Collectie Nederlandse deelnemers aan de Internationale Brigades in de Spaanse Burgeroorlog

Stukken betreffende Maatje Huizinga die als verpleegster naar Spanje werd uitgezonden. 1 omslag
1937-1938.
Loading...
Kopieën van stukken betreffende het deelnemen van Johan Hordijk aan de Internationale Brigades. 1 omslag
1937-1938.
Loading...
Brief van Teun Blok uit Spanje aan de familie Witmond. 1 stuk
1938.
Loading...
Fotokopieën van brieven van Leo Klatser aan Ruud en Dick Polak en aan zijn zuster Nora Klatser uit Frankrijk/Spanje en van twee briefkaarten van zijn vader, alsmede een toelichting bij deze brieven door Giny Klatser-Oedekerk en een curriculum van Leo Klatser. 1 omslag
1937, 1939, 2002.
Loading...
Lidmaatschapskaart van W.H. van Hattum van de Vereniging Vrij Spanje. 1 stuk
1946.
Loading...
Doctoraalbijvakscriptie 'De CPN en de Spaanse Burgeroorlog' door Jaap-Jan Flinterman. 1 deel
1983.
Stukken betreffende de jaarlijkse herdenkingen bij het Spanje monument in Amsterdam-Noord en betreffende het initiatief tot het oprichten van dit monument. 1 omslag
1983, 1986, 1990, 1995-1997, 1999, 2008 en z.j.
Loading...
Doctoraalscriptie 'Een onderzoek naar het feit of de "ehemaligen deutschen republikanischen Spanienfreiwilligen" uit de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) erkenning hebben gekregen voor hun solidariteit in de B.R.D. en de D.D.R.'. 1 deel
1984.
Rouwkaarten en andere stukken betreffende het overlijden van diverse oud Spanjestrijders en hun partners. 1 map
1984, 1989-1990, 1996-2001.
Loading...
'Ik heb me altijd Nederlander gevoeld. De oud-Spanjestrijders en het verloren Nederlanderschap'. Referaat van Hans Hampsink voor het doctoraalcollege 'Nederland in de periode 1948-1952'. 1 stuk
1985.
Stukken betreffende de herdenkingen in Spanje in 1986 en de deelname van een Nederlandse groep daaraan. 2 mappen
1986.
Stukken betreffende de Abraham Lincoln Brigade. 1 map
1989, 1996-1999, 2003.
Stukken betreffende het toekennen van de Spaanse nationaliteit aan Nederlandse en andere Internationale Brigadisten en de mogelijkheid van een dubbele nationaliteit. 1 map
1994-1997.
Loading...
Stukken betreffende de herdenking van zestig jaar Internationale Brigades, de deelname van een Nederlandse groep aan deze herdenking in november 1996 en de reünie in voorjaar 1997. 1 doos
1995-1997.
Loading...
Stukken betreffende de Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI). 2 mappen
1995-1999.
Deel 1. 1 map
1995-1999.
Loading...
Deel 2. 1 map
1995-1999.
Loading...
'El franquismo (1936-1975): Ecos en la opinión pública y la enseñanza neerlandesas'. Lezing gehouden door Chris van Asperen op het vierde symposium van de Asociación Española del Profesorado de Historia y Geografía (AEPHG) in Spanje te Segovia 20-22 september 1996, alsmede een verslag van dit symposium. 1 omslag
1996.
Stukken betreffende het scriptieonderzoek van Annemarie Haman en Jeanet van Deutekom. 1 omslag
1996-1997.
Uitgetypte tekst van het interview van Kiki Amsberg met Trudel van Reemst voor het VPRO-radioprogramma 'Volg het spoor terug'. 1 stuk
1997.
Stukken betreffende de ondersteuning van voormalige Internationale Brigadisten in Roemenië 1997-1998. 1 omslag
Correspondentie. 1 omslag
1997-1999, 2000-2001, 2003 en z.j.
Stukken betreffende Gerrit Giere en andere Internationale Brigadisten uit de Zaanstreek (o.a. Frans Oord, Jan Hulst, Bert Dolstra en Gerard Klitsie). 1 omslag
1998-1999.
Loading...
Stukken betreffende het overlijden van Rafael Alberti. 1 omslag
1999.
Loading...
Stukken betreffende de Spanje-reis 2001. 1 omslag
2001.
Stukken betreffende Cedo Kapor te Sarajevo. 1 map
2001-2003.
Stukken betreffende de herdenking in 2003 van de slag om de Ebro en de deelname van enkele Nederlanders aan deze herdenking. 1 map
2002-2003.
Krantenartikel betreffende Theunis (Tony) Mulder, oud Spanjestrijder uit Assen. 1 stuk
2003.
Stukken betreffende de 'Tweede wereldontmoeting van voormalige oorlogsdeelnemers, verzetsstrijders en oorlogsslachtoffers' (FIR) in Wenen 1-3 december 1986 en de daaropvolgende bijeenkomst in Madrid 17-20 april 1989. 1 map
1986, 1988-1989.
Tekst van het 'Zeven Provinciënlied', gezongen als marslied door de Nederlandse vrijwilligers in Spanje. 1 stuk
Z.j.
Loading...
Typoscript 'Reisebericht, Tagebuch, Abrechnung' door Helge Sandring. Met hierin weergave van interview Leo Klatser. 1 map
Z.j.
Diverse documentatie. 2 mappen
1965, 1975-1976, 1979-1982, 1988, 1992, 1994, 1996-2003, 2007 en z.j.

Zie ook inv.nos. 57-68

Typoscripten van interviews door Hans Dankaart, Jaap-Jan Flinterman, Frans Groot, Henk Otjens en Rik Vuurmans met diverse oud-Spanje strijders en Spanje-activisten, aantekeningen betreffende deze interviews en enkele andere stukken. 16 mappen
(1938-1939), 1977, 1979-1985.

NB. De geluidscassettes met deze interviews zijn beschreven als aparte collectie (Audiocollectie Nederlandse deelnemers Internationale Brigades in de Spaanse Burgeroorlog). Collectie is gedigitaliseerd maar beperkt toegangkelijk.

