Archief Landelijk Koördinatiepunt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP)

Begeleidende brief bij aanbieding LKP-archief 18.8 2003. Doelstelling LKP zie Doos Dia's: Vergadering LKP rondom 1990.; opgeslagen in Diabestanden NB tevens OA100 (ooit eens samen te voegen). 1 map
Werkzaamheden Emancipatiewerker. 1988-1990. 1 map
Notulen, verslagen etc. 1988-1990. 1 map
id. 1990-1992. 1 map
Werkplannen etc. 1988-1991. 1 map
Advertentie. 1990. 1 map
Kerkendag Amersfoort 1992./Utrecht. 1989. 1 map
Europees forum in Nederland 1991. Programma en deelnemersformulieren plus uitnodigingen. 1 map
1990-1992. 1 map
info homoorganisaties elders. 1 map
info in zake jaren na. 1991. 1 map
LHJO-CHJC 1992. Los: - notulen, verslagen mbt Homocluster 1991-1992. - eindrapport Cie Clustervorming. 1992. 1 doos
Clustering 1992-1994. Los: werkplan cluster homo-organisaties. 1994. 1 doos
correspondentie i.z. subsidieaanvragen. 1987-1991. 1 map
idem. 1990-1994. 1 map
Jaarverslagen LOS LKP: 1987.1988.1989.1990.1991.1992.1993. Mozes en Aaronkerk: 1989.1990.1991.1993. PSVG: 1987. . 1988. 1 doos
Rapporten LOS: - homofilie binnen de kerken (enquete 1981.) - homofilie (geref. kerken 1982.) - Habakuk of grijs? (Theologische faculteit Tilburg 1984.) - Homofilie, hebben wij niet! (Herv Jeugdraad Friesland 1982.) - De akseptatie voorbij (Raad van Kerken in Nederland 1989.) - Homo's onder de tucht (Avondmaalsprocedure Rotterdam 1985-1987.) - Roze Zondag 1990., (werkboek LKP) - Homodiscriminatie (COC 1993.) - Tussen kruis en Roze driehoek (tbv onderwijs, z.j.) - Jaarverslag Homoseksualiteit en Geloof Z O Brabant 1989. - Orpheus Nieuwsbrief 1980. - Remonstrantse Broederschap Relaties 1984.) - Reader Vrouwenkring "OOKZO" 1985.) - Infomap PSVG 1980.). 1 doos
Rapporten LOS: - lesbische vrouw-en-geloofgroep Arnhem 1993. - Werkgroep Kerk en Homoseksualiteit Den Haag 1987-1990. - id Z O Brabant 1986-1992. Orde van Dienst in braille 1985.?) verplaatst naar doos 19. 1 map
Diversen. 1 map
Correspondentie met Kring Zwolle. 1 map
Krantenknipsels 1989-1991. - lesbische vrouwen in de kerk - homomannen in de kerk - akseptatie voorbij (zie ook map 7) - anti-discriminatieplatform - pastoraat en aids. 1 map
krantenartikelen i.z. LKP en algemeen. 1989-1991. 1 map
id algemeen. 1993. 1 map
Krantenknipsels 1989-1991. met betrekking tot: - Ned.Hervormde kerk - R.K.kerk - Gereformeerde kerken - overige kerken - homohuwelijk/inzegening. 1 map
"Kommotie om een motie" 1989-1991. (non-tuchtmotie homoseksuelen in Ned.Hervormde kerk). 1 map
notulen bestuur LKP. 1991-1992. 1 map
financiële correspondentie. 1990-1991. 1 map
algemene correspondentie. 1987-1994. 1 map
correspondentie uitgaand. 1989. 1 map
id. 1990. 1 map
id. 1991. 1 map
Conferentie "De akseptatie voorbij" 9.12 1989. -zie ook doos 7 en map 19. 1 map
Conferentie "Hoe vrolijk hoe vroom" 25.4. 1992. 1 map
8-mei-beweging (wat losse info). 1987-1993. 1 map
anti-discriminatieplatform. 1989-1990. 1 map
publiciteit diversen. 1 map
