Collectie Firma Dordtland, Gouda

Content

Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Bankwezen, wissel- en munthandel

Ingekomen correspondentie, rekeningafschriften, circulaires en prospectussen van de kassiersfirma en de dochteronderneming Onderlinge Brandverzekering Gouda uit met name het jaar 1918, waaronder veel documentatie-materiaal.

Bijzondere Collecties 252