Manuscript Compagnia de Calzolari essercitantii de S.S. Crispino & Crispiano (Perugia)

Content

Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven; Gilden

Gekalligrafeerd en verlucht deel met statuten en reglementen van het schoenmakersgilde of -broederschap te Perugia, met kopie├źn van pauselijke goedkeuring.

Bijzondere Collecties 328