Collectie Jean Baptiste Weckerlin (Lyon)

Acquisition

Schenking van N.W. Posthumus, Amsterdam, 1937

Content

Systematische indeling: C. Industrie; Textiel en kleding

Getuige de publicatie van het boek Le drap "escarlate" au Moyen Age, Lyon, 1905 hield ir. J.B. Weckerlin zich voor de Manufacture Lyonnaise de Matières Colorantes S.A. te Lyon met name bezig met de technische aspecten van de textielveredeling. Vermoedelijk was hij de zoon of kleinzoon van de componist en schrijver Jean-Baptiste Weckerlin die in 1821 in Gübwiller werd geboren. Daarnaast ging zijn aandacht echter ook uit naar de historische ontwikkeling van deze sector. Het materiaal bestaat voornamelijk uit aantekeningen, transcripties en manuscripten van Weckerlin uit de periode 1890-1910, waaronder twee notitieboekjes met recepten voor bepaalde kleurprocédés. Uit een eerdere periode dateren enkele brochures over de textielindustrie. Ook bevinden zich een aantal originele achttiende-eeuwse documenten deel in de verzameling, veelal met stalen.

Een groot aantal originele stukken uit deze collectie is overgebracht naar de Collectie Bruyard (Bijzondere Collecties 601), nadat gebleken was dat deze uit deze archieven afkomstig waren. Omdat de ordening binnen deze verzameling volledig verloren was gegaan bestaat er een kleine mogelijkheid dat ook materiaal dat feitelijk toch deel uitmaakte van de collectie Weckerlin ten onrechte is overgebracht naar de Archieven Bruyard.

Een brief betreffende de collectie van Louis A. Driessen aan W.L.J. de Nie te Leiden uit 1937 is bewaard gebleven. In datzelfde jaar is het materiaal via de toenmalige directeur, N.W. Posthumus, bij het NEHA terecht gekomen.

Bijzondere Collecties 73