Archief Anti-Apartheidsbeweging Nederland (Amsterdam)

Notulen, verslagen en vergaderstukken betreffende de pleno's en andere algemene vergaderingen van de AABN. 1971-1994. 6 mappen
Verslagen van de AABN-vergaderingen nrs. 1-42 en notulen van de studiegroep. juni 1971-december 1972.
Verslagen en vergaderstukken van de pleno's en discussievergaderingen. 1973-1975.
Verslagen en vergaderstukken van de pleno's, algemene aktievergaderingen en scholingen. 1976-1978.
Verslagen en vergaderstukken van de pleno's, algemene aktievergaderingen en scholingen. 1979-1980.
Verslagen en vergaderstukken van de pleno's, algemene aktievergaderingen en scholingen. 1981-1983.
Verslagen en vergaderstukken van de pleno's en aktievergaderingen. 1984-1990.
Notulen, besluitenlijsten en vergaderstukken van het Dagelijke Bestuur. 1971-1994. 18 mappen
oktober 1971-december 1975.
1976-1978.
1979-1980.
1981.
1982.
1983.
1984.
1985.
1986.
1987.
1988.
1989.
januari-augustus 1990.
september 1990-mei 1991.
juni-december 1991.
1992.
1993.
1994.
Notulen, besluitenlijsten en vergaderstukken van de staf- c.q. werkvergaderingen. 1974-1994. 14 mappen
1974-1976 (slechts enkele verslagen).
1978-1979 (handgeschreven).
1980-1981.
1982-1983.
1984-1985.
1986-1987.
1988.
1989.
1990.
januari-juli 1991.
augustus 1991-mei 1992.
juni-december 1992.
1993.
1994.
Jaarverslagen van de Stichting Anti-Apartheids Beweging Nederland, deels ook in het Engels. 1973-1986. 2 mappen
1973 -1977.
1978-1986.
Correspondentie met personen en organisaties in Nederland en internationaal, alfabetisch geordend. 1971-1982. 26 mappen
1971-1972, A-N.
1971-1972, O-Z.
1972-1973, A-J.
1972-1973, K-T.
1972-1973, U-Z.
1973-1974, A-H.
1973-1974, I-S.
1973-1974, T-Z.
1974-1975, A-G.
1974-1975, H-O.
1974-1975, P-Z.
1974-1975, A-G.
1974-1975, H-P.
1974-1975, Q-Z.
1975-1976, A-H.
1975-1976, I-R.
1975-1976. S-Z.
1976-1977, A-L.
1976-1977, M-Z.
1977-1978, A-M.
1977-1978, N-Z.
1978, A-K.
1978, L-Z.
1979.
1980-1982, A-L.
1980-1982, M-Z.
Correspondentie met het African National Congress (ANC) , South African Congress of Trade Unions (SACTU) , South West Africa People's Organisation (SWAPO) , National Union of Namibian Workers (NUNW) , Zimbabwe African People's Union (ZAPU) en de Anti-Apartheid Movement (London) . 1972-1973. 1 map
Correspondentie met het African National Congress (ANC) , het South African Congress of Trade Unions (SACTU) en de United Nations . 1983-1985. 1 map
Ingekomen stukken, chronologisch geordend, met bijbehorende lijst in de map. 1986-1994. 26 mappen
januari-mei 1986.
juni-augustus 1986.
september-oktober 1986.
november-december 1986.
januari-maart 1987.
april-juli 1987.
augustus-december 1987.
januari-februari 1988.
februari-april 1988.
april-mei 1988.
mei-juli 1988.
juli-september 1988.
september-november 1988.
november-december 1988.
januari-februari 1989.
februari-april 1989.
april-augustus 1989.
augustus-december 1989.
december 1989.
januari-mei 1990.
juni-december 1990.
januari-april 1991.
mei-december 1991.
januari-juni 1992.
juli-december 1992.
januari 1993-juni 1994.
Uitgaande stukken, chronologisch geordend, deels met bijbehorende lijst in de map. 1986-1991. 3 mappen
1986-1987.
1988.
1989-1991.
Ingekomen en uitgaande faxen, chronologisch geordend. 1988-1990. 1 map
Ingekomen faxen, chronologisch geordend, met bijbehorende lijst in de map. 1991-1994. 19 mappen
januari-maart 1991.
april-juni 1991.
juni-oktober 1991.
oktober-december 1991.
januari-maart 1992.
maart-juni 1992.
juni-september 1992.
september-december 1992.
januari-februari 1993.
februari-april 1993.
april-juli 1993.
juli-september 1993.
september-oktober 1993.
november-december 1993.
januari-februari 1994.
februari-maart 1994.
april-juni 1994.
juni-augustus 1994.
augustus-december 1994.
Uitgaande faxen. 1991. 1 map
Ingekomen stukken van AABN-coördinator Peter Hermes, chronologisch geordend. 1990-1994. 1 map
Uitgaande stukken van AABN-coördinator Peter Hermes, chronologisch geordend. november 1989-juli 1994. 11 mappen
november 1989-december 1990.
januari-juni 1991.
juli-december 1991.
januari-juni 1992.
juli-oktober 1992.
november 1992-januari 1993.
februari-april 1993.
mei-september 1993.
oktober-december 1993.
januari-februari 1994.
maart-juli 1994.
Statuten van de Stichting Anti-Apartheids Beweging Nederland, alsmede de wijzigingen daarvan en stukken betreffende de besluitvorming over de statutenwijziging van 1977, en de de inschrijvingsgegevens in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel. 1971-1994. 1 map
Begrotingen en financiële jaarverslagen. 1971-1994. 5 mappen
1971-1979.
1980-1983.
1984-1986.
1987-1990.
1991-1994.
Stukken betreffende de jaarlijkse subsidies van de Nationale commissie voorlichting en bewustwording ontwikkelingssamenwerking (NCO) : aanvragen, toekenningen, eventuele bezwaarprocedures en verantwoordingen. 1975-1994. 5 mappen
1975-1979.
1980-1983.
1984-1987.
1988-1991.
1992-1994.

NB. Bevat ook een omslag met stukken betreffende de afwijzing door de NCO van de subsidie-aanvraag voor 1990 van de Boycot Outspan Actie (BOA).

Stukken betreffende overige subsidies, met lijst per pak. 1974-1992. 4 pakken
1974-1981.
1979-1984.
1980-1984.
1982-1992.
Stukken betreffende erfenissen, notariële schenkingen, e.d. 1975-1992. 1 map
Huurcontracten en verzekeringspolissen. 1977-1994. 1 map
Verslagen van stages van studenten van Sociale Academies, opleidingen journalistiek e.d. bij de AABN. 1977-1991. 1 map
Notulen van de PR-groep en selectie persberichten en andere publiciteitsuitingen van de AABN. 1971-1977. 1 map
Notulen en vergaderstukken van de INFO-groep. 1972-1976, 1982. 1 map
Maandelijkse kommunikees, geproduceerd door de INFO-groep, veelal in Nederlandse en Engelstalige editie. 1972-1978. 4 mappen
november 1972-december 1974.
januari-december 1975.
januari 1976-mei 1977.
juni 1977-september 1978.
Stukken betreffende de Bantustan-werkgroep en het rapport Transkei: produkt van apartheid , oktober 1976. 1976. 1 map
Verslagen, correspondentie, persberichten en andere stukken betreffende de redacties van de AABN-uitgaven Zuidelijk Afrika Nieuws en de 1977-1994. 2 mappen
Zuidelijk Afrika Nieuws. januari 1977-december 1988.

NB. De periode 1981-1988 is slechts zeer gedeeltelijk aanwezig.

Anti-apartheidskrant. maart 1989-juni 1994.

NB. De periode 1991-1994 is slechts zeer gedeeltelijk aanwezig.

Persberichten van de AABN. 1977-1981 en 1990-1994. 2 mappen
oktober 1977-augustus 1981.
september 1990-oktober 1994.
Selectie van de publicaties van de AABN met een lijst (van een nog wat grotere selectie) van AABN-publicaties in de periode 1972-1994. september 1973-september 1993. 2 dozen
1973-1983.
1985-1993.
Notulen en andere stukken van de Rhodesië-Namibië-werkgroep. 1974-1975. 1 map
Onderzoeksrapporten en andere stukken betreffende de campagne tegen de doorbreking van de sancties tegen Rhodesië (Zephyr, tabaksrapport, etc.). 1973-1975. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de voorbereiding en organisatie van een internationaal seminar over de sanctiepolitiek tegen Rhodesië in Amsterdam, 29 november 1974. 1974. 1 map
Papers, notulen en Report Rhodesia Sanctions Seminar . 1974-1975. 1 map
Correspondentie met de South West Africa People's Organisation (SWAPO) en de National Union of Namibian Workers (NUNW) en andere stukken betreffende Namibië activiteiten, inclusief de Internationale Conferentie over Namibië in Brussel, mei 1972. 1972-1974. 1 map
Notulen en andere stukken betreffende de EEG-NATO groep. oktober 1971-mei 1973. 1 map
Notulen en vergaderstukken van de Vakbonden/Bedrijvengroep en Onderzoeksgroep. 1971 -1985. 2 omslagen, 1 map
Vakbonden/Bedrijvengroep. november 1971-maart 1975.
Vakbonden/Bedrijvengroep. december 1976-september 1979.
Info/onderzoek/beleidsgroep. 1979-1980, 1983-1985. (1 map)
Correspondentie en andere stukken betreffende het vakbonden-bedrijvenwerk en gerelateerd economisch onderzoek van de AABN. 1975-1979. 2 mappen
FNV en andere Nederlandse contacten.
SACTU en andere internationale contacten.
Verslagen, notities en andere stukken betreffende het vakbondswerk en met name het Steunfonds voor de ondergrondse vakbeweging . 1975-1985. 1 map
Correspondentie en gespreksverslagen met het South African Congress of Trade Unions (SACTU) , algemeen en specifiek betreffende bestedingen vanuit het Steunfonds. 1975-1986. 1 map
Correspondentie betreffende het vakbondswerk en het Steunfonds, alfabetisch geordend op organisatie. 1976-1985. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de campagne voor een economische boycot van Zuid-Afrika, inclusief de onderzoeksrapporten over ESTEL en OGEM Nederhorst in Zuid-Afrika en het boek De Nederlandse belangen in Zuidelijk Afrika: handel en wandel van "onze" multinationals . 1972-1976. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de boycotactie tegen Amro en andere Nederlandse banken met belangen in Zuid-Afrika, in samenwerking met de Werkgroep Betaald Antwoord van de Wereldraad van Kerken en andere organisaties. 1975-1977. 2 mappen
1975.
1976-1977.
Bedrijfsdossiers over 20 Nederlandse ondernemingen met belangen in Zuid-Afrika en andere stukken betreffende de internationale protestweek van de FNV en andere vakbonden tegen Zuid-Afrika in maart 1978. 1978. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende (het regeringsbeleid ten aanzien van) de economische boycot van Zuid-Afrika. 1979-1985. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende het boek Nederland investeert in apartheid , in augustus 1985 gepubliceerd door de AABN, KZA, Kairos en FNV, inclusief reacties van de betrokken bedrijven en correspondentie met tal van bedrijven betreffende de gewijzigde herdruk in 1987. 1985-1987. 2 mappen
Correspondentie en andere stukken betreffende de belangen van Philips in Zuid-Afrika en met name de betrokkenheid van Philips bij militaire leveranties aan Zuid-Afrika en Rhodesië. 1972-1985. 4 mappen
Met name correspondentie tussen de AABN en de directie van Philips. 1972-1977.
Met name het rapport Philips doorbreekt het wapenembargo tegen Zuid-Afrika , mei 1979. 1978-1979.
Met name het rapport The Philips Connection: military electronics for South Africa , oktober 1980. 1980-1985.
Correspondentie en andere stukken betreffende de campagne tegen de doorbreking van het wapenembargo tegen Zuid-Afrika. 1976-1984. 3 mappen
Met name de petitie voor een totale economische en militaire boycot van Zuid-Afrika in 1978-79. 1976-1981.
Met name het rapport Nederland en de bewapening van Zuid-Afrika van de AABN en FNV, februari 1983. 1982-1983.
Correspondentie en andere stukken betreffende de nucleaire boycot van Zuid-Afrika, waaronder het rapport Geen kernenergie voor Zuid-Afrika van december 1975 en de documentatiemap Geen nukleaire kollaboratie met Zuid-Afrika van AABN, BOA, Kairos, KZA, LEK in februari 1982. 1975-1984. 1 map

