Archief Kees Koning

Biographical / Historical Note

Cornelis Johannes (Kees) Koning; geboren in Beemster 14 november 1931, overleden in Eindhoven 22 juli 1996; maakte deel uit van de congregatie van de Oblaten van Sint Franciscus van Sales; tot priester gewijd 1959; gedurende drie jaar legeraalmoezenier; werkt in Communauté van Abbé Pierre in Rouen; verpleger in ziekenhuis Geldrop; ontwikkelingswerker in India vanaf 1977; 'vredesactivist'; beschadigde, samen met de Amsterdamse arts Co van Melle, straaljagers o.a. op de vliegbasis Woensdrecht; ondernam vredesreizen naar Irak, Koerdistan, Turkije en (voormalig) Joegoeslavië; was verbonden aan de woon-werkgemeenschap Emmaus in Eindhoven.

Arrangement

Kort na de ontvangst van dit archief is dit overgepakt in mappen en zijn de mappen van opschriften voorzien. Deze opschriften zijn in 2018 in een inventaris opgenomen na een globale controle van de inhoud van de mappen. Het archief Kees Koning is eigenlijk het archief van diens biograaf Gerard van Alkemade. Er is her en der sprake van overlap, zowel qua inhoud van de mappen als ook in de beschrijvingen.

Content

Stukken betreffende het leven van Kees Koning en door hem gevoerde acties, verzameld door zijn biograaf Gerard van Alkemade (1938-2004) voor het boek Al ga je eraan kapot! Het leven van vredesactivist Kees Koning (Breda: Papieren Tijger, 2003), o.a. betreffende verblijf in India 1977-1980, de North Atlantic De-Fence Movement 1989, de actie Stop Wapenleveranties aan Turkije 1989-1991, zijn vredesreizen, samen met o.a Mieke Koudenburg, naar Irak, Koerdistan, Turkije en voormalig Joegoeslavië 1990-1993, zijn overlijden 1996. Zie ook het in memoriam in de Volkskrant.

Processing Information

Opschriften op de mappen door Bouwe Hijma ca. 2004, inventaris gemaakt door Bouwe Hijma in 2018.