Archief Werkgroep Kairos (Utrecht)

Jaarverslagen van de Werkgroep Kairos over de jaren 1977 t/m 1999 en 2002. 1978-2000, 2003. 3 mappen
Over de jaren 1977-1982.
Over de jaren 1983-1989.
Over de jaren 1990-1999, 2002.
Statuten van de Stichting Werkgroep Kairos en stukken betreffende de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Maart 1970-maart 1983, januari 2003-december 2004. 1 map
Namenlijsten (handtekeningen) van de aanwezigen op de recepties ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Kairos in 1995 en de afscheidsreceptie op 5 juli 2002. 1995, 2002. 1 map
Verslagen, vergaderstukken, financiële overzichten en gerelateerde correspondentie van het Algemeen en Dagelijks bestuur van de Werkgroep Kairos, vanaf 1980 inclusief verslagen van overleggen met de staf, alsmede verslagen en notities van de verschillende Kairos werkgroepen en andere interne en externe overleggen. 1969-2004.
April 1969-oktober 1970.
November 1970-december 1972.
Januari 1973-december 1976.
Januari 1977-juni 1978.
Juli 1978-december 1979.
Januari-december 1980.
Januari-december 1981.
Januari-oktober 1982.
November 1982-april 1983.
Mei-december 1983.
Januari-mei 1984.
Juni-december 1984.
Januari-april 1985.
Mei-december 1985.
Januari-december 1986.
Januari 1987-maart 1988.
April-december 1988.
Januari-oktober 1989.
November 1989-december 1990.
Januari 1991-februari 1992.
Oktober 1991.Intern reisverslag Kairos-stafmedewerkers Erik van den Bergh en Hans Hartman van hun bezoek aan Zuid-Afrika, 1-25 oktober 1991.
Maart-december 1992.
Januari-september 1993.
Oktober 1993-mei 1994.
Juni-december 1994.
Januari-december 1995.
Januari 1996-december 1997.
Januari 1998-juni 2000
Juli 2000-december 2001.
Januari 2002-februari 2004.Inclusief de financiële jaaroverzichten over 2002 en 2003 en stukken betreffende de overdracht van een deel van het Kairos-archief aan de Witswatersrand Universiteit in Johannesburg.
Interne en externe correspondentie van de werkgroep Kairos, met enige gerelateerde notities en documentatie, min of meer chronologisch geordend; in de eerste jaren veel correspondentie met en betreffende het Christelijk Instituut in Zuid-Afrika. 1969-2002. 25 mappen
Juni 1969-april 1970.
Mei-december 1970.
Januari-december 1971.
Januari-december 1972.
Januari-december 1973.
Januari-december 1974.
Januari-december 1975.
Januari-december 1976.
Januari-juli 1977.
Augustus-december 1977.
Januari-september 1978.
Oktober-december 1978.
Januari-december 1979.
Januari 1980-december 1981.
Januari 1982-december 1984.
Januari 1985-december 1986.
Januari-december 1987.
Januari-december 1988.
Januari-december 1989.
Januari 1990-december 1992.
Januari 1993-december 1994.
Januari 1995-december 1996.
Januari-december 1997.
Januari-december 1998.
Januari 1999-augustus 2002.
Correspondentie met H.E. Ruitenberg (inzake zijn artikelen over het Christelijk Instituut) en voormalig Kairos-voorzitter J. Verkuyl (inzake zijn memorandum over het beleid van Kairos). Juni 1977-augustus 1979. 1 map
Briefwisseling tussen Kairos-voorzitter Cor Groenendijk en voormalig voorzitter Dr. J. Verkuyl, alsmede enige gerelateerde stukken. Augustus 1974-december 1989. 1 map

NB. Afkomstig uit het persoonlijk archief van Cor Groenendijk; ontvangen via Erica Meijers.