NB. Zie ook COLL00266, inv.nrs. 251-254 (documentatie en krantenknipsels over de nucleaire industrie en bewapening van Zuid-Afrika, nucleaire collaboratie en boycot onder het wapenembargo tegen Zuid-Afrika in 1970s-1980s).

Verslagen en vergaderstukken van de materiële hulp-werkgroep. 1977-1984. 1 map
Algemene correspondentie van de materiële hulp-werkgroep. 1977-1984. 2 omslagen
Nederland.
Internationaal.
Correspondentie en andere stukken betreffende materiële hulp aan het African National Congress (ANC). 1977-1985. 3 mappen
ANC-Lusaka, Luanda, London, Women's Section, Maputo.
ANC-Mazimbu (Tanzania).
Eli Weinberg Photolab, Mazimbu. 1980-1981.
Correspondentie en andere stukken betreffende zendingen naar het African National Congress (ANC) , per zending. 1977-1983. 2 mappen
Zendingen 1-20. 1977-1979.
Zendingen 21-40. 1980-1983.
Correspondentie en andere stukken betreffende materiële hulp aan het African National Congress (ANC), thematisch geordend, met inhoudsopgave (m.n. SOMAFCO). 1986-1989. 3 mappen
A-E.
H-Y.
Overige.
Correspondentie en andere stukken betreffende materiële hulp (zendingen) aan de South West African People's Organisation (SWAPO). 1978-1982. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende materiële hulp (zendingen) aan het Patriotic Front (ZAPU) en het Zimbabwe African Congress of Unions (ZACU). 1975-1980. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de zomer-werkkampen in samenwerking met de vrijwilligersorganisaties SIW, VIA en EYS. 1977-1984. 2 mappen
1977-1979.
1980-1984.
Correspondentie en andere stukken betreffende de activiteiten van de Stichting Ontwikkelingswerkplaats (SOW) voor het materiële hulpprogramma van de AABN. 1979-1984. 2 mappen
Correspondentie en verslagen van de (bestuurs)vergaderingen van de SOW.
Overige stukken, o.a. betreffende de zeefdruk-actie van de Druk & Papier jongeren voor SOMAFCO in samenwerking met de SOW en de AABN.
Notulen, verslagen en vergaderstukken van de onderwijsgroep. januari 1976-november 1980 en 1984. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de samenwerking met de Algemene Bond van Onderwijzend Personeel (ABOP) en de Nederlandse Christen Studenten Vereniging (NCSV) . 1976-1983. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de samenwerking met andere landelijke onderwijs- en studentenorganisaties en de Scholenaktie Namibië. 1978-1983. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de samenwerking op onderwijsgebied met plaatselijke groepen, alfabetisch geordend op plaats. 1979-1984. 1 pak
Correspondentie en andere stukken betreffende onderwijsprojecten op scholen in samenwerking met de AABN, geordend per school. 1977-1983. 1 pak
Stukken betreffende onderwijsprojecten over Zuid(elijk) Afrika van andere organisaties. 1975-1983. 1 map
Publicaties in het kader van de campagne "Onderwijs tegen apartheid". 1977-1979. 1 map
Stukken betreffende publiciteit over de campagne "Onderwijs tegen apartheid". 1978-1983. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende diverse activiteiten in het kader van de campagne "Onderwijs tegen apartheid", thematisch geordend. 1980-1984. 5 mappen
Jabula toernee, bezoek SOMAFCO principal Njobe, etc. 1978-1979.
Docentendag, scholierenkrant en -weekend, etc. 1980-1981.
Toneelstuk Dear Sir en activiteiten in het basisonderwijs. 1982-1983.
ANC algemeen, Nederlandse vrijwilligers in Mazimbu, contacten in Nederland en internationaal, etc. 1983-1984.
Bezoek Rien Cardol aan Mazimbu, Somafco Progress Report, ANC Steungroep Wageningen, etc. 1983-1984.
Correspondentie met het African National Congress (ANC) in Mazimbu (Tanzania) en andere stukken betreffende de onderwijskundige en materiële steun van de AABN aan het Solomon Mahlangu Freedom College (SOMAFCO) . 1979-1986. 6 mappen, 1 pak
Bezoek WZA Groningen aan Mazimbu, bezoek ANC-onderwijskundige Mohammed Tikly aan Nederland, etc. 1979-1981.
Toernee Dear Sir groep, Marije te Riele , ANC Steungroep Wageningen , Mazimbu brigade Groningen, etc. 1980-1982.
Materiële hulp-aanvragen ANC, etc. 1983-1984.
Correspondentie met Willem van Harderwijk en Fieke Vermeulen , Nederlandse vrijwilligers in Mazimbu. 1978-1983.
De recrutering van Nederlandse leerkrachten voor SOMAFCO in samenwerking met de Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) . 1982. (1 pak)
De uitzending van Nederlandse leerkrachten en anderen naar SOMAFCO/Mazimbu in samenwerking met de Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) . 1983-1984.
De steunverlening aan het Eli Weinberg Photolab in Mazimbu, inclusief de actie Fotografen tegen apartheid en de workshop film en fotografie tijdens de culturele conferentie in Amsterdam van december 1982. 1982-1986.
Verslagen, correspondentie en andere stukken betreffende diverse activiteiten in het kader van de campagne "Jongeren tegen apartheid" met als motto Apart? We zijn het zat! , thematisch geordend. 1985. 10 mappen
Verslagen van de stuurgroep, correspondentie met ANC, ABOP, SNV, etc.
Nederlandse vrijwilligers in Mazimbu, onderwijs- en jongerencontacten in Nederland, etc.
Materiële hulp aan Mazimbu, slotfeest in Paradiso, toernee ANC-jongere Tsepe Motumi, etc.
Publiciteit van de campagne.
Plaatselijke groepen en jongerenorganisaties.
LP "Apart? We zijn het zat!" , startbijeenkomst in De Balie, etc.
Toernee van de culturele groep van SOMAFCO, april/mei 1985 - algemeen.
Toernee van de culturele groep van SOMAFCO, april/mei 1985 - plaatselijke optredens en acties.
Vernieuwing van het werkmapje basisonderwijs en de onderwijsmap, productie van een Mazimbu brochure en het boekje Zwart-wit onderwijs in Zuid-Afrika .
Productie van een dia-serie en fototentoonstelling over SOMAFCO, het SOMAFCO Progress Report 1985, etc.
Correspondentie en andere stukken betreffende de voorbereiding, productie, promotie, etc. van de onderwijsmap Dit is apartheid . 1985-1987. 1 pak
Correspondentie en andere stukken betreffende de voorbereiding, productie, promotie, etc. van het pakket basisonderwijs. 1986-1988. 1 pak
Correspondentie en andere stukken betreffende diverse activiteiten in het kader van de campagne "Onderwijs tegen apartheid", thematisch geordend. 1986-1987. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende het SOMAFCO-project van de Algemene Besturenbond voor Beroepsonderwijs (ABB) in samenwerking met de AABN. 1985-1987. 2 mappen, 1 pak
Voorbereiding van het project, de samenwerking ABB-AABN en de materiële hulp aan SOMAFCO.
Project-informatie algemeen.
Archiefmateriaal van de SOMAFCO-projectgroep van de ABB. (1 pak)
Correspondentie en andere stukken betreffende de voorbereiding, productie en distributie van het SOMAFCO Progress Report 1979-1989 voor het ANC. 1988-1989. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de voorbereiding, productie en distributie van een informatie-pakket over SOMAFCO en Dakawa voor het ANC, bestaande uit een brochure, dia-serie en de video We've come a long way - Dakawa/A message from SOMAFCO . 1990-1991. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de contacten met SOMAFCO en met name de steunverlening aan het beeldende kunst onderwijs aldaar middels door de SNV gefinancierde leerkrachten. mei 1987-juni 1992. 4 mappen
Bezoek van de Huizermaat-scholiere Mirte de Rozario en AABN-medewerker Kier Schuringa aan SOMAFCO in augustus-september 1988. mei-december 1988.
Werkzaamheden van de lerares beeldende vorming Maud Kortbeek op SOMAFCO. maart 1987-juni 1990.
Zendingen met beeldende kunst materialen naar SOMAFCO. juni 1987-maart 1991.
Werkzaamheden van de lerares beeldende vorming Carolien van der Star op SOMAFCO. juni 1991-juni 1992.
Correspondentie en andere stukken betreffende diverse onderwijs-activiteiten, vooral in samenwerking met Omroep voor Radio Freedom en Novib . 1989-1990. 1 map
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende het onderwijsprogramma van de AABN, met financiële steun van de Europese Gemeenschap (EG) . 1990-1994. 11 mappen
Subsidieverzoek bij de EG. 1990-1991.
Voorbereiding en begeleidingscommissie. 1992.
Project Zuid-Afrika: alle stemmen gelden in samenwerking met de Nederlandse Onderwijs Televisie (NOT) - organisatie algemeen. 1991-1993.
Project Zuid-Afrika: alle stemmen gelden in samenwerking met de Nederlandse Onderwijs Televisie (NOT) - tv-programma's, docentenhandleiding, leerlingenwerkboekje, publiciteit. 1992-1993.
Correspondentie met scholen in Nederland. 1990-1993.
Financiering onderwijsprogramma algemeen. 1992-1994.
Scriptiepakket in samenwerking met het Centrum voor Mondiale Vorming (CMV) . 1993.
Fototentoonstelling Achter de handdruk in samenwerking met Oxfam-België - organisatie algemeen, publiciteit. 1992-1993.
Fototentoonstelling Achter de handdruk in samenwerking met Oxfam-België - financiën, subsidies. 1992-1993.
Fototentoonstelling Achter de handdruk in samenwerking met Oxfam-België - plaatselijke tentoonstellingen (per plaats). 1993-1994.
Educatieve tentoonstelling Jonge tijgers . 1993.
Correspondentie en andere stukken betreffende het Face to face project in samenwerking met de Migranten Media Opleidingen (MMO) . 1992-1994. 2 mappen
Organisatie van het project algemeen.
Onderwijscontacten in Zuid-Afrika.
Correspondentie en andere stukken betreffende scholen en andere onderwijsinstellingen in Nederland met contacten in Zuid-Afrika (per school/organisatie). 1991-1994. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de samenwerking met de Batlagae Trust in Johannesburg, voor uit ballingschap terugkerende Zuid-Afrikaanse leerlingen. 1991-1994. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende Nederlandse steunprojecten voor het Solomon Mahlangu Freedom College (SOMAFCO) van het ANC in Tanzania, in samenwerking met de AABN. 1986-1992. 3 mappen
Stichting Projectkoppeling Provincie Groningen-Somafco . 1986-1989.
Stichting Projectkoppeling Provincie Groningen-Somafco . 1990-1992.
Werkgroep Emmen-Somafco van het Derde Wereld Centrum in Emmen. 1989-1992.
Notulen en vergaderstukken van de vrouwengroep. 1978-1991. 3 mappen
1978-1980.
1981-1988.
1990-1991.
Publicaties, toespraken en gespreksverslagen van de vrouwengroep. 1979-1985. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende vrouwenorganisaties en andere landelijke contacten in Nederland, alfabetisch geordend op organisatie. 1978-1983. 3 mappen
A-M.
N: Nederlandse Vrouwenbeweging (NVB) , NVV-vrouwen en anderen.
P-W.
Correspondentie en andere stukken betreffende lokale (vrouwen)groepen in Nederland, alfabetisch geordend op plaats. 1978-1984. 2 mappen
A-K.
L-Z.
Correspondentie en andere stukken betreffende vrouwenorganisaties en andere internationale contacten. 1978-1992. 3 mappen
ANC Women's Section - uitgaande correspondentie.
ANC Women's Section - ingekomen correspondentie.
Overige internationale contacten, alfabetisch geordend op organisatie.
Correspondentie met diverse contacten in Nederland, alfabetisch geordend op organisatie en plaats. 1990-1992. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende het materiële hulpprogramma van de vrouwengroep voor de ANC en SWAPO Women's Sections. 1978-1983. 1 map
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende de depoprovera/bevolkingspolitiek in Zuid-Afrika campagne van de vrouwengroep. 1982-1985. 1 map
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende de activiteiten van de vrouwengroep en de vrouwenstrijd in zuidelijk afrika acties van de AABN, in chrononogische volgorde. 1975-1991. 13 mappen
Vooral bezoeken van vertegenwoordigsters van de bevrijdingsbewegingen in zuidelijk afrika. 1975, 1978-1979.
Congres Vrouwen tegen apartheid in Amsterdam, 12 april 1980. 1980.
Collecte Zuid-Afrikaanse Vrouwendag op 9 augustus 1980, actie Parkkerk, etc. 1980.
Bezoek Shirley Mashiane, collecte Zuid-Afrikaanse Vrouwendag op 8 augustus 1981, etc. 1981.
Actie voor Voice of Women van de ANC Women's Section , collecte Zuid-Afrikaanse Vrouwendag op 7 augustus 1982, etc. 1982.
Actie voor de vrijlating van Albertina Sisulu en Amanda Kwadi , vrouwen-workshop bij de Hoorzitting over de Zuid-Afrikaanse agressie in Amsterdam, december 1983, etc. 1983.
Manifestatie Pas op, Botha! in de Melkweg op 17 april 1984, collecte Zuid-Afrikaanse Vrouwendag op 11 augustus 1984, etc. 1984.
Diverse activiteiten. 1985-1986.
Zuid-Afrikaanse Vrouwendag demonstratie in Amsterdam op 9 augustus 1986, etc. 1986.
Zuid-Afrikaanse Vrouwendag bijeenkomst in de Melkweg op 9 augustus 1987, etc. 1987.
Viering Zuid-Afrikaanse Vrouwendag , actie voor Sheila Nyanda, etc. 1988.
Voorbereiding Malibongwe conferentie, voorjaar 1989, etc. 1989.