literatuurlijst. 1988-1990. 1 map
publiciteit en brochure. 1 map
inkomende post dec 1992.-juni. 1992. 1 map
id mei 1992.-sept. 1991. 1 map
inkomende post sept 1991.-jan. 1991. 1 map
id dec 1990.-jan. 1990. 1 map
id dec 1989.-jan. 1989. 1 map
Yke Algra: eigen en andere artikelen i.z. safe sex, aids, kerk -. 1981-1989. 1 map
beraadsdagen. 1990-1993. 1 map
100 vragen over homoseksualiteit en kerk. 1992. 1 map
Eurolesbo zomerweken. 1991-1993. 1 map
Onderzoek "De kerk krijgt er een kleur van" 1993.. Enqueteformulieren. Onderzoek naar kerkelijke homo/lesbobewegingen in Nederland. 1 map
Vrouw-kerk-beleid. 1992-1994. 1 map
mevrouw Hermans schrijft. 1989. 1 map
orde van dienst in braille 1985.?). 1 map
landeninfo ca. 1984. 1 map
enquete onder LKP groepen i.z. eventueel nieuw blad (!985?). 1 map
onderzoek i.z. homoseksualiteit in Theologische Opleidingen. 1977-1978. 1 map
rapport Ned.Hervormde Kerk i.z. homoseksualiteit. 1989. 1 map
Doelstelling LKP Volledige naam: Landelijk KoördinatiePunt Groepen Kerk en Homoseksualiteit. Tekst uit 2003. van de hand van ds Geerard Verheule. Het LKP wil een platform zijn voor landelijke en plaatselijke groepen. Landelijke zoals het Netwerk Verkeerd Verbonden (= lesbische vrouwen en geloof), Dignity, homo-pastores en homo-predikanten of het CJHC; en plaatselijke zoals werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland, werkgezelschap theologie en homoseksualiteit St. Sebastiaan (aan de universiteit van Utrecht verbonden), enz. Jaarlijks is er een studie-beraadsdag, en ook staat de viering op Roze Zaterdag onder verantwoordelijkheid van het LKP. Daarnaast is er enige pastorale zorg (voornamelijk doorverwijzen) en soms voorlichting of gesprek met kerkelijke en nationale overheden. Er zijn innige banden met het tijdschrift "Vroom&Vrolijk". Internationaal is er een clubje van gelijkgezinde organisaties: het Europees Forum van lesbische homogroepen. 1 doos
Het LKP (Landelijk KöordinatiePlatform Groepen Kerk en Homoseksualiteit) opereert op genoemd snijvlak. Landelijke en plaatselijke groepen zijn er bij aangesloten. Jaarlijks is er een themadag. Er zijn banden met het tijdschrift Vroom & Vrolijk Bestuursstukken 1992-93. (ca oprichting). 1 map
id. 1994. 1 map
id. 1995. 1 map
id. 1989. 1 map
id. 1986-1987. 1 map
id. 1988-1989. 1 map
Ingekomen post. 1987. 1 map
id. 1988. 1 map
id. 1989. 1 map
id. 1990. 1 map
id. 1994. 1 map
Ingekomen post. 1996. 1 map
id. 1997. 1 map
Uitgaande post. 1986-1988. 1 map
id. 1989. 1 map
id. 1990. 1 map
Overleggroep (oprichting). 1986-1988. 1 map
Beraadsdag. 1991. 1 map
Publiciteit. 1985-1988. 1 map
Wg Homosexualiteit in C.G. & N.G.Kring 1987-1993. Christelijk Gereformeerde en Nederlands Gereformeerde kringen. 1 map
Stichting Bijzonder Pastoraat Kaapstad . 1995. 1 map
Oprichting CPWH 1977. CPWH: Centrale Pastorale Werkgroep Homofilie. 1 map
CPWH. 1977-1979. 1 map
CPWH. 1980-1981. 1 map
CPWH 1982-1984. CPWH: Centrale Pastorale Werkgroep Homofilie. 1 map
CPWH diversen. 1977-1979. 1 map