Archief Eduardo Mondlane Stichting

Notulen en vergaderstukken van de bestuursvergaderingen van de Stichting Voorlichting over Racisme en Kolonialisme in Zuidelijk Afrika van de Eduardo Mondlane Stichting en het Angola Comité. April 1970-december 1977. 1 map
Notulen en vergaderstukken van het bestuur van de Eduardo Mondlane Stichting. 1969-1978, 1981. 8 mappen
Juni-december 1969.
Januari-december 1970.
Januari 1971-december 1972.
Januari-december 1973.
Januari-december 1974.
Januari-december 1975.
Januari-december 1976.
Januari 1977-november 1978, 23 oktober 1981.
Notulen en vergaderstukken van de kerngroep (coördinerend orgaan) en andere algemene overleggen van de EMS, grotendeels afkomstig van EMS-medewerker Frank Tas. 1978-1980. 4 mappen
Notulen van de kerngroep. Januari 1979-maart 1980.
Stukken kerngroep en andere overleggen. Januari-december 1978.
Stukken kerngroep en andere overleggen. Januari-juni 1979.
Stukken kerngroep en andere overleggen. Juli 1979-november 1980.
Verslagen en vergaderstukken van de plenaire vergadering van de EMS. 1980-1989. 5 mappen
juli 1980-december 1981.
Januari-december 1982.
Januari 1983-juni 1985.
Januari 1986-maart 1988.
April 1988-november 1989.Vooral over het het reorganisatieproces van de EMS in 1988-1989.
Verslagen, notities en andere stukken van verschillende organen binnen de EMS betreffende het reorganisatieproces en de daarmee samenhangende visie/beleidsdiscussies en -plannen van de Mondlane Stichting. 1988-1992. 5 mappen
Januari 1988-april 1989.
Mei-december 1989.
Januari 1990-februari 1991.
Maart 1991-februari 1992.
Maart-mei 1992.
Notulen en vergaderstukken van het (dagelijks) bestuur van de Eduardo Mondlane Stichting, soms gezamenlijk met de staf van de EMS. 1984-1998. 20 mappen
Juni-oktober 1984.
November 1984-februari 1985.
Maart-september 1985.
Oktober 1985-november 1986.
Januari-december 1987.
Januari-mei 1988.
Juni 1988-januari 1989.
Februari-juli 1989.
Augustus-oktober 1989.
November 1989-maart 1990.
April-december 1990.
Januari-augustus 1991.
Augustus 1991-maart 1992.
April-juni 1992.
Juli-december 1992.
Februari 1993-september 1994.
December 1994-april 1995.
Mei-december 1995.
Januari-juni 1996.
Juli 1996-mei 1998.
Algemene ingekomen en uitgaande stukken, zowel binnen Nederland als internationaal, in de eerste jaren (t/m 1973) vooral van EMS-secretaris Elias Voet; inclusief correspondentie met de bevrijdingsbewegingen (MPLA, FRELIMO, PAIGC) en later de regeringen c.q. regeringspartijen van Angola, Mozambique en Guinee-Bissau/Kaap Verdische Eilanden; in latere jaren vooral uitgaande post binnen Nederland; grotendeels chronologisch geordend. 1969-1985. 35 mappen
Januari-september 1969.Van de Werkgroep Regeringssteun Mozambique Instituut en met name diens secretaris Tjitte de Vries.
September 1969-april 1970.Ondermeer over de steun aan het Mozambique Instituut van FRELIMO in Dar es Salaam.
Mei-augustus 1970.
September-december 1970.
Januari-juli 1971.Uitgaande stukken.
Augustus-december 1971.Uitgaande stukken.
Januari 1971-december 1972.Ingekomen stukken.
November 1970-november 1975.Rondzendbrieven en andere correspondentie met Jan en Frouke Draisma en Luis Pouw (leerkrachten aan de Frelimo Secondary School in Bagamoyo, Tanzania) en Tom Draisma (verbonden aan Africa 2000 in Lusaka, Zambia).
Januari-december 1972.Uitgaande stukken.
Januari-december 1973.Uitgaande stukken.
Januari 1973-december 1974.Ingekomen stukken.
Januari-december 1974.Uitgaande stukken.
December 1973-maart 1976.Correspondentie tussen de Mondlane Stichting en de NOVIB, ondermeer over de gezamenlijke "Aktie Mozambique".
Januari-juni 1975.Uitgaande stukken.
Juli-december 1975.Uitgaande stukken.
Januari-mei 1976.Uitgaande stukken.
Juni-september 1976.Uitgaande stukken.
Oktober-december 1976.Uitgaande stukken.
Januari 1975-oktober 1979.Ingekomen stukken.
Januari-juni 1977.Uitgaande stukken.
Juni-december 1977.Uitgaande stukken.
Januari-juni 1978.Uitgaande stukken.
Juli-december 1978.Uitgaande stukken.
Januari-april 1979.Uitgaande stukken.
Mei-augustus 1979.Uitgaande stukken.
September-december 1979.Uitgaande stukken.
Maart 1979-december 1981.Ingekomen en uitgaande telexberichten.
Januari-juni 1980.Uitgaande stukken.
Juli-december 1980.Uitgaande stukken.
Januari-december 1981.Uitgaande stukken.
Januari 1982-maart 1983.Ingekomen en uitgaande telexberichten.
April 1983-december 1984.Ingekomen en uitgaande telexberichten.
Januari 1982-januari 1985.Uitgaande stukken.
Januari-juni 1985.Ingekomen en uitgaande telexberichten.
Juni-december 1985.Ingekomen en uitgaande telexberichten.
Algemene ingekomen en uitgaande brieven, fax- en telexberichten, zowel binnen Nederland als internationaal, grotendeels chronologisch geordend. 1988-1997. 76 mappen
Januari-december 1988.Ingekomen telexen.
Januari-december 1988.Uitgaande telexen.
Januari-december 1989.Ingekomen telexen.
Januari-december 1989.Uitgaande telexen.
Januari-juni 1989.Uitgaande stukken.
Juli-september 1989.Uitgaande stukken.
Oktober-december 1989.Uitgaande stukken.
Januari-maart 1990.Uitgaande stukken.
April-juni 1990.Uitgaande stukken.
Juni-juli 1990.Uitgaande stukken.
Augustus-september 1990.Uitgaande stukken.
Oktober-november 1990.Uitgaande stukken.
November-december 1990.Uitgaande stukken.
Januari-juli 1990.Ingekomen telexen.
Augustus-december 1990.Ingekomen telexen.
Januari-juni 1990.Uitgaande telexen.
Juli-december 1990.Uitgaande telexen.
Mei 1990-december 1992.Ingekomen stukken.
Januari-september 1991.Ingekomen telexen.
Oktober-december 1991.Ingekomen telexen.
Januari-juni 1991.Uitgaande telexen.
Juli-december 1991.Uitgaande telexen.
Januari-februari 1991.Uitgaande stukken.
Februari-mei 1991.Uitgaande stukken.
Mei-juni 1991.Uitgaande stukken.
Juli-augustus 1991.Uitgaande stukken.
September-oktober 1991.Uitgaande stukken.
November-december 1991.Uitgaande stukken.
Januari-april 1992.Ingekomen fax/telexen.
Mei-augustus 1992.Ingekomen fax/telexen.
September-december 1992.Ingekomen fax/telexen.
Januari-november 1992.Uitgaande fax/telexen.
Januari-maart 1992.Uitgaande stukken.
April-juni 1992.Uitgaande stukken.
Juli-september 1992.Uitgaande stukken.
September-december 1992.Uitgaande stukken.
Januari-april 1993.Ingekomen stukken.
Mei-september 1993.Ingekomen stukken.
Oktober-december 1993.Ingekomen stukken.
Januari-april 1993.Uitgaande stukken.
Mei-augustus 1993.Uitgaande stukken.
September-december 1993.Uitgaande stukken.
Januari-mei 1994.Ingekomen post.
Juni-december 1994.Ingekomen post.
Januari-juni 1994.Ingekomen faxberichten.
Juli-december 1994.Ingekomen faxberichten.
Januari-april 1994.Ingekomen fax/telexen.
Mei-juli 1994.Ingekomen fax/telexen.
Augustus-september 1994.Ingekomen fax/telexen.
Oktober-december 1994.Ingekomen fax/telexen.
Januari-maart 1994.Uitgaande stukken.
April-juli 1994.Uitgaande stukken.
Augustus-september 1994.Uitgaande stukken.
September-december 1994.Uitgaande stukken.
Januari-februari 1995.Ingekomen stukken.
Februari-maart 1995.Ingekomen stukken.
