Collectie Johan Brouwer

Biographical / Historical Note

Geboren Delfshaven, Rotterdam 1898, overleden Overveen 1943; studeerde Oosterse talen in Leiden en daarna Spaans en Frans in Groningen; gevangenschap wegens betrokkenheid bij een moord 1922-1928; promoveerde op een dissertatie over de Spaanse mystiek 1931; schreef tal van historische studies met gebruik van Spaanse bronnen; werd katholiek; koos in de Spaanse Burgeroorlog aanvankelijk de kant van Franco, maar al spoedig koos hij voor de republikeinen; historische roman Philips Willem (1940) tot verboden lectuur verklaard; wegens een aanslag op het bevolkingsregister in Amsterdam gearresteerd en met zestien anderen gefusilleerd.

Content

Document, afgegeven door het Spaanse gezantschap in Den Haag, om de heren Sandberg, Olivier en Brouwer in de gelegenheid te stellen ieder voor zich de zone in Spanje te bezoeken, die rechtstreeks onder het gezag van de Spaanse Republiek stond 1938; artikelen van en verslagen van lezingen door Johan Brouwer in Nederlandse kranten en weekbladen 1936-1938; artikelen uit Nederlandse en buitenlandse kranten betreffende de Spaanse Burgeroorlog 1936-1939; diverse Spaanstalige documentatie.

Typoscript van een door de directeur van de Le Sage ten Broekbibliotheek geschreven voorwoord bij een publicatie van Johan Brouwer z.j.