 stuk, 3 exemplaren.
Accord door de ondergetekende bierbrouwers in Amsteldam, 1730, wijziging, 1738 en toerbeurten 1738-1759 binnen en buiten de stad betreffende het ophalen der biervaten, [1738], 1 katern, 2x compleet, 2x accord, 1x wijkindeling binnen de stad.
Kopie uit het Brouwers Notul-Boek fol 198-200 betreffende de omslag bij uitkoop van een brouwerij, 14.04.1746, 1 stuk (niet compleet).
Requeste der gezamentlyke brouwers binnen Holland en Westfriesland aan Staten van Holland tot herstel van protectie tegen buitenbieren wegens afschaffing van gemeene lands pagten. [na 18.06.1706], 2 katerns, 1 met correcties.
Request van brouwers aan de raden commissarissen tot het taxeren der ingezetenen van Amsterdam wegens replacement van verbruikte brandstoffen - met dito request aan Staten van Holland en aan Burgemeesteren: hebben stadsaccijns betaald en bier zwaarder gemaakt, [na 8.11.1748], 1 katern, 2x compleet, 2x request aan Staten.
Overeenkomst betreffende de verkoop van gist, 20.03.1755, 1 stuk.
Conventie om geen gest te geven aan de bierhuysen, 01.04.1757, 1 stuk, 2 exemplaren.
Conventie tegen het weggeven van water aan de suikerbakkers, 14.02.1758, 1 stuk, 2 exemplaren.
Conventie wegens de kermisbieren, 13.7.1758, 1 stuk, 1 exemplaar.
Extract uit het resolutieboek, letter E, folio 165 - over statiegeld op vaatwerk, dat over zee wordt gevoerd, 23.5.1759, 1 stuk, 2 exemplaren.
Extract uit het resolutieboek, letter E, folio 217 - prijs aan Groenlandvaarders geleverd water, 15.2.1763, 1 stuk.
Extract uit het resolutieboek, letter E, folio 220 - Minimumprijs van via brouwers geleverd water, 28.2.1763, 1 stuk, 2 exemplaren.
Extract uit het resolutieboek, letter E, folio 242 - instructie voor bediende en geautoriseerde van deken en hoofdlieden, 24.12.1764, 1 stuk, 2 exemplaren.
Extract uit het resolutieboek, letter E, folio 271 - verbod tot uitslaan van bier, dat minder dan 20 uur gevaat is geweest, 19.3.1766, 1 stuk, 3 exemplaren.
Extract uit het resolutieboek, letter E, folio 249 - beperking uitslag van bieren in achtendeeltjes, 25.10.1771, 1 stuk, 2 exemplaren.
Bekendmaking dat per 1.8.1786 vaatwerk, dat buiten de jurisdictie der stad gaat, zal worden genamptiseerd, 1786, 1 stuk.