Archief Kriterion (Amsterdam)

NB. Voor het aanvragen van stukken van de Stichting vermelden: SOSS + inventarisnummer.

Vergaderstukken van de Raad van Beheer. 1945 - 1980. 2 pakken
1945 - 1971.
1972 - 1980.
Vergaderstukken van het dagelijks bestuur. 1971 - 1975. 1 omslag
Vergaderstukken van de Algemene Ledenvergadering van de Raad van Beheer. 1976 - 1980, 1987 - 1993. 3 pakken
1976 nov - 1980 nov.
1987 jan - 1988 jul.
1988 aug -1993 sep.
Ingekomen stukken bij de SOSS. 1945 - 1946. 2 pakken
A - K. 1945 - 1946.
L - Z. 1945 - 1946.
Afschriften van uitgaande stukken bij de SOSS. 1945 - 1949 . 6 pakken
A - M. 1945 - 1946.
N - Z. 1946.
A - K. 1946 - 1947.
L - Z. 1946 - 1947.
1948.
1949.
Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken bij de SOSS. 1945 - 1980. 17 pakken en 3 omslagen
1945 - 1946. 1 omslag
1946 - 1953.
1946 - 1953.
1953 - 1963.
1956 - 1960.
A - M. 1961 - 1963.
N - Z. 1961 - 1963.
1963 - 1964.
A - K. 1963 - 1968.
L - Z. 1963 - 1968.
1965 - 1970.
A - Z. 1965 - 1970.
A - G. 1969 - 1971.
H - Z. 1969 - 1971.
A - M. 1971 - 1972.
N - Z. 1971 - 1972.
A - K. 1972 - 1976.
L - Z. 1972 - 1976. 1 omslag
1980. 1 omslag
Ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken. (1965-1966, 1971) 1976 - 1978, 1982 - 1986. 2 pakken
(1965-1966, 1971) 1976 - 1978.
1982 - 1986.
Ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken van de administrateur. 1945 - 1970. 2 pakken

NB. Alfabetisch geordend.

1945 - 1969.
1945 - 1947.
Stukken betreffende de oprichting van de SOSS en haar werkobjecten zoals de oppascentrale, de huiswerkcentrale en de benzinepomp. 1945 - ca. 1960 . 1 pak

NB. Werkdossier voor het maken van een jubileumboekje.

Statuten en reglementen en stukken betreffende wijzigingen hierop. 1945, 1950, 1956 - 1958, 1978 - 1979. 1 omslag
Fotoboek met pomp, Rotterdam Kriterion en van een verbouwing. 1949?, 1970? 1 deel

NB. Album overgebracht naar afdeling Beeld & Geluid.

Rapport van de Commissie Reorganisatie SOSS. 1989. 1 deel
Stukken betreffende de viering van diverse jubilea. 1950 - 1995. 1 omslag
" De Amsterdamse studentenbioscoop 'Kriterion' zoals deze na de oorlog begon. De bouwgeschiedenis van 17 juli tot 6 november 1945 .", publicatie van Jan Teders, binnenhuisarchitect, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van "Kriterion". 1985. 1 katern
Stukken betreffende de organisatie van het feest ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan. 1995 - 1997. 1 omslag
" Kriterion. Vijftig jaar Onderlinge Studenten Steun ", publicatie ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan onder redactie van Fjodor Molenaar, Dana Linssen en Fleur Jurgens". 1995. 1 deel
Lijsten van leden van de Raad van Beheer. 1950, 1958, 1960, 1964, 1968, 1972. 1 omslag
Financiële jaarverslagen over de boekjaren 1945 - 1966, 1968 en 1971 1945 - 1980. 3 omslagen en 1 pak

