Collectie Hoofdmannen van Lakenhandel (Hoorn)

Content

Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven; Gilden

Correspondentie, financiële documenten en kopieën van overeenkomsten en rekesten van lakenhandelaars te Hoorn.

26.10.1616 Lakenkopers uit Amsterdam, Haarlem, Leiden, Rotterdam, Gouda, Gorkum, Hoorn, Enkhuizen, Friese steden, Utrecht en Amersfoort verenigen zich tegen Merchant Adventurers (Posthumus 1927, XXXIII). Initiatief van Amsterdam (Posthumus 1927, XXXVII).

Posthumus, N.W., Bescheiden betreffende de provinciale organisatie der Hollandsche lakenbereiders (de zgn droogscheerderssynode) (Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap, 3e serie nr. 38), Amsterdam 1917.
Posthumus, N.W., De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie , 3 dln, 's-Gravenhage 1908-1939.

Bijzondere Collecties 329