Adema, Siep.
1984.
Loading...
Donk, Frans van der.
1985.
Loading...
Dijk, Adriaan van.
1983, 1985.
Loading...
Eijk, Jan van.
1985.
Loading...
Favier, Arie.
1985.
Loading...
Garritsen, Hein.
1984.
Loading...
Gons, Jaap.
1983-1984.
Loading...
Jong, Wim (Willem).
1984.
Loading...
Klatser, Leo. Met kopieën van proces-verbaal over terugreis vrijwilligers.
(1938-1939), 1984.
Loading...
Michels, Anton.
1983-1984.
Loading...
Mulder, Th.
1984.
Loading...
Neijssel, Karel en Van Reemst, Trudel.
1980, 1985.
Loading...
Poelgeest, Arie van. Met artikel over Van Poelgeest in Het Parool d.d. 19 november 1983.
1983-1984.
Loading...
Potze, Albert.
1984.
Loading...
Smit, Chris.
1979-1981.
Loading...
Visser, Sake. Met een artikel in twee afleveringen over Visser in Zuid-Friesland d.d. 22 en 29 april 1977.
1977, 1984.
Loading...
Manuscript van Jacob Heshof uit Rotterdam 'Mijn verblijf in Spanje 1 januari 1937 tot 16 september 1938'. Bevat veel ingeplakt beeldmateriaal. 1 deel
1937-1938.
Loading...
Fotokopieën van brieven van Pieter Pleun de Winter, lid van de Internationale Brigades in Spanje, vanuit Frankrijk en Spanje aan zijn ouders en broer. 1 map
1938, (1945).
Loading...
Correspondentie van Piet Willems betreffende het initiatief tot het oprichten van het Spanje monument in Amsterdam-Noord. 1 map.
1983-1984, 1986, 1988.
Loading...
Fotokopieën en transcripties van brieven van Sybe (Siem) Dolstra vanuit Spanje aan zijn familie en andere stukken betreffende Dolstra (1903-1985) 1937, 1985, 1996. 1 map
Loading...
Stukken betreffende Noor van Bergen-Diamant, haar werk als verpleegster in Spanje tijdens de Burgeroorlog, haar betrokkenheid na de bevrijding bij Spanje, haar deelname aan herdenkingen en haar overlijden op 1 mei 1987. 1 map
1937-1938, 1946-1947, 1949, 1955-1957, 1975, 1987 en z.j.

NB. Noor van Bergen-Diamant leefde van 12 april 1912 tot 1 mei 1987.

Loading...
Verslag van de Nederlandse deelnemers aan de herdenking van de oprichting van de Internationale Brigades tijdens een reis naar Spanje van 6-13 oktober 2006. 1 map
[2006-2007].
Loading...
Uitnodiging voor de jaarlijkse herdenking bij het monument Spanje 1936-1939 in Amsterdam-Noord op 8 mei 2007, programma van de herdenking en een voor de leerlingen van het Bredero College samengestelde lesmap over ' De Spaanse Burgeroorlog. Tussen vrijheid en onvrijheid' . 1 omslag
2007.
Loading...
Overlijdensadvertentie Gertrud (Trudel) van Reemst-de Vries in de Volkskrant van 11 juni 2007, in memoriam 'Trudel van Reemst-de Vries 1914-2007' door Anita Löwenhardt in Trouw van 13 juni 2007, in memoriam 'Kracht uit kameraadschap' door Peter Brusse in zijn rubriek 'Uit het leven' in de Volkskrant van 16 juni 2007 en in memoriam 'In m'n hele leven is solidariteit een belangrijk onderdeel' door Carry van Lakerveld in Auschwitz Bulletin Jrg. 51, nr. 3 (september 2007). 1 omslag
2007.

N.B. Toegevoegd: artikel van Anita Löwenhardt over Trudel van Reemst-De Vries in Trouw[c. 1992]. Weer later (2018) toegevoegd: rouwkaart bij overlijden 2007.

Loading...

Zie ook inv.nos. 33-48

Typoscripten van interviews door Hans Dankaart, Jaap-Jan Flinterman, Frans Groot, Henk Otjens en Rik Vuurmans met diverse oud-Spanje strijders en Spanje-activisten, aantekeningen betreffende deze interviews en enkele andere stukken. 12 mappen
1979-1985

NB. De geluidscassettes met deze interviews zijn beschreven als aparte collectie (Audiocollectie Nederlandse deelnemers Internationale Brigades in de Spaanse Burgeroorlog). Collectie is gedigitaliseerd maar beperkt toegangkelijk.

Bergen-Diamant, Noortje.
1983.
Loading...
Dankaart, Co.
1979, 1981.
Loading...
Exter, Wim van.
1980.
Loading...
Hattum, Willem van.
1981.
Loading...
Laros, Piet.
1980.
Loading...
Muijzenberg-v. Boxel, G.J. v.d.
1980.
Loading...
Oord, Frans.
1984.
Loading...
Oosterhek, Roel.
1980.
Loading...
Reemst, Theo van.
1979.
Loading...
Reemst-de Vries, Trudel van.
1982-1983.
Loading...
Santen, F. van.
1983.
Loading...
Schaddelee, Jenny.
1985.
Loading...
Stukken betreffende het totstandkomen en de onthulling van het monument Spanje 1936-1939 in Amsterdam-Noord. 2 mappen
1983-1987.
Deel 1. 1 map
1983-1987.
Loading...
Deel 1. 1 map
1983-1987.
Loading...
Stukken betreffende een verzoek van Juan Carlos Cesarini uit Buenos Aires om inlichtingen over de deelname aan en de betrokkenheid bij de Spaanse Burgeroorlog van Nederlandse vrijwilligers. 1 map
1983-1984, 1986-1987, 1991-1992.
Loading...
Lidmaatschapsbewijzen van Trudel van Reemst-de Vries van het Comité d'Information et de Solidarité avec l'Espagne. 1 omslag
1973-1974 en z.j.
Loading...
Stukken betreffende de diverse bezoeken van oud-Spanjestrijders aan Spanje. 1 map
1977, 1984, 1986, 2001.
Loading...
Brief d.d. 12 oktober 1981 van de Stichting Burgerschapskunde aan Trudel van Reemst-De Vries betreffende de uitgave 'Voor de oorlog. Herinneringen aan de jaren dertig' en in het bijzonder het interview met Dien Heroma die als verpleegster tijdens de Spaanse Burgeroorlog actief was. 1 omslag
1981.
Loading...
Stukken betreffende de reis naar de Verenigde Staten en het bezoek aan de '47th Anniverary' van de 'Veterans of the Abraham Lincoln Brigade' in februari 1984. 1 map
1983-1984.

NB. Bevat ook een aan Trudy van Reemst geschonken exemplaar van The palette and the flame. Posters of the Spanish Civil War(ed. by John Tisa) met de handtekeningen van de deelnemers aan deze reünie.