Brief van voormalig anti-apartheid activist en journalist Ben van Kaam aan Kairos-medewerkers betreffende de discussie in Nederland over Zuid-Afrika en het Christelijk Instituut in de jaren voorafgaand aan de oprichting van de Werkgroep Kairos in 1970 (22 p.). 15 maart 1995. 1 map
Ingekomen en uitgaande telexberichten, chronologisch geordend. 1975-1982. 5 mappen
Algemeen. Januari-april 1975, mei-juli 1976.
Algemeen. Augustus 1976-december 1977.
Algemeen. Februari 1978-juli 1979.
Algemeen. Januari-december 1981.
Algemeen. Januari-december 1982.
Ingekomen en uitgaande telexberichten, thematisch geordend. 1979-1989. 6 mappen
Buitenland algemeen. Maart 1979-augustus 1988.
Afrika (m.n. Press Trust SA). April 1979-juni 1985.
Binnenland, buitenland diversen. Januari 1981-september 1988.
Zuid-Afrika algemeen. December 1983-maart 1988.
Zuid-Afrika: SACBC, Press Trust. December 1983-mei 1988.
Namibia Communications Centre, Namibia, CIIR. Februari 1985-maart 1989.
Verslagen, vergaderstukken en correspondentie van de publicatiegroep van de Werkgroep Kairos, veelal van de hand van Kairos-medewerker Jan Schipper, inclusief stukken betreffende het blad Amandla (gezamenlijke uitgave BOA, Kairos, KZA) in 1976-1978. 1976-1987. 3 mappen
Januari 1976-december 1980.
Januari 1981-december 1982.
Januari 1983-april 1987.
Verslagen, vergaderstukken en correspondentie van de redactie van Amandla. 1988-1996. 2 mappen
Juni 1988-december 1994.
Januari 1995-juli 1996.
Nummers van Kairosberichten, periodieke uitgave van de Werkgroep Kairos, vanaf januari 1977 gepubliceerd als een bijlage van Amandla. 1970-1996. 3 mappen
1970-1975.
1976-1982.
1983-1996.
Issues of Outside Info, international newsletter of the Working Group Kairos. Oktober 1991-april 1994. 1 map
Persberichten en -verklaringen van de Werkgroep Kairos. 1971-1986. 2 mappen
Januari 1971-augustus 1974.
Januari 1975-augustus 1986.
Knipsels uit de Nederlandse pers over Kairos. 1970-1998. 2 mappen
1970-1980.
1981-1998, 2002.
Artikelen van Erik van den Bergh, Cor Groenendijk, Hans Hartman, Marnix van der Sijs en andere Kairos-medewerkers, verschenen in de Nederlandse pers. Februari 1983-februari 2001. 1 map
Aankondigingen en recensies van Kairos-publikaties in de Nederlandse pers. September 1978-oktober 1991. 1 map
Publicaties uitgegeven door de Werkgroep Kairos, al dan niet in samenwerking met andere organisaties; alfabetisch geordend op titel; met lijst. 1976-2000. 3 dozen
A t/m H.
I t/m R.
S t/m Z.
Correspondentie en andere stukken betreffende de foto's (dia's) van de fotografe Susan Winters uit Zuid-Afrika. September 1992-juli 1993. 1 map
Stukken betreffende de speciale Kairos-medewerker David de Beer en zijn werkzaamheden inzake Namibië van 1976 tot 1992. 1972-1994. 5 mappen

NB. Een veel uitgebreidere selectie stukken betreffende David de Beer's werkzaamheden inzake zuidelijk Afrika is te vinden in het "Archief David De Beer 1976-1998" dat ook bij het IISG is ondergebracht.

Jaarverslagen Namibië-medewerker David de Beer (1979, 1980, 1982, 1983 ontbreken). 1976-1992.
Stukken betreffende David de Beer's begeleidingscommissie vanuit de Gereformeerde en Hervormde Kerken in Nederland en Kairos. Oktober 1981-maart 1993.
Correspondentie en persoonlijke stukken (biografica) van David de Beer. Februari 1972-januari 1994.