April-mei 1995.Ingekomen stukken.
Mei-juni 1995.Ingekomen stukken.
Juli-augustus 1995.Ingekomen stukken.
Augustus-september 1995.Ingekomen stukken.
Oktober-november 1995.Ingekomen stukken.
November-december 1995.Ingekomen stukken.
Januari-februari 1995.Uitgaande stukken.
Feburari-maart 1995.Uitgaande stukken.
April-mei 1995.Uitgaande stukken.
Mei-juli 1995.Uitgaande stukken.
Augustus-september 1995.Uitgaande stukken.
Oktober-november 1995.Uitgaande stukken.
November-december 1995.Uitgaande stukken.
Januari-februari.Ingekomen stukken.
Maart-mei 1996.Ingekomen stukken.
Juni-augustus 1996.Ingekomen stukken.
Januari-februari 1996.Uitgaande stukken.
Maart-april 1996.Uitgaande stukken.
Mei-juni 1996.Uitgaande stukken.
Juni-augustus 1996.Uitgaande stukken.
Augustus-oktober 1996.Uitgaande stukken.
Oktober-november 1996.Uitgaande stukken.
Mei 1996-Februari 1997.Ingekomen en uitgaande stukken.
Correspondentie van EMS-coördinator Gerrit Berkelder, met name met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Januari 1992-november 1993. 1 map
Correspondentie met Human Rights Watch, International Alert en andere internationale organisaties. Mei 1993-november 1995. 1 map
Correspondentie (post, faxen, telexen) tussen het EMS-kantoor in Amsterdam en (in eerdere jaren) de EMS-contactpersonen en andere coöperanten in Mozambique - met name in Maputo en Nampula - en (in latere jaren) de medewerkers van het EMS-kantoor in Maputo, waaronder de wekelijkse wederzijdse briefings; inclusief veel verslagen en andere interne stukken; min of meer chronologisch geordend. 1979-1996. 75 mappen
Januari 1979-december 1980.
Januari-december 1981.
Januari-december 1982.
Januari-juli 1983.
Augustus-december 1983.
Januari-december 1984.Uitgaande stukken.
Januari-juli 1984.Ingekomen stukken.
Juli-december 1984.Ingekomen stukken.
Januari-juni 1985.(I)
Januari-juni 1985.(II)
Juli-december 1985.(I)
Juli-december 1985.(II)
Juli-december 1985.(III)
Januari-maart 1986.
April-juli 1986.
Augustus-december 1986.
Januari-december 1986.
Januari-juni 1987.Uitgaande stukken.
Juli-december 1987.Uitgaande stukken.
Januari-april 1987.Ingekomen stukken.
April-juli 1987.Ingekomen stukken.
Juli-september 1987.Ingekomen stukken.
Oktober-december 1987.Ingekomen stukken.
Januari-juli 1988.Uitgaande stukken.
Juli-december 1988.Uitgaande stukken.
Januari-april 1988.Ingekomen stukken.
Mei-juni 1988.Ingekomen stukken.
Juli-september 1988.Ingekomen stukken.
Oktober-december 1988.Ingekomen stukken.
Januari-juni 1989.Uitgaande stukken.
Juli-september 1989.Uitgaande stukken.
Oktober-december 1989.Uitgaande stukken.
Januari-maart 1989.Ingekomen stukken.
April-juni 1989.Ingekomen stukken.
Juli-september 1989.Ingekomen stukken.
Oktober-december 1989.Ingekomen stukken.
Januari-juni 1990.Uitgaande stukken.
Juli-december 1990.Uitgaande stukken.
Januari-april 1990.Ingekomen stukken.
Mei-augustus 1990.Ingekomen stukken.
September-december 1990.Ingekomen stukken.
Januari-april 1991.Uitgaande stukken.
Mei-augustus 1991.Uitgaande stukken.
September-december 1991.Uitgaande stukken (incl. lijst 1991).
Januari-maart 1991.Ingekomen stukken.
April-juni 1991.Ingekomen stukken.
Juli-augustus 1991.Ingekomen stukken.
September-december 1991.Ingekomen stukken (incl. lijst 1991).
Januari-april 1992.Uitgaande stukken.
Mei-juli 1992.Uitgaande stukken.
Augustus-december 1992.Uitgaande stukken (incl. lijst 1992).
Januari-februari 1992.Ingekomen stukken.
Maart-mei 1992.Ingekomen stukken.
Juni-september 1992.Ingekomen stukken.
September-december 1992.Ingekomen stukken (incl. lijst 1992).
Januari-juni 1993.Uitgaande stukken.
Juli-december 1993.Uitgaande stukken (incl. lijst 1993).
Januari-mei 1993.Ingekomen stukken.
Mei-augustus 1993.Ingekomen stukken.
September-december 1993.Ingekomen stukken (incl. lijst 1993).
Januari-juni 1994.Uitgaande stukken.
Juli-december 1994.Uitgaande stukken.
Januari-april 1994.Ingekomen stukken.
Mei-september 1994.Ingekomen stukken.
Oktober-december 1994.Ingekomen stukken.
Januari-mei 1995.Uitgaande stukken.
Juni-december 1995.Uitgaande stukken.
Januari-april 1995.Ingekomen stukken.
Mei-augustus 1995.Ingekomen stukken.
September-december 1995.Ingekomen stukken.
Januari-april 1996.Uitgaande stukken.
April-juni 1996.Uitgaande stukken.
Juli-september 1996.Uitgaande stukken.
Januari-mei 1996.Ingekomen stukken.
Juni-september 1996.Ingekomen stukken.
Besluitenlijsten, notities en andere stukken van de EMS-werkgroep. Januari 1973-januari 1975. 1 map
Besluiten/takenlijsten van de stafvergaderingen en gespreksverslagen van de staf van de EMS. Maart 1975-december 1977. 1 map
Logboeken (9) van de staf van de Mondlane Stichting met handgeschreven aantekeningen van dagelijkse activiteiten en notulen van de stafvergaderingen, in chronologische volgorde. Juni 1977-juli 1988. 1 pak
Verslagen, notities en andere stukken betreffende de EMS staf. 1978-1980. 2 mappen
Januari 1978-juni 1979.
Juli 1979-december 1980.
Stukken (geen notulen) betreffende de werkzaamheden van de staf van de EMS. 1981-1987. 3 mappen
1981-1982.
1983-1985.
1986-1987.
Notulen en vergaderstukken van de stafvergaderingen van de EMS. 1988-1996. 13 mappen
April 1988-juni 1989.
Juli-december 1989.
Januari-mei 1990.
Juni-oktober 1990.
November-december 1990.
Januari-april 1991.
Mei-september 1991.
Oktober-december 1991.
Januari-oktober 1992.
Juni-december 1993.
Januari-september 1994.
Januari-november 1995.
Januari-december 1996.
Verslagen, notities, correspondentie en andere stukken betreffende de werkzaamheden van de stuurgroep coöperanten - later ook coöperantengroep genoemd - ten behoeve van de selectie, uitzending en begeleiding van Nederlandse ontwikkelingswerkers naar met name Mozambique. 1975-1991. 10 mappen
Maart 1975-januari 1976.Vooral de discussie over het uitzenden van oöperanten in de tweede helft van 1975.
Februari-december 1976.
Januari 1977-februari 1978.
Maart-december 1978.
Januari 1979-december 1980.
Januari 1981-augustus 1982.
September 1982-december 1983.
Januari 1984-december 1985.
Januari-december 1986.
Januari 1987-september 1991.
Verslagen, notities en andere stukken betreffende de stuurgroep projecten - ten behoeve van de EMS-projecten in Angola, Mozambique, Guinee Bissau en Cabo Verde. 1975-1980. 2 mappen
September 1975-maart 1978.
April 1978-juni 1980.
Correspondentie en andere stukken betreffende de werkzaamheden van de vrouwengroep(en) c.q. de vrouwenactiviteiten en het genderbeleid van de EMS, vooral met betrekking tot de Kaap Verdische Eilanden en Mozambique. 1980-1996. 17 mappen
Notulen, correspondentie en andere stukken betreffende het EMS-vrouwenwerk algemeen. Maart 1980-mei 1982.
Notulen, correspondentie en andere stukken betreffende het EMS-vrouwenwerk algemeen (o.a. over de steun aan naaicoöperaties in Mozambique in 1984-1985). September 1982-maart 1987.
Notulen, correspondentie en andere stukken van de EMS-vrouwengroep Kaap Verdië. Augustus 1982-juli 1987.
Juni 1986-maart 1989.Actie voor de kinderopvang van de OMCV in Kaap Verdië.