NB. Zie ook de annex in deze inventaris voor het archief van de Stichting Malibongwe over deze vrouwenconferentie.

Publicatie boek De klank van Malibongwe in augustus 1991, etc. 1990-1991.

NB. Correspondentie, notities, verslagen, actiemateriaal en andere stukken betreffende specifieke acties en andere activiteiten van de AABN, zoveel mogelijk in chronologische volgorde.

Actie tegen de propaganda voor emigratie naar Zuid-Afrika door de Zuid-Afrikaanse ambassade. 1971-1972. 1 map
Verschillende activiteiten voor een sportboycot van Zuid-Afrika. 1972-1973, 1976-1977. 1 map
B(l)ackin' Southern Africa Congress III , 8-10 september 1972 op de TH Eindhoven, georganiseerd door AABN, Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Eindhoven en Studium Generale TH Eindhoven (voorbereiding, congresmap, verslag). 1972. 1 map
Zuidelijk Afrika congres Tegen de NATO-plannen met Zuidelijk Afrika , 14-16 september 1973 op de TH Twente in Enschede, georganiseerd door het Campuspastoraat TH Twente en de Studentenraad Drienerlo in samenwerking met de Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Markelo , AABN en Angola Comité . 1973. 2 mappen
Voorbereiding en congresmap.
Verslag van het congres.
Actie voor Zuid-Afrikaanse vluchtelingen (vocational training programme) in Afrika. juli-december 1973. 1 map
Zuidelijk Afrika congres Arbeidersstrijd/vrijheidsstrijd in Zuidelijk Afrika , 6-8 september 1974 aan de VU in Amsterdam, georganiseerd door de Werkgroep Zuidelijk Afrika (WZA) Amsterdam , AABN en Angola Comité in samenwerking met de Disputorenraad VU en de Commissie Buitenland VU (m.n. verslag en publiciteit). 1974. 1 map
Toernee van een delegatie van de Namibian Women's League (SWAPO) door Nederland in oktober 1975. 1975. 1 map
Diverse acties voor politieke gevangenen in Zuid-Afrika, waaronder een manifestatie in de Koopmansbeurs in Amsterdam op 26 september 1975 in samenwerking met het Defence and Aid Fund Nederland . 1975-1976. 1 map
Actie tegen de stages van HTS studenten in Zuid-Afrika, in samenwerking met vooral de HTS Unie . 1975-1976. 1 map
Actie voor de verbreking van het cultureel verdrag met Zuid-Afrika, inclusief het rapport Tegen het cultureel akkoord met Zuid-Afrika van oktober 1975. 1975-1976. 2 mappen
Optreden van het Zuid-Afrikaanse schrijverscollectief Mayibuye in Amsterdam met het programma Poets to the people . maart 1976. 1 map
Vakbondscursus voor SWAPO-jongeren op het ISS in Den Haag, in samenwerking met de AABN en gefinancierd door de Industriebond NVV . april-mei 1976. 1 map
Werkcongres Art contra Apartheid van Zuid-Afrikaanse kunstenaars in Amsterdam, georganiseerd door De Populier in samenwerking met o.a. de AABN, inclusief het cahier Zwart op wit een ander Zuid-Afrika . mei 1976. 1 map
Protesten tegen de doodstraffen voor twee SWAPO-leden in Namibië. mei-juni 1976. 1 map
Protesten tegen de onderdrukking van de Soweto-opstand in Zuid-Afrika. juni-augustus 1976. 1 map
Protesten tegen de uitwijzing van Zuid-Afrikaanse vluchtelingen uit Nederland. oktober 1976-juni 1977. 1 map
Actie Angola bevrijd, vrijheid voor Zuidelijk Afrika in samenwerking met het Medisch Komitee Angola (MKA) . september-december 1976. 1 map
Actie ANC Noodkreet voor Zuid-Afrikaanse vluchtelingen, inclusief de toernee van de Zuid-Afrikaanse muziekgroep Jabula door Nederland in april-mei 1977 en de demonstratie/manifestatie Eén jaar na Soweto in Amsterdam, 18 juni 1977. januari-augustus 1977. 1 map
Deelname van AABN-vertegenwoordigster Conny Braam aan de World Conference against Apartheid in Lagos, Nigeria en aansluitend bezoek aan het ANC in Tanzania. augustus-oktober 1977. 1 map
Campagne Zuidelijk Afrika vecht voor zijn vrijheid in samenwerking met het Medisch Komitee Angola (MKA) en het bezoek van een ANC-delegatie aan Nederland in oktober 1977, inclusief het (moeizame) overleg daarover met het KZA. september-november 1977. 1 map
Handtekeningen- en briefkaartenactie Vrijheid voor de Pretoria 12! en andere politieke gevangenen in Zuid-Afrika. september 1977-juni 1978. 1 map
Productie van de documentatiemap Voor een vrij Zimbabwe en drie posters voor SWAPO. februari-augustus 1978. 1 map
Actie voor Solomon Mahlangu , ter dood veroordeelde en uiteindelijk geëxecuteerde Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijder. maart 1978-april 1979. 3 mappen
maart-oktober 1978.
november 1978-april 1979.
Set 'court records' betreffende de beroepszaak van Solomon Mahlangu tegen zijn veroordeling. 1978.
Campagne Steun de vrijheidsstrijd in Zuidelijk Afrika in samenwerking met het Medisch Komitee Angola (MKA) . juli 1978-januari 1979. 1 map
Diverse activiteiten rond de onafhankelijkheid van Zimbabwe. maart 1979-maart 1980. 1 map
Actie tegen het hoogverraadproces van 12 Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijders in Pietermaritzburg en de doodstraf van ANC-guerilla James Mange . oktober 1979-januari 1980. 1 map
Actie tegen de doodstraf van James Mange , inclusief het bezoek van ex-politiek gevangene Alex Moumbaris aan Nederland in februari 1980. februari-september 1980. 1 map
Juristen-verklaring naar aanleiding van het hoogverraadproces tegen de Pietermaritzburg-12 over hun status als krijgsgevangene onder de Conventies van Geneve. oktober 1979-december 1980. 1 map
Serie politieke gevangenen stickers geproduceerd voor het African National Congress (ANC) ten behoeve van ondergronds gebruik in Zuid-Afrika, inclusief adressen in Zuid-Afrika voor mailing. 1979/1980. 1 map
Activiteiten voor een culturele en wetenschapppelijke boycot van Zuid-Afrika door de AABN en op diverse universiteiten. 1973-1979. 2 mappen
AABN en RU Groningen. 1977-1979.
VU-Amsterdam, TH Delft, RU Leiden, RU Utrecht, LH Wageningen, etc. 1973-1979.
Wetenschappelijke boycot activiteiten, met name het Zwartboek over wetenschappelijke kontakten tussen Nederland en Zuid-Afrika en de toernee van ANC-wetenschapper Dr. Zola Skweyiya door Nederland, beiden maart 1980. oktober 1979-april 1980. 1 map
Actie van het NVV-jongerencontact in samenwerking met de AABN voor gereedschapskisten voor SOMAFCO, inclusief de zeefdruk-actie van de Druk en Papier-jongeren . december 1979-september 1980. 1 map
Deelname van AABN-secretaris Fons Geerlings aan (de voorbereidingen van) de International Conference in Solidarity with the Struggle of the People of Namibia in Parijs, 11-13 september 1980. mei-september 1980. 1 map
Handtekeningenactie voor de vrijlating van Nelson Mandela in samenwerking met de Werkgroep Kairos . juni-november 1980. 1 map
Loading...
Actie tegen de Zuid-Afrikaanse film Funny people in het Tuschinski theater, Amsterdam. oktober-november 1980. 1 map
Fototentoonstelling Eli Weinberg: fotograaf tegen apartheid en het fotoboek Portrait of a people van Eli Weinberg. 1980-1981. 2 mappen
Met name de première van de tentoonstelling in het Tropenmuseum, Amsterdam in mei-juni 1980. januari-november 1980.

