Collectie Plantages Vossenburg, Wayampibo en Vredesteyn, Suriname en Brits Guyana

Acquisition

Schenking via S. Muller Fzn, archivaris Utrecht, 1919 (27-28); aankoop veiling Israel, Arnhem 1927 (1-26)

Content

Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantage en cultuurmaatschappijen; Westindische plantages

Stukken betreffende de plantages Vossenburg en Wayampibo in Suriname en Vredesteyn in Brits Guyana.

De plantage Vossenburg is rond 1686 gesticht door Adriaan de Graef. Gerard de Vree trouwt in 1705 met diens weduwe. Na zijn overlijden worden zijn plantages beheerd door Gebr. De Reus in Amsterdam. Via het huwelijk van Gerards dochter Johanna Elisabeth komen de plantages in het bezit van de familie Brandsen te Arnhem.

The Demerary and Essequebo Royal Gazette van april 1815 meldt een plantage Vreedestein. Ook in het grootboek van plantage Klein Pouderoyen 1824-1831 (Bijz.Coll. no. 632) komt een plantage Vredestein voor. Bij J. van den Bosch, Nederlandsche bezittingen in Azia, Amerika en Afrika in derzelver toestand en aangelegenheid voor dit rijk, wijsgeerig, staatshuishoudkundig en geographisch beschouwd, met bijvoeging der noodige tabellen, ‘s-Gravenhage 1818, II, 216 is in 1815 geen plantage van die naam nog in Nederlands bezit in Brits Guyana.

Bijzondere Collecties 20

Processing Information

Inventaris aangepast ten behoeve van digitalisering door Eva van Oene in 2015

Alternative Form of Material

Collectie is gedigitaliseerd in het kader van het Centrale-project.