Archief FNV Bondgenoten

Access

Beperkt

Voor raadpleging van stukken uit de laatste tien jaren is schriftelijke toestemming van de bewaargever nodig. Deze beperking geldt niet voor stukken bestemd voor verspreiding in het openbaar.

Restrictions on Use

Directe toegang tot digitaal materiaal is op dit moment nog niet mogelijk, neem s.v.p. contact op met de studiezaal: ask@iisg.nl

Het archief is omvangrijk en nog niet geordend. Bij raadpleging dient U vooraf contact op te nemen met de informatiebalie via ask@iisg.nl

Preferred Citation

Archief FNV Bondgenoten, inventory number ..., International Institute of Social History, Amsterdam