Archief Jan Willem Bezemer

Stukken betreffende huurcontracten. 1952-1968 1 map
Stukken betreffende salaris en pensioenen. 1954-1963. 1 map
Stukken betreffende de benoeming tot hoogleraar. 1957-1968. 1 map
Necrologiën en lijst met alle publicaties. 2000. 1 map
Persoonlijke correspondentie. 1970-1986 1 map
Correspondentie betreffende (promotie-)onderzoek, sollicitaties, faculteitszaken en cursussen. 1954-1983. 4 mappen

NB RVD brief over Becker en uitnodiging aanstelling Bezemer

NB correspondentie met John Löwenhardt en Amnesty International

Correspondentie betreffende Tashkent trial (Krim Tataren), publicaties, studentbegeleiding. 1954-1983. 1 map
Sovjet-Unie 1953-1958, politieke geschiedenis. Met latere aantekeningen. 1958-1959 en 1980.
Russische revolutionare bewegingen tot 1825. Met latere toevoeging en aantekeningen. 1958-1959.
Buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie. 1958-1959.
Russische revolutionaire bewegingen 1825-1881. 1959-1960.
Deelnemerslijsten. Met latere andere teksten. 1959,1971-1972; 1974-1975 etc.
Politiek en cultuur. Met bijlage. 1959-1960.
Revolutionaire bewegingen in Rusland 1881-1917. 1960-1961.
Industrialisatie en samenleving in de Sovjet-Unie. Met aantekeningen en deelnemerslijst. 1960-1961.
Sovjet-blok. 1961-1962.
Expansie van Rusland. Met presentielijst 1961/62, aantekeningen en latere tekst 1970/71. 1961-1962. 1 map
Communistische utopie. 1962-1963. 1 map

NB met 2 uitgaven van Slavic and East European Series en knipsels

Turkestan. 1962-1963 1 map

NB met landkaart en kopie van een artikel uit de Slavic and East European Series

Rusland-China, ca. 1640-1905. 1964-1965. 1 map
Sino-Sovjet conflict, 1956-1964. Met bijlagen.1964-1965. 2 mappen
Russische revolutie. met bijlagen. 1965-1966. 2 mappen
Collegetekst.
Boektitels en verdere bijlagen.
[Ruslandkunde] Landbouw. Met bijlagen. 1965-1966 en 1977-1978. 2 mappen
[Ruslandkunde] Expansie van Rusland. 1966-1967. 1 map
[Ruslandkunde] Bevolking van de Sovjet-Unie. 1966-1967. 1 omslag
Oktoberrevolutie. Met aantekeningen1966-1967 en z.j. 2 mappen
Rusland-China, 1917-1949. Met alt. tekst en presentielijst. 1967-1968. 1 map
Rusland, 1855-1863. Met presentielijst en aantekeningen. 1968-1969. 1 map

NB Bevat oproep tot studentenactie van 20 mei 1969.

Buitenlandse betrekkingen Sovjet-Unie. Met presentielijst. 1969-1970 en 1970-1971. 1 map
Nieuwe Economische Politiek (NEP), 1921-1928. Met presentielijst en alt. tekst en aantekeningen. 1972-1973. 1 map
De democratische beweging in de Sovjet-Unie (Dissidenten). Met aantekeningen en een overdruk van een inleiding door Bezemer. 1972-1973. 2 mappen
[Ruslandkunde] Stalinisme. Met presentielijst, aantekeningen en knipsels. 1973-1974. 2 mappen
Autocratie en revolutie in Rusland in de jaren '70. Met bijlagen.1976-1977 en 1977-1978. 2 mappen
Chruščev. Met bijlagen.1976-1977. 2 mappen

NB Met typoscript en overdruk artikel 'De Tweede destalinisatie' van Bezemer.