Brief van Piet Laros aan Trudel van Reemst-De Vries. 1 stuk
1984.
Brieven van Marcos Ana ( Partido Comunista de España) aan Trudel van Reemst-De Vries. 1 omslag
1984 en z.j.
Stukken betreffende de jaarlijkse herdenking bij het Spanje monument in Amsterdam-Noord en de contacten met het Bredero College, voorheen de Scholengemeenschap Noord, en een lezing van Trudel van Reemst-De Vries op een Hervormd Lyceum in 1998. 1 map
1989, 1992, 1998-2001, 2003-2004.
Typoscript van Trudel van Reemst betreffende de onthulling in Barcelona van een monument voor de gesneuvelde joodse Spanjestrijders. Met bijlage. 1 omslag
1990.
Brief van Mw. de Groot van Ruiven aan Trudel van Reemst-De Vries. Met bijlagen. 1 omslag
1992 en z.j.
Stukken betreffende de opening van de tentoonstelling 'En gij...Wat deed gij voor Spanje. Nederlanders en de Spaanse Burgeroorlog 1936-1939' in het Verzetsmuseum te Amsterdam. 1 omslag
[1992].
Verklaring betreffende de mogelijke verlening van de Spaanse nationaliteit aan Sra. Da Gertrud van Reemst de Vries bij decreet van 4 november 1996. 1 stuk
1996.
Artikel 'El regreso de las Brigadas Internacionales' door Elvira de Miguel in La Revista de El Mundo van 3 november 1996. 1 katern
1996

NB. Dit artikel bestaat uit de levensverhalen van Sam Russell, Mikel Economides, Hans Landauer en Trudi van Reemst.

Brieven d.d. 11 juli en 16 oktober 1996, 1 januari 2000 en 6 januari 2001 van Theun de Vries aan Trudel van Reemst-De Vries. 1 omslag
1996, 2000-2001.
Brief d.d. 29 september 1997 van Geert Mak aan Trudel van Reemst-De Vries. 1 stuk
1997.
Scriptie 'Nederlanders in de Internationale Brigades tijdens de Spaanse Burgeroorlog' door Jeanet van Deutekom en Annemarie Haman. 6 atheneum/O.R.S./Lek en Linge 1996-1997. Met begeleidende brief. 1 map
1997.
Correspondentie tussen Trudel van Reemst-De Vries, Guillermo Casañ en Kees Rodenburg. 1 map
1999-2000.
Correspondentie tussen Trudel van Reemst-De Vries en Francisco Guerra. 1 omslag
2000-2001.
Brief van Truus Menger aan Trudel van Reemst-De Vries. 1 stuk
[Ca. 2000].
Typoscript van Josep P. Montaner. Met begeleidende brief aan Trudel van Reemst-De Vries. 1 omslag
2001.
Stukken betreffende Chinese deelnemers aan de Internationale Brigades tijdens de Spaanse Burgeroorlog o.a. Feng Ling. 1 omslag
2003 en z.j
Typoscript betreffende de levensloop van de oud-Spanjestrijder Gerrit Kastein (1910-1943). 1 omslag
[2005].

N.B. Begeleidende brief bij dit typoscript is op verzoek in juni 2010 uit de collectie verwijderd.

Diverse aantekeningen, brieven, gedichten en documentatie. 1 omslag
1949, 1976, en z.j.
Foto van een vlag 'Unió de Dones de Catalunya. Al 41 Batallò de les glorioses brigades internacionals' met tekst op de achterzijde waaruit blijkt dat deze vlag via de CPN en Max Meijer overgedragen is aan Karel Neijssel en dat er verschillende mogelijke bestemmingen voor deze vlag aan de orde zijn geweest. 1 stuk
1990, 1996.

NB. De originele vlag is sinds 2009 in bewaring bij de afdeling Beeld & Geluid van het IISG (signatuur BG P1/765).

Diverse documentatie. 1 map
1931, 1937, 1955, 1973-1974, 1978, 1985, 2001, 2003, 2006 en z.j.

NB. Aan deze documentatie is een ingezonden brief van Trudel van Reemst-de Vries in de Volkskrant van 29 april 2006 toegevoegd. Deze brief betreft het lot van Betty de Kadt en is door Trudel van Reemst-de Vries geschreven n.a.v. het boek van Ies Vuijsje Tegen beter weten in.

Brieven van Fanny Schoonheyt (Rotterdam, 15 juni 1912) aan haar vriendin Jan (Neeltje Jantje) Bakker in het bijzonder vanuit Spanje waar Schoonheyt in de gelederen van de Partit Socialista Unificat de Catalunya meevocht tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Met een artikel van G. Nypels uit het Algemeen Handelsblad van 29 augustus 1936 over Fanny Schoonheyt, die zich dan bevindt in een ziekenhuis in Barcelona. Beluister ook de radiouitzending van OVT/VPRO van 4 september 2011 betreffende het boek van Yvonne Scholten Fanny Schoonheyt. Een Nederlands meisje strijdt in de Spaanse Burgeroorlog, met inbegrip van de herhaling van de radiodocumentaire van Yvonne Scholten uit 1986. 1 map
1934-1936, 1938-1939, 1954.

N.B. Hieraan toegevoegd een print van het internet met de originele spaanstalige tekst van het interview in het ziekenhuis met 'Fanny' ook wel 'Fernanda Schoembeyt' (www.GIPUZKOA1936.com), alsmede een kopie van het 'Brevet de Tourisme' c.q. 'Pilote de Tourisme (avions)' , behaald door Fanny Schoonheyt-Gehring, toentertijd woonachtig te Toulouse, op 3 september 1938 alsmede artikelen over de biografie van Fanny Schoonheyt in Het Paroolvan 15 augustus 2011 en de Volkskrant van 26 november 2011.

N.B. Het geboortejaar van Fanny Schoonheyt is 1912, dit in tegenstelling tot het op sommige documenten vermelde geboortejaar 1916 (mededeling Yvonne Scholten september 2011).

Brieven d.d. 12 en 16 september 1938 van P.J.J. van den Hove te Nijmegen aan George Nypels, journalist te Maastricht, en doorslag van een brief d.d. 14 september 1938 van Nypels aan Ten Hove betreffende het werk van Antonio Ruiz Vilaplana. Met een artikel van B(en) Stroman uit het Algemeen Handelsblad van 5 januari 1957 over het werk van Dr. Johan Brouwer. 1 map
1938, 1957.
Kopieën van stukken betreffende de terugkeer van Nederlandse deelnemers aan de Internationale Brigades en in het bijzonder het gewondentransport. 1 map
1938-1939.