Notulen, correspondentie en andere stukken van de EMS-vrouwengroep Kaap Verdië. Augustus 1987-januari 1990.
Notulen, correspondentie en andere stukken van de EMS-vrouwengroepen in Mozambique en Nederland. April 1987-mei 1988.
Notulen, correspondentie en andere stukken van de EMS-vrouwengroepen in Mozambique en Nederland en de werkzaamheden van EMS-medewerkster Adilia Roda (ook ten aanzien van Guinee-Bissau en KaapVerdië). Mei 1988-maart 1989.
Notulen, correspondentie en andere stukken van de EMS-vrouwengroepen in Mozambique en Nederland en de werkzaamheden van EMS-medewerkster Adilia Roda (ook ten aanzien van Guinee-Bissau en KaapVerdië). April-december 1989.
Notulen, correspondentie en andere stukken van de EMS-vrouwengroepen in Nederland en Mozambique. Januari-december 1990.
Stukken betreffende de ontheemdenactie Mozambique van de vrouwengroepen van de EMS. September 1990-september 1993.
Notulen, correspondentie en andere stukken van de EMS-vrouwengroep in Mozambique. Januari-december 1991.
Notulen, correspondentie en andere stukken van de EMS-vrouwengroep in Mozambique. Januari-september 1992.
Notulen, correspondentie en andere stukken van de EMS-vrouwengroep in Nederland. Januari 1991-juni 1992.
Genderbeleid en vrouwenwerk EMS algemeen. Januari-juni 1992.
Genderbeleid en vrouwenwerk EMS algemeen. Juli-december 1992.
Vrouwenwerk EMS algemeen, ondermeer de Wanawake 'post-Beijing' special in november 1995. Januari 1993-oktober 1996.
Seminar Women in Business: opportunities in Africa in Amsterdam, november 1995 in samenwerking met Inzet en KZA. Juli 1995-april 1996.
Stukken betreffende de statuten van de Dr. Eduardo Mondlane Stichting en de inschrijving in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel. September 1969-december 1995. 1 map
Financiële (jaar)overzichten, begrotingen, notities en andere stukken betreffende de financiën van de EMS over de jaren 1970-1997. 1970-1998. 5 mappen
April 1970-december 1974.
Januari 1975- april 1983.
Januari 1984-juli 1990.
Juni 1991-mei 1995.
December 1995-mei 1998.
Correspondentie, aanvragen, verslagen en andere stukken betreffende de subsidies van de Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking (NCO, later NCDO) aan de EMS in de jaren 1974-1996. 1974-1996. 6 mappen
Augustus 1974-november 1980.
September 1981-september 1985.
September 1985-november 1988.
December 1988-juli 1991.
Augustus 1991-november 1994.
September 1995-november 1996.
Schenkingsaktes en correspondentie betreffende particuliere giften aan de EMS. 1980-1993. 2 mappen
Oktober 1980-mei 1987.
Februari 1988-januari 1993.
Stukken betreffende het fondswervingsbeleid alsmede de onderzoeken en wervingscampagnes onder de donateurs van de EMS. September 1991-januari 1996. 1 map
Stukken betreffende subsidies van de Europese Gemeenschap en de Haëlla Stichting voor activiteiten ten aanzien van Zuidelijk Afrika van de EMS in Nederland. Februari 1991-oktober 1993. 1 map
Huurcontracten, correspondentie en andere stukken betreffende de huisvesting (in diverse panden in Amsterdam) van de EMS. Mei 1976-december 1992, mei 1995. 1 map
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende (het functioneren van) het EMS-kantoor in Maputo en de coördinator daarvan ten behoeve van de coöperanten, projecten en andere EMS-activiteiten in Mozambique. 1981-1989 5 mappen
De besluitvorming over en invoering van een 'betaald contactpersoon' ten behoeve van de coöperanten en andere EMS-activiteiten in Mozambique. Februari 1981-november 1984.
De werkzaamheden en het functioneren van coördinator Rob Pannekoek. Januari-december 1985.
Evaluatie van het 'betaald contactpersoon' project en de financieën van het kantoor in 1984-85. Januari-december 1986.
Financiële steun van de Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland voor het EMS-kantoor vanaf 1983, financiën kantoor 1986-1987. Februari 1983-juni 1988.
De discussie rond de opvolging van Rob Pannekoek en de samenwerking (met name vanaf 1986) met Novib, Dienst over Grenzen (DOG) en het Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking (voorheen Socialistische Solidariteit in Brussel) rond het EMS-kantoor in Maputo. Augustus 1985-december 1989
Correspondentie en andere stukken betreffende de aanstelling, het functioneren en het ontslag van Maarten Romijn als coördinator van de EMS in Mozambique. Juli 1987-november 1989. 3 mappen
Genummerde stukken (1 t/m 80). Maart 1988-september 1989.
Overige stukken. Juli 1987-april 1989.
Overige stukken. Mei-december 1989.
Personeelsdossiers van EMS-medewerkers in Mozambique. 1987-1996. 2 mappen
Mieke Vogels, Willeke de Heer en Gabriel Pereira. 1987-1990.
Gabrielle Athmer en Rens van der Linde. 1988-1996.
Stukken betreffende de samenwerking met Stichting Ideële Import rond en de institutionele steun (vanaf 1986) van Hivos voor het EMS-kantoor, alsmede het verslag van een interne werkconferentie van EMS-Mozambique in april 1991. Juli 1985-juli 1991. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende (de discussie en besluitvorming over) de sluiting van het EMS-kantoor in Maputo (najaar 1996) en de daarmee samenhangende afronding van de EMS-werkzaamheden in Mozambique. November 1995-januari 1997. 2 mappen
November 1995-juni 1996.
Juni 1996-januari 1997.
Pamfletten, brochures en andere informatieve publicaties van de EMS. 1969-1990. 1 map
Exemplaren van de periodieke publicatie Bloemlezing van de Mondlane Stichting met gebundelde rondzendbrieven van Nederlandse coöperanten in Mozambique en Kaap Verdië (nrs. 5, 7, 8, 10-12/13, 15, 17, 18). 1977-1985. 2 mappen
Verslagen van de informatie(documentatie)groep van de EMS en de themagroepen gezondheidszorg, landbouw/economie en onderwijs in 1979 en 1980. Mei 1979-november 1980. 1 map
Stukken betreffende een algemene thema(informatie)dag van de EMS in oktober 1980. Juli-otober 1980. 1 map
Nummer 1, juli/augustus 1980 tot en met nummer 48, december 1996 (laatste nummer) van de Informatiekrant Eduardo Mondlane Stichting. 1980-1996. 1 pak
Jaarverslagen van de Eduardo Mondlane Stichting, zoals gepubliceerd als speciale edities van de EMS Informatiekrant. 1985, 1989-1991, 1993-1994. 1 map
Correspondentie betreffende informatie-aanvragen en documentatiewerk van de EMS. Januari 1980-juni 1981. 1 map
Correspondentie en andere stukken van staflid René Meeuws betreffende het informatiewerk van de EMS, m.n. over Mozambique. Augustus 1980-november 1982. 1 map
Stukken betreffende een (met steun van de EU) te maken film over Angola en Mozambique. Januari-mei 1981. 1 map
Notulen, vergaderstukken en correspondentie van de publiciteitsgroep c.q. de redactie van de Informatiekrant van de EMS. 1983-1992. 3 mappen
April 1983-september 1986.
April 1987-december 1989.
Februari 1990-juni 1992.
Correspondentie tussen de EMS-kantoren in Amsterdam en Maputo betreffende het informatiewerk inzake Mozambique. Mei 1985-april 1992. 3 mappen
Mei 1985-december 1989.
Januari 1990-maart 1991.
April 1991-april 1992.
Stukken betreffende de uitgave van Strips voor Mozambique (1987) met bijdragen van vele bekende Nederlandse striptekenaars, met de opbrengst voor de bestrijding van de hongersnood in Mozambique. September 1987-maart 1988. 1 map
Stukken betreffende een (niet van de grond gekomen) media/informatie-project met betrekking tot Angola en Mozambique. November 1987-februari 1989. 1 map
Stukken betreffende het project 'Politieke analyse van Mozambique' en de twee resulterende publicaties Mozambique, socialisme en solidariteit (december 1989) en Je kunt de wind niet met je handen tegenhouden: veranderingen in Mozambique (augustus 1991). Juli 1988-september 1991. 2 mappen
Juli 1988-december 1989.
Januari 1990-september 1991.