Chruščev en landbouw. Met aantekeningen en een knipsel.1977-1978. 1 map
Het standensysteem. Met aantekeningen ook uit later jaren. 1984, 1988 en 19901977-1978. 2 mappen
De adel. Met aantekeningen, teksten en knipsels uit 1978, 1983, 1991 en 1993. 1977-1978. 2 mappen
De Sovjet-Unie als imperium I. Met andere teksten en aantekeningen. 1978-1979. 2 mappen
De Sovjet-Unie als imperium II. Met andere teksten en aantekeningen. 1979-1980. 1 map

NB ook gebruikt in najaar 1985.

Het Russische keizerrijk in de negentiende eeuw. Met aantekeningen. 1979-1980. 1 map
Russisch nationalisme in de Sovjet-Unie. Met tekst uit collegejaar 1957-1958 voor een werkcollege. 1979-1980. 1 map
De Sovjet-Unie als imperium III. Met bijlagen. 1980-1981. 2 mappen
Ancien regime in Rusland. Met aantekeningen. 1981-1982. 3 mappen
De Russische revolutie van Lenin tot Stalin. Met bijlagen. 1981-1982. 2 mappen
Alexander I. 1982-1983. 1 map
De expansie van Rusland. 1983-1984. 1 omslag
De dissidenten in de Sovjet-Unie. 1983-1984. 1 omslag
Stalin en Stalinisme. 1984-1985. 1 map
'Ideologie'. Met college Groningen (1989) en bijlagen. 1985(?)-1989. 1 map
Boekbesprekeningen, promotievoorstel en studiemateriaal. 1955-1996 1 map
Stukken betreffende vacature Nieuwste Geschiedenis (vacature Presser). 1959. 1 map
Stukken betreffende bezetting leerstoel Slavische letterkunde. 1960. 1 map
Adreslijsten van dispuut, hoogleraren en familie. 1960. 1 map
Scritpies en beoordelingen. 1965-1985. 3 mappen
Stukken betreffende faculteitsvergaderingen. 1969. 1 map
Oost-Europa Instituut ten tijde van Bezemers leiding. 1970-1986. 4 mappen
Begeleiding dissertatie 'Rusland en humanisme'. 1979. 2 mappen
Afscheidscollege Communisme en nationalisme. 1986. 1 map
Landbouw aangelegenheden. 1949-1972. 1 map
De Sowjetisering van Oost-Europa. 1953. 1 map
De jaren 1941-1945. 1966-1969. 1 map
Standensysteem. 1967-1984. 1 map
Komintern. 1969. 1 map
Recrutering bureaucratie. 1973-1982. 1 map
Russische adel aan het eind van het Tsarenrijk voor Bundel Meijer. 1983. 1 map
Verwijzingen naar literatuur. 1984-1987. 1 map
Vospominanija, deel 3 van Afanasij Fet. 1992. 1 map
De tweede destalinisatie. Z.j. 1 map
Staat en stad. Z.j. 1 map
Kerk en staat in de Sowjet Unie. Z.j. 1 map
Nicolaas II. Z.j. 1 map
Lenin. Z.j. 1 map
Nationalisme en communisme. Z.j. 1 map
Michail Nikolaevič Pokrovskij en Ivan de Verschrikkelijke. Z.j. 1 map
Diverse uitnodigingen voor cursussen en teksten van lezingen.1981-1985. 1 map
Voordachten met uitnodigingsbrief. 1988-1989. 1 map
Hovo college's, aantekeningen en aantekeningenlijsten. 1990. 1 map
Voordrachten. Catharina de Groot. 1990-1993. 1 map
Soviet Agricultural Policy en aantekeningen Bundel Becker. 1953-1955. 1 map
Bijdrage aan de afscheidsbundel voor Bruno Becker. 1957. 1 map
Bruno Becker 80 jaar en in memoriam. 1965-1968. 1 map
Aantal bijdragen aan het boek De achtertuin van Nederland. Bezemers bijdrage ontbreekt. 1985. 1 map
Stukken betreffende de publicatie van Een geschiedenis van Rusland : van Rurik tot Brezjnev. 1987. 1 map
