Archief Siep Geugjes

Stukken betreffende de brochure Voorwaarts en niet vergeten. De Nederlandse vakbeweging van koude oorlog naar het jaar 2000. 1987 en z.j. 2 mappen
Notities. Z.j.
Brief van C.N.M. Commandeur betreffende de brochure. 21 april 1987.
Stukken betreffende een studie naar de geschiedenis van de vakbeweging. Z.j. 7 mappen
Notities. Z.j.
Typoscript Kort overzicht van de geschiedenis der Nederlandse vakbeweging. Z.j.
Notities, aantekeningen en documentatie betreffende diverse onderwerpen. 1947-1991 en z.j. 13 mappen
Bedrijfswerk. 1978 en z.j.
De communistische partij van de Sovjet Unie. 1951 en z.j.
De CPN . 1949-1958 en z.j.
Filosofie. 1948 en z.j.
Geschiedenis. Z. j.
Indonesiƫ. 1954 en z.j.
Marxisme-Leninisme. Z.j.
Het nationale vraagstuk. 1947 en z.j.
Ontwikkelingen op sociaal-economisch gebied. 1978-1982 en z.j.
Politieke economie. Z. j.
De staat. 1949-1958.
Tsjechoslowakije. 1957.
Overige onderwerpen. 1945-1991.
Uittreksels van artikelen en boeken. 1968-1988 en z.j. 2 mappen
Stukken betreffende het congres Vakbond in Perspectief op 29 januari 1988, georganiseerd door De Waarheid. Met de tekst van een lezing van Geugjes. 1987-1988. 1 map
Correspondentie en een tekst van de lezing van Geugjes voor de cursus Partij en Vakbeweging van de Woodbrokers Bentveld. 1988. 1 map
Stukken betreffende de CPN zomercursus Uitbuiting in Nederland. Met een tekst van de inleiding door Geugjes. 1988. 1 map
Notities ten behoeve van overige lezingen en cursusinleidingen. 1950-1989. 1 map
Overdruk van de in De Waarheid gepubliceerde de artikelenserie 'Doormodderen of Durven?', geschreven door Geugjes. 1980. 1 map
Stukken betreffende de Dialoog van Driebergen. 1981-1986. 1 map
Stukken betreffende het Netwerk voor Politieke Vernieuwing . 1984-1987. 1 map
Knipsels, partijresoluties en andere stukken betreffende de CPN. 1945-1965. 4 mappen
1945-1958.
1959-1965.
Knipsels, pamfletten en andere stukken betreffende de vakbeweging en sociaal economische strijd. 1945-1987. 6 mappen
1945-1959.
1960-1976.
1977-1979.
1981.
1982-1983.
1984-1987.
Stukken betreffende de Vakgroep Schilders van de Algemene Bond van Werkers in de Bouwnijverheid (ABWB), waaronder stukken van de actie van schilders in dienst van de EBA (april 1959). 1951-1962. 4 mappen
Knipsels, pamfletten en andere stukken betreffende de Eenheidsvakcentrale (EVC). 1958. 1 map
Stukken betreffende acties van brandweerpersoneel. 1985-1986. 1 map