NB. Tevens correspondentie betreffende het bijeenbrengen van Weinberg's negatieven door de AABN in 1977-1978.

Promotie van het fotoboek en het overlijden van Eli Weinberg in juli 1981. april-september 1981.

NB. Tevens correspondentie en andere stukken betreffende de presentatie van deze tentoonstelling in andere musea e.d. in Nederland, augustus 1980-maart 1983.

Actie tegen de dreigende executie van Markus Kateka (Namibië) en Johnson Lubisi , Petrus Mashigo en Naphtali Manana (Zuid-Afrika). oktober 1980-februari 1981. 1 map
Campagne Het volk zal regeren . oktober 1980-februari 1981. 1 map
Politiek forum Stem nu voor vrijheid in Zuidelijk Afrika op 29 maart 1981 in samenwerking met het politiek cultureel centrum De Populier . januari-mei 1981. 1 map
Bezoek van de Zuid-Afrikaanse vakbondsleider Thozamile Botha aan Nederland. maart 1981. 1 map
Diverse culturele boycot-activiteiten en de verbreking van het Cultureel Verdrag met Zuid-Afrika in augustus 1981. 1979-1981. 1 map
Festival Beat apartheid! in de Jaap Edenhal in Amsterdam op 13 juni 1981. november 1980-september 1981. 1 map
Boycot-actie tegen de toernee van de Zuid-Afrikaanse musical Ipi tombi door Nederland. juli-december 1981. 3 mappen
Activiteiten op landelijk niveau.
Activiteiten tegen de voorstellingen in Bussum, Den Bosch, Groningen, Leiden, Tiel en Vlaardingen.
Overige plaatselijke activiteiten en de acties in België.
Actie tegen de doodstraffen van zes Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijders, de zgn. SASOL-3 en Pretoria-3. augustus 1981-januari 1982. 1 map
Activiteiten rond het 70-jarig bestaan van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) in januari 1982. september 1981-mei 1982. 2 mappen
Voorbereiding en viering van 70 jaar ANC, de actie Stem af op het verzet voor de ANC-radiozender Radio Freedom en de muurschildering 70 jaar strijd tegen apartheid van het Februari Kollektief in Amsterdam in februari 1982.
Kopie-set van de felicitatieboodschappen van 55 Nederlandse organisaties e.d. aan het ANC ter gelegenheid van diens 70-jarig bestaan op 10 januari 1982.
Oproep van meer dan 100 Nederlandse burgemeesters voor de vrijlating van Nelson Mandela - Nederlandse actie als onderdeel van een internationale campagne. januari-augustus 1982. 1 map
Loading...
Protest tegen de Zuid-Afrikaanse deelname aan een internationaal geodetisch congres in Den Haag, juni 1982. oktober 1981-juni 1982. 1 map
Acties tegen de doodstraffen van negen ANC-strijders in Zuid-Afrika, in samenwerking met de ANC Unit Nederland en andere zuidelijk afrika organisaties. maart-december 1982. 2 mappen
Johnson Lubisi , Petrus Mashigo en Naphtali Manana (Pretoria-3). maart-juni 1982.
Anthony Tsotsobe , Johannes Shabangu en David Moise (SASOL-3) en Jerry Mosololi , Simon Mogoerane en Marcus Motaung (Moroka-3). augustus-december 1982.
Start van de actie Omroep voor Radio Freedom voor de ANC radiozender. april-december 1982. 1 map
Diverse Zuid-Afrikaanse toneelstukken e.d. opgevoerd in het kader van solidariteits-activiteiten door Theatergroep PIEK (Het gevangenisdagboek van Albie Sachs) , Toneelgroep Sater (Een les van de aloë's) , ANJV-koor Haarlem , Toneelgroep Zuidelijk Afrika Groningen en anderen. 1980-1981. 1 map
Conferentie De culturele stem van het verzet: Nederlandse en Zuidafrikaanse kunstenaars tegen apartheid in de Balie, Amsterdam, 13-19 december 1982, georganiseerd door de AABN in samenwerking met De Populier en NOVIB . december 1981-augustus 1983. 10 mappen
Verslagen en vergaderstukken van de stuurgroepvergaderingen, het conferentie-draaiboek en programma. juli 1982-januari 1983.
Correspondentie en gespreksverslagen met conferentie-deelnemers, het ANC, etc. - alfabetisch geordend. 1982-1983.
Correspondentie en gespreksverslagen met conferentie-deelnemers, het ANC, etc. - alfabetisch geordend. 1982-1983.
Verslagen van de publiciteitsgroep, persberichten en publiciteit. augustus 1982-februari 1983.
Verslag The doors of culture shall be opened en evaluatie van de conferentie. december 1982-februari 1983.
Toespraken en papers van de conferentie. 13-18 december 1982.
Workshops poëzie, theater, beeldende kunst, fotografie, etc., het korenproject en het publieksprogramma buiten Amsterdam. maart-december 1982.
Financiële overzichten en subsidies voor de conferentie. december 1981-juli 1983.
Concept-teksten voor een (niet gepubliceerd) boek met artikelen en gedichten van verschillende Zuid-Afrikaanse en Nederlandse conferentie-deelnemers. 1982-1983.
Follow-up activiteiten voor een cultureel alternatief met betrekking tot Zuid-Afrika en steun aan culturele projecten van het ANC. januari 1983-november 1984.
Culturele boycot activiteiten en debatten, ondermeer rond de reis van W.F. Hermans aan Zuid-Afrika in maart 1983. februari-december 1983. 1 map
Hoorzitting en debat van de Tweede Kamer over het Nederlandse beleid ten aanzien van Zuid-Afrika. april-juni 1983. 1 map
Bezoek van ANC-president Oliver Tambo aan Nederland en m.n. de Universiteit van Amsterdam in september 1983. juni-september 1983. 1 map
Campagne Samen tegen de Zuidafrikaanse agressie van de AABN, KZA en andere zuidelijk afrika organisaties in het najaar van 1983. maart-november 1983. 1 map
Toernee van het culturele ensemble Amandla van het ANC door Nederland in december 1983 (als onderdeel van een Europese toernee). augustus 1983-februari 1984. 1 map
Openbare hoorzitting over de Zuid-Afrikaanse agressie in zuidelijk afrika op de Universiteit van Amsterdam, 14-18 december 1983. mei 1983-oktober 1984. 8 mappen
Notulen en vergaderstukken van de stuurgroep voor de hoorzitting. mei-december 1983.
Correspondentie Nederland, alfabetisch geordend. augustus 1983-april 1984.
Correspondentie buitenland, alfabetisch geordend. juli 1983-mei 1984.
Organisatie en programma. augustus-december 1983.
Mobilisatie en publiciteit. september 1983-maart 1984.
Verslaggeving, incl. Reports and documents on the public hearing on the South African aggression in Southern Africa . december 1983-februari 1984.
Follow-up van de hoorzitting: incl. poster A wellknown soldier in an unknown war in samenwerking met de World Campaign against Military and Nuclear Collaboration with South Africa en het boek Grenzeloze oorlog in samenwerking met uitgeverij Jan Mets . januari-april 1984.
Productie en distributie van de video Apartheid=agressie / Witness apartheid aggression naar aanleiding van de hoorzitting (voornamelijk alfabetisch geordende correspondentie). december 1983-oktober 1984.
Acties van de AABN en andere zuidelijk afrika groepen tegen de dreigende executie van Benjamin Moloise en andere ANC-strijders. maart 1983-mei 1984. 1 map
Acties (met name internationaal) voor de vrijlating van Nelson Mandela. mei-juni 1983. 1 map
Loading...
Publiek debat over de (boeken in de gracht) actie tegen de bibliotheek van de Nederland Zuid-Afrika Vereniging (NZAV) in Amsterdam. januari 1984. 1 map
Protesten in Nederland en Brussel van de AABN en andere zuidelijk afrika groepen tegen het bezoek van de Zuid-Afrikaanse president P.W. Botha aan West-Europa. mei-juni 1984. 1 map
Protestacties van de AABN en anderen tegen het apartheidsgeweld. september 1984. 1 map
Acties van de AABN en andere zuidelijk afrika groepen ter ondersteuning van het United Democratic Front (UDF) in Zuid-Afrika. augustus-december 1984. 1 map
Nelson Mandela stickeractie en protesten tegen de repressie in Zuid-Afrika. februari-mei 1985. 1 map
Loading...
Protest tegen het uitroepen van de noodtoestand in Zuid-Afrika. juli-augustus 1985. 1 map
Protesten van de AABN en andere zuidelijk afrika groepen tegen de executie van ANC-strijder Benjamin Moloise in Zuid-Afrika. augustus-oktober 1985. 1 map
Deelname van AABN-vertegenwoordiger Peter Vroonhof aan het International Seminar on Racist Ideologies, Attitudes and Organizations Hindering Efforts for the Elimination of Apartheid and Means to Combat Them , 9-11 september 1985 in Siofok, Hongarije (verslag, papers). september-oktober 1985. 1 map
Seminar Apartheid & racisme - Nederland & Zuid-Afrika georganiseerd door de AABN in samenwerking met Black People in Holland Against Apartheid (BPHAA) en anderen in de CICSA, Amsterdam, 25 januari 1986. januari 1985-maart 1986. 1 map