Notulen en vergaderstukken van de Educatie en Informatie Staf overleggen over het informatie en voorlichtingswerk van de EMS. Juli 1988-december 1991. 1 map
Persberichten en artikelen van EMS-medewerkers. Maart 1987-december 1991. 1 map
Seminar reports, readers en andere informatieve publicaties van de EMS. 1989-1995. 1 pak
Stukken betreffende het voorlichtingswerk van de EMS en met name de fototentoonstelling Ondanks de oorlog is er hoop over Mozambique in 1992-1993, in samenwerking met Novib. April 1991-april 1995. 2 mappen
April 1991-augustus 1992.
Augustus 1992-april 1995.
Stukken betreffende de Amandla-lezingen in samenwerking met het KZA en anderen. September-oktober 1996. 1 map
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende de activiteiten van de Mondlane Stichting inzake Angola, ondermeer correspondentie met Agostinho Neto en andere vertegenwoordigers van de Movimento Popular de Libertacao de Angola (MPLA), (vanaf 1975) met regeringsinstanties in Angola en de nationale Angolese vakbond UNTA, alsmede over de actie "Geef om Angola" (voedselhulp) in samenwerking met het Angola Comité in 1975-1977. 1969-1979. 9 mappen
Oktober 1969-december 1972.
Januari 1973-december 1974.
Januari-oktober 1975.
November 1975-juni 1976.
Juli-december 1976.
Januari-mei 1977.
Juni 1977-februari 1978.Inclusief de rondzendbrieven van Anneke Jansen en Joao Féres vanuit Angola (september 1976-februari 1978).
Maart -december 1978.Inclusief het rapport Les eglises et la lutte de liberation du peuple Angolais (mei 1978).
Januari-december 1979.
Reisverslagen en andere stukken betreffende werkbezoeken van EMS-medewerkers - met name Henk de Graaf en Henk van Zuidam - aan Angola. 1977-1995. 4 mappen
Februari 1977-september 1987.
September 1987-september 1990.
Maart 1991-augustus 1992.
September 1993-november 1995.
Rondzendbrieven van coöperanten uitgezonden via EMS en Dienst over Grenzen (DOG) naar Angola, waaronder Frans Duijm (1981-1983) en Ali en Rijn Geursen (1983-1987). 1977-1987. 1 map
Verslagen, correspondentie en andere stukken van de Angola-groep van de EMS en andere (interne) stukken betreffende het beleid en de algemene activiteiten ten aanzien van Angola van de Mondlane Stichting; grotendeels chronologisch geordend. 1980-1992. 9 mappen
Januari-juni 1980.Ondermeer de 'Conference of solidarity groups on Angola' in Brussel van 6-8 juni 1980.
Juli 1980-juli 1981.
September 1981-november 1982.
Februari 1980-juni 1983.De contacten met en steun aan de Organização da Mulher Angolana (OMA), de nationale vrouwenorganisatie van Angola, met name over het eerste OMA-congres in maart 1983.
Januari 1983-juni 1985.Inclusief het rapport Angola programme appreciation report van David Sogge (June 1985).
Juni 1985-mei 1986.
Januari 1987-november 1988.
Februari 1989-november 1990.
Januari 1991-april 1992.
Correspondentie en andere stukken betreffende de informatieve activiteiten van de EMS rond Angola. 1988-1992. 6 mappen
Angola informatiecampagne 1988 (inclusief serie artikelen van Wim Bossema), OMA-groetkaarten en andere activiteiten. Februari 1988-december 1990.
Studiedag "NGOs in Angola" in Amsterdam, 15 juni 1991, georganiseerd in samenwerking met ARO (Sweden), CIDAC (Portugal) en Oxfam UK - voorbereiding en organisatie. Oktober 1990-juni 1991.
Studiedag "NGOs in Angola" - correspondentie met mede-organisatoren, inhoudelijke en financiële verslaggeving. Januari 1991-juni 1992.
Angola-campagne in samenwerking met het Komitee Zuidelijk Afrika (KZA) en andere activiteiten in 1992. Augustus 1991-november 1992.
Seminar "Democratization in Angola" in Leiden, 18 september 1992 in samenwerking met het KZA en het Afrika Studie Centrum - voorbereiding en organisatie. Juni-september 1992.
Seminar "Democratization in Angola" - verslaggeving (proceedings) en follow-up. September 1992-maart 1993.
Correspondentie, verslagen en andere stukken (personeelsdossier) betreffende Mariette Custers, als coöperant uitgezonden naar Angola in samenwerking met de Vereniging voor Personele Samenwerking met Ontwikkelingslanden (PSO). November 1988-september 1991. 5 mappen
Correspondentie tussen de EMS en M. Custers. November 1988-april 1990.
Correspondentie tussen de EMS en M. Custers. Mei-september 1990.
Correspondentie tussen de EMS en M. Custers. Oktober 1990-juni 1991.
Overige correspondentie en andere stukken betreffende M. Custers. Oktober 1988-september 1989.
Overige correspondentie en andere stukken betreffende M. Custers. Oktober 1989-september 1991.
Stukken betreffende de conferentie "Reconciliation, reconstruction and civil society in Angola" in Den Haag, georganiseerd in samenwerking met het KZA. Februari 1996-december 1997. 2 mappen
Februari-oktober 1996.
November 1996-december 1997.(Inclusief reader en verslag van de conferentie).
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende de hulpprojecten van de EMS (veelal in samenwerking met anderen) in Angola - zowel chronologisch als thematisch geordend. 1977-1997. 36 mappen
Noodhulp, landbouw en schoolkleding. 1977-1980.
Medicijnen, UNTA, IAC (film) en diversen. 1979-1984.
Organização da Mulher Angolana (OMA) - naai-atelier (met ICCO), alfabetisering (met Bisschoppelijke Vastenaktie) en andere projecten. 1979-1985.
Secretaria de Estado dos Assuntos Sociais (SEAS) en Liga Angolana de Amizade e Solidariedade com o Povos (LAASP) - diverse noodhulpprojecten in samenwerking met het KZA en Ministerie van Buitenlandse Zaken (ontwikkelingssamenwerking). 1981-1985.
Samenwerking met UNICEF-Angola, Instituto Nacional de Saúde Publica (INSP) (kindervoeding) en "Een voor Afrika"-projecten met de Novib (SEAS, OMA, INSP). 1984-1988.
Stukken betreffende de reïntegratie van ontheemden (binnenlandse vluchtelingen/deslocados) in de Angolese provincie Huila, in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken (ontwikkelingssamenwerking) en de provinciale delegatie in Huila van het Secretaria de Estado dos Assuntos Sociais (SEAS); eerste fase 1987-1989. Oktober 1986-juli 1989. 3 mappen
Correspondentie met SEAS-Huila en andere stukken. Oktober 1986-juli 1989.
Projectvoorstellen en -rapportages voort het ministerie. Oktober 1986-januari 1989.
Overige documenten (uit Angola). Maart 1985-juni 1989.
Regionaal weeshuis Otchio van SEAS in Lubango, in samenwerking met de Stichting Kinderpostzegels Nederland en anderen. Mei 1988-januari 1992.
Stukken betreffende de reïntegratie van ontheemden, noodhulp en landbouwrehabilitatie in de Angolese provincie Huila, in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken (ontwikkelingssamenwerking), de provinciale delegaties in Huila van het Secretaria de Estado dos Assuntos Sociais (SEAS) en het Instituto de Desenvolvimento Agrário (IDA); tweede fase 1989-1992 en follow-up 1993-1994. Januari 1989-oktober 1995. 5 mappen
Correspondentie met SEAS-Huila en enkele uitvoerders (Mantis, Stichting Ideële Import en anderen). Augustus 1989-Januari 1994.
Correspondentie met IDA-Huila en EMS-vertegenwoordiger Fernando Pontes Pereira in Huila. Januari 1991-augustus 1995.
Correspondentie met en projectvoorstellen en -rapportages voor het ministerie. Januari 1989-december 1991.
Correspondentie met en projectvoorstellen en -rapportages voor het ministerie. Maart 1992-oktober 1995.
Rapporten en andere documenten uit Angola. Maart 1990-augustus 1992.
Stukken betreffende het nood(voedsel)hulpprogramma vanwege de droogte in het zuiden van Angola, in samenwerking met de Stichting Oecumenische Hulp (SOH) en andere kerkelijke instanties, in 1990-1991. Maart 1990-maart 1992. 4 mappen
Verslagen, rapporten en andere algemene stukken. Maart 1990-maart 1992.
Correspondentie met SOH. April 1990-maart 1992.
Correspondentie met Christian Aid, Danchurchaid en diverse consultants en uitvoerders. April 1990-november 1991.
Correspondentie met EMS-programmamedewerkster Mariette Custers en andere organisaties en instanties in Angola. April 1990-september 1991.