Overdruk Soviet agricultural policy (1953/54). circa 1954.Dorpsgemeenschap en collectief bedrijf in Rusland, rede ter aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar Russische geschiedenis en Ruslandkunde aan de UvA. 28-10-1957.Verslag van een reis naar Rusland in de zomer van 1959 en artikel naar aanleiding hiervan Indrukken uit de Sowjetunie. 1959.De tweede destalinisatie. Overdruk van Internationale Spectator 16(1961): no.5. 1961.Persoonlijk en collectief leiderschap in de Sowjet-Unie. Overdruk van Internationale Spectator, 19(1965): no.2. Met aantekeningen. 1965.De communistische utopie in Spiegel Historiael, 2(1967): no.11. 1967.Behoudzucht zegeviert : schrijversproces in Moskou in Algemeen Handelsblad. 17-1-1968.Typoscript voor Hervormingen in de Sovjetunie. 1968. 1 map
Roj Medvedev over de Grote terreur. Overdruk uit Internationale Spectator, 26(1968): no.7. 1968.De Tsjechoslowaakse crisis : de voorgeschiedenis van een invasie in Internationale Spectator, 22(1968): no.18. 1968.The Czechoslovak crisis, prelusion to an invasion, vertaling uit Internationale Spectator 22(1968): no.18. 1969.Artikel Tractoren en de knoet in Bericht van de Tweede Wereldoorlog. 1970.Haalt de Sovjetunie 1984? van Andrej A. Amalrik. 1970.Transcripties van gesprekken met Sacharov. 1973-1974.Vertaling van een commentaar van Alexander Solzjenitsin. 12-2-1974.Uitgewerkte gesprekken met mevrouw Bukovski over haar zoon Vladimir die gevangen zat in Perm. 1974. 1 map
Knipsels over het debat tussen Wertheim en Michel Korzec in Het Parool en NRC Handelsblad. 1975.Bericht van Amnesty International over Tsjechoslowakije. 1975.Typoscript en artikel De terreur van Stalin voor NRC Handelsblad. 29-3-1975.Artikel uit Vrij Nederland. Open brief van Leopold de Buch aan Rudy Kousbroek. 29-3-1975.Typoscript en artikel met recensie uit Het Parool: Hoe Rusland was van Karel van het Reve. 29-10-1976.Niet voor dovemansoren in Het Parool. 17-3-1976.Artikelen over Andrej Amal'rik in de Haagse Post en Het Parool. 1976.Ontspanning maar tot welke prijs? en artikel NRC Handelsblad. 1976. 1 map
Schrift met literatuurverwijzingen. 1977.Typoscript en artikel De economische politiek van Stalin : industrialisatie en collectivisatie in Kleio, 18(1977): no.12. 1977.Over De regering van Rusland en de Sovjet-Unie van G.P. van den Berg. 1977.Typoscript en artikel van Censuur in de Sovjetunie in Internationale Spectator, 31(1977): no.1. Januari 1977.Typoscript Regeringen en mensenrechten voor Rusland Bulletin. 10-3-1977.Tekst voor een lerarenconferentie in Beekbergen, bewerkt voor Kleio. Rusland onder Stalin: industrialisatie en collectivisatie. 19-3-1977.Typoscript en artikel in Het Parool, getiteld Anarchisme uit de oude doos gehaald. 24-3-1977.Tekst voor een interview met de Wereldomroep. 3-6-1977.Lezing voor Studiekring Thomas More, Rusland en het Westen. 7-11-1977. 1 map
Lijst van publicaties vakgroep Russische Geschiedenis en Oosteuropakunde. 1978.Typoscript en artikel Stalin in de schoolboeken in Kleio, 19(1978): no.4. 1978.Recensie Een vergelijking van het landbouwbeleid in de Sowjet-Unie en de Volksrepubliek China ten tijde van de kollektivisatie in beide landen. 1978.Vertaling van een artikel van Michael Ellman De gevolgen van de collectivisatie van de landbouw voor de landbouw in de USSR, 1929-1979 voor de Internationale Spectator. 1979.Typoscript en artikel De collectivisatie van de boeren in Rusland in Internationale Spectator, 33(1979): no.10. 1979.Typoscript en artikel Stalin Ivan de verschrikkelijke in Ruslandbulletin, 3(1979): no.2. 1979.Tekst lezing Beseda: Sinodik opal'nych Ivana Groznogo. Maart 1979.Alvin Gouldner over het stalinisme in De Gids. 9-10-1979.Typoscript en recensie Oktober 1917 van Roy Medvedev in NRC Handelsblad. 27-10-1979.Typoscript en artikel Stalin in NRC Handelsblad. 15-12-1979. 1 map
