Archief Leo Frank

Biographical / Historical Note

Eliazer (Leo) Frank; geboren 4 februari 1908 in Groningen, overleden 5 maart 1944 in Auschwitz; groeide op in arm Joods gezin in Groningen; vader was handelaar in kachelpijpen en oud ijzer; kortstondig zionist, later vooral socialist; werkzaam op boerderijen in Eefde, in Duitsland en in Marseille, Frankrijk; sloot zich aan bij de SDAP en in 1932 bij de Onafhankelijke Socialistische Partij (OSP); studeerde rechten en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Groningen bij Leonard Polak; publiceerde geregeld in het Algemeen Groningsch Studentenweekblad Der Clercke Cronike van der Schole tho Sunte Meerten. Orgaan der gezamenlijke Studentenvereenigingen , o.a. over Hitler en het opkomend nationaal-socialisme; lid van de Bond van Sociaal-Demokratische Studentenclubs; zelfstandig advocaat vanaf juli 1939; zomer 1942 te werk gesteld in het kamp 'Het Wijde Gat' bij Staphorst; ontsnapte kort vóór transport naar Westerbork en dook onder; actief in het verzet en opgepakt; via Westerbork naar Auschwitz, waar hij begin maart 1944 direct na aankomst wordt omgebracht.

NB. Zie voor een biografische schets van Leo Frank en enkele van zijn artikelen: Leo Frank (1908-1944). Politieke analyses van een Groninger student in de jaren 1930 , samengesteld en ingeleid door Stefan van der Poel (Groningen: RUG, 2005).

Content

Correspondentie, met o.a. Corrie Frank, B.J. Menko, J.H. van Meurs, P.J. Schmidt en Hein van Wijk, 1932-1933; stukken betreffende lezingen van Leo Frank voor de VARA en het verbod op een lezing 1932; typoscript 'Strafrecht en ethiek' z.j.; typoscript catalogus bibliotheek [1930]; verslag (incompleet) verhoor Commissie van Advies vanwege weigering militaire dienst 1932; correspondentie met en artikelen uit Der Clercke Cronike 1934-1937 en artikel over dit blad in UK. Onafhankelijk Weekblad voor de Rijksuniversiteit Groningen 2002; correspondentie met de Commissie tot het doen van aangifte van overlijden van vermiste personen 1947, 1950; typoscripten herinneringen van W.A. Hofman en W.H. Nagel aan Leo Frank 1982, 1998.