NB. De originele documenten zijn bij het Nationaal Archief in Den Haag.

Ringbanden met stukken betreffende de Spaanse Burgeroorlog, de deelname van Karl Friedrich Neijssel (Amsterdam, 1917-1996) aan de Internationale Brigades, de terugkeer, de verdere levens van Neijssel en zijn echtgenote Johanna Maria (Puck) Neijssel-van Grieken en de herdenkingenin Nederland en in Spanje. 1 ringband
1940-194, 1946, 1952, 1956, 1964, 1980-1984, 1986-1987, 1989, 1991, 1993, 1996 en z.j.
Ringband met stukken betreffende de reis naar Spanje in oktober 1986 en de deelname aan de herdenkingen in diverse Spaanse steden vanwege het feit dat de Spaanse Burgeroorlog vijftig jaar geleden begon in 1936. 1 ringband
1986.
Stukken betreffende de Spaanse Burgeroorlog en de herdenkingen. 2 mappen
1981, 1992-1993, 1995-1999, 2003, 2006 en z.j.
Kopie van een brief d.d. 8 augustus 1980 van Trudel van Reemst-de Vries aan Dunya [Breur] en certificaat van deelname voor het realiseren van een herdenking- en bezinningsmonument in Nieuwendam. 2 stukken
1980, 1982.
Brief d.d. 5 januari 1983 van Jaap Jan Flinterman. Met bijlage. 2 stukken
1983.
Gedicht 'Vluchteling' en toespraak 'Een teken van leven' van Mies Bouhuys. Beide met opdracht van auteur aan Trudel van Reemst-de Vries. 1 omslag
1984, 1995.
Brief d.d. 16 augustus 1994 van Herman Teeuwen. 1 stuk
1994.
Fotokaart van Riet Milikovski-de Raat voor Trudel met tekst 'Ode aan de Internationale Brigades en degene die tijdens de Spaanse Burgeroorlog '36-'39 tegen het fascisme streden'. 1 stuk
2002.
Drie brieven van Rosalía Sender Bequé. 1 omslag
2006 en z.j.
Brief d.d. 26 maart 2007 betreffende het overlijden van Antonio Palomares en kopie van een necrologie uit El País van 25 maart 2007. 2 stukken
2007.
Brieven en kaarten van mw. A.M. Scheerboom aan haar zoon Herman in Spanje resp. Portugal en Engeland. 1 map
1938-1944.
Brieven en kaarten van Herman Scheerboom aan zijn moeder. 1 map
1939-1943.
Brieven van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordingen te Madrid, Parijs en Valencia aan mw. A.M. Scheerboom. 1 omslag
1937-1938, 1940, 1942.
Brieven van het Spaanse consulaat te Amsterdam aan mw. Scheerboom. 2 stukken
1938.
Stukken betreffende de bemoeienis van het Nederlandse Roode Kruis, het Cruz Roja Española, een Spaanse overheidsinstantie en M. van der Goes van Naters met naspeuringen naar het lot en de omstandigheden van Herman Scheerboom. 1 map
1938-1940, 1942.
Brieven van het Consulaat c.q. Gezantschap der Nederlanden (Légation des Pays-Bas) aan Herman Scheerboom te Belchite resp. Palencia en brieven (concepten, doorslagen) aan dit Gezantschap, alsmede het concept van een brief van de Nederlandse krijgsgevangenen in Spanje aan de Nederlandse gezant in Madrid en de doorslag van een brief aan de Minister van Buitenlandse Zaken, Van Kleffens. 1 omslag
1939-1942.
Brief van Pedro van der Scheer S.J. aan 'Beste Vriend' [Herman Scheerboom] betreffende diens problemen en het lot van Bob Dellemijn, met als bijlagen een brief van Bob Dellemijn aan zijn ouders d.d. 16 september 1936 uit Bordeaux, vlak vóórdat hij de Frans-Spaanse grens passeerde, en een bidprentje (2 ex.) ter nagedachtenis van Lambertus Cornelis Maria (Bob) Dellemijn, geboren 6 februari 1918, 'gevallen op het veld van eer, als vrijwilliger van het Spaanse legioen "Generaal Sanjurjo"' op 26 oktober 1936 en begraven te Torero bij Zaragoza. 1 omslag
1936, 1939 en z.j.

NB. De brief van Van der Scheer en de bijlagen zijn bij Herman Scheerboom beland nadat Scheerboom's moeder die Rooms-Katholiek was, zich tot Van der Scheer had gewend met het verzoek of hij iets voor haar zoon, die vast zat in Miranda de Ebro, kon doen. De familie Scheerboom en de familie Dellemijn waren evenals Van der Scheer woonachtig in De Pijp c.q. Amsterdam-Zuid.

NB. Een latere versie met gekleurde rand van het bidprentje is toegevoegd aan dit nr.

NB. In 2008 is door bemiddeling van Bauke Marinus een brief uit Zaragoza d.d. 12 november 1936 van generaal M. Ponte aan de vader van Bob Dellemijn verworven en aan dit dossier toegevoegd evenals een begeleidend kaartje van Marinus.