NB. Ook met overzichten van activiteiten

1945 - 1950.
1951 - 1955.
1956 - 1960.
1961 - 1965, 1966, 1968,1971. Pak
Accountantsrapporten. 1945 -1950, 1956, 1959 - 1970, 1976 - 1980. 2 pakken en 1 omslag
1945 - 1950, 1956, 1959 - 1965.
1966 - 1970.
1976 - 1980. Omslag
Grootboeken over de boekjaren 1945 - 1955. 5 delen
1945 - 1946.
1948 - 1955.
1950 - 1951.
1952 - 1953.
1954 - 1955.
Kas- of grootboeken over de jaren 1945 - 1959 en z.d. 5 delen
1945 - 1959.
1949.
1950 - 1952.
1950 - 1953.
1953 - 1956
Kasboeken over de boekjaren 1945 - 1960, 1962. 8 delen
1945 - 1947.
1948.
1949.
1950.
1951 - 1955.
1955 - 1957.
1957 - 1960.
1962.
Journaal over boekjaren 1948 - 1955. 1 deel
Bankboeken over de jaren 1953 en z.d. 1945 - 1947, 1953 en z.d . 3 delen
Overzicht van bankafschrijvingen. 1945 - 1947.
Z.d.
1953.
Vervallen.

Niet beschikbaar

Stukken betreffende de financiering van de verbouw van Roetersstraat 34 - 36 en de inrichting van de bioscoop. 1945 - 1947. 1 omslag
Grootboek Kriterion over het boekjaar 1948. 1 deel
Grootboek Hypokriterion over de boekjaren 1951 - 1955. 1 deel
Kas-bankboek foyer en bioscoop. 1954 - 1955.1954 - 1955. 1 deel
Kasboek zaalverhuur. 1955. 1 deel
Staten houdende gegevens over dagrecettes en bezoekersaantallen. 1958 - 1965. 3 banden
1958 - 1961.
1962 - 1965 jan - maart.
1965 apr - dec.
Kasboek van film- en theatervoorstellingen en de aflossing van de obligatielening van 1950 ten behoeve van Hypokriterion. 1960. 1 deel
Stukken houdende gegevens betreffende de omzetten van de bioscoop. 1976. 1 omslag
Afrekenstaten en facturen van distributiemaatschappijen van films die in Studio K werden vertoond. 1978. Omslag
Stukken houdende gegevens betreffende de omzetten van de pomp. 1976. 1 omslag
Bankboek 1977 - 1978. 1 deel
Verkoopboeken. 1979 - 1989. 3 delen
1979 - 1982 jan - nov.
1982 dec - 1986 jan - aug.
1986 sep - dec - 1989.
Overzichten van leerlingen en andere stukken van de Studenten Huiswerkcentrale (voorheen Cum Laude) betreffende cursusgelden, lokaalhuur e.d. 1961 - 1966, 1967-1975. 1 pak

N.B. In 2014 is een aantal stukken uit de periode 1967-1975 aan dit inventarisnummer toegevoegd.

Kasboek van de inning van de huur van studentenwoningen. 1947 - 1961. 1 deel
Stukken betreffende verzekeringen. 1988 - 1989. 1 pak
Stukken betreffende de afhandeling van de obligatielening 1945. 1945 - 1977. 2 pakken
1945 - 1977.
1948 - 1973.
Stukken betreffende diverse leningen aan de SOSS. 1950, 1961. 1 omslag
Stukken betreffende de obligatierekening ten behoeve van Hypokriterion. 1951 - 1964. 1 omslag
Vervallen.

Niet beschikbaar

Vervallen.

Niet beschikbaar

Verslagen van sollicitatiebijeenkomsten en jaarverslagen van de sollicitatiecommissie. 1957 - 1979. 1 omslag

Toestemming vereist

Vergaderstukken en correspondentie van de sollicitatiecommissie. 1960 - 1972. 1 omslag

Toestemming vereist

Kaartsysteem van medewerkers. 1945 - ca 1978.
1 pak

Toestemming vereist

Losse stukken van een onbekende oud-medewerker met onder andere 'diploma's voor operateur' voor het bedienen van bioscooptoestellen. 1955 - 1956. 1 pak

Toestemming vereist

Werkboekjes van medewerkers. 1968 - 1974. 4 stukken

NB. Dit boekje werd uitgegeven door de Stichting Instituut voor de opleiding van technisch bioscooppersoneel. Het bevat persoonsgegevens betreffende de houder en een staat van dienst.