Rapport van de onderzoeksgroep SAWA (Utrecht) over de drinkwatervoorziening in de rurale gebieden van Huila, Angola (juli 1990). Mei 1990-februari 1992.
Koffie-project in Kissa Kila in het noorden van Angola, in samenwerking met de Stichting Max Havelaar en anderen (uiteindelijk niet gerealiseerd). Februari 1990-juli 1995. 2 mappen
Algemene stukken. April 1990-november 1992.
Correspondentie met Max Havelaar, Simon Levelt en ADRA, Angola. Februari 1990-juli 1995.
De (niet gerealiseerde) uitzending van technici naar Angola voor het Trainingsprogramma voor Gedemobiliseerde Soldaten (PAFDE). Januari-september 1992.
Verslagen van Fernandes Pontes Pereira, de lokale EMS-vertegenwoordiger in Lubango en financiële overzichten van de EMS-projecten in Angola in 1993-1994. Oktober 1992-Maart 1995.
Correspondentie met en jaarverslagen van de lokale ngo Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA), de belangrijkste samenwerkingspartner van de EMS in Angola in de 90er jaren. Juni 1990-februari 1997. 3 mappen
Juni 1991-februari 1993.
Maart-november 1993.
Januari 1994-februari 1997.
Stukken betreffende de institutionele steun aan ADRA via de EMS door HIVOS, ICCO en SOH. Maart 1993-mei 1996. 1 map
Stukken betreffende het rehabilitatie programma in Quilemba, in de provincie Huila, in samenwerking met ADRA en gefinancierd door de EU. Juli 1993-juli 1997. 3 mappen
Juli 1993-juni 1995.
Augustus 1995-juli 1996.
Augustus 1996-juli 1997.
Stukken betreffende het rehabilitatie project Hoji-Ya-Henda in Luanda, in samenwerking met ADRA en gefinancierd door de EU. November 1993-september 1997. 3 mappen
November 1993-december 1995.
Januari-december 1996.
Januari-september 1997.
Stukken betreffende het noodhulp-project Castanheira de Pera in de provincie Huila (fase I en II), in samenwerking met ADRA en gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (DGIS). Februari 1994-januari 1997. 2 mappen
Februari 1994-januari 1995.
Februari 1995-januari 1997.
Stukken betreffende het noodhulp-programma Hoji-Ya-Henda in Luanda, in samenwerking met ADRA en gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Maart 1994-februari 1996. 1 map
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende de activiteiten van de Mondlane Stichting inzake Guinee-Bissau en Kaap Verdië, ondermeer correspondentie met Amilcar Cabral en andere vertegenwoordigers van de Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) en vanaf 1974 met diverse regeringsinstanties in beide landen en met Hugo Diddens, van 1975-1978 EMS-coöperant bij het Instituto Cabo Verdiano de Solidariedade in Praia, Cabo Verde. 1969-1975 chronologisch geordend. 1976-1979 minimaal gesorteerd. 1969-1979. 9 mappen
Juni 1969-december 1970.Inclusief de activiteiten van de EMS Werkgroep Rotterdam aangaande de positie van de Kaap Verdianen in Nederland (voorjaar 1970).
Januari 1971-oktober 1974.
Januari-augustus 1975.
September-december 1975.
1976.A (ondermeer over het Buba Tombali project in Guinee-Bissau).
1976.B.
1977.
1978.
1979.
Rondzendbrieven en verslagen van coöperanten uitgezonden via EMS en Dienst over Grenzen (DOG) naar Guinee-Bissau en de Kaap Verdische Eilanden, waaronder Els de With en Kees Kempenaar (1977-1981) en Wim Willemsen (1986-1988). 1976-1995. 2 mappen
1976-1983.
1986-1995.
Reisverslagen en beleidsstukken van de EMS betreffende Guinee-Bissau en de Kaap Verdische Eilanden. Juni 1979-december 1983. 1 map
Correspondentie, notities en andere stukken betreffende het EMS-beleid aangaande en activiteiten in Guinee-Bissau. 1979-1988. 2 mappen
April 1979-augustus 1983.
November 1985-april 1988.
Correspondentie en andere stukken betreffende steunprojecten van de EMS (veelal in samenwerking met andere organisaties) in Guinee-Bissau - geordend per sector. 1975-1984. 7 mappen
Uniâo Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau (UNTG) - nationale vakbond van Guinee-Bissau - in samenwerking met de SOSV (FNV). Juli 1975-oktober 1979.
Gezondheidszorg: opleiding vroedvrouwen, ambulances, etc. Juli 1975-januari 1981.
Gezondheidszorg: ziekenhuis-apparatuur, ambulances, etc. Juli 1979-augustus 1984.
Instituto Amizade (Vriendschaps-instituut) in Bissau. Mei-oktober 1977.
Instituto Amizade (Vriendschaps-instituut) in Bissau. Juli 1978-augustus 1982.
Overige projecten. 1977-1979.
Overige projecten. 1980-1982.
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende het Cabo Verde overleg van de EMS met andere organisaties in Nederland, de Cabo Verde-groep van de EMS zelf en andere interne overleggen over het EMS-beleid aangaande en activiteiten in de Kaap Verdische Eilanden. 1977-1990. 4 mappen
Januari 1977-augustus 1981.
September 1981-december 1982.
Januari 1983-september 1984.
Februari 1988-mei 1990.
Correspondentie en andere stukken betreffende de contacten met de ambassade en het consulaat van Kaap Verdië in Nederland, het Solidariteits Komité - Kaap Verdiese Eilanden en de Associaca Caboverdiana (organisaties van Kaapverdianen in Nederland, gevestigd in Rotterdam) en het debat over het sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en Kaap Verdië in 1983. 1976-1983. 1 map
Stukken betreffende de actie voor het National Fonds voor de Wederopbouw van Cabo Verde van de EMS en Kaap Verdianen in Nederland. Oktober 1977-september 1978. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende (de internationale contacten rond) de solidariteitsweek Kaap Verdië in september 1981 in het Tropenmuseum in Amsterdam, in samenwerking met het Instituto Caboverdeano de Solidariedade en diverse Nederlandse organisaties. Mei-september 1981. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende steunprojecten van de EMS (veelal in samenwerking met andere organisaties) in de Kaap Verdische Eilanden - geordend per sector. 1975-1992. 12 mappen
Instituto Caboverdeano de Solidariedade (ICS) in Praia - schoolboekenproject in samenwerking met Novib en Oxfam. 1975-1981.
ICS - ricinusproject, kinderdagverblijven en andere projecten, in samenwerking met Novib en Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland. 1975-1981.
ICS - voedselhulp in samenwerking met de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen (SOH), landbouw St. Jorge en andere projecten. 1975-1980.
ICS - diverse projecten in samenwerking met Novib en noodhulp-acties. 1978-1985.
Instituto Nacional das Cooperativas (INC) in Praia - voorlichtingsmateriaal voor INC en steun aan coöperaties in samenwerking met Hivos en de Europese Gemeenschap. 1979-1985.
INC - uitzending van oöperanten in samenwerking met SNV en andere projecten. 1980-1986.
Juventude Africana Amilcar Cabral (JAAC) - nationale jeugdorganisatie in Praia - diverse kleine projecten. 1979-1984.
JAAC - autoreparatiewerkplaats in Assomeda, in samenwerking met Wilde Ganzen en anderen. 1983-1986.
Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV) - nationale vrouwenorganisatie van Kaap Verdië - diverse projecten. 1979-1982.
OMCV - diverse projecten. 1981-1987.
OMCV - kleuterschoolproject in samenwerking met Stichting Kinderpostzegels Nederland. 1988-1992.
Overige projecten. 1980-1982.
Stukken betreffende de voorbereidingsweekenden (cycli) voor coöperanten die via bemiddeling door de EMS werden uitgezonden. 1976-1982. 3 mappen
Augustus 1976-februari 1980.
April 1980.Werkmap voor coöperanten.
April 1980-oktober 1982.
Rondzendbrieven en verslagen van coöperanten (vrijwilligers) uitgezonden via EMS en DOG naar Mozambique; min of meer chronologisch geordend. Ondermeer van Mariette Asselbergs, Wil Bekkering, Mirjam Boswijk, Harrie Buist, Fer Coenders, Dolf Everberg, Richard Fluit, Gerard Kirchner, Hannie Koch, Simone Kortbeek, Jan Kroon, Steef Kruiwagen, André van Oort, Martin Oyevaar, Ger Paulussen, Corrie Roeper, Ernst Schade, Ebel Smidt, Sytse en Marlies Tjallingii, Mieke Vogels, Peter Wattel en Louis en Sylvie Wilms. 1976-1996. 12 mappen
1976-1978.Inclusief correspondentie tussen Dolf Everberg in Maputo en zijn basisgroep in Utrecht.