Briefkaart d.d. 19 september 1939 van Cor. Huurman aan Herman Scheerboom en anderen in het concentratiekamp San Pedro de Cardeña, doorslag van een brief d.d. 19 november 1939 vanuit Pedro de Cardeña (Burgos) aan J. Dankaart te Amsterdam en een concept van een brief d.d. 25 oktober 1939 aan c.q. betreffende Dankaart. 1 omslag
1939.
Brief d.d. 21 februari 1940 van het gemeentebestuur van Amsterdam (Krofman) aan Henk Scheerboom te Belchite. 1 stuk
1940.
Verklaringen en andere stukken betreffende onderzoeken naar de gezondheidstoestand van Herman Scheerboom. 1 omslag
1941, 1943-1944.
Stukken betreffende het al dan niet bezitten van de Nederlandse nationaliteit. 1 omslag
1941, 1944, 1946.
Briefkaart d.d. 11 april 1943 van Werner Barasch uit Madrid aan Herman Scheerboom te Miranda de Ebro. 1 stuk
1943.
Brieven van D. (Dick) S. en Lydia Bergen vanuit Madrid aan Herman Scheerboom te Miranda de Ebro betreffende diens vrijlating. 1 omslag
1943.
Brieven van Edw. Rot[t]enberg vanuit Madrid resp. Miranda de Ebro aan Herman Scheerboom in het concentratiekamp te Miranda de Ebro. 1 omslag
1943 en z.j.
Paspoort van Herman Scheerboom, afgegeven op 2 juni 1943 te Madrid en nota van het Portugese Consulaat in Madrid voor de afgifte van een visum. 1 katern en 1 stuk
1943.
Stukken betreffende de vrijlating van Herman Scheerboom, diens vertrek uit Spanje en zijn toelating tot Portugal, alsmede enkele door hem in Portugal ontvangen brieven. 1 omslag
1943 en z.j.
Stukken betreffende de vrijwillige verbintenis van Herman Scheerboom bij de Koninklijke Landmacht, diens stationering bij de Prinses Irenebrigade in het Verenigd Koninkrijk en diens demobilisatie na de bevrijding. 1 map
1943-1946, (1995).
'Soldier's Service and Pay Book'. 3 katernen
1943-1945.
Adres- en aantekenboekjes. 2 delen
Z.j. [1943-1945?].
Notulen van de conferentie van de International Brigade Association (IBA) op 13 februari 1944, correspondentie en andere stukken betreffende de IBA. 1 omslag
1943-1945.
Levensbeschrijvingen van Herman Stephanus Ferdinand Scheerboom. 2 stukken
1943, 1997.
Agenda's van Herman Scheerboom voor de jaren 1944 en 1945. 2 delen
1944-1945.
Brieven van Audrey Ilian, Eleanor Hayley (The Communist Party, Lancashire and Cheshire District), Beryl Reynolds en anderen uit Engeland aan Herman Scheerboom. 1 omslag
1944-1945, 1949.
Brieven van M. (Rinus) de Gaus aan Herman Scheerboom. 1 map
1945.
Stukken betreffende de benoeming van Herman Scheerboom tot portier bij De Nederlandsche Bank te Amsterdam. 1 omslag
1945, 1948.
Briefkaart van Annie aan Herman Scheerboom en brieven aan An(nie) en Herman Scheerboom (van de ouders van An?). 1 omslag
1946, 1948 en z.j.
Brieven van het Centraal-Bureau voor de afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen en een uittreksel uit het Bevolkingsregister der gemeente Amsterdam betreffende de inschrijving van Herman Scheerboom. 1 omslag
1950.
Stukken betreffende de herdenkingen vanwege het zestig jaar geleden zijn van het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog en de mogelijkheid aan de oud-strijders van de Internationale Brigades de Spaanse nationaliteit te verlenen. 1 map
1996.
Enkele niet of moeilijk thuis te brengen stukken. 1 map
1938-1941, 1943 en z.j.
Manuscript van Johanna Maas-Bovenkerk met haar herinneringen als verpleegster aan de Spaanse Burgeroorlog, opgeschreven in 1988, overlijdensadvertentie in de Volkskrant van 8 april 2005 en in memoriam-artikelen in Het Parool van 8 april 2005 en NRC Handelsblad van 9 april 2005 alsmede een uitnodiging aan K. Rodenburg betreffende de posthume uitreiking van de Yad Vashem Onderscheiding aan o.a. Johanna Maas-Bovenkerk op 22 januari 2008 te Utrecht. 1 map
1988, 2005, 2008.

NB. Johanna Maas-Bovenkerk; geboren 1905, overleden Amsterdam 2005; opgegroeid in Nederlands Indië; vanaf de jaren dertig lid van de CPH en CPN; hielp Duitse vluchtelingen; als verpleegster gewerkt in de Spaanse Burgeroorlog 1937; samen met haar man Henk Maas tijdens Tweede Wereldoorlog actief in het verzet; werd na de Tweede Wereldoorlog intensief gevolgd door de BVD; studeerde Duits en was vanaf 1958 werkzaam als lerares Duits in Enkhuizen; woonde de laatste jaren van haar leven in het Henriëtte Roland Holsthuis in Amsterdam.