NB. Bevat ook enige stukken betreffende het voorbereidend onderzoek op dit thema in 1984.

De video-film Mayibuye i Afrika=Afrika kom terug: Zuidafrikaanse jongeren over wit racisme, zwart verzet en een toekomst zonder apartheid van Anneke Vreeburg en Maarten Rens , uitgebracht in oktober 1985. maart 1985-december 1986. 2 mappen
Productie, inhoud, publiciteit en distributie van de video. maart 1985-december 1986.
Correspondentie betreffende de video, alfabetisch geordend. juli 1985-december 1986.
Voorbereiding en organisatie van een studiedag over Nederlanders in het Zuid-Afrikaanse leger in samenwerking met het Committee on South African War Resistance (COSAWR-Netherlands) op 17 maart 1986 en hulp aan de Zuid-Afrikaanse dienstweigeraar Erik van Hoekelen . mei 1985-juni 1986. 1 map
Protest tegen de noodtoestand in Zuid-Afrika, juni 1986 en de najaarscampagne Tegen apartheid? Steun het ANC . juni 1986-januari 1987. 1 map
Protest tegen de ontvoering vanuit Swaziland en vervolging door Zuid-Afrika van ANC-leider Ismail Ebrahim . december 1986-maart 1987. 1 map
Het zgn. 'Couwenberg-beraad' en de discussie over de toekomst van het politieke systeem in Zuid-Afrika. oktober 1986-november 1987. 1 map
Contacten met het South African Congress of Trade Unions (SACTU) . januari-mei 1987. 1 map
Anti-apartheid initiatieven in Amsterdam: Amsterdam draagt 'n steentje bij , actieweek voor het ANC op de Universiteit van Amsterdam en de initiatiefgroep Amsterdam bouwt mee aan het nieuwe Zuid-Afrika . maart-juni 1987. 1 map
Activiteiten van de AABN, de Straatnamengroep Transvaal en anderen rond de omdoping van de Louis Bothastraat tot Albert Luthulistraat in de Amsterdamse Transvaalbuurt, de onthulling van een anti-apartheidsmonument van beeldhouwer P.P. Grégoire aldaar door burgemeester Ed van Thijn en de discussie over een ANC-kantoor in Amsterdam in juni 1987. maart-juli 1987. 1 map

NB. Bevat tevens stukken betreffende de discussies over de straatnamen in de Transvaalbuurt en het anti-apartheidsmonument in 1985 en 1986.

75 jaar ANC op 8 januari 1987 en juni actiemaand voor het ANC - gezamenlijke campagne van AABN en Komitee Zuidelijk Afrika (KZA) . januari-juli 1987. 1 map

NB. Deze map bevat de nummers van "AABN Speerpunt" (maandelijkse uitgave over de acties van de AABN) van maart-juni 1987.

Publicatie van een bijgewerkte versie het boek Nederlands aandeel in de apartheid door AABN, FNV, KZA en Kairos in september 1987. oktober 1986-november 1987. 1 map
Activiteiten van AABN en KZA rond de terugkeer uit Zuid-Afrika van Klaas de Jonge in september 1987. augustus-oktober 1987. 1 map
Deelname van de AABN en anderen aan de International Conference on Children, Repression, and the Law in Apartheid South Africa in Harare, Zimbabwe, 24-27 september 1987. september-oktober 1987. 1 map
Tentoonstelling Niet stil te krijgen - censuur in Zuid-Afrika in het Verzetsmuseum in Amsterdam van februari tot juli 1988, georganiseerd in samenwerking met de AABN en Omroep voor Radio Freedom . augustus 1987-juni 1988. 1 map
Voorbereidingen voor de opening van het ANC-kantoor in Amsterdam in februari 1989. oktober 1987-februari 1989. 1 map
Bezoek van Faried Esack en Mono Badela aan Nederland, ondermeer voor de Koos Koster lezing in Kampen in maart 1988. september 1987-maart 1988. 1 map

NB. Deze map bevat de nummers van "AABN Speerpunt" (maandelijkse uitgave over de acties van de AABN) van september 1987-januari 1988.

Werkzaamheden van de initiatiefgroep Amsterdam bouwt mee aan het nieuwe Zuid-Afrika . januari-november 1988. 1 map
Gezamenlijke aktiemaand voor het ANC van AABN en KZA in juni 1988, inclusief lokale activiteiten in Groningen, Den Helder, Rotterdam, Wageningen en elders. januari-juli 1988. 1 map
Nationale anti-apartheid manifestatie, zaterdag 11 juni 1988 in Amsterdam, georganiseerd door het Breed Overleg tegen Apartheid , een samenwerkingsverband van zuidelijk afrika groepen, de FNV, kerkelijke organisaties, etc. januari-juni 1988. 4 mappen
Notulen van het voorbereidingsoverleg, de mobilisatie, toespraken, publiciteit.
Correspondentie, alfabetisch geordend.
Adhesies voor de manifestatie algemeen.
Adhesies van gemeenten.
Activiteiten rond de dienstplicht/dienstweigeren in Zuid-Afrika, de deelname van Nederlandse en andere Europese burgers in het Zuid-Afrikaanse leger en de daarmee samenhangende kwestie van de dubbele Nederlandse/Zuid-Afrikaanse nationaliteit, merendeels in samenwerking met het Committee on South African War Resistance (COSAWR-Netherlands) . mei 1988-mei 1990. 4 mappen
Met name rond de publicatie Fighting for apartheid: a job for life van Alman Metten en Paul Goodison in september 1988. mei-december 1988.
Met name rond het seminar over buitenlanders in het Zuid-Afrikaanse leger en het rapport Europeans and military service for apartheid in februari 1989. januari-juni 1989.
Met name rond de dubbele nationaliteiten-kwestie en het EUI Working Paper Nationality and apartheid van Hans Ulrich Jesserun d'Oliveira in januari 1990. juni 1989-mei 1990.
Documentatie en andere stukken betreffende de situatie en activiteiten rond deze onderwerpen in België, Duitsland, Frankrijk, Engeland en andere West-Europese landen. 1986-1989.
Correspondentie en andere stukken voornamelijk betrekking hebbend op uiteenlopende publicitaire activiteiten van de AABN en de lijst met informatie en actie-middelen, november 1988. januari-december 1988. 1 map
150.000 felicitatieboodschappen uit Nederland voor Nelson Mandela ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag in juli 1988. mei-september 1988. 1 map

NB. Bevat ook een set stukken betreffende de internationale viering van Mandela's 70ste verjaardag in Engeland.