1977, 1979-1980.
1983.
Juni 1983-november 1985.Dagboekaantekeningen van René Meeuws.
1984.
1984-1985.
1985.
1986.
1987-1988.
1989.
1990-1991.
1992-1996.
Jaarverslagen, rapportages, correspondentie en andere stukken betreffende de de uitzending van coöperanten naar Mozambique door de Eduardo Mondlane Stichting - en Dienst over Grenzen (DOG) - in samenwerking met de Vereniging voor Personele Samenwerking met Ontwikkelingslanden (PSO) en daarvoor de Stichting Jongeren Vrijwilligers Corps (JVC), inclusief een aantal personeelsdossiers van deze coöperanten; alfabetisch op naam geordend. 1978-1993. 14 mappen
Johan Boerekamp. Februari 1986-maart 1992.
Jacinta de Bruin. Januari 1985-juni 1991.
Annemarie Jurg. Mei 1986-november 1992.
Gerhard Kirchner. November 1986-juli 1993.
Jaap de Kroes en Charles de Monchy. April 1984-november 1990.
Ad van der Nat. Maart 1986-augustus 1992.
Ton Pardoel. Januari 1986-februari 1992.
Karin Pannekoek en Leer Revallier. Mei 1980-september 1990.
Joost Ruigrok en Roeland Voorhoeve. Februari 1988-oktober 1992.
Jan Timmers/Ria van der Ven. Februari 1986-september 1991.
Overige PSO: A-F. 1986-1991.
Overige PSO: G-M. 1986-1991.
Overige PSO: M-W. 1986-1991.
DOGers (1986-1991) en uitzendingen via JVC (1978-1985). 1978-1991.
Nummers van de (maandelijkse, later tweemaandelijkse) Informatiekrant EMS-DOG (Moçambique), van en voor coöperanten in Mozambique. 1983-1990. 2 pakken
Nr.1, feb.1983-nr.18, dec.1984 + nr.20, feb.1985-nr.46, juli 1987.
nr.48, sept.1987-nr.56, okt.1988 (= nr.36, okt.1988) + nr.37, nov.1988-nr.51, dec.1990.
Verslagen van de DOG-weken 1984-1986 en DOG-EMS week 1987 voor coöperanten in Mozambique. Mei 1984-april 1987. 1 map
Stukken betreffende het veiligheidsbeleid van de EMS met betrekking tot de coöperanten in Mozambique (met name in Xai Xai). Januari 1985-juni 1992. 2 mappen
Januari 1985-november 1988.
Januari 1989-juni 1992.
Stukken betreffende de detentie van EMS-coöperant Richard Fluit en anderen in Nampula, medio 1985. Mei-oktober 1985. 1 map
Stukken betreffende de informatiedagen (in de Kargadoor) en acculturatiecursussen (bij het Centrum Kontakt der Kontinenten) voor coöperanten die via de EMS of het KZA naar Mozambique en Zimbabwe worden uitgezonden. 1986-1990. 2 mappen
Correspondentie en andere algemene stukken. Maart 1986-april 1990.
Documentatiemap voor de acculturatiecursus van de coöperanten. 1986.
Correspondentie en andere stukken betreffende de samenwerking met Novib, Hivos en Dienst over Grenzen (DOG) met betrekking tot (de recrutering van) coöperanten in Mozambique. Juli 1986-november 1991. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de samenwerking met de Vereniging voor Personele Samenwerking met Ontwikkelingslanden (PSO) met betrekking tot (de financiering van) coöperanten in Mozambique. November 1986-april 1997. 4 mappen
November 1986-april 1992.
Mei-september 1992.
Oktober 1992-maart 1993.Inclusief de repatriëring van coöperant H.K. Moet.
April 1993-april 1997.
Telexberichten en andere correspondentie tussen het EMS-kantoor in Amsterdam en dat in Maputo betreffende (de recrutering van) coöperanten in Mozambique. April 1988-december 1992. 6 mappen
Uitgaande stukken. April 1988-december 1989.
Uitgaande stukken. Januari 1990-juni 1991.
Uitgaande stukken. Juli 1991-december 1992.
Ingekomen stukken. Januari-juli 1991.
Ingekomen stukken (met name over Xai Xai). Augustus-november 1991.
Ingekomen stukken. December 1991-oktober 1992.
Stukken betreffende de samenwerking met de SNV inzake coöperanten en andere SNV-activiteiten in Mozambique. Mei 1994-februari 1996. 1 map
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende de hulpprojecten van de EMS (veelal in samenwerking met anderen) in Mozambique - zowel chronologisch als thematisch geordend. 1978-1997. 60 mappen, 1 pak
Schoolboeken en ander onderwijsmateriaal voor het Ministerie van Onderwijs en Cutltuur en landrovers voor volwassenonderwijs. Mei 1978-juni 1982.
Noodhulp voor Mozambique op verzoek van Frelimo (in samenwerking met het KZA), onderwijsmaterialen voor het blindeninstituut in Beira en een kindertehuis in Maputo. Januari 1979-september 1982.
Geneesmiddelenproject voor Mozambique (incl. de werkzaamheden van de farmaciegroep van de EMS). Mei 1979-maart 1984.
Stukken (waaronder correspondentie met Florrie de Pater en anderen) betreffende een werkbezoek aan en mogelijk steunproject voor de provincie Niassa in Mozambique. November 1980-juli 1982.
Noodhulp voor Mozambique na de cycloon Domoina, begin februari 1984. Februari-april 1984.
Zonne-energie project in de Cabo Delgado provincie. Mei 1984-september 1987.
Tweedehands kledingprojecten en gereedschap voor Nampula en Maputo, in samenwerking met HVO, Hivos en Gered Gereedschap. Juni 1984-oktober 1991.
"Eén voor Afrika" projecten voor Mozambique, in samenwerking met Novib. November 1984-februari 1986.
Keramische fabriek in Chimoio (Manica provincie), in samenwerking met War on Want. Januari 1985-juli 1991.
Noodhulpproject medicijnen voor Nampula, in samenwerking met Hivos. Februari 1985-december 1986.
Waterpompenproject in Maputo, in samenwerking met War on Want. Juli 1985-april 1990.
Het FDR-programma (Fundo para o Desenvolvimento Rural - Fonds voor Plattelands Ontwikkeling), met een groot aantal projecten in samenwerking met Hivos. Oktober 1985-januari 1993. 5 mappen
Correspondentie, verslagen en andere algemene stukken betreffende het FDR-programma. Oktober 1985-januari 1993.
FDR-projecten 1-12. 1986-1991.
FDR-projecten 13-20. 1986-1991.
FDR-projecten 21-29. 1986-1991.
FDR-projecten 30-48. 1986-1991.
Het hulpprogramma voor het gebied rond Alto Changane in de Gaza provincie, in samenwerking met Novib en gefinancierd door DGIS. December 1985-juli 1989. 4 mappen
December 1985-augustus 1986.
Augustus-december 1986.
Januari-juli 1987.
Augustus 1987-juli 1989.
Diverse projecten in samenwerking met USA for Africa. Januari 1986-november 1992. 3 mappen
Landbouw/productie-ontwikkeling in de Manica provincie. Januari 1986-december 1988.
Landbouw/productie-ontwikkeling in het Marracuene district, Maputo provincie. Januari 1986-augustus 1990.
Renovatie van een kraamkliniek in Marracuene. Oktober 1989-november 1992.
Bouwprojecten in Mozambique in samenwerking met de Nederlandse Habitat Commissie. November 1986-december 1992. 2 mappen
Overzichtgegevens van vijf projecten in Maputo en Xai Xai. November 1986-oktober 1987.
Huizen voor de woningbouwcoöperatie Laulane in Maputo. April 1987-december 1992.
Correspondentie en andere stukken betreffende de EMS-projecten in Beira, voortgekomen uit de Amsterdam-Beira campagne van de EMS en gefinancierd door ondermeer de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. November 1986-september 1992. 5 mappen, 1 pak
Algemene stukken. Mei 1987-februari 1992.
Correspondentie (vooral van EMS-medewerkerster Mieke Vogels in Beira). November 1986-december 1987.
Correspondentie (idem). Januari-juli 1988.
Correspondentie. Augustus-1988-augustus 1989.
Correspondentie. September 1989-juli 1990.
Verslagen en andere stukken betreffende 12 Beira-projecten (onderwijs, gezondheidszorg, bestuur, etc.). Februari 1987-september 1992.1 pak.