Uitnodiging voor de jaarlijkse herdenking bij het monument Spanje 1936-1939 in Amsterdam-Noord op 7 mei 2009. 1 stuk
2009.
Typoscript 'Geschiedenis van de vlag' door [Giny Klatser-Oedekerk]. 1 stuk
[Ca. 2007].
Krantenartikel d.d. 8 augustus 2009 'Dertien briefjes van duizend' over Frans Vaars Jr. in de Alkmaarse Courant c.q. in het Haarlems Dagblad en ditzelfde artikel in een andere opmaak en met een andere foto in de Leeuwarder Courant van 25 juli 2009. 1 omslag
2009.
Rouwadvertentie bij het overlijden van Theun (Tony) Mulder Kramer (18 augustus 1910 - 12 december 2009), fotokopie van in memoriam 'De Spaanse veteraan Theun Mulder(1910-2009)' door Peter de Waard in de Volkskrant van 4 januari 2010, in memoriam 'Drentse veteraan uit Spaanse burgeroorlog overleden' in het Dagblad van het Noorden van en enkele andere stukken betreffende Mulder. 1 omslag
2009-2010.
Stukken betreffende de familie Scheerboom. 1 map
1915, 1991, 1995, 1999-2000, 2002, 2005.
Brieven van het Consulaat van Nederland in Parijs, het Gezantschap van Nederland in Madrid alsmede een verklaring van Don Antonio Cordon Garcia, kolonel bij het ministerie van Defensie inzake de werkzaamheden van Herman Scheerboom bij de administratieve sectie van de Internationale Brigades. 1 omslag
1938-1939, 1941 en z.j.
'Report of the International Brigade Association Conference held on April 3rd, 1943', Gas Industry House, Grosvenor Place, London. 1 katern
1943.
Brief van Edw. Rot[t]enberg vanuit Madrid aan Herman Scheerboom in het concentratiekamp Miranda de Ebro, alsmede diverse kopieën en prints van foto's, o.a. van Scheerboom in 1941. 1 map
1943 en z.j.
Stukken betreffende de Prinses Irenebrigade. 3 mappen
1952, 1983-1985, 1989, 1991, 1994-1995, 1997, 2002, 2004-2005.
Correspondentie. 1 map
1966, 1968, 1992, 1996-1998, 2000-2003, 2005, 2007-2008.
Stukken betreffende het verkrijgen van de Spaanse nationaliteit. 1 map
1979, 1997, 2008-2009 en z.j.
Stukken betreffende onderwijsprojecten over de Spaanse Burgeroorlog. 1 map
1986, 2001, 2004, 2006-2009 en z.j.
Kranten- en andere artikelen betreffende de Spaanse Burgeroorlog, de strijd in Normandië en Herman Scheerboom. 1 map
1986, 1994, 1996, 2003-2004, 2006, 2008-2009.
Stukken betreffende de herdenkingen vanwege het zestig jaar geleden zijn van het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog en de deelname van Herman Scheerboom en zijn echtgenote hieraan. 2 mappen
1996.
Correspondentie met en andere stukken betreffende de Asociacion de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI). 1 map
1997-1998, 2001-2006.
Stukken betreffende de reis van Herman Scheerboom naar Spanje in 2003. 1 map
2003.
Stukken betreffende de deelname van Herman Scheerboom aan de herdenkingsbijeenkomst in Zaragoza ter gelegenheid van zeventig jaar Internationale Brigades en andere herdenkingsactiviteiten in dat jaar. 1 map
2006.
Verslag door Niek van Helden van een reis naar Spanje die in het teken stond van Poul (Paulus) Jan Andries van Helden, om het leven gekomen op 24 februari 1937 nabij Morata de Tajuna. 1 deel
2006.
Stukken betreffende 'Brigadistas', een documentaire/film van Daniel Burkholz, waaraan ook Herman Scheerboom meewerkte. 1 omslag
2007-2008.
Reisverslag van Irene Schaap naar de sporen van de Spaanse Burgeroorlog, de rol van de Internationale Brigades en in het bijzonder Herman Scheerboom, alsmede drie ansichtkaarten van Irene Schaap en Nico Hylkema aan Scheerboom. 1 omslag
2010.
Krantenartikelen en andere stukken betreffende het overlijden van Herman Scheerboom. 1 omslag
2010.
Notities, visitekaartjes etc. 1 map
Z.j.
Diverse documentatie. 1 map
1931, 1943-1944, 1985, 2001, 2006-2007 en z.j.
Documentatie betreffende dienstverband en bezigheden van Herman Scheerboom bij de Nederlandsche Bank en de Ontwikkelings- en Ontspanningsvereniging 'De Nederlandsche Bank'. 1 doos
1964-1970-1971, 1973-1975, 1977, 1981, 1985-1987, 1992, 2000.
Corespondentie en andere stukken betreffende de herdenking van de Spaanse Burgeroorlog, in het verleden ontvangen van Leo Klatser. 1 map
1937-1938, 1966, 1975-1977, 1979, 1981, 1984, 1986-1987, 1992 en z.j.
Correspondentie met Cornélius Groot in Levallois Perret, Frankrijk. 1 omslag
1999-2000, 2003.
Correspondentie met en andere stukken betreffende de Asociacion de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI) en de Association des amis des combattants et Association des Volontaires en Espagne Républicaine (ACER). 1 map
2002-2011.
Dagboekaantekeningen reis naar Spanje in juli 2003. 1 omslag
2003.
Stukken betreffende het overlijden op 7 september 2010 en herdenken van Herman Scheerboom op 28 november 2010. Met enkele oudere stukken over Scheerboom. 1 map
2004, 2008-2010.
Typoscript 'Opstaan' door Niek van Helden over zijn oom Poul Jan Adrianus van Helden, geboren in 1911 te Asperen en gesneuveld tijdens de Spaanse Burgeroorlog bij Morata de Tajuña. Met een brief d.d. 14 juli 2004 van Van Helden. 1 omslag
2004, 2006.
Stukken betreffende de jaarlijkse herdenking van de Spaanse Burgeroorlog bij het monument Spanje 1936-1939 in de nabijheid van het Bredero College in Amsterdam-Noord in 2004-2011. 3 mappen
2004-2011.
Herdenking in 2004-2007.
2004-2007.
Herdenking in 2008-2009.
2008-2009.
Herdenking in 2010-2011.
2010-2011.
Nieuwjaarswensen ontvangen van de Foreningen, venner af de internationale brigader, Spanien 1936-1939. (Denemarken). 1 omslag
2005-2007.
Stukken betreffende de diverse herdenkingen in Spanje van de Spaanse Burgeroorlog in 2006 en de deelname van Nederlandse Oud-Spanjestrijders en hun familie en geestverwanten hieraan. 1 omslag
2006.
Stukken betreffende de Abraham Lincoln Brigade Archives. 1 omslag
2006-2007, 2010.
Stukken betreffende het 'Sommertreffen' van de Kämpfer und Freunde der Spanischen Republik 1936-1939 e.V. (KFSR) van 29 september - 1 oktober 2006 in Berlijn en de voor 2009 geplande ontmoeting. 1 omslag
2006, 2008-2009.
Stukken betreffende de contacten met de International Brigade Memorial Trust. 1 omslag
2006-2009.
Stukken betreffende de door de vrouwen van Catalonië geborduurde vlag van de Nederlandse Compagnie der Internationale Brigades in de Spaanse Burgeroorlog. 1 omslag
2006, 2009.
Stukken betreffende het overlijden van Trudel van Reemst-De Vries. 1 map
(1992, 1995), 2007.
Stukken betreffende het onderzoeksproject van Marije Hristova-Dijkstra'Memory politics in European context: the reception of the Balkan War in Spain' en haar onderzoeksbegeleider Hub. Hermans aan de Rijksuniversiteit Groningen. 1 omslag
2007.
Stukken betreffende de scriptie van Lieke van der Bruggen'Holanda en la Guerra Civil española. Los interbrigadistas holandeses: ¿cómo han sido tratados en Holanda?'. 1 omslag
2007-2008.
Stukken betreffende naspeuringen naar het lot van Piet Cahuzak, 'vermist' tijdens de Spaanse Burgeroorlog. 1 omslag
2008.
Transcripties van de interviews van Karien Maas met Theunis (Tony) Mulder Kramer, Herman Scheerboom en Frans Vaars. Met een e-mail van Gemma Calatayud aan Giny Klatser. 1 map
2010 en z.j.
Stukken betreffende de Nederlandse groep die deelnam aan de herdenkingen van de Spaanse Burgeroorlog in Madrid, Albacete en Barcelona in oktober 2011. 2 mappen
2010-2011.
Uitnodiging voor de opening op 10 september 2011 van 'Jong in Groningen in 2011 # 2' met o.a. het project van Irene Schaap op basis van het verhaal van Herman Scheerboom. 1 omslag
2011.
Lijst van Nederlandse verpleegsters in de Spaanse Burgeroorlog en fotokopie van een artikel 'Arbeidersbataljons van Motril' door Katrijn Hulleman, 'de Nederlandse hoofdverpleegster van Benicasim', in Het Volk. 2 stukken
Z.j.
Diverse correspondentie en documentatie. 1 map
2004, 2006, 2009-2010 en z.j.
Diverse documentatie, o.a. van de Spaanse Republiek en de Spaanse Rooms-Katholieke Kerk, betreffende Spanje en de Spaanse Burgeroorlog. 1 map
1937-1939 en z.j.
Allevering van Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur. Jrg. 29, nr. 3 (december 2011). Hierin (pp. 80-83): 'De soldaat en de brigadist. Het levensverhaal van Jan en Bart Beekmans' door Sander van Bladel. 1 katern
2011.
Spaanse oorkonde voor Isaac Simon van Bergen. 1 stuk
1938.
(Fotokopieën van) diverse correspondentie. 1 omslag
1946, 1955-1957 en z.j.
Album met foto's van de Spanje-reis van de oud-Spanje Strijders in oktober 1986 en van het Spanje monument in Amsterdam-Noord en van enkele brieven. 1 deel
1946, 1955-1956, 1986.
Stukken betreffende de deelname van Noor van Bergen-Diamant aan de Spanje-reis van de oud-Spanje Strijders in oktober 1986. 1 omslag
1986.
'Nederlandse vrijwilligers in dienst van de Spaanse Republiek 1936-1939'. Lesbrief voor de hogere klassen van HAVO en VWO door Jaap-Jan Flinterman. 1 stuk
1986.
Brief d.d. 9 mei 1987 van Trudel van Reemst-de Vries aan Chaja Kause-van Bergen betreffende het overlijden van Noor van Bergen-Diamant en brief d.d. 24 maart [1997?] van Trudel van Reemst-de Vries aan Chaja Kause-van Bergen betreffende het overlijden van Piet Laros ('Hollander Piet') (1901-1997). 1 omslag
1987 en [1997?].