Loading...
Felicitatieboodschappen (ca. 70 brieven, tekeningen, etc.) aan Nelson Mandela van leerlingen van school "De Ruisschenborg" in Haaksbergen. juni 1988. 1 map
Loading...
Werkzaamheden met betrekking tot video-producties van de AABN en de steun aan de video-unit van het ANC in Lusaka. januari 1987-december 1990. 3 mappen
Productie en distributie van de video Kleur bekennen van Hedda van Gennep in oktober 1987 en correspondentie en verslagen van de AABN-videogroep. januari 1987-december 1988.
Productie van de video We've Come a Long Way: Dakawa - An ANC Development Centre in Tanzania door de ANC-video unit en AABN in december 1990 en correspondentie van de AABN-videogroep. februari 1989-december 1990.
Correspondentie en andere stukken betreffende de steun aan de ANC video-unit in Lusaka. januari 1987-juli 1990.
Hoorzitting over ontvoeringen in opdracht van de Zuid-Afrikaanse regering, 16 december 1988, in de Raadzaal van het Stadhuis van Amsterdam en daaruit voortvloeiende publicatie over "abductions by South Africa from the frontline states". oktober 1988-mei 1990. 2 mappen
Publicatie van Beyond fear over de ontvoering en vervolging van Ebrahim Ismael Ebrahim , zijn veroordeling en de voorbereiding en organisatie van de hoorzitting. oktober-januari 1989.
Verslag van de hoorzitting en de voorbereiding en publicatie van The crime of kidnapping van Karel Roskam en Boris Dittrich in januari 1990. december 1988-mei 1990.
Verkoop en verhuur van de tentoonstelling De Verborgen Camera: Zuidafrikaanse fotografie aan de censuur ontkomen . december 1987-juni 1989. 1 map
Activiteiten van de AABN en andere Zuidelijk Afrika groepen met betrekking tot het beleid van de Nederlandse regering ten aanzien van Zuid-Afrika (sancties, Tweede Spoor, etc.), inclusief bijbehorende documentatie. maart 1987-maart 1992. 1 map
Consultatie met Europese anti-apartheid groepen in februari 1989 en andere activiteiten voor een militaire en nucleaire boycot van Zuid-Afrika in samenwerking met de World Campaign against Military and Nuclear Collaboration with South Africa . januari-april 1989. 1 map
Activiteiten ter ondersteuning van de gedetineerden in hongerstaking in februari-maart 1989, de dienstweigeraars Faddell, de dreigende sluiting van de New Nation en andere repressieve ontwikkelingen in Zuid-Afrika. januari-november 1989. 1 map
Protesten van de AABN en politie-functionarissen/organisaties tegen de reis van een groep (ex-)politiemensen naar Zuid-Afrika in juni 1989, georganiseerd door de Stichting Herstel Culturele Betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika . januari-juli 1989. 1 map
Culturele activiteiten van of in samenwerking met de AABN, waaronder toernees van Bettina Schouw en de Jazz Pioneers , protest tegen de Zuid-Afrikaanse musical Shaka Zulu , AABN-folder bij de film A dry white season en de AABN-promotie-campagne Sluit je aan . januari-december 1989. 1 map
Activiteiten van de AABN en andere zuidelijk afrika groepen rond de vrijlating van Nelson Mandela op 11 februari 1990 en zijn bezoeken aan Nederland in maart en juni 1990. december 1989-juni 1991. 3 mappen
Notulen en samenstelling van het Welkom Mandela Comité , cadeau voor Mandela, publiciteit, lokale activiteiten en overige correspondentie. januari-februari 1990.
Loading...
Verklaringen naar aanleiding van Mandela's vrijlating en correspondentie met het Nelson Mandela International Reception Committee . december 1989-april 1990.
Loading...
De bezoeken van Nelson Mandela aan Nederland in maart en juni 1990. maart 1990-juni 1991.
Loading...
Fototentoonstelling Beelden van solidariteit en bijeenkomst in de Melkweg, Amsterdam ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de AABN op 28 september 1990. juli-oktober 1990. 1 map
Campagne voor de vrijlating van ANC-leider Mac Maharaj en andere politieke gevangenen in Zuid-Afrika. juli-november 1990. 1 map
Protest van de AABN, KZA en Kairos tegen het bezoek van de Zuid-Afrikaanse president F.W. de Klerk aan Nederland, eind oktober 1990. oktober 1990. 1 map
Activiteiten rond de uitwerking van een nieuwe grondwet in Zuid-Afrika in samenwerking met Nederlandse juristen. mei 1990-juni 1991. 2 mappen
Met name de briefing van de ANC-jurist Albie Sachs over het Zuid-Afrikaanse grondwet-debat op 3 augustus 1990 in Amsterdam.
Bijbehorende documentatie.
Terugkeer-project van drie Zuid-Afrikaanse vluchtelingen onder begeleiding van o.a. Klaas de Jonge en de actie Terug naar de toekomst . september 1990-november 1991. 1 map
Discussie over de economisch politiek van het ANC en het toekomstig sociaal-economisch beleid van Zuid-Afrika. november 1990-april 1991. 1 map
Protest tegen de reis van een aantal Nederlandse (loco-)burgemeesters naar Zuid-Afrika georganiseerd door de Stichting Herstel Culturele Betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika . november 1990-januari 1991. 1 map
Conferentie Jabulani! Freedom of the airwaves over het (toekomstige) mediabeleid in Zuid-Afrika, georganiseerd door de AABN en Omroep voor Radio Freedom , in Doorn, 11-18 augustus 1991. november 1990-september 1991. 1 map

NB. Het overgrote deel van de stukken betreffende de Jabulani! conferentie bevinden zich in het archief van de Stichting Omroep voor Radio Freedom.

Bezoek van de ex-politiek gevangene Ismael Ebrahim in mei/juni 1991. februari-juni 1991. 1 map
Deelname van AABN-staflid Fulco van Aurich aan het International Symposium on Cultural and Academic Links with South Africa , georganiseerd door het United Nations Special Committee against Apartheid in Los Angeles, California, 11-12 mei 1991. december 1990-november 1991. 1 map
Tournee van de Zuid-Afrikaanse muziekgroep African Jazz Pioneers in juni 1991 (geannuleerd). maart-juli 1991. 1 map
Steunactie voor Zuid-Afrikaanse politieke gevangenen in hongerstaking in mei 1991. mei-juni 1991. 1 map
Productie van een viertal discussie-dossiers over Thema's voor de toekomst in Zuid-Afrika: 1. Economie; 2. Jabulani (media); 3.Milieu; 4. Vrouwen. maart-november 1991. 1 map
Bezoek van de Zuid-Afrikaanse ex-militair Nico Basson in oktober 1991. juli-oktober 1991. 1 map
Protest van AABN en KZA tegen de deelname van Chief Magosuthu Buthelezi aan een EG-conferentie in november 1991. oktober-november 1991. 1 map
Actie van de AABN en andere zuidelijk afrika groepen tegen de politieke repressie in Bophuthatswana, Zuid-Afrika. augustus 1991-juni 1992. 1 map
Activiteiten van de AABN met betrekking tot de milieu-problematiek in Zuid-Afrika. januari 1991-mei 1993. 3 mappen
Start van de werkzaamheden en het bezoek van ANC milieu-deskundige Stan Sangweni in september 1991. januari-september 1991.
Voorbereiding en organisatie van de conferentie Ilima: Environment in a changing South Africa in maart 1992. oktober 1991-maart 1992.
Follow-up van de Ilima-conferentie, bezoek van AABN-milieu-coördinator Peter van Diepen aan Zuid-Afrika en overdracht van het programma aan Both Ends . mei 1992-mei 1993.
Interne discussie over de ontwikkelingen in Zuid-Afrika, de strategie van het ANC en de toekomst van de AABN. oktober 1991-november 1992. 1 map
Project Wat verbeelden die kinderen zich? en andere culturele activiteiten en cultuurbeleid discussies. januari-maart 1992. 1 map
Samenwerking tussen de Zuid-Afrikaanse Afrikaner Weerstands Beweging (AWB) en extreem-rechtse groepen (m.n. Centrum Partij '86 ) in Nederland. januari-maart 1992. 1 map
Protest tegen het voorgenomen bezoek van Minister-president Lubbers aan Zuid-Afrika. januari-juni 1992. 1 map
Bijeenkomst De kleur van de verdraagzaamheid over de culturele samenwerking met Zuid-Afrika op 5 juni 1992 in Amsterdam, georganiseerd door de AABN en de Kunstenbond FNV . mei-juli 1992. 1 map
Voorbereiding van een alternatieve toeristische reis naar Zuid-Afrika in samenwerking met Vulindlela Tours . mei-juli 1992. 1 map
Werkbezoek van Esther Mosito van het vrouwenopvangcentrum Lungelo in Soweto en Claire Alderton van People Opposed to Women Abuse (POWA) uit Zuid-Afrika in september 1992. april-september 1992. 1 map
Reacties op het bloedbad van Bisho in de Ciskei (waarbij vele ANC-demonstranten omkwamen of werden verwond) op 7 september 1992. september 1992. 1 map
Publiciteit rond het boek Operatie Vula: Zuidafrikanen en Nederlanders in de strijd tegen apartheid van AABN-voorzitter Conny Braam . oktober-november 1992. 1 map
Donatiecampagnes van de AABN in 1991-1994. mei 1991-maart 1994. 1 map
Discussies tussen AABN, KZA en EMS over een te vormen Zuidelijk Afrika Centrum en met name over een op te zetten gezamenlijk Documentatie en Informatiecentrum. juli 1992-juli 1993. 1 map
Activiteiten van de AABN met betrekking tot homosexualiteit in Zuid-Afrika en met name de ondersteuning van de Gay and Lesbian Organisation of the Witwatersrand (GLOW) in samenwerking met Ma Thoko , steungroep voor de Zuid-Afrikaanse homobeweging. januari 1991-december 1993. 2 mappen
Oprichting van Ma Thoko en het werkbezoek van twee GLOW-vertegenwoordigers in juni-juli 1992. januari 1991-november 1992.
Met name de tentoonstelling Out in Africa over het homoleven in Zuid-Afrika in augustus 1993. maart-december 1993.
Activiteiten van de AABN met betrekking tot de politie in Zuid-Afrika, de ondersteuning van de Police and Prison Civil Rights Union (POPCRU) en het politieke geweld in Zuid-Afrika, veelal in samenwerking met de Nederlandse politiebonden Algemeen Christelijke Politiebond (ACP) , Nederlandse Politie Bond (NPB) en de Vereniging voor Middelbare en Hogere Politieambtenaren (VMHP) , grotendeels georganiseerd door AABN-secretaris Fons Geerlings en stafcoördinator Peter Hermes . januari 1990-december 1994. 21 mappen
Met name het bezoek van een POPCRU-delegatie met Gregory Rockman en Randolph Fortuin in mei 1990. januari-oktober 1990.
Met name het bezoek van een delegatie van de Nederlandse politiebonden en de AABN aan Zuid-Afrika in juli 1991. maart-december 1991.
Voortgaande steun aan POPCRU en het bezoek van een delegatie van de Kwazulu politie aan Nederland. februari-september 1992.
Bezoek van de ANC-parlementariër Jan van Eck en de publicatie van het boekje John Vorster Square: de rol van de politie in het geweld in Zuid-Afrika . mei 1992-januari 1993.
Met name de eerste voorbereidingen van een geweldswaarnemingsmissie in Zuid-Afrika in samenwerking met de politiebonden. september-december 1992.
Organisatie van de missie en contacten met POPCRU. januari-februari 1993.
Geweldswaarnemingsmissie in de Vaaldriehoek in Zuid-Afrika, 4-25 maart 1993. maart 1993.
Met name het verslag van de missie Violence in the Vaal: report by a Dutch Violence Observation Mission to the Vaal Triangle in South Africa . april-mei 1993.
Publiciteit rond en follow-up van de missie. juni-juli 1993.
De politiebonden-missie met betrekking tot het transformatieproces van de Zuid-Afrikaanse politie in september en voortgaande steun aan POPCRU. augustus-oktober 1993.
Het verslag van de de missie From a force to a service: report of a mission by Dutch Police Unions to investigate possibilities to assist the transformation of the South African Police en het bezoek van POPCRU-vertegenwoordiger Peter Loggenberg aan Nederland in december 1993. november-december 1993.
Het begin van de tweede geweldswaarnemingsmissie van de Nederlandse politiebonden en de AABN in de Vaaldriehoek, Zuid-Afrika, februari-mei 1994. januari-februari 1994.
Dagrapporten van Monica Bremer , Gert van Beek en andere deelnemers aan de Vaal-2 geweldswaarnemingsmissie van 6 februari tot 15 maart 1994.
Dagrapporten van Louis Deeben , Gert van Beek en andere deelnemers aan de Vaal-2 geweldswaarnemingsmissie van 16 maart tot 6 mei 1994.
Door de missie onderzochte 'cases', nrs. 1-10. februari-mei 1994.
Door de missie onderzochte 'cases', nrs. 11-20. februari-mei 1994.
Tweede deel van de geweldswaarnemingsmissie van de Nederlandse politiebonden en de AABN in de Vaaldriehoek, februari-mei 1994. maart-april 1994.
Derde deel en eindrapportage van de geweldswaarnemingsmissie van de Nederlandse politiebonden en de AABN in de Vaaldriehoek, februari-mei 1994. mei-juni 1994.
Publicatie en distributie van het rapport Shocking morals: the Vaal revisited en afwikkeling van de tweede geweldswaarnemingsmissie. juli-november 1994.
Artikelen uit de Nederlandse en Zuid-Afrikaanse pers over de tweede geweldswaarnemingsmissie. februari-november 1994.
Voortgaande contacten met en steun aan POPCRU van de AABN, de Nederlandse politiebonden en anderen. januari-december 1994.
Activiteiten van AABN-secretaris Fons Geerlings met betrekking tot film en video, waaronder de samenwerking met de Zuid-Afrikaanse filmer Zola Maseko en het verzamelen van filmmateriaal ter presentatie bij de opheffing van de AABN in november 1994. januari 1991-november 1994. 1 map
Herdenkingsdienst van de zuidelijk afrika groepen en anderen voor ANC en SACP-leider Chris Hani in de Beurs van Berlage, Amsterdam op 18 april 1993. april 1993. 2 mappen