Dorpspolitiek in het Russische keizerrijk (herinneringen van een districtsschrijver) in Voz'mi na radost' to honour Jeanne van der Eng-Liedmeier, Amsterdam. 1980.Typoscript en recensie Het beeld van het Westen in de Sovjet pers van W.P. van den Bercken in NRC Handelsblad. 28-6-1980.Typoscript en artikel Zetbazen tussen twee vuren in NRC Handelsblad. 6-9-1980.Overdruk van een boekbespreking van A history of Russian thought from the Enlightenment to Marxism van Andrzej Walicki. Oktober 1980.Tekst lezing voor Beseda, De Russische adel in de negentiende eeuw. 2-10-1980.Tekst Studium Generale Haarlem De koude oorlog. 8-10-1980.Typoscript en artikel In memoriam André Amalrik in De Volkskrant en vijf overige knipsels over zijn dood. 13-11-1980.Typoscript en recensie World communism at the crossroads van Steven Rosefielde in Folia. 29-11-1980.Tekst conclusie bij een stuk van Martin van den Heuvel. 1981.Recensie Stalin's successors van Seweryn Bialer in NRC Handelsblad. . 14-2-1981.Typoscript en recensie Nomenklatura van Michael Voslensky in NRC Handelsblad. . Maart 1981.Artikelen en brief over de arrestatie van Arsenij Roginskij. Augustus 1981.Typoscript en artikel Russiche landbouw : klimaat en productie in Ruslandbulletin, 5(1981): no.3. 1981. 1 map
Krantenknipsels over Edward Hallett Carr. 1982.Tekst Corruptie in de Sovjetunie. circa 1982.Typoscript en recensie Khrushchev van Roy Medvedev in NRC Handelsblad. 13-12-1982.Typoscript en artikel Bedrog in de Sovjetunie in De Gids, (1982): no.2-3. 1982.Typoscript en artikel Bij de dood van Brezjnev in Internationale Spectator, 36(1982): no.12. 1982.Zes krantenknipsels met interviews en recensies. 1982-1984. 1 map
Typoscript en artikelThe Russian nobility near the end of the empire in Miscellanea Slavica to honour the memory of Jan M. Meijer. 1983.Tekst voor Studium Generale in Utrecht De Sovjetunie en Oost-Europa. 1983.Typoscript recensie Twilight of the Comintern, 1930-1935 van E.H. Carr voor NRC Handelsblad. 9-6-1983.De duistere wegen van de wereldrevolutie in NRC Handelsblad. 18-6-1983.Teskt voorwoord bij de derde Russische uitgave van Haalt de Sovjetunie 1984?. 18-12-1983.Typoscript en recensie Chroesjtsjov over het militaire establishment van de Sovjetunie in Internationale Spectator, 37(1983): no.1. 1983.De rol van de militaire macht in de politiek van de Sovjetunie voor Rusland bulletin, 7(1983): no.5-6. 1983.Typoscript De landhervorming van Stolypin voor het Rusland Bulletin. 23-1-1984.Typoscript en recensie Setting the East ablaze van Peter Hopkirk voor NRC Handelsblad. 29-11-1984.Collegetekst VU De Sovjetunie in de wereld. 4-12-1984. 1 map