N.B. Bij de brief d.d. 9 mei 1987 waren drie foto's ingesloten. Deze zijn afzonderlijk beschreven (BG A65/737-739). Bij de brief d.d. 24 maart [1997?] waren twee foto's ingesloten. Ook deze zijn afzonderlijk beschreven (BG B35/457-458).

Stukken betreffende Johanna Elisabeth Hendrika Maas-Bovenkerk (1905-2005), o.a. inzake haar werkzaamheden als verpleegster tijdens de Spaanse Burgeroorlog, haar dienstverbanden bij de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst van Amsterdam, haar BVD-dossier en haar overlijden in 2005. 1 map
1931, 1937-1938, 1940-1942, 1944, 1965-1966, 1996, 2005 en z.j.
Sueño de Libertad. Una Aportación a la Memoria Histórica. Exposición de La Asociación de Ex-presos y Represaliados PolÍticos Antifranquistas en Castilla-La Mancha. Met opdracht aan Herman Scheerboom. 1 deel
2003.
Michel Lefebvre- Rémi Skoutelsky, Las Brigadas Internacionales. Imágenes Recuperadas. Lunwerg Editores. Met opdracht aan Herman Scheerboom. 1 deel
2003.
Brigadistas. El Archivo Fotográfico del General Walter. Condo Duque Centro Cultural. Met opdracht aan Herman Scheerboom. 1 deel
2005.
Amsterdam Weekly. Vol. 3, Issue 18 (4-10 May 2006), p. 6-8. With 'No Pasarán... Pasaremos! 'We shall overcome!' A bevrijdingsweek tribute to the oud Spanjestrijders' door André Dryansky. Kleurenfoto's van Herman Scheerboom, Dunya Breur, Giny Klatser-Oedekerk en Trudel van Reemst-de Vries door Judith Jockel. 1 map
2006.
Fotokopie van een 'Carnet militar' van de 'Brigadas Internacionales' van de 'República Española'. 1 stuk
1937-1938.

N.B. Het onduidelijk van wie dit 'Carnet' was. Van een man geboren op 21 mei 1914 maar er staat geen naam vermeld.

Zes brieven van Arend Haak vanuit Spanje aan zijn ouders en verdere familie, geschreven in de periode 17 juli - 14 september 1938, stukken betreffende het overlijden van Haak in Barcelona op 3 oktober 1938 alsmede twee brieven d.d. 29 december 1962 en 22 maart 1963 van de Nederlandse ambassade in Spanje aan J. Haak te Emmer Compascuum betreffende het lot van Arend Haak. 1 map
1938, 1962-1963 en z.j.

N.B. Twee foto's van Arend Haak zijn afzonderlijk beschreven (BG A65/770 en BG B35/485).