Toestemming vereist

Overeenkomsten met studentmedewerkers. 1972 - 1974, 1979. 1 omslag

Toestemming vereist

Fotoalbum met foto's van medewerkers e.a. 1975. 1 deel

NB. Album overgebracht naar afdeling Beeld & Geluid.

Toestemming vereist

Stukken van de commissie Herbezinning (commissie Rooy) betreffende het opstellen van een nieuwe medewerkersovereenkomst. 1976. 1 omslag

Toestemming vereist

Vervallen.

Niet beschikbaar

Fotoalbum met foto's van medewerkers e.a. 1987. 1 deel

NB. Album overgebracht naar afdeling Beeld & Geluid.

Fotonegatieven. Z.d. 1 map

NB. Negatieven overgebracht naar afdeling Beeld & Geluid.

Stukken betreffende de verbouwing en inrichting van de Roetersstraat 36 tot Kriteriontheater. 1945 - 1947. 1 omslag
Huurcontract tussen C.V. Theateronderneming Metropool en de vereniging Handwerkers Vriendenkring enerzijds en de SOSS anderzijds betreffende Roetersstraat 34-36. 1946. Met retro-acta. 1935 - 1946.1946. 1 omslag
Notariële akten betreffende verbouwingen. 1949, 1950 en 1955. 3 stukken
Stukken betreffende verbouwingen van de bioscoopzalen. 1955 - 1980. 1 pak
Tekeningen ten behoeve van diverse verbouwingen aan de Roetersstraat 34-36. 1957 - 1967. 1 pak
Fotoboek betreffende een verbouwing met medewerkers. 1960? 1 deel

NB. Album overgebracht naar afdeling Beeld & Geluid.

Stukken betreffende de nieuwbouw van het benzinestation annex servicebedrijf Kriterion aan de Zeeburgerdijk. Met tekeningen. 1972 - 1974. 1 pak
Bestek betreffende de verbouwing van de hal bij de toiletten, de garderobe en het kantoor 1975. 1 stuk
Inventaris van het archief van de SOSS 1984. 1 stuk
Kaartsysteem van een deel van het archief aangelegd door Servaas Toebosch, free-lance historicus. Z.d. 1 bak
NB. Toebosch beschreef een deel van het archief ter voorbereiding van een publicatie.
Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken betreffende de bioscoop Kriterion. 1945 - 1948, 1986 - 1997. 1 pak
Correspondentie met de Nederlandse Bioscoopbond en diverse filmdistributeurs. 1946, 1948, 1964 - 1979. 2 pakken en 2 omslagen
1946, 1948. 1 omslag
1965 - 1971. 1 pak
1964- 1979. 1 omslag
1969 - 1972 (met distributeurs). 1 pak
Fotoalbum met divers fotomateriaal betreffende de bioscoop onder andere over het bezoek van Hare Majesteit Koningin Juliana 1955? 1 deel

NB. Album overgebracht naar afdeling Beeld & Geluid.

Fotoboeken. 1960 - 1970. 3 delen

NB. Albums overgebracht naar afdeling Beeld & Geluid.

Fotoboek ter gelegenheid van 25 jaar Kriterion. 1970.
Fotoboek 25 jaar Kriterion. De jongens van toen ??? Met Seth Gaaikema en Paul van Vliet. 1970.
Vervallen

Niet beschikbaar

Staten van in Kriterion vertoonde films met gegevens betreffende bezoekersaantallen en recettes. 1945 - 1947, 1967 - 1975. 1 omslag
Stukken betreffende het verzorgen van publiciteit ten behoeve van filmvoorstellingen. 1949 - 1966. 1 pak
Uitnodigingen voor en programma's bij voorstellingen in Kriterion, Hypokriterion en Filmliga. Ca. 1950 - 1977. 1 pak
Programma's van Hypokriterion. Ca. 1957 - 1963. 1 pak
"K-boek" waarin klachten en wensen van bezoekers geuit kunnen worden. Met antwoorden van medewerkers. 1965. Omslag
Fotobundel betreffende voorstellingen van het Cinestud-Festival. 1973. 1deel

NB. Album overgebracht naar afdeling Beeld & Geluid.

