Meijer, Maaike

Biographical / Historical Note

Maaike J.H. Meijer; geboren in Eindhoven 1949; studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam; in de jaren zeventig gegrepen door het feminisme; werkzaam als lerares, literair journalist en vertaler; vanaf 1984 werkzaam bij de vakgroep Algemene Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Utrecht, projecten over leestheorie, gender in het literaire systeem en Nederlandse dichteressen van na de Tweede Wereldoorlog; promoveerde op dit onderzoek naar dichteressen (o.a. M. Vasalis, Judith Herzberg, Neeltje Maria Min en Elly de Waard) met de dissertatie De lust tot lezen 1988; universitair hoofddocent Vrouwenstudies Letteren in Utrecht; benoemd op de bijzondere Opzij-leerstoel in Maastricht 1997; gewoon hoogleraar genderstudies en directeur van het Centrum voor Gender en Diversiteit in Maastricht sinds 1998; hield spraakmakende oratie over door o.a. Corry Brokken en Connie Stuart gezongen populaire liedteksten uit de jaren vijftig en zestig als bron voor cultuurgeschiedenis.

Content

Stukken betreffende de door Maaike Meijer gevolgde studie Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam: K(andidaats)-blok Taalbeheersing over emancipatorisch onderwijs 1972-1973; werkstukken Marxistische Neerlandistiek 1972-1973; kongresboeken 1972.