Archief Koos Spanjer

Albrechtstichting: huurovereenkomsten en kadastrale gegevens e.d. 1982-1991. 1 map/1 doos
COC Congres Utrecht. 1992. 1 map/1 doos
Wet Gelijke Behandeling. 1986-1988. 1 map/1 doos
COC Congres 1982-1984. 1e helft. 1 map/1 doos
idem 2e helft. 1 map/1 doos
COC Congres Groningen 1984. 1e helft. 1 map/1 doos
idem 2e helft. 1 map/1 doos
COC Congres Maastricht 1985. 1e helft. 1 map/1 doos
idem 2e helft. 1 map/1 doos
COC Congres Amsterdam. 1986. 1 map/1 doos
COC Congres Tilburg. 1986. 1 map/1 doos
COC Congres Deventer. 1987. 1 map/1 doos
Statuten en Huishoudelijk reglement 1984. en. 1987. 1 map/1 doos
COC Congres Leiden. 1988. 1 map/1 doos
COC Congres Amsterdam. 1989. 1 map/1 doos
COC Congres Leeuwarden. 1990. 1 map/1 doos
COC Congres Oss. 1991. 1 map/1 doos