Artikel 'Janus Leijnse, Syriëganger avant la lettre. Het Nationaal archief ontsluit vandaag documenten die 25, 40 of 75 jaar vertrouwelijk waren. Zoals de dossiers van de Spanjestrijders in de jaren dertig. Werd Janus (18) geronseld?' door Bart Dirks in de Volkskrant van 3 januari 2017. 1 stuk
2017.
Stukken betreffende diverse oud-Spanje strijders. 13 omslagen
(1937), 2015 en z.j.
Hordijk, Jan.
1937 en z.j.
Jansen Schoonhoven, Pieter Evert (Piet).
Z.j.
Klatser, Leo.
1995 en z.j.
Kloostra, Arie, Henk en Johan en Leen Triep.
2014-2015 en z.j.
Maas-Bovenkerk, Johanna (Jopie).
2005 en z.j.
Monnikendam, Saul.
Z.j.
Mulder Kramer, Theunis (Tony).
2009 en z.j.
Scheerboom, Hermanus Stefanus Ferdinand (Herman).
1996, 2010 en z.j.
Schelling, Bart van der.
Z.j.
Sibbelee, Hans.
1995, 2003, 2015 en z.j.
Timmerman-Schaddelee, Jannigje (Jenny).
Z.j.
Vaars, Franciscus Johannes (Frans).
Z.j.
Vries, Gertrud (Trudel).
2005, 2007 en z.j
Programmaboekjes van en andere stukken betreffende de jaarlijkse herdenking bij het Spanje monument in Amsterdam-Noord . 2 omslagen
1992, 2012.
11 mei 1992.
1992.
25 april 2012.
2012.
Scriptie 'Nederlandse vrijwilligers in de Spaanse Burgeroorlog' door Sigrid van der Post, Erasmiaans Gymnasium [Rotterdam], klas 5a. Juni 1992. 1 deel
1992.
Stukken betreffende het Amsterdams 4 + 5 mei comité waarin ook Leo Klatser zitting had. Alsmede jaarverslag over 2002. 1 map
1995-1996, 2003.
Brief van het Gemeentearchief Amsterdam, fotokopieën van de catalogus van de tentoonstelling de olympiade onder dictatuur (d.o.o.d.). 1936. alsmede artikelen in het Algemeen Dagblad van 30 maart 1996 door Piet Koster en in Het Parool van 31 januari 1996 door Paul Arnoldussen over de remake van deze tentoonstelling 1996. 1 map
Correspondentie van Giny Klatser-Oedekerk, typoscripten en andere stukken betreffende de biografieën van Nederlandse deelnemers aan de Spaanse Burgeroorlog ('Oud-Spanje strijders'), de jaarlijkse herdenking en andere activiteiten. 5 mappen
2005, 2012, 2011-2017.
2005, 2012, 2015-2017.
2011-2014.
2015-2017.
Lesmateriaal bij de HOVO Cursus 'De Spaanse Burgeroorlog 1936-1939' door Koen Vossen. 1 map
[2013-2014].
Getypte tekst van interview met Giny Klatser-Oedekerk door Rutger Postma en Carlijn Verweij op 14 oktober 2015. 1 map
2015.
Diverse documentatie betreffende de Spaanse Burgeroorlog en aanverwante thematiek. 4 mappen
1980, 1983, 1985-1986, 1994, 1996-1997, 2003-2006, 2008-2009, 2011, 2016 en z.j.
Nederland.
1980, 1983, 1985-1986, 1994, 1996-1997, 2003, 2006, 2008 en z.j.
Buitenland.
1981, 1996, 2004-2006, 2008-2009, 2011, 2016 and n.d.
Artikel '"Wij waren géén Florence Nightingale". Nederlandse verpleegsters in de Spaanse Burgeroorlog' door Seran de Leede& Hinke Piersma in De Groene Amsterdammer 28 juli 2016. 1 map
2016.
Fotokopieën van correspondentie en andere stukken van Siep (Siebolt) Adema(1904-1993) betreffende zijn werk bij de Binnenlandsche Strijdkrachten, zijn status als vreemdeling, vanwege zijn deelname aan de Spaanse Burgeroorlog, en zijn pogingen, uiteindelijk geslaagd in 1965, om tot Nederlander genaturaliseerd te worden. 1 map
1945-1946, 1964-1965, [1995] en z.j.
Twee distributie stamkaarten en een 'Vorläufiger Fremdenpass' van Joannes Adrianus van Beurden, een document d.d. 23 november 1938, verstrekt door de centrale administratie van de Internationale Brigades te Barcelona, en drie documenten betreffende een aan oud-strijders toegekende onderscheiding en een receptie op de Spaanse ambassade te Den Haag op 18 november 1996. 1 map
1938, 1940, 1944, 1996 en z.j.
Twee brieven van Poul (Paulus) Jan Andries van Helden aan Greta van Helden. 1 omslag
1935-1936.
Vier foto's met Leo Klatser en anderen. Met toelichting. 1 omslag
1976 en z.j.
Fotokopieën van drie Spaanstalige documenten betreffende Piet (Peter) Dorotheus Roelof Mennens. 1 omslag
1937.

N.B. Stukken betreffende Johannes (Jan) Los, Arie van Poelgeest en Helmut Schmidt

Vertalingen uit het militaire paspoort van en uit een dankbetuiging aan de Enschedese oud-Spanjestrijder Johannes (Jan) Los. 2 stukken
(1938) en z.j.
Correspondentie van Helmut Schmidt, lijsten van Nederlandse vrijwilligers in de Spaanse Burgeroorlog en overige stukken. 1 map
(1938), 1979-1981 en z.j.
Typoscript van Helmut Schmidt'De Nederlanders in de Internationale Brigades van de Spaanse Burgeroorlog 1936-1939'. 1 deel
Ca. 1980.

N.B. Op de voorzijde van de omslag is een foto afgebeeld van de operatie die Arie van Poelgeest in Spanje in juli 1937 onderging rond de slag bij Brunete.

Typoscript van Helmut Schmidt'De tragedie der Duitse Interbrigadisten'. 1 deel
Ca. 1994.
Stukken betreffende de aandacht in het onderwijs voor de Spaanse Burgeroorlog. 1 map
1980, 1986 en z.j.
Artikel van Arie Elshout'Nederlanders op de bres voor Spanje' in Het Parool van 22 oktober 1994, waarin oud Spanje strijders Arie van Poelgeest en Herman Scheerboom alsmede hulpverleenster Frederiek van Dordrecht aan het woord komen. 1 stuk
1994.
Fotokopie van een decreet waarbij Arie van Poelgeest de Spaanse nationaliteit krijgt aangeboden. 1 stuk
1996.
Artikel 'Herinneringen van een oud-Spanjestrijder' (Arie van Poelgeest) opgetekend door Guus Gonggrijp. In: De Tank. Uitgave van de Dutch Armour Association. Nr. 128 (oktober 1997), p. 10-11. 1 katern
1997.
Artikel 'Nederlandse strijders bezien door een Stalinistische bril' door Paul Arnoldussen in Het Parool van 17 juli 2006. 1 stuk
2006.
Artikel 'De Spaanse veteraan. Theun Mulder 1910-2009' door Peter de Waard in de rubriek 'Het eeuwige leven' in de Volkskrant van 4 januari 2010. 1 stuk
2010.
Diverse stukken. 1 map
1981, [1992] en z.j.
Fotokopie van de brochure Mensen vluchten uit Spanje door B.H. Sajet. 1 map
[1939?].

N.B. Uitgave van Medisch-Hygiënische Commissie van 'Hulp aan Spanje'.

Dagboek van Evert Ruivenkamp, "Mijn herinneringen uit het Spanje van de vrijheidstrijd, 1936-1939", 27 maart 1938 - 4 oktober 1938. Bevat ook een brief in het Spaans en Nederlands van Willi Rentmeister aan Ruivenkamp, 31 mei 1939. 1 map
1938-1939

De stukken zijn in 2022 door Evert de Jonge, kleinzoon van Evert Ruivenkamp, aan het IISG geschonken.