Artikelen en papers van en interviews met David de Beer. Augustus 1974-juni 1984.
Artikelen en papers van en interviews met David de Beer. Januari 1985-februari 1994.
Correspondentie, lijsten en overzichten van het bibliotheekmateriaal van de Werkgroep Kairos, inclusief het tijdschrijftenbestand en de knipselsservice voor bestuursleden en derden, alsmede de rubrieken van het Kairos-archief. 1977-1997. 1 map
Documentatie- en archiefmateriaal van Kairos bij de Universiteit van de Witwatersrand in Johannesburg: Overview of Kairos documentation handed over to Historical Papers (103 p.). Juni 2002. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de uitgave van een serie vertaalde Zuid-Afrikaanse literaire werken door uitgeverij Balans (later: Podium) in samenwerking met Kairos. 1995-1999. 2 mappen
Juli 1995-oktober 1997.
November 1997-november 1999.
Inzagedossier met betrekking tot de Zuid-Afrikaanse gemeenschappen in Nederland 1948-1998 uit de dossiers van de Binnenlandse Veiligheids Dienst (BVD), opgesteld in het najaar van 2001. 1961-1994. 3 mappen
Deel 1: Komitee Zuidelijk Afrika (KZA), incl. Angola Comité, Eduardo Mondlane Stichting (EMS) en Anti-Apartheids Beweging Nederland (AABN); 132 p. 1961-1989.
Deel 2-5: Nederlands Zuidafrikaanse Werkgemeenschap (NZAW), Shipping Research Bureau (SRB), Azania Komitee en ANC; 41 p. 1966-1993.
Deel 6: Kairos en anderen, ondermeer de anti-Shell akties (55 p.), alsmede gerelateerde correspondentie. 1985-1995, 2001.
Correspondentie met organisaties en personen buiten Nederland die betrokken zijn bij anti-apartheid activiteiten; geordend per land. 1980-1996. 6 mappen
België, Denemarken.
Engeland.
Frankrijk, Noorwegen, overige landen, Portugal.
Verenigde Naties, Verenigde Staten.
West-Duitsland.
Zweden, Zwitserland.
Correspondentie en andere stukken betreffende andere anti-apartheid organisaties in Nederland. 1973-2001. 11 mappen
Anti-Apartheids Beweging Nederland (AABN). Oktober 1978-december 1983.
Anti-Apartheids Beweging Nederland (AABN). Januari 1984-decembert 1994.
Komitee Zuidelijk Afrika (KZA). November 1980-december 1991.
Komitee Zuidelijk Afrika (KZA). Maart 1992-maart 1997.
Instituut voor Zuidelijk Afrika (IZA). Juni 1994-januari 1997.
Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA). Maart 1997-januari 2001.
Boycot Outspan Aktie (BOA). Maart 1973-augustus 1981.
Boycot Outspan Aktie (BOA). September 1982-oktober 1992.
Defence and Aid Fund Nederland, Azania Komitee en Association of West-European Parliamentarians Against Apartheid (AWEPAA). Juli 1975-november 2000.
Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging (NZAV). Maart 1992-november 1999.
Overige organisaties, inclusief de Nederlandse Derde Wereld Beweging (1978-1979). 1977-2000.
Correspondentie en andere stukken betreffende de zuidelijk Afrika activiteiten van een aantal semi-kerkelijke organisaties en personen. 1977-2001. 4 mappen, 1 pak
De Stichting Oecumenisch Studie- en Actiecentrum voor Investeringen (OSACI). Januari 1977-januari 1993.
OSACI-rapporten over Du Pont, Philips en andere Nederlandse bedrijven in Zuid-Afrika, de import van Zuid-Afrikaanse producten en de Zuid-Afrikaanse investeringen in Nederland, etc. Maart 1977-juli 1987.(pak)
De Stichting Vrouw, Kerk, 2/3 Wereld (VKW); inclusief jaarverslagen en publicaties. Augustus 1979-oktober 1983.