Fotoboek betreffende de voorstelling van Round Midnight. 1987. 1 deel

NB. Album overgebracht naar afdeling Beeld & Geluid.

Fotoboek betreffende voorstellingen: Avant premières. 1988 feb. 1 deel

NB. Album overgebracht naar afdeling Beeld & Geluid.

Fotoalbum betreffende première film The life and death of Vincent van Gogh van Paul Cox. 1989. 1 deel

NB. Album overgebracht naar afdeling Beeld & Geluid.

Agenda's van activiteiten door derden in de bioscoopzalen met aantekeningen betreffende de financiele afwikkeling. 1945 - 1978. 32 delen
1946 (met losse stukken van 1945).
1947.
1948.
1949.
1950.
1951.
1952.
1953.
1954.
1955.
1956.
1957.
1958.
1959.
1960.
1961.
1962.
1963.
1964.
1965.
1966.
1967.
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.
1973.
1974.
1975.
1976.
1977.
1978
Agenda's van activiteiten in Hypokriterion. 1951 - 1964. 13 delen
1951.
1952.
1953.
1954.
1955.
1956.
1957.
1958.
1959.
1960.
1961.
1962.
1963.
1964.
Agenda's van activiteiten in Studio K. 1965 - 1966. 2 delen
1965.
1966.
Stukken betreffende de exploitatie. 1959 - 1960. 1 pak
Gasten/tekenboek van de receptie ter gelegenheid van de opening van het benzinestation Kriterion. 1960. 1 deel
Fotoboekje van de viering van het vijfjarig bestaan van de pomp. 1965. 1 deel

NB. Album overgebracht naar afdeling Beeld & Geluid.

Vervallen.

Niet beschikbaar

Logboeken. 1988 - 1994 . 9 delen

NB. In deze logboeken doen de werkstudenten verslag en geven ze elkaar aanwijzingen.

1988 jan - jul.
1988 jul - 1989 feb.
1989 jul - 1990 feb.
1990 feb - sep.
1990 sep - 1991 jul.
1991 jul - 1992 apr.
1992 apr - dec.
1993 jan - aug.
1993 nov - 1994 aug
Overzicht met roosters waarop medewerkers werden ingedeeld. Z.d. 1 deel
Bewonersreglement. 1972. 1 stuk
Stukken van de Huiscommissie van de SOSS. 1974 - 1989. 1 pak
Stukken betreffende de Stichting Academische Radio-omroep en de Concertradio Kriterion. 1960 - 1965. 1 pak
Stukken betreffende regelingen geldend in de oppaspraktijk. 1959 - 1961. 1 omslag
Krantenknipsels van recensies van in Kriterion vertoonde films en van artikelen over de bioscoop zelf en over het werkstudentschap. 1945 - 1946, 1948 - 1950, 1952 - 1954, 1956, 1966 - 1967. 3 delen en 2 pakken
Bundel met krantenknipsels betreffende Kriterion. 1945 - 1946 . 1 deel
Krantenknipsels van recensies van films in Kriterion vertoond . 1948. 1 deel
Bundel met krantenknipsels met kritieken over films in Kriterion . 1952. 1 deel
Bundel met krantenknipsels betreffende Kriterion, Hypokriterion en werkstudentschap (?). 1953 - 1954.
1958 - 1961. 1 pak
1960 - 1966. 1 pak
Bundel met krantenknipsels betreffende Hypokriterion en de daar uitgevoerde toneelstukken. 1959 - 1963. 1 omslag
Bundel met krantenknipsels betreffende de benzinepomp Kriterion. 1959 - 1960. 1 deel
Filmbeschrijvingen ingekomen van filmmaatschappijen. Ca.1950 - ca. 1960. 1 pak
Filmprogramma's van de stichting Amsterdamse Filmliga met daarin opgenomen de voorstellingen in Kriterion. 1959 - 1967. 1 omslag
Bioscoopprogramma's voor heel Amsterdam. Ca. 1960. 1 omslag
Doctoraalscriptie getiteld: "Uit de illegaliteit naar de studie" van P.J.M. Dolfsma. Met bijbehorende stukken. 1985. 1 pak
Stukken betreffende de tentoonstelling "Studenten en/in het verzet" in het Verzetsmuseum Amsterdam. 1990. 2 stukken
Vervallen.