Drinkwaterproject in vijf stedelijke gebieden in Mozambique, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (DGIS). Juli 1987-juni 1993. 2 mappen
Juli 1987-september 1991.
Oktober 1991-juni 1993.
Stukken betreffende het waterprogramma van EMS en DOG in Mozambique, inclusief de inzet van technische coöperanten daarin middels PSO. November 1988-november 1995. 2 mappen
November 1988-juni 1992.
Maart 1993-november 1995.Met name over de PSO evaluatie van het EMS/DOG waterprogramma Mozambique in 1994/95.
PRONAR: rural water supply project in Quelimane, Zambezia provincie, gefinancierd door de Europese Commissie. Mei 1989-december 1992, juli-november 1997. 4 mappen
Mei 1989-juni 1991.
Juni 1991-juni 1992.
Juli-oktober 1992.
Juli-oktober 1997.Verantwoording aan de Europese Commissie.
Stukken betreffende diverse platteland-ontwikkelingsprojecten in Mozambique, met name in de Nampula provincie. November 1990-september 1995. 5 mappen
November 1990-augustus 1992.Met name een 'sanitation project' in Quelimane, Nampula.
Oktober 1991-juli 1992.
Augustus 1992-maart 1993.
Juni 1993-december 1994.Noodhulp en landbouwgereedschap voor en identificatiemissue voor de Nederlandse ambassade naar Nampula.
Maart-september 1995.Met name over duurzame landbouw in Nampula.
Projectvoorstel betreffende de opera Marrabente in samenwerking met NAMBU Productions (muziek, dans, theater). April 1990-oktober 1992. 1 map
Ondersteuning van vrouwenorganisaties in Mozambique, met name de Associação das Mulheres Rurais (AMR) in Nampula, en het EMS-programma "Women in development in Mozambique". Mei 1991-oktober 1993. 2 mappen
Mei 1991-mei 1992.
Juni 1992-oktober 1993.
Vakbondsprogramma van de EMS in Mozambique - diverse projecten, vooral in samenwerking met de FNV, gecoördineerd door EMS-medewerker Rens van der Linde. Maart 1991-mei 1997. 10 mappen
Steun aan de Organização dos Trabalhadores Moçambicanos (OTM). Maart 1991-maart 1993.
Steun aan de Organização dos Trabalhadores Moçambicanos (OTM). April 1993-juni 1994.
Documenten betreffende (de internationale steun aan) de OTM. 1991-1992.
Project arbeidsomstandigheden en milieu. November 1993-juli 1994.
Project arbeidsomstandigheden en milieu. Augustus 1994-november 1996.
Het APADEP-project (arbeidersparticipatie in de vakbeweging). Maart-oktober 1994.
Het APADEP-project (arbeidersparticipatie in de vakbeweging). November 1994-maart 1995.
Het APADEP-project (arbeidersparticipatie in de vakbeweging). April 1995-november 1996.
Overige activiteiten. Februari-december 1995.
Overige activiteiten. Januari 1996-mei 1997.
Speciaal onderwijsproject in Nampula, in samenwerking met de Stichting Oecumenische Hulp (SOH), HEKS (Zürich) en Kinderen in de Knel. December 1991-september 1996. 3 mappen
December 1991-augustus 1992.
Augustus 1992-juni 1993.
Juli 1993-september 1996.
Renovatie van een lagere school in Maputo, gefinancierd door de Europese Gemeenschap. Februari 1992-januari 1993. 1 map
Stukken betreffende (de interne discussie over) het projectenbeleid van de EMS, met name ten aanzien van Mozambique. Februari 1983-september 1991. 2 mappen
Februari 1983-juni 1987.
Juli 1987-september 1991.
Stukken betreffende de Mozambique aktie in 1983-1984 en het daaruit voortvloeiende Kleine Projecten Fonds van de EMS in en voor Mozambique. 1983-1992. 2 mappen
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende de aktie 'Mozambique uit de modder' voor kleine projecten in Mozambique (met enkele voorbeeld-projecten in de Manica provincie en overzicht kleine projecten in 1986). Maart 1983-oktober 1986.
Correspondentie en andere stukken betreffende tientallen projecten uit het Kleine Projecten Fonds en de daarmee verbonden inzamelingsacties in Nederland. 1986-1992.1 pak
Stukken betreffende de Matutuinegroep van de EMS - Nederlandse coöperantengroep in Maputo en Gaza (Mozambique) die projecten initiëren en begeleiden. Maart 1985-februari 1987. 5 mappen
Notulen en vergaderstukken Matutuinegroep. Maart 1985-december 1986.
Contracten en verslagen van projecten. Februari-juli 1986.
Contracten en verslagen van projecten. Augustus 1986-februari 1987.
Notulen en vergaderstukken Matutuinegroep. Januari 1987-juni 1988.
Notulen en vergaderstukken Matutuinegroep. Juli 1988-april 1989.
Projectbeschrijvingen: aanvragen, verslagen, etc. van projecten in Mozambique waarbij Nederlandse coöperanten via de EMS betrokken zijn - in diverse sectoren (gezondheidszorg, landbouw, onderwijs, water, etc.). 1986-1991. 1 pak
Telexberichten en andere correspondentie (vooral van EMS-stafmedewerkers Henk van Zuidam en Rens van der Linden) betreffende projecten in Mozambique. Augustus 1986-december 1991. 5 mappen
Augustus 1986-augustus 1988.
September 1988-september 1989.
Oktober 1989-augustus 1990.
September 1990-juni 1991.
Juli-december 1991.
Correspondentie, verslagen, notities en andere stukken betreffende de Amsterdam-Beira Campagne ter ondersteuning van de Mozambikaanse havenstad Beira vanaf medio 1987, na 1993 voortgezet als de Stedenband Amsterdam-Beira, waarin de EMS een coördinerende en deels uitvoerende rol speelde; grotendeels chronologisch geordend. 1984-1997. 15 mappen
December 1984-juni 1987.Voorafgaande contacten, met name rond de steun van Amsterdam c.q. Nederland aan de haven in Beira.
Juli-september 1987.Inclusief project-informatie, met name betreffende het onderwijs en de gezondheidszorg in Beira.
Brieven en tekeningen van leerlingen van lagere scholen in Beira in het kader van een uitwisselingsproject met scholen in Amsterdam. Oktober 1987.
Oktober 1987-juni 1988.
Juli-december 1988.
1987-1989.Activiteiten ter ondersteuning van het centrale ziekenhuis en scholen in Beira.
Januari-november 1989.
Januari 1990-mei 1992.
Juli 1993-april 1994.
Mei-december 1994.
Maart 1995-maart 1996.
Mei 1995-november 1996.Het kustverdedigingsproject Beira.
April-juni 1996.Met name over de actie "Werk samen aan een schonere wereld" (Plant je boom in Beira!) in Amsterdam.
Juni 1996-februari 1997.Met name over het "Stedenbandenfestival" in Paradiso, Amsterdam op 10 november 1996.
Januari-juni 1997.
Correspondentie, verslagen, notities en andere stukken betreffende de Beira campagne in Rotterdam, in samenwerking met de gemeente en andere instellingen en organisaties in Rotterdam. 1987-1990 2 mappen
April 1987-oktober 1988.
November 1988-augustus 1990.
Correspondentie en andere stukken betreffende de activiteiten van de Mondlane Stichting inzake Mozambique, inclusief de contacten met FRELIMO. 1974-1980. 4 mappen
Februari 1974-december 1975.Vooral over de 'actie Mozambique' in samenwerking met de NOVIB in het najaar van 1974.
Januari-oktober 1976.
December 1976-februari 1981.Inclusief de actviteiten van de Initiatiefgroep coöperanten Mozambique in 1979/80 en het bezoek van Janet Mondlane e.a. aan Nederland in begin 1980.
Reisverslagen en andere stukken betreffende werkbezoeken van EMS-medewerkers - waaronder René Meeuws, Henk de Graaf, Klaas Wits, Gerrit Berkelder en Henk van den Heuvel - aan Mozambique. 1976-1996. 5 mappen
Juni 1976-april 1981.
Mei 1982-juli 1983.
Januari 1984-september 1988.
Oktober 1990-december 1994.
Mei 1995-juli 1996.
Correspondentie, notities en andere stukken betreffende EMS-scholingsbijeenkomsten en andere inhoudelijke beraadslagingen over Mozambique. December 1975-mei 1985. 2 mappen
December 1975-mei 1981.
Juni 1982-mei 1985.
Notulen en vergaderstukken van de Mozambiquegroep van de EMS in Amsterdam. 1980-1990. 9 mappen
Oktober 1980-februari 1983.
Maart 1983-mei 1984.
