Stichting Mens- en Milieuvriendelijk Wonen en Werken Archief

Biographical / Historical Note

De Stichting MW2 (voluit de Stichting Mens- en Milieuvriendelijk Wonen en Werken) werd begin jaren tachtig opgericht om op initiatief van het College van B en W van de gemeente Dronten, Flevoland, in een nieuwbouwwijk een mens- en milieuvriendelijk woon- en werkerf te starten; ook in andere gemeenten als Haarlem, 's-Hertogenbosch en Maastricht werden MW2 woon- en werkerven gebouwd en in gebruik genomen; in de jaren negentig werden soortgelijke plannen ontwikkeld voor nieuwbouwprojecten in Amsterdam (Westerpark, Zeeburg), de stad waar de Stichting MW2 ook kantoor hield; de in 1999 opgerichte Vereniging Ecodorp nam geleidelijk activiteiten van de Stichting MW2 over.

Content

Stukken betreffende mens- en milieuvriendelijk wonen en werken en in het bijzonder eco-dorpen c.q. -wijken in Dronten en andere gemeenten in Nederland 1981-2004.