Archief Eduardo Mondlane Stichting

Biographical / Historical Note

De Eduardo Mondlane Stichting (EMS) werd opgericht in 1969 om steun te verlenen aan de bevrijdingsbewegingen in de Portugese overzeese gebieden in (zuidelijk) Afrika; na de beëindiging van het Portugese kolonialisme rond 1975 richtte de EMS zich op hulp en steun aan de nieuwe onafhankelijke staten Angola, Mozambique, Guinee-Bissau en Kaap Verdië; in 1997 ging de EMS samen met andere zuidelijk Afrika organisaties op in het Nederlands Instituut voor Zuidelijk Afrika (NIZA); al die jaren was de organisatie gevestigd in Amsterdam, maar had vanaf het begin van de 80er jaren tot 1996 ook een kantoor in Maputo, Mozambique; de belangrijkste werkzaamheden van de EMS bestonden uit het recruteren en begeleiden van Nederlandse coöperanten (vaak vrijwilligers genoemd, maar in feite 'ontwikkelingswerkers' met een lokaal contract en een aanvullend salaris van de Nederlandse overheid) werkzaam in met name Mozambique, het werven van fondsen voor en het uitvoeren en begeleiden van tal van (hulp)projecten in samenwerking met ontwikkelingsorganisaties en Nederlandse overheidsinstellingen, alsmede lobby- en informatiewerk gericht op het beinvloeden van de publieke opinie en het regeringsbeleid ten aanzien van de betreffende landen in zuidelijk Afrika; vanaf 1987 voerde de EMS een langlopende campagne gericht op de samenwerking tussen Amsterdam en de havenstad Beira in Mozambique, die vanaf eind 1993 de vorm kreeg van een ‘Stedenband Amsterdam-Beira’ (waarvan het uitvoerend werk in 1997 werd overgenomen door het NiZA).

Arrangement

Door de veranderingen in de structuur van de organisatie, het langdurig bestaan van twee kantoren, het veelvuldig voorkomen van meerdere archiefvormers met elkaar deels overlappende, deels aanvullende werkzaamheden en door de verschillende verhuizingen van het archief was de ordening daarvan enigszins problematisch en tijdrovend; het archiefmateriaal is allereerst ontdubbeld en vervolgens is het materiaal met betrekking tot de activiteiten van de EMS geclusterd en geordend naar land (Angola, Mozambique en Guinee-Bissau/Kaap Verdië) en daarbinnen - vooral voor Mozambique - naar de belangrijkste werkterreinen van de organisatie: coöperanten, projecten en overige activiteiten; van het uitgebreide archiefmateriaal met betrekking tot de projecten zijn de onderliggende financieel-administratieve stukken grotendeels verwijderd.

Content

Notulen van de vergaderingen van het bestuur van de Eduardo Mondlane Stichting (EMS) 1969-1978, 1981 en 1984-1998 (in de ontbrekende jaren vonden geen bestuursvergaderingen plaats); notulen van de plenaire vergaderingen van de EMS 1980-1989; algemene correspondentie 1969-1996, zowel binnen Nederland als internationaal, inclusief correspondentie met de bevrijdingsbewegingen (MPLA, FRELIMO, PAIGC) en later de regeringen c.q. regeringspartijen van Angola, Mozambique, Guinee-Bissau en Kaap Verdië; correspondentie tussen de EMS-kantoren en contactpersonen in Amsterdam en Maputo 1979-1996; notulen, logboeken, besluitenlijsten van werkoverleggen en stafvergaderingen 1973-1996; notulen en vergaderstukken van de stuurgroepen coöperanten en projecten 1975-1991; notulen en andere stukken betreffende de vrouwengroepen en het vrouwenwerk van de EMS 1980-1996; stukken betreffende de financiën van de EMS 1970-1998, inclusief de subsidies van de Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking (NCO, later NCDO) aan de EMS 1974-1996; stukken betreffende het EMS-kantoor en personeel in Mozambique 1981-1997; stukken betreffende het informatie-, documentatie- en publiciteitswerk van de EMS 1969-1996; stukken betreffende de werkzaamheden van de EMS in en ten aanzien van Angola, Mozambique, Guinee-Bissau en Kaap Verdië – geordend in stukken betreffende de coöperanten (waaronder veel rondzendbrieven en persoonlijke verslagen), projecten en overige activiteiten; stukken betreffende Amsterdam-Beira Campagne van de EMS, de steun van de gemeente Amsterdam aan Beira en 'Stedenband Amsterdam-Beira' 1986-1998; stukken betreffende de internationale, landelijke en lokale samenwerkingsverbanden van de EMS, zoals het ECASAAMA-netwerk (European Campaign Against South African Aggression on Mozambique and Angola), de Zuid-Noord Federatie van Nederlandse Derde Wereld-organisaties en de Commissie Ontwikkelingssamenwerking Amsterdam (COA); documentatie 1972, 1981.

Processing Information

Inventaris gemaakt door Kier Schuringa in 2014