De Stichting Vrouw, Kerk, 2/3 Wereld (VKW); inclusief jaarverslagen en publicaties. 1984-1993.
Pax Christi, Kerk en Vrede, Oikos, Justitia et Pax en anderen. 1979-2001.
Correspondentie en andere stukken betreffende de contacten tussen Kairos en de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag, in de jaren 1997-2000 vooral met ambassadeur Carl Niehaus. 1984-2002. 3 mappen
December 1984-december 1994.
Januari 1995-juni 1998.
Juli 1998-augustus 2002.
Correspondentie, gespreksverslagen en andere stukken betreffende diverse ministeries en buitenlandse ambassades in Den Haag en de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika. 1981-1999. 4 mappen
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Oktober 1981-maart 1999.
Ministeries van Ontwikkelingssamenwerking, Economie en andere. November 1982-oktober 1996.
Buitenlandse ambassades in Den Haag. Maart 1981-mei 1996.
Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika. Maart 1983-oktober 1999.
Correspondentie, reisverslagen en andere stukken betreffende de contacten van Kairos met de Nederlandse medefinancieringsorganisaties inzake zuidelijk Afrika. 1979-1998. 8 mappen
Algemene stukken betreffende de Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking (ICCO). Juli 1979-december 1998.
Reisverslagen van ICCO-medewerkers naar Zuid-Afrika en andere landen in de regio, inclusief rapportages over de diverse ICCO-projecten in zuidelijk Afrika. Februari 1990-december 1993.
Idem. April 1995-december 1996.
Idem. Maart 1997-december 1998.
Stukken betreffende CEBEMO (later Bilance). April 1983-april 1997.
Stukken betreffende Novib. Januari 1986-december 1992.
Idem. December 1992-februari 1995.
Stukken betreffende het Gemeenschappelijk Overleg Medefinanciering (GOM) en Hivos. November 1985-mei 1991.
Correspondentie en andere stukken betreffende de contacten van Kairos met kerken internationaal. 1964-1998. 6 mappen
De World Council of Churches (WCC) in Geneve, Zwitserland, vooral met het Programme to Combat Racism (PCR) van de WCC. November 1964-november 1982.
De World Council of Churches (WCC) in Geneve, Zwitserland, vooral met het Programme to Combat Racism (PCR) van de WCC. Januari 1983-september 1995.
De All African Conference of Churches (AACC) in Nairobi, Kenya. Februari 1977-oktober 1993.
Engeland, met name de British Council of Churches en Christian Concern for Southern Africa. Januari 1980-maart 1995.
West-Duitsland, met name de Evangelische Kirche in Deutschland. Februari 1980-december 1998.
De World Alliance of Reformed Churches (WARC), de VS en overige landen. Juni 1981-november 1998.
Correspondentie en andere stukken betreffende de contacten van Kairos met kerken in Zuid-Afrika; alfabetisch geordend op naam van de persoon of organisatie. 1980-2000. 3 mappen
A-H; o.a. de Belydende Kring en Shun Govender.
I-N; o.a. het Institute of Contextual Theology (ICT), Wolfram Kistner en Frans Kekana.
O-Z; o.a. de South African Council of Churches (SACC) en de Southern African Catholic Bishops' Conference (SACBC).
Correspondentie en andere stukken betreffende de contacten van Kairos met de kerken en kerkelijke instanties en organisaties in Nederland, m.n. over hun beleid ten aanzien van Zuid-Afrika. 1968-1999. 17 mappen

NB. Zie ook hoofdstuk 5 van deze inventaris.

De Generale Diakonale Raad (GDR) van de Nederlandse Hervormde Kerk. April 1974-augustus 1984.
De Generale Diakonale Raad (GDR) van de Nederlandse Hervormde Kerk. September 1984-juni 1999.
De Raad voor Overheid en Samenleving (ROS) van de Nederlandse Hervormde Kerk. Mei 1973-juni 1994.
De Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk en andere organen van de NHK. November 1973-augustus 1983.
De Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk en andere organen van de NHK. Januari 1984-maart 1997.
Het Algemeen Diakonaal Bureau (ADB) en het Centrum voor Zending en Werelddiakonaat van de Gereformeerde Kerken in Nederland. September 1970-april 1998.
De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland en andere organen van de GKN. Juni 1968-november 1980.
De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland en andere organen van de GKN. Juni 1981-juni 1999.
De discussie in de Gereformeerde en Hervormde Kerken in Nederland over het 'Programma tot Bestrijding van het Racisme' (PCR) van de Wereldraad van Kerken. September 1973-januari 1980.
De Raad van Kerken in Nederland. November 1975-december 1985.
De Raad van Kerken in Nederland, o.a. betreffende de consultatie over het beleid van de kerken ten aanzien van Zuid-Afrika in november 1985. November 1985-september 1997.
De Nederlandse Zendingsraad en de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen (SOH). Juli 1979-maart 1996.
Overige kerken en kerkelijke groepen in Nederland. September 1970-december 1981.
Overige kerken en kerkelijke groepen in Nederland. Januari 1982-juni 1987.
Overige kerken en kerkelijke groepen in Nederland. Augustus 1987-april 1997.
Het Landelijk Overleg Steungroepen (LOS) voor zwarte Zuid-Afrikaanse predikanten die in Nederland studeerden, alsmede enkele afzonderlijke steungroepen. Mei 1982-april 1997.
De Stichting Werkgroep Zuid-Afrika. Augustus 1990-april 1996.
Correspondentie en andere stukken betreffende (de discussie over) de investeringen van Nederlandse bedrijven in Zuid-Afrika, algemeen en alfabetisch per bedrijf. 1971-1996. 4 mappen

NB. Zie ook hoofdstuk 6 over Shell.

Algemeen. Januari 1971-juli 1992.
Bedrijven A t/m K, ondermeer Du Pont en Grasso. 1974-1996.
Bedrijven L t/m P, ondermeer Van Leer, Olivetti en Philips. 1974-1996.
Bedrijven S t/m Z, ondermeer SHV en Unilever. 1974-1996.
Correspondentie, notities en andere stukken betreffende de contacten van Kairos met het CDA en andere de politieke partijen in Nederland inzake hun beleid ten aanzien van Zuid-Afrika. 1975-2000. 9 mappen
Politieke partijen en politici algemeen, incl. de VVD (1978-1981). November 1975-december 1981.
Politieke partijen en politici algemeen, incl. de kleine rechtse partijen. November 1980-maart 2000.
De PvdA en (de voorlopers van) GroenLinks. Juni 1975-november 1997.
Het Christen Democratisch Appel (CDA). Mei 1978-december 1984.
Het Christen Democratisch Appel (CDA). Januari 1985-december 1986.
Het Christen Democratisch Appel (CDA). Januari 1987-maart 1989.
Het Christen Democratisch Appel (CDA). April 1989-september 1993.
Het Christen Democratisch Appel (CDA). Februari 1994-december 1998.
Krantenknipsels en artikelen uit CD/Actueel over het CDA-beleid ten aanzien van Zuid-Afrika. September 1981-februari 1998.
Correspondentie en andere stukken betreffende de contacten met Nederlandse universiteiten en universitaire instellingen (en het Ministerie van OC&W). 1983-2002. 2 mappen
Algemeen (voornamelijk 90er jaren). Juli 1983-april 2001.
Het Afrika Studie Centrum in Leiden, het Interuniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumenica (IIMO) in Utrecht en Robert Ross van de Universiteit Leiden. Juni 1991-juni 2002.
Correspondentie en andere stukken betreffende de contacten met universiteiten en academici in Zuid-Afrika, alfabetisch geordend op persoon. 1991-2000. 2 mappen.
A t/m L; o.a. Jatti Bredekamp (UWC).
M t/m Z; o.a. Otto Terblanche (Universiteit van Port Elizabeth).
