Archief FNV Bondgenoten

Biographical / Historical Note

FNV Bondgenoten ontstond in 1998 uit een fusie van vier FNV-bonden: Industriebond, Dienstenbond, Vervoersbond en Voedingsbond.

Content

Stukken betreffende de diverse in FNV Bondgenoten opgegane FNV Bonden en enkele stukken betreffende FNV Bondgenoten, met name van de afdeling Internationale Zaken 1973-2002.

Aanvulling 2017: stukken van bestuurders Jos Brocken en Carla Kiburg.

Aanvulling 2017: digitaal materiaal: Bondsraad, Hoofdbestuur, Congressen en andere stukken 1998-2015.

Aanvulling 2018: stukken van bestuurder Bob Bolte, met name over de cao en de rechtspositie van FNV-personeel c. 2005-2007 (3 dozen) en stukken van bestuurder Jos Brocken, met name over de sector handel, sociale zekerheid, de fusie tot FNV-Bondgenoten en acties (o.a. bij supermarkten) c. 1997-2005 (5 dozen). Deze aanvulling is te beschouwen als behorend tot de aanvulling 2017 met materiaal van Brocken en Kiburg.