Archief Stichting Studentenhuis Zilverberg

Biographical / Historical Note

De Stichting Studentenhuis Zilverberg (SSZ) was actief vanaf de ingebruikname van dit studentenhuis in Amsterdam-Noord in 1970; de SSZ was verantwoordelijk voor de Algemene Ruimte, was mede betrokken bij door de bewoners georganiseerde activiteiten, bij het bevorderen van de leefbaarheid en regelmatig onderhoud en schoonmaak; omdat het niet meer aan de eisen van de tijd voldeed, is het Studentenhuis Zilverberg in 1990 gesloopt.

Content

Notulen van de vergaderingen van de bewoners 1972-1987, het dagelijks bestuur van de bewonersvereniging 1973-1987, het bestuur van de stichting Algemene Ruimte 1972-1976, en van de beheerders 1971-1983; stukken betreffende de bestuurs- en beheersstructuur 1970-1982; stukken betreffende onderhoud en verbouwingen 1970-1986; stukken betreffende huurniveau, servicekosten, huursubsidie en inkomenspositie 1970-1985; stukken betreffende (re)organisatie van de Dienst Studenten Huisvesting, later de Stichting Studentenhuisvesting Amsterdam 1971-1985.