Niet beschikbaar

Cinestud-festival. 1960. 3 pakken en 1 stuk
Stukken betreffende de inhoud van de vertoonde films
Stukken betreffende de gemaakte publiciteit voor het festival
Stukken betreffende de financiële organisatie
Statuten der Stichting Cinestud 1 stuk
Stukken betreffende de organisatie van het Cinestud-Festival 1963 1 pak
Cinestud-festival 1967 7 pakken en 1 omslag
Stukken betreffende de organisatie van het festival.
Stukken betreffende contacten met de filmmakers A-F.
Stukken betreffende contacten met de filmmakers F t/m N.
Stukken betreffende contacten met de filmmakers O-Z.
Stukken betreffende de scenariowedstrijd voor middelbare scholieren.
Stukken betreffende de verzorging van de publiciteit.
De catalogus en de stukken betreffende de totstandkoming daarvan.
Stukken betreffende de financiële organisatie. 1 omslag
Cinestud-festival 1967.
Stukken betreffende de inhoud van de vertoonde films. Pak
Stukken betreffende de organisatie van het festival A t/m M. Pak
Stukken betreffende de organisatie van het festival N t/m Z. Pak
Stukken betreffende de scenariowedstrijd voor middelbare scholieren. omslag
De catalogus en de stukken betreffende de totstandkoming daarvan. pak
Brochure met het filmprogramma en enkele folders van Cinestud. 1973. 5 stukken
Begroting Cinestud 1978. 1 stuk
Cinestud. 1995.
Stukken betreffende de organisatie van het festival. 1pak
Dagboek van het organiserend comité. 1 deel
Vergaderstukken van de Algemene Ledenvergadering. 1987 - 2002. 2 pakken
1987 - 1992.
1993 - 2002.
Vergaderstukken van het bestuur en van het overleg van de staf waaraan zowel de bestuursleden als de coördinatoren van de commissies aan deelnemen. 1986 - 1996. 1 pak en 1 omslag
1986 - 1993.
1994 - 1996. 1 omslag
Vergaderstukken van het bestuur. 1997 - 2002. 1 pak
Vergaderstukken van de staf. 1998 - 2003. 1 omslag
Vergaderstukken van het weekoverleg tussen bestuursleden en medewerkers. 1985 - 2003. 9 pakken en 2 omslagen
1985 dec - 1988.
1989 - 1990.
1991 - 1992.
1993 - 1994.
1995.
1997 - 1998.
1999. 1 omslag
2000 . 1 omslag
2001.
2002.
2003.
Ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken van het bestuur van de vereniging. 1981 - 1994. 1 pak
Jaarverslagen over de jaren 1987, 1989 -1992, 1994 - 1995, 1997. 1 pak
Beleidsplannen voor de jaren 1990, 1992, 1995-1996 1998, 2000, 2002-2004. 1 pak
Kopieën van statuten en reglement van de vereniging. 1980, 1991, 1994. 3 stukken
Stukken betreffende de ontwikkelingen die leidden tot de bezetting van de bioscoop Kriterion in 1982. 1980 - 1982. 1 omslag
Stukken betreffende de organisatie van het Jubileumfeest 50 Jaar Kriterion . 1995. 1 omslag
Gastenboek van de receptie ter gelegenheid van het lustrumfeest. 1995. 1 deel
Afschrift van de huurovereenkomst tussen de Stichting en de Vereniging met aanvullingen. 1982 - 1986. 3 stukken
Stukken betreffende een overeenkomst met het Drukkers- Uitgevers- en Reclamebedrijf Cloeck en Moedigh inzake doekreclame. 1982. 4 stukken
Stukken betreffende de taxatie van het bioscoopgebouw en de inventaris en de daarop van toepassing zijnde verzekeringen. 1982 - 1983, 1988, 1994 - 1995. 1 omslag
Stukken betreffende de administratieve afhandeling van de verhuur van de zaal en van films. 1 pak en 3 delen
Huurontracten en stukken betreffende het afsluiten daarvan. 1982 - 1992, 1997 - 2003. 1 pak
Financiële overzichten van filmverhuur. 1984 - 1985.
Journaal betreffende zaalverhuur. 1988.
Journaal betreffende zaalverhuur. 1990 - 1991.
Financiële verslagen over de boekjaren. 1983, 1984 en 1986. 3 stukken

