Manuscript Stad Brielle

Content

Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven; Keuren

Vermoedelijk zeventiende-eeuws handschrift "Handvesten en privilegiën der Stad van den Brielle" over de periode 1280-1651, 56 folio's. O.a. bepalingen over Skåne, en Sluis in Vlaanderen.