Typoscript Over de staatkunde van Rusland voor De Gids. Augustus 1984.Artikel De landhervorming van Stolypin in Rusland Bulletin, 8(1984): no.2. 1984.Aantekeningen bij Rise and Fall of De'tente van Harry Graham. 1985.Early Soviet historical interpretations of the Russian revolution 1918-24 door James D. White in Soviet Studies 37(1985): no.3 met aantekeningen. 1985.Spiegel historiael getiteld Rusland 1917-1953, 20(1985): no.6 met begrippenlijst en proefdrukken en correspondentie. 1985. 1 map
Spiegel historiael getiteld Rusland 1917-1953, 20(1985): no.6 met begrippenlijst en proefdrukken en correspondentie. 1985. 1 map
Typoscript en artikel van recensie in het NRC Handelsblad, Survival is not enough van Richard Pipes. 19-1-1985.Typoscript en artikel in NRC Handelsblad, Gorbatsjov zal op partijcongres zijn machtspositie consolideren. 25-3-1985.Eerste proef van artikel De Russen voelen zich door ons bedreigd. 25-3-1985.Typoscript en boekbespreking Jacques Presser : louter verwachting in NRC Handelsblad. 12-7-1985.Typoscript en artikel Politieke successie in de Sovjetunie, voor Internationale Spectator, 39 (1985): no.10. 10-9-1985.Typoscript en artikel van boekbespreking Kapitza, Rutherford en the Kremlin van Lawrence Badash in het NRC Handelsblad. 21-9-1985.Typoscript van recensie Collectivism, convergence and capitalism van Michael Ellman voor de Internationale Spectator. 18-12-1985.Recensie en typoscript van Nikolai Tolstoy: The minister and the massacres voor NRC Handelsblad. 2-8-1986.Boekbespreking De prijs van collectivisering in Internationale Spectator (1986): no.4. 1986. 1 map
Typoscript André Sacharov voor een bundel over Sacharov. 10-3-1986.Typoscript van Over de geschiedenis van de Russisch-Chinese grens voor Rusland-Bulletin. 2-5- 1986.Artikel De relatie tussen communisme en nationalisme in de Sovjet-Unie in NRC Handelsblad. 22-5-1986.Typoscript en artikel van recensie The Soviet Paradox van Seweryn Bialer in NRC Handelsblad. 16-8-1986.Typoscript en artikel van recensie Samen alleen van Jelena Bonner in NRC Handelsblad . 29-11-1986.Typoscript, correspondentie en artikelenreeks Revolutie in Rusland voor De Volkskrant. 1987.Tekst recensie A study in ideas van Peter K. Christoff en K.S. Aksakov in Theoretische geschiedenis, 14(1987): no.3. 1987Professor Bezemer en de tweede Russische revolutie in De Groene Amsterdammer. 1-4-1987.College bij Geschiedenis UvA De buitenlandse politiek van Stalin. 24-11-1987. 1 map
Typoscript en artikel Chroesjtov en Gorbatsjov in Internationale Spectator 42(1988): no.6. Juni 1988.Tekst lezing 'De Duif' Zeventig jaar socialisme in de Sovjetunie. 22-1-1988.Tekst lezing Oldeberkoop Perestrojka en Glasnost. 26-4-1988.Tekst lezing Delft Chroesjtsjov en Gorbatsjov. 10-6-1988.Typoscript en recensie The Moscow correspondents in Vrij Nederland. 18-6-1988.Typoscript voor een artikel over de film Het lot van een mens in Skript. Augustus 1988.Voorbereidingen discussiestuk Hervorming in de Sovjetunie voor Stichting Vresdespolitiek. 9-9-1988.Typoscript en artikel Weg geplaveid naar persoonlijke dictatuur in Het Parool. 4-10-1988.Artikel Om het voortbestaan van een rijk in NRC Handelsblad. 14-10-1988.Hervorming in de Sovjetunie in Carré. Februari 1989. 1 map