Correspondentie en andere stukken betreffende de contacten met media (bladen, omroepen, e.d.) en uitgeverijen over publiciteit en publicaties inzake Zuid(elijk)-Afrika; alfabetisch geordend. 1981-2001. 5 mappen
Media A t/m L. 1981-2000.
Media M t/m O, o.a. de NCRV. 1981-2000.
Media R t/m Z. 1981-2000.
Uitgeverijen A t/m J, o.a. ten Have. 1983-2001.
Uitgeverijen K t/m Z, o.a. Unieboek. 1983-2001.
Correspondentie met schrijvers, uitgeverijen, universiteiten en andere culturele contacten in Nederland en Zuid-Afrika; alfabetisch geordend op persoon of instantie. 1989-2002. 5 mappen
Nederland A t/m Z. 1991-2001.
Zuid-Afrika A t/m M. 1989-2002.
Zuid-Afrika N t/m Z. 1989-2002.
Correspondentie met de Zuid-Afrikaanse schrijver Etienne van Heerden. November 1993-februari 2000.
Idem, rond de uitgave in Nederland van zijn boekje Die gas in rondawel Wilhelmina. Februari-september 1995.
Correspondentie en andere stukken betreffende de contacten van Kairos met vakbonden in Nederland en elders over hun beleid en activiteiten inzake Zuid-Afrika. 1973-1999. 4 mappen
Het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV). Maart 1973-maart 1996.
De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) en overige vakbondscontacten. November 1973-augustus 1999.
Het South African Congress of Trade Unions (SACTU), inclusief een aantal verslagen en stukken van de Kairos-vakbondsgroep in 1983-1987. Juli 1980-april 1987.
SACTU, inclusief de distributie van Workers' Unity in Zuid-Afrika in 1987. December 1986-juni 1990.
Correspondentie en andere stukken betreffende het Urban Training Project (vakbondsscholing) in Zuid-Afrika en de UTP-voorzitter L. Douwes Dekker. Mei 1973-maart 1977. 1 map
Correspondentie en gerelateerde stukken van Kairos en andere kerkelijke organisaties met/over vakbonden in Zuid-Afrika. Juli 1981-januari 1991. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de activiteiten van Kairos tegen de beleggingen van de PGGM en andere pensioenfondsen in Zuid-Afrika. 1985-1989. 2 mappen
Januari 1985-augustus 1986.
September 1986-september 1989.
Correspondentie en andere stukken betreffende de contacten met en steun van Kairos aan het African National Congress (ANC). 1977-1996. 2 mappen
September 1977-december 1988.
Januari 1989-november 1996.
Correspondentie met Zuid-Afrikaanse organisaties en instellingen, alfabetisch geordend. 1980-2001. 2 mappen
A t/m N.
P t/m Z.
Herdenkingen van de Soweto opstand in juni 1976 en de overleden ANC-leiders Hani en Tambo (in samenwerking met andere organisaties). 1978-1993. 2 mappen
Herdenking Soweto opstand in Den Haag, Januari-juni 1978, juni 1980.
Herdenkingsbijeenkomsten voor Chris Hani in Amsterdam, 18 april 1993 en Oliver Tambo in Utrecht, 2 mei 1993. April-mei 1993.
Correspondentie, verslagen en publicaties betreffende anti-apartheid of Zuid-Afrika gerelateerde activiteiten in andere landen en internationaal; deels per land, deels chronologisch geordend. 1967-1995. 9 mappen, 3 pakken
Anti-apartheid organisaties in West-Duitsland, met name de Anti-Apartheid Bewegung (Bonn) en het Südafrika Stipendienfonds (SASF). Mei 1967-januari 1994.(2 pakken)
Het (in 1980 in opspraak geraakte) International University Exchange Fund (IUEF). Mei 1976-februari 1981.
Anti-apartheid organisaties in de Verenigde Staten, met name het Africa Fund, het American Committee on Africa (ACOA) en het Washington Office on Africa. Najaar 1977-najaar 1994.