NB. Over de boekjaren 1987, 1989 -1992, 1994 - 1995, 1997 bevinden de financiële verslagen zich in de jaarverslagen.

Vergaderstukken van de ROWA (Reorganisatie Werkgroep Alshet effemeezitzijnwehierinaprilmeeklaarvoorlopigdantenminste) die tot taak had plannen te maken voor bezuinigingen en het onderzoeken van mogelijkheden om hogere inkomsten te maken. 1994 - 1995. 1 omslag
Huisvesting

NB. Deze stukken blijven voorlopig nog bij de VOSS

Bouwtekeningen ten behoeve van een studie naar uitbreidingsmogelijkheden. 1981 - 1983. 5 stukken
Stukken betreffende de verkrijging van de vergunning ingevolge art. 37 van de brandveiligheidsverordening. 1983-1984, 1991. 1 omslag
Stukken betreffende de vernieuwing van het verwarmingssysteem. 1983 - 1985, 1992-1993, 1995. 1 pak
Stukken betreffende de verbouwing van de foyerruimte. 1986 -1988, 1994. 1 pak
Stukken betreffende de verbouwing van de grote zaal. 1988, 1991 - 1993. 4 pakken
Stukken betreffende de verbouwingen aan de grote zaal ten gevolge van de verkoop en de verbouwing van de panden Roetersstraat 170 en Nieuwe Achtergracht 140-144 door de Stichting Onderlinge Studenten Steun. 1987 - 1994. 1 pak
1988, 1991 - 1992 jun.
Bouwtekeningen.
1992 jul - dec.
1993
Stukken betreffende de voorbereiding en de uitvoering van groot onderhoud . 1989, 1991 - 1996. 1 pak
Stukken betreffende 'Kriterion 2000, een ingrijpend verbouwingsplan'. 1996 - 2000. 4 pakken, 3 omslagen en 1 stuk
Tekeningen betreffende de staalconstructies, de brandveiligheid en de verbouwingen van de foyer, grote zaal, toiletruimtes, bordes, tuinkamer. 1996 - 1998.
Verbouwing kelder en bordes. 1997.
Stukken betreffende aanvragen bouwvergunningen bij de Gemeente Amsterdam in het kader van het Kriterion 2000. 1997 - 1998. 1 omslag
Ondernemingsplan Kriterion 2000. 1998. 1 stuk
Verbouwing bovenzaal K2. 1998. 1 omslag
Verbouwing kantoor en andere verbouwingen. 1998 - 2000.
Ontwerpen inrichting grote zaal 1998. 1 omslag
Gastenboeken van de receptie ter gelegenheid van het feest na de verbouwing van K2. 1998. 1 pak
Vervallen

Niet beschikbaar

Stukken betreffende de samenwerking op het gebied van detachering van verenigingsmederkers bij het Filmtheater De Uitkijk. 1988. 1 omslag

Toestemming vereist

Instructies voor werknemers en bestuursleden. 1990, 1999, 2002. 1 omslag en 3 stukken
1990. 1 omslag

Toestemming vereist

1999 2 stukken

Toestemming vereist

2002. 1 stuk

Toestemming vereist

Stukken betreffende de administratie van 'Vrienden van Kriterion'. 1991 - 2003. 1 pak
NB. Alle oud-medewerkers kunnen zich bij deze groep aansluiten.