NB. Map 485 bevat het condoleantieregister van deze bijeenkomst.

Serie theatervoorstellingen met het stuk Imakhishini van vijf Zuid-Afrikaanse dienstboden van de South African Domestic Workers Union (SADWU) , georganiseerd door de AABN, de SADWU Steungroep en Stichting Gered Gereedschap in september-oktober 1993. januari-oktober 1993. 1 map
Activiteiten van de AABN, KZA en anderen ter ondersteuning van de verkiezingscampagne van het ANC, zowel in Nederland als elders in West-Europa. februari-oktober 1993. 1 map
Protest van de AABN en het KZA tegen een Zuid-Afrikaanse handelsmissie in Rotterdam, begin september 1993. augustus-september 1993. 1 map
Deelname aan de klankbordgroep voor het NCO-onderzoek naar de toekomst van landen- en solidariteitsgroepen. februari 1993-januari 1994. 1 map
Actie voor de Zuid-Afrikaanse asielzoeker D.A. McDonald en het bezoek van Zuid-Afrikaanse gevangenisfunctionarissen aan het grenshospitium op Schiphol. augustus 1993-maart 1994. 1 map
Correspondentie en andere stukken voornamelijk betrekking hebbend op uiteenlopende publicitaire activiteiten van de AABN in 1993 en 1994, waaronder de internationale solidariteitsconferentie van het ANC in februari 1993 (met bezoek van burgemeester Ed van Thijn ), het overlijden van ANC-president Oliver Tambo in april 1993, het Africa on line project van de Academie voor Journalistiek en Voorlichting in Tilburg en de reis van minister-president Ruud Lubbers naar Zuid-Afrika in februari-maart 1994. januari 1993-juni 1994. 1 map
Activiteiten en beleidsdiscussies met betrekking tot de (toekomstige) culturele contacten tussen Nederland en Zuid-Afrika, met name van AABN cultureel medewerker Fulco van Aurich . mei 1992-augustus 1994. 2 mappen
Het werk van de Zuid-Afrikaanse beeldend kunstenaar Clifford A. Charles , afsluiting van de tentoonstelling Zuiderkruis in het Stedelijk Museum in Amsterdam, etc. september 1992-augustus 1994.
Het culturele uitwisselingsproject(voorstel) Moving Art . mei 1992-mei 1994.
Productie van de VERWACHTING: Zuid-Afrika op weg naar de verkiezingen , een speciale gezamenlijke uitgave van Amandla (KZA, Kairos) en de anti-apartheidskrant (AABN). december 1993-januari 1994. 1 map
Nederlandse verkiezingswaarnemers voor Zuid-Afrika, voorgedragen door de AABN. januari-februari 1994. 1 map
Bijeenkomst over de Zuid-Afrikaanse verkiezingen, georganiseerd door het ANC, AABN, KZA, Kairos en Omroep voor Radio Freedom, in De Rode Hoed, Amsterdam op 28 april 1994. februari-juni 1994. 1 map
Afsluitende activiteiten van de AABN met de publicatie van een fotoboek, een fototentoonstelling en een slotmanifestatie in Amsterdam in oktober 1994. februari-december 1994. 4 mappen
De slotmanifestatie Gala van de Goede Hoop in Paradiso op 15 oktober 1994, de video Het is mooi geweest (kroniek van de Anti-Apartheids Beweging Nederland 1971-1994) en de publiciteit rondom de afsluitende activiteiten. mei-december 1994.
Fototentoonstelling Goede Hoop met foto's over Zuid-Afrika van Kadir van Lohuizen in het Stadhuis in Amsterdam in oktober 1994. juni-november 1994.
Fotoboek Lauriergracht 116: anti-apartheids beweging nederland 1971-1994 , gepubliceerd in oktober 1994. februari-oktober 1994.
Notulen van het Landelijk Overleg Zuidelijk Afrika (LOZA) , bilaterale overleggen en gezamenlijke verklaringen e.d. van de Anti-Apartheids Beweging Nederland (AABN) , Boycot Outspan Actie (BOA) , Defence and Aid Fund Nederland (DAFN) , Werkgroep Kairos , Werkgroep Betaald Antwoord , Angola Comité, Eduardo Mondlane Stichting (EMS) , Medisch Komitee Angola (MKA) en de WZA krant . december 1971-juni 1974. 1 map
Verslagen en discussiestukken van de landelijke weekenden en andere overleggen van de plaatselijke Werkgroepen Zuidelijk Afrika (WZA's) met de landelijke zuidelijk afrika organisaties, inclusief informatie van de landelijk groepen aan de WZA's. september 1971-maart 1975. 2 mappen
september 1971-juni 1973.
Inclusief nummers van de WZA-krant in 1973-1974. juli 1973-maart 1975.
Correspondentie en andere stukken betreffende zuidelijk afrika activiteiten van andere organisaties, waaronder de Parlementaire Informatiegroep Zuidelijk Afrika van maart-september 1973, de Landelijke Hervormde Jeugdraad , studentenorganisaties, etc. januari 1972-mei 1974. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende zuidelijk afrika activiteiten van andere organisaties, waaronder Pax Christi , Betaald Antwoord , en anderen. januari 1976-januari 1978. 1 map
Notulen en correspondentie betreffende de overlegvergaderingen van de AABN en het Medisch Komitee Angola (MKA) . februari 1975-september 1979. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de samenwerking tussen de AABN en het Komitee Zuidelijk Afrika (KZA), inclusief de AABN-KZA informatie over de gezamenlijke akties van maart 1988-september 1990. juli 1980-maart 1993. 3 mappen
juli 1980-december 1989.
Ondermeer de aanval van Sietse Bosgra op Conny Braam in december 1990. januari 1990-maart 1993.
Notulen, correspondentie en andere stukken betreffende de activiteiten ter ondersteuning van de in Zuid-Afrika vervolgde Klaas de Jonge en Hélène Passtoors . juli 1985-juni 1989. 3 mappen en 1 pak
Met name de activiteiten van de Steungroep Klaas de Jonge/Hélène Passtoors en incl. de officiële aanklacht tegen beiden. juli 1985-maart 1986.
Inclusief het boekje Het proces Hélène Passtoors met medewerking van het Belgische Steunkomitee Hélène Passtoors Vrij . april 1986-december 1987.
Met name de activiteiten van het Nederlandse Comité Hélène Passtoors Vrij . januari 1988-juni 1989.
Krantenknipsels uit de Nederlandse, Belgische en Zuid-Afrikaanse pers over de arrestatie, vervolging, ontsnapping c.q. vrijlating van Klaas de Jonge en Hélène Passtoors . juli 1985-juni 1989. (1 pak)
Correspondentie en andere stukken betreffende activiteiten op lokaal nivo van Werkgroepen Zuidelijk Afrika, stedenacties tegen apartheid, etc. - alfabetisch geordenend per plaats. oktober 1971-augustus 1993. 10 mappen
A-B: Amsterdam, Bunnik-Zeist, e.a.
C-E: Delft, Enkhuizen, Enschede, e.a.
Den Bosch, Den Haag.
Groningen.
G-H: Gouda, Haarlem, e.a.
K-N: Leiden, Maastricht, Nijmegen, e.a.
O-S: Purmerend, e.a.
Notulen van Rotterdam tegen apartheid . april 1982-september 1992.
U-W: Utrecht, Tilburg, Wageningen, e.a.
Y-Z: Zoetermeer, Zwolle, e.a.
Notulen en vergaderstukken van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking Amsterdam (COA) , vooral met betrekking tot Zuidelijk Afrika. mei 1991-december 1994. 4 mappen
mei-december 1991.
januari-december 1992.
januari-december 1993.
januari-december 1994.
Verslagen, correspondentie en andere stukken betreffende het International Committee against Apartheid, Racism and Colonialism in Southern Africa (ICSA) in London. augustus 1978-oktober 1984. 3 mappen
augustus 1978-april 1980.
december 1980-april 1982.
mei 1982-oktober 1984.
Correspondentie en andere stukken betreffende de International Commission of Inquiry into the Crimes of the Apartheid Regime in Southern Africa in Brussel. januari-december 1988. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de SANAM Association/Standing Committee of NGOs (to the European Community) in Brussel. april 1989-november 1990. 1 map
Verslagen, vergaderstukken, correspondentie en andere stukken betreffende de Liaison Group of National Anti-Apartheid Movements in the Countries of the European Community over de internationale coördinatie van het lobbywerk en andere activiteiten van de zuidelijk afrika groepen in West-Europa. februari 1988-december 1994. 15 mappen

NB. Stukken afkomstig van de AABN-vertegenwoordiger in de Liaison Group, Fons Geerlings . Aanvullende stukken van de KZA-vertegenwoordiger in de Liaison Group, Sietse Bosgra , in het archief van het Komitee Zuidelijk Afrika.

februari-december 1988.
februari-december 1989.
januari-december 1990.
januari-augustus 1991.
Met name de verklaring van 176 leden van het Europees Parlement ter ondersteuning van een Interim Regering in Zuid-Afrika. september-december 1991.
januari-mei 1992.
juni-oktober 1992.
november-december 1992.
Met name over de EU verkiezingswaarnemingsmissie in Zuid-Afrika. januari-juni 1993.
juli-oktober 1993.
Met name over de internationale inspanningen voor vrije en eerlijke verkiezingen in Zuid-Afrika. november-december 1993.
januari-februari 1994.
Met name over de International Briefing on South Africa's first democratic and non-racial elections belegd door de Liaison Group in Brussel, 28 februari-1 maart 1994. februari-april 1994.
mei-augustus 1994.
Met name over de EU/Zuidelijk Afrika Ministeriële Conferentie in Berlijn, 5-6 september 1994 en de toekomstige rol van de Liaison Group. september-december 1994.

