Archief Stichting Aanvullende Dienstverlening SAD

Biographical / Historical Note

Op 18 maart 1983 richtte een groep homoseksuele gezondheidswerkers in Amsterdam de Stichting Aanvullende Dienstverlening (SAD) op en startte zij de Weekendpoli voor en door vrouwen, voor en door homoseksuele mannen. Tot 28 december 2001 boden vrijwilligers in het weekend homo-categorale zorg aan. In 1993 werd gesteld dat door samenvoeging en bundeling van de veelsoortige vormen van dienstverlening (deskundigheidsbevordering en ondersteuning) aan professionele hulpverleners en/of preventiewerkers het mogelijk moest worden een samenhangend pakket van kennisoverdracht, methodiektraining, consultatie en informatie bijeen te brengen waarbinnen homoseksuele en lesbische leefstijlen en hiv/aids als vanzelfsprekend bij elkaar hoorden. Dit resulteerde een fusie tussen SAD, Schorerstichting, Stichting AIDS Info en de landelijke aids-preventieprojecten van de NVIH/COC en Stichting Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO) tot de SAD-Schorerstichting.

Arrangement

De lijst van dit archief is gemaakt door het IHLIA. De beschrijvingen zijn in het jaar 2012 door het IISG geconverteerd uit een interne database van het IHLIA (in Cardbox). Op de verpakking staan ook nog oude collectie-nummers van het IHLIA vermeld, met de codes PA (Persoons Archieven), OA (Organisatie Archieven) of TA (Thema Archieven).