Toestemming vereist

Staat van oud-medewerkers van de Stichting en de Vereniging. 2000. 1 stuk

Toestemming vereist

Vergaderstukken van de commissie Public Relations. 1990 - 1996, 2000-2003. 1 pak
Ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken van de commissie Public Relations. 1993 - 1998. 1 omslag
Ontwerpen voor drukwerk. 1985, 1991 - 1996. 1 pak
Stukken betreffende (het beleid t.a.v.) het verzorgen van berichten in de pers. 1987, 1992 - 1998. 2 pakken
1987, 1992 - 1994. 1 pak
1995 - 1998. 1 pak
Overzichten van te vertonen films in de vorm van maandfolders 1990 - 2002. 1 pak en 1 omslag

NB. Sommige jaren zijn niet compleet

1990 - 1992. 1 pak
1993 - 2002. 1 omslag
Stukken betreffende de organisatie van het uitbrengen van een maandfolder. 1993-1997. 1 omslag
Enquêteformulieren behorend bij een onderzoek naar de wensen en klachten van bezoekers. 1993. 1 pak
Stukken betreffende (het beleid t.a.v.) het plaatsen van advertenties. 1993 -1996 1 omslag
Stukken betreffende de deelname aan de Nationale FilmQuiz. 1998 - 2000. 1 omslag
Persberichten 1999 - 2001 1 pak
Stukken betreffende de administratieve afhandeling van promotie-activiteiten. 1999 - 2002. 1 pak
Stukken betreffende de organisatie van de Kriterion StudentenFilmQuiz. 2003. 1 omslag
Vergaderstukken van de programmeringscommissie. 1988 - 1996. 1 omslag
Correspondentie met de Nederlandse Bond van Bioscoop- en Filmondernemingen. 1984 - 1992. 1 omslag
Stukken betreffende het beleid en de structuur van de programmering. 1992 - 1996. 1 omslag
Vergaderstukken van de besprekingen met Meteor Film B.V. 1992 - 1995. 1 pak
Kriterion had een programmeringsovereenkomst met Meteor Film B.V. later Polygram
Vergaderstukken van het Hoofdstedelijk Filmoverleg/ Amsterdams Filmvertoners Overleg (AFO). 1993 - 1998. 1 pak
Vergaderstukken van de 'Verbeelding-aan-de-macht-ploeg'. 1995 - 1996. 1 omslag

NB. Deze commissie bereidde de overgang voor van een overstap van Meteor/Polygram naar Hungry Eye Picture (tevens exploitant van Cinecenter en Uitkijk) als filmdistributeur.

Stukken betreffende een gezamenlijk programma van Toneelgroep De Trust, Filmtheater Desmet en Bioscoop Kriterion. 1996 - 1997. 1 omslag
Stukken betreffende het sluiten van een programmeringsovereenkomst met de Maatschappij voor Cinegrafie BV. 1997 - 1998. 1 omslag

NB. De onderhandelingen werden van Kriterionzijde gevoerd door de commissie VAMP 2 en van de zijde van de Maatschappij door Dhr. Meerburg