Artikel Nationalisme en Sovjet-patriottisme in Rusland Monitor, 1(1989): no.3.Tekst voor voordracht in Nijmegen Hervorming in de Sovjetunie. 5-4-1989.Tekst voor college in Groningen Marxisme-Leninisme. 11-4-1989.Communisme en nationalisme in de Sovjetunie voor de SISWO-conferentie Natievorming en nationalisme in Europa. 1990.Artikel Communisme en nationalisme in de Sovjetunie in Socialisme en democratie, 47(1990): no.6.Artikel Revolutie tegen Lenin: J.W. Bezemer en het failliet van het communisme, in De Tijd. 23-2-1990.Het einde van de Sovjetunie. 1992.Tekst voor 50-jarig bestaan Beseda. 1996. 1 map
Typoscript De Sowjetunie als imperium. Z.j.Typoscript Sovjet marxism. Z.j.Typoscript over Stalin. Z.j.Literatuurverwijzingen. Z.j. 1 map
Transcriptie van een vraaggesprek op een vliegveld tussen Anatoli Levitin en Krasnov. Z.j.In de ban van het bloed in 14.18 de eerste wereldoorlog, nummer 37. Z.j.Typoscript De tsarentroon kraakt. Z.j.Typoscript De terreur van Stalin. Z.j.Typoscript Rusland onder Andropov. Z.j.Literatuurverwijzingen. Z.j.Overdruk van De nevelvlek van Andromeda : science fiction en utopie in de Sowjet-Unie uit Internationale Spectator met typoscript. Z.j.Typoscript van De stand van de communistische utopie in Rusland. Z.j.Typoscript van De communistische utopie. Z.j. 1 map
Typoscript Censuur in de Sovjetunie. Z.j.Aantekeningen over Minister Max van der Stoel in Praag. Z.j.Verslag van een vraaggesprek tussen H.F. van Loon en J.W. Bezemer. Z.j.Vier overdrukken van de Internationale Spectator, Inleiding, De bevolkingsexplosie in Russisch Midden-Azië, De communistische internationale anno 1969 en De communisten in de Sowjetunie en Joegoslavië. Z.j.Tekst Stalin's economische politiek, industrialisatie en collectivisatie. Z.j.Tekst van Zijn de Russen bang voor ons?. Z.j.Materiaal over Nikolaj Michajlovič Astyrev. Z.j.Tekst lezing voor Beseda over P.A. Zajontsjkovski. Z.j.Tekst Successie in de Sovjetunie. Z.j. 1 map
Correspondentie betreffende de Alexander Herzen Stichting. Met oprichtingsakte en de zaak Andrej Amal'rik. Meest correspondentie tussen Jan Willem Bezemer, Karel van het Reve, Elizabeth Fisher en Peter Reddaway. 1968-1979. 3 mappen
Kladversies van teksten, brieven en vertalingen. Papieren van en over Andrej Amal'rik en knipsels. 1970. 1 map
Beslissingen en boekjes Aleida Schot-Prijs, correspondentie, juryrapporten, knipsels en notulen. 1981-1999. 5 mappen
Protest Nico Scheepmaker c.s. tegen de arrestatie van Andrej Amal'rik. 1970. 1 map
Affiche voor de tentoonstelling Van Pasternak tot Amalrik, over oppositie in de Sovjet-Unie. 1970. 1 exemplaar
Stukken betreffende het Tasjkent proces aangaande de positie van de Krim Tataren. 1972-1973. 1 map
Voorbereidingen voor het verlenen van een eredoctoraat aan Boris Moiseevič Sapir. 1985. 1 map
Programma van de 353e Dies Natalis met het verlenen van een eredoctoraat aan Boris Moiseevič Sapir en Joop den Uyl. 1985. 1 map
Stukken betreffende het vijfde Sacharov Congres met correspondentie, artikel en literatuur. 1987. 1 map
Ronde tafel conferentie Perestroika : opportunities for real detente? georganiseerd door Stichting Vredes Politiek. 9-10 september 1988. 1 map
Stukken betreffende het zevende Sacharov Congres. 1989. 1 map
(Slecht leesbare) kopie van het boek Razbavlenija o čeloveke van V. Čalidze. Z.j. 1 map