NB. Stukken betreffende de opvolgende organisatie van de Liaison Group (ENIASA) uit 1995-1997 bevinden zich in het archief van het Komitee Zuidelijk Afrika (KZA).

Notulen, vergaderstukken en correspondentie van het CASA-bestuur en coördinator Joost Divendal en stukken betreffende de Stichting CASA . september 1986-februari 1988. 1 map
Stukken betreffende de voorbereiding en de dagelijkse leiding van de CASA-conferentie en festival. oktober 1986-januari 1988. 1 map
Begrotingen, financiële overzichten en de fondswerving voor de CASA-conferentie/festival. september 1986-mei 1988. 1 map
Stukken betreffende de publiciteitsactiviteiten rond CASA en krantenknipsels over de conferentie en het festival. december 1986-maart 1988. 1 map
Telexberichten betreffende de organisatie van de CASA-conferentie/festival. oktober-december 1987. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de organisatie van diverse onderdelen van de CASA-conferentie: film/video, fotografie, journalisten colloquium, etc. maart-december 1987. 1 map
De CASA krant, overzicht van het programma en de verslaggeving van de CASA-conferentie en het festival. november 1987-februari 1988. 1 map
Inleidingen, papers en slotverklaring van de CASA-conferentie, inclusief het journalisten colloquium in het stadhuis van Amsterdam op 11 december 1987. december 1987. 1 map
Stukken betreffende het CASA korenproject en het optreden van het CASA-koor met Zuid-Afrikaanse strijdliederen op 16 december 1987. augustus 1987-maart 1988. 1 map
Verslagen, correspondentie en andere stukken betreffende de activiteiten van het CASA-koor na het CASA-festival. april 1988-december 1989. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende het CASA filmprogramma. april 1987-januari 1988. 1 map

NB. Deze map bevat tevens een aantal stukken betreffende de organisatie van een in april 1987 gepland Zuidafrikaans filmfestival door de Stichting Ntyilo in samenwerking met de AABN in de periode juni 1986 tot januari 1987; dit festival werd uitgesteld en vervolgens een onderdeel van het CASA-festival.

Correspondentie en andere stukken betreffende de productie, inhoud en distributie van de video Before dawn over de CASA-conferentie en festival, uitgekomen in april 1988. juli 1987-september 1989. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de follow-up en de financiële afwikkeling van de CASA-conferentie/festival. maart 1988-december 1992. 1 map
Verslagen, vergaderstukken en correspondentie van het Malibongwe bestuur en Malibongwe-coördinator Annemarie de Wildt en stukken betreffende de Stichting Malibongwe . december 1988-oktober 1990 . 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende het Comité van Aanbeveling voor de Malibongwe conferentie. november 1988-januari 1989. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de fondswerving voor de Malibongwe conferentie, de financiële afwikkeling en de verslaggeving aan de subsidiegevers. januari 1989-maart 1993. 2 mappen
januari 1989-september 1990.
oktober 1990-maart 1993.
Correspondentie en andere stukken betreffende de sponsoractie voor de Malibongwe conferentie, gericht op een serie specifieke doelgroepen. februari 1989-december 1990. 2 mappen
Sponsoractie algemeen, gemeenten (LOTA), FNV en andere vakbonden.
Gezondheidszorg, kerken, onderwijs, vrouwenorganisaties.
Correspondentie betreffende de organisatie van de Malibongwe conferentie. mei 1988-augustus 1990. 2 mappen
Voornamelijk met de ANC Women's Section in Lusaka, Zambia. mei 1988-juli 1990.
Met het voorbereidingscomité in Zuid-Afrika, buitenlandse gasten en anderen. november 1989-augustus 1990.
Verslagen en andere stukken betreffende de inhoudelijke voorbereiding van de Malibongwe conferentie en de algemene mailingen naar medewerkers e.d. juli 1988-december 1989. 1 map
Draaiboek van de Malibongwe conferentie, de Zuid-Afrikaanse deelneemsters (lijsten) en het algemene verslag van de conferentie. december 1989-september 1990. 1 map
Malibongwe conferentie-stukken en papers. januari 1990. 2 mappen
Programma en procedures, de slotverklaring (Programme of Action) en aangenomen resoluties, commissieverslagen, toespraken en ingekomen stukken van de conferentie.
De conferentie papers.
Verslagen, correspondentie en andere stukken betreffende de publicitaire activiteiten en het informatie materiaal voor de Malibongwe conferentie en de publiciteit daarover. januari 1990-juni 1990. 3 mappen
Stukken betreffende de publicitaire activiteiten en het informatie materiaal. januari 1989-april 1990.
Knipsels van berichten over de conferentie uit Nederlandse en Zuid-Afrikaanse dag- en weekbladen, periodieken, etc. januari 1989-januari 1990.
Knipsels van berichten over de conferentie uit Nederlandse en Zuid-Afrikaanse dag- en weekbladen, periodieken, etc. januari-juni 1990.
Correspondentie en andere stukken betreffende diverse programma-onderdelen van de Malibongwe conferentie. maart 1989-januari 1990. 2 mappen
De oecumenische viering in de Dominicuskerk in Amsterdam op 7 januari 1990, de fototentoonstelling Vrouwen van Zuid-Afrika in het Amsterdamse Stadhuis van 8-22 januari 1990 en andere culturele activiteiten. september 1989-januari 1990.
Het filmfestival in de Melkweg, Amsterdam van 11-18 januari 1990 en de video-registratie van de conferentie. maart 1989-januari 1990.
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende het ontmoetingsprogramma van de Malibongwe conferentie: bezoeken van Zuid-Afrikaanse conferentie-deelneemsters aan een serie vrouwengroepen en -instellingen en andere organisaties door heel Nederland van 3-11 januari 1990. mei 1989-februari 1990. 6 mappen
Correspondentie en andere stukken betreffende de voorbereiding van het ontmoetingsprogramma, alfabetisch geordend op plaats. mei-december 1989.
Stukken betreffende de organisatie van het ontmoetingsprogramma algemeen. juni 1989-januari 1990.
Verslagen en organisatorische aantekeningen van alle bezoeken in het ontmoetingsprogramma, chronologisch en per plaats (met genummerde lijst van de bezoeken). november 1989-februari 1990.

NB. De publiciteit over de bezoeken in het ontmoetingsprogramma is te vinden in de mappen met algemene publiciteit over de Malibongwe conferentie.

Nummers 1-40.
Nummers 41-56.
Nummers 57-76.
Nummers 77-86 en een aantal vakbondsbijeenkomsten.
Correspondentie en andere stukken betreffende diverse follow-up activiteiten van de Malibongwe conferentie, inclusief de publicatie van het boek De klank van Malibongwe: vrouwen in een nieuw Zuid-Afrika van Caroline van Dullemen in 1991. februari-december 1990. 1 map
Verslagen van bestuurs- en medewerkersvergaderingen, interne notities en correspondentie en andere stukken betreffende de werkzaamheden van Galerie De Speer en stukken betreffende de Stichting De Speer . januari 1976-februari 1982. 1 map
Correspondentie betreffende de werkzaamheden van Galerie De Speer, alfabetisch geordend op persoon of organisatie. mei 1976-november 1979. 1 map
Verslagen van bestuursvergaderingen, interne notities, financiële overzichten en andere stukken betreffende de werkzaamheden van Thembisa in Nederland en in Zuid-Afrika en stukken betreffende de Stichting Thembisa . januari 1991-december 1992. 1 map
Correspondentie van Thembisa en AABN-medewerkers met Jaap Geldof , bouwcoördinator van Thembisa in de Transkei, Zuid-Afrika. maart 1991-oktober 1992. 1 map

NB. Map 588A bevat soortgelijke correspondentie en gerelateerde stukken afkomstig van Jaap Geldof zelf (toegevoegd na zijn overlijden in het najaar van 2016).

Algemene correspondentie van de Stichting Thembisa , alfabetisch geordend. februari 1991-februari 1993. 2 mappen
A-M.
N-Z.
Verslagen, correspondentie en andere stukken betreffende de door de AABN opgezette Anti-apartheidswinkel in de Melkweg in Amsterdam. maart 1989-november 1991. 2 mappen
maart-december 1989.
januari 1990-november 1991.
DB-verslagen, financiële (jaar)overzichten en notities en stukken betreffende de opheffing van de stichting eind 2008. december 1994-december 2008. 1 map
Vier groot-formaat schetsboeken met opmerkingen (meestal in het Engels) van bezoekers van het Anne Frank Huis in Amsterdam over een tijdelijke Zuid-Afrika tentoonstelling aldaar, voor de derde maal georganiseerd in samenwerking met de AABN, en ook over de algemene collectie. juli-augustus 1973. 4 mappen in groot formaat doos

NB. Four large-size notebooks with comments (mostly in English) by visitors of the Anne Frank House in Amsterdam on a temporary South Africa exhibition, for the third consecutive time organised in coöperation with the Dutch Anti-Apartheid Movement, as well as on the general collection.

Selectie ondergrondse pamfletten van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC), het South African Congress of Trade Unions (SACTU) en de South African Communist Party (SACP) over de gewapende strijd, de Soweto-opstand, vakbondsstrijd in Zuid-Afrika etc. en gerelateerde krantenknipsels. 1967-1989. 1 map

NB. Selected pamphlets from ANC, SACTU and SACP for underground distribution in South Africa in 1960s, 1970s and 1980s and related press cuttings.

Your List of Requests