Stukken betreffende gezamenlijke activiteiten van Kriterion en filmblad Skoop. 1982. 3 stukken
Stukken betreffende (de organisatie van) filmfestivals. 1983 - 2000. 6 pakken, 12 omslagen en 22 stukken
Films over woede en verlossing. 1983. 1 stuk
Talking Back to the media. 1985. 3 stukken
Mediterraan Festival. 1986. 1 omslag
Round Tavernier. Een Bertrand Tavernier Retrospektief. 1987. 1 stuk
Het Arabisch Filmfestival. 1988 - 1989. 1 omslag
Polish Cinema - The 80's. 1989. 1 omslag
Simenonfestival. 1989 - 1990. 7 stukken
Kriterion's groene Filmweek. 1991. 8 stukken
Gay & Lesbian Cinema. 1990. 1 omslag
Internationaal meidenfilmfestival. 1992. 2 stukken
De Hongaarse film in de jaren zestig. 1993. Vera Chytilova Festival. 1993. 1 pak
Jeanne Moreau Retro. 1993. 1 omslag
Les Vacances du Cinema: China. 1993. 1 omslag
In and out the Celluloid Closet Europride Gay Nightmovies. 1994. 1 omslag
Niet geschikt voor jeugdige kijkers. Geweld in de film 1994. 1 pak
Lentegasten. 1994-1995. 1 omslag
Zuid-Afrika. 1994 - 1995 jul. 1 pak
Zuid-Afrika. 1995 aug - okt 1 pak
Doomed in the future (science fiction). 1998. 1 omslag
Kids. 1993 -1994. 1 pak
Kinderfilmtheater. 1995 - 1996. 1 pak
Kinderfilmtheater. 1997 - 1998. 1 omslag
Filmweek na verbouwing Kriterion 2. 1998. 1 omslag
16e Festival van de fantastische film. 2000. 1 stuk
Stukken betreffende het aanvragen van subsidies voor de organisatie van filmfestivals. 1986 - 1991, 1994 - 1998. 2 pakken
1986 - 1991. 1 pak
1994 - 1998. 1 pak
Stukken betreffende een civiele procedure aangespannen door de Stichting Rebis na het niet doorgaan van het gezamenlijk voorbereid filmfestival 'Inferno/Stad der Smarten'. 1994 - 1996. 1 omslag
Stukken betreffende de organisatie van CINESTUD-Filmfestival. 1995 - 2000. 1 omslag
Stukken betreffende de organisatie van filmnachten. 1996 - 2000. 1 omslag
Stukken betreffende de organisatie van het kortfilmfestival SHORTS. 1996-2003.
1996. 1 omslag

NB. Dit festival heeft geen doorgang gevonden.

SHORTS 1. 1997. 1 pak
SHORTS 2. 1998. 1 pak
SHORTS 3. 2001. 1 pak
SHORTS 3. Beoordelingsformulieren 2001. 1 pak
SHORTS 4. 2003. 1 pak
SHORTS 4. Beoordelingsformulieren postief. 2003. 1 pak
SHORTS 4. Beoordelingsformulieren negatief. 2003. 1 pak
Logboeken van de operateurs. 1994, 1997. 2 delen
1994.
1997.
Krantenartikelen over Kriterion. 1946 - 1995. 1 pak
Publicatie: 'Kriterion. Uit de Illegaliteit naar de studie' .Doctoraalscriptie van P.J.M. Dolfsma. 1985. 1 deel
Publicatie 'De Amsterdamse studentenbioscoop "Kriterion" zoals deze na de oorlog begon. De bouwgeschiedenis van 17 juli tot 6 november 1945' . Door Jan Teders, binnenhuisarchitekt. 1985. 1 katern
Publicatie bij de tentoonstelling in het Verzetsmuseum: 'Heden geen college, Studentenverzet 40-45'. 1990. 1 deel
Publicatie 'Kriterion. Vijftig jaar Onderlinge Studenten Steun' . Onder redactie van Fjodor Molenaar, Dana Linssen en Fleur Jurgens. 1995. 1 deel
Rapport bevattende een bedrijfsdiagose van Kriterion gemaakt door studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 1998. 1 deel
Rapport betreffende een onderzoek van studenten van de Hogeschool Holland gericht op de externe communicatie van de vereniging. 1999. 1 deel
Rapport betreffende een onderzoek van UvA-studenten communicatiewetenschap over de structuur, de cultuur en de knelpunten in de interne communicatie bij Kriterion. 2000. 1 deel
Kriterion Agenda 2015. Uitgegeven ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan. Met veel historische foto's van de bioscoop en de benzinepomp en tekstbijdragen van bij Kriterion betrokken personen. 2015. 1 deel