Mei-december 1984.
Januari-augustus 1985.
September 1985-maart 1986.
April 1986-februari 1987.
April 1987-februari 1988.
Maart-december 1988.
Januari 1989-juli 1990.In 1989-1990 tevens notulen van de Mozambique substafgroep.
Stukken betreffende de promotie van toerisme naar Mozambique. Maart 1979-september 1982. 1 map
Verslagen, correspondentie en andere stukken betreffende de EMS-werkgroep bedrijfsleven Nederland-Mozambique. Juni 1982-juni 1985. 1 map
Stukken betreffende het EMS-beleid ten aanzien van Mozambique - coöperanten, sectoren, projecten, informatie - ondermeer van de EMS Stuurgroep Mozambique. Januari 1987-maart 1989. 2 mappen
Januari 1987-mei 1988.
Juli 1988-maart 1989.
Stukken betreffende de actie 555 "Steun Mozambique" in 1987, in samenwerking met Novib e.a., inclusief diverse lokale activiteiten. Februari 1987-november 1988. 1 map
Stukken betreffende een werkbezoek aan Nederland over de milieuproblematiek in Mozambique in september 1992. Juni-oktober 1992. 1 map
Stukken betreffende de contacten met het Larenstein International Agricultural College in Deventer over het agrarisch onderwijs in Mozambique. Maart 1993-maart 1994. 1 map
Stukken betreffende het seminar "Democratization in Mozambique" in Amsterdam, 3 december 1993, georganiseerd door de EMS in samenwerking met het KZA en het Afrika Studie Centrum. Juni 1993-oktober 1994. 2 mappen
Juni-december 1993.
December 1993-oktober 1994.(Inclusief de reader en het verslag van het seminar).
Stukken betreffende de activiteiten rond beeldende kunst in Mozambique van de EMS en de GATE Foundation in Nederland en Mozambique. Juni 1993-oktober 1996. 2 mappen
Juni 1993-februari 1995.
Maart 1995-oktober 1996.
Stukken betreffende het onderzoeksproject "The development of national NGOs in Mozambique", uitgevoerd voor de EMS door Paul Groenewegen, in samenwerking met het Centro de Estudos Africanos van de Eduardo Mondlane Universiteit in Maputo. Januari 1994-oktober 1996. 4 mappen
Januari-september 1994.
Oktober 1994-januari 1995.
Februari-oktober 1995.Inclusief de diverse project-rapporten.
November 1995-oktober 1996.
Stukken betreffende het seminar "Elections in Mozambique" in Amsterdam, 26 november 1994. September 1994-mei 1996. 3 mappen
September-november 1994.
November 1994-februari 1995.(Inclusief de seminar-reader).
Maart 1995-mei 1996.(Inclusief het seminar-verslag).
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende de twee dekenacties van de Mondlane Stichting in samenwerking met het Angola Comité voor de bevrijdingsbewegingen van Angola (MPLA), Mozambique (FRELIMO) en Guinee-Bissau (PAIGC) in resp. het najaar van 1971 en van september-december 1973. 1971-1974. 5 mappen
Mei 1971-januari 1972.De eerste dekenactie, vooral voor Angola.
Augustus 1973.
September 1973.
September-december 1973.Krantenknipsels over de tweede dekenactie.
Oktober 1973-april 1974.
Stukken betreffende het lobbywerk van de EMS met betrekking tot het (ontwikkelings)beleid van de Nederlandse regering ten aanzien van zuidelijk Afrika (met name Angola en Mozambique). Mei 1984-april 1995. 2 mappen
Mei 1984-september 1991.
Februari 1994-april 1995.
Stukken betreffende (de discussie over) de viering van het 20-jarig bestaan van de EMS in september 1989. November 1988-oktober 1989. 1 map
Stukken betreffende de aktie voor ontheemden in Angola en Mozambique, met name georganiseerd door de vrouwengroepen van de EMS. 1989-1992. 3 mappen
Juli 1989-juli 1990.
Januari-december 1991.
Januari-juni 1992.
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende de Europese (internationale) coördinatie van steungroepen voor Angola, waaronder de EMS, Africa Groups of Sweden, CIDAC (Portugal), CUSO (Canada) en War on Want (Engeland), inclusief de contacten met het Angolese Secretariado de Estado da Cooperaçao en de Liga Angolana de Amizade e Solidariedade com o Povos (LAASP) in Luanda. 1978-1985. 5 mappen
September 1978-maart 1982.
April-december 1982.
Januari-december 1983.
Januari 1984-november 1985.
December 1984-november 1985.Euro Action Accord i.v.m. Angola.
Verslagen, papers en andere stukken betreffende (de EMS-deelname aan) een drietal internationale solidariteitsconferenties met Angola (Brussel, juni 1980) en Mozambique (Kopenhagen, november 1980 en Londen, februari 1982). Mei 1980-februari 1982. 1 map
Verslagen, correspondentie en andere stukken betreffende (de deelname van de EMS in) het ECASAAMA-netwerk (European Campaign Against South African Aggression on Mozambique and Angola). 1987-1992. 5 mappen
Verslagen, vergaderstukken en gerelateerde correspondentie van de ECASAAMA 'standing committee' en 'core groups' vergaderingen. December 1987-april 1992. 2 mappen
December 1987-juni 1989.
Juli 1989-april 1992.
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende de activiteiten van het ECASAAMA-netwerk. Januari 1988-mei 1992. 3 mappen
Januari-december 1988.Vooral de organisatie van de ECASAAMA-conferentie Angola en Mozambique in de frontlijn in samenwerking met KZA, NOVIB e.a. in het KIT op 11 december 1988.
Januari-december 1989.
Januari 1990-mei 1992.
Verslagen en notities betreffende de samenwerking van de EMS met het Angola Comité en het Medisch Komitee Angola. Mei 1970-februari 1975. 1 map
Notulen, correspondentie en andere stukken betreffende het Lusofoon Afrika Overleg van de EMS met het KZA, HIVOS, NOVIB e.a. 1985-1997. 2 mappen
December 1985-december 1991.
Januari 1992-februari 1997.
Verslagen, correspondentie en andere stukken betreffende de samenwerking van de EMS met het KZA inzake het coöperantenwerk in Zuidelijk Afrika. Januari 1986-mei 1992. 1 map
Notulen, correspondentie en andere stukken betreffende het beraad van landen- en solidariteitsgroepen in Nederland. 1990-1992. 2 mappen
April 1990-april 1991.
Mei 1991-oktober 1992.
Verslagen, correspondentie en andere stukken betreffende de samenwerking (en mogelijke fusie) tussen de EMS en het Komitee Zuidelijk Afrika (KZA) en de Anti-Apartheids Beweging Nederland (AABN), later Instituut voor Zuidelijk Afrika (IZA). Maart 1991-maart 1997. 4 mappen
Maart 1991-augustus 1992.
September -december 1992.
Januari 1993-februari 1995.
Maart 1995-augustus 1997.
Verslagen, vergaderstukken en correspondentie betreffende (de deelname van de EMS in) de Zuid-Noord Federatie van Nederlandse Derde Wereld-organisaties. 1991-1997. 5 mappen
Maart 1991-december 1992.
Januari-december 1993.
Januari-november 1994.
December 1994-mei 1995.
Augustus 1995-januari 1997.
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende de contacten met de Commissie Ontwikkelingssamenwerking Amsterdam (COA), vooral betreffende de steun van de gemeente Amsterdam aan de havenstad Beira in Mozambique, vanaf december 1993 in de vorm van een "Stedenband Amsterdam-Beira", inclusief de werkzaamheden van de gemeentewaterleidingen, gemeentelijk havenbedrijf, brandweer en Ingenieursbureau Amsterdam in dit kader. 1986-1998. 9 mappen

NB. Zie ook inv.nrs. 756-760 over de COA in het archief Komitee Zuidelijk Afrika bij het IISG.

NB. Zie ook inv.nrs. 578-592 over de Amsterdam-Beira Campagne van de EMS.

Oktober 1986-december 1989.
Januari 1990-december 1990.
Januari 1991-mei 1992.
Juni 1992-juni 1993.
Juni-december 1993.
Januari-december 1994.
Januari-december 1995.
Januari-december 1996.
Januari 1977-februari 1998.
Documenten over Westeuropese en Amerikaanse investeringen in de Postugese koloniën, Angola en zuidelijk Afrika algemeen. 1972. 1 map
Documenten betreffende de 2e sessie van de "International Commission of Inquiry into the Crimes of Racist and Apartheid Regimes in Southern Africa" in Luanda, 30 januari - 3 februari 1981. 1981. 1 map