Anti-apartheid organisaties in diverse landen en hun onderling overleg, met name in West-Europa. Augustus 1978-maart 1982.
Het International Committee against Apartheid, Racism and Colonialism in Southern Africa (ICSA) in Londen (1979) en de World Campaign against Military and Nuclear Collaboration with South Africa in Oslo (1980-1990). April 1979-april 1990.
Anti-apartheid organisaties in België (Vlaanderen), met name het Aktie Komitee Zuidelijk Afrika (AKZA) en de relaties tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika. Februari 1981-maart 1995.(pak)
Anti-apartheid organisaties in Engeland, met name de Anti-Apartheid Movement (London). Oktober 1983-februari 1991.
Anti-apartheid organisaties in diverse landen en hun onderling overleg, met name in West-Europa. November 1985-december 1988.
Anti-apartheid organisaties in diverse landen en hun onderling overleg, met name in West-Europa. Februari 1989-oktober 1991.
Working papers van het Institute of International Education (IIE) in New York: handbooks on European NGOs and Intergovernmental Organisations involved in South Africa. November 1991-september 1992.
Anti-apartheid organisaties in diverse landen en hun onderling overleg, met name in West-Europa. November 1991-oktober 1993.
Correspondentie en andere stukken betreffende Zuid-Afrikanen in Nederland, zowel biografisch als algemeen. 1971-2000. 3 mappen
Ondermeer over Alex en Khosi Mbatha (1981/82). Januari 1971-december 1989.
Scriptie De ballingschap: over Zuidafrikanen in Nederland van Marguerite B. Jonathan (111 p.). April 1985.
Ondermeer betreffende een artikel van Kairos-medewerker Erik van den Bergh over Zuid-Afrikanen in Nederland (begin 2000). Februari 1990-najaar 2000.
Correspondentie en andere stukken betreffende hulpprojecten in Zuid-Afrika van (semi-)kerkelijke instanties in Nederland en Zuid-Afrika. 1981-1986. 2 mappen
Augustus 1981-november 1983.
Maart 1984-januari 1986.
Correspondentie, (financiële) verslagen en andere stukken betreffende de subsidies van en relatie met de Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking (NCO, later NCDO). 1976-2000. 8 mappen
Algemeen. Mei 1976-december 1981.
Discussie over NCO met Ministerie van Buitenlandse Zaken en Tweede Kamer. November 1981-juli 1982.
Algemeen. Januari 1982-december 1986.
NCO-inspectie door Ministerie van Buitenlandse Zaken en het beraad van landen- en solidariteitsgroepen met de NCO. April 1982-januari 1985.
Algemeen. Januari 1987-december 1990.
Algemeen. Januari 1991-november 1996.
NCO-onderzoek landen- en solidariteitsgroepen. Julii 1992-april 1994.
Algemeen. 1997-2000.
Financiële correspondentie, notities en andere stukken, vooral betreffende de financiële steun voor Kairos vanuit de kerken, met name de Advieskommissie Missionaire Aktiviteiten (AMA), het Algemeen Diakonaal Bureau - later het Centrum voor Zending en Diakonaat van de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Generale Diakonale Raad en de Commissie Werelddiakonaat van de Nederlandse Hervormde Kerk, het Beraad Internationale Dienst van de Raad van Kerken in Nederland, de Bisschoppelijke Vastenaktie en de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen (SOH). 1978-2005. 11 mappen
Juli 1978-december 1982.
Januari 1983-juni 1984.
Juli 1984-december 1985.
Januari 1986-december 1987.
Januari 1988-juni 1989.
Juli 1989-december 1990.
Januari 1991-december 1992.
December 1986-juli 1994.Financiële steun van ICCO en de betalingen via Kairos voor het Shipping Research Bureau (SRB).
Januari-december 1993.
Januari 1994-december 1995.
Maart 1997-maart 2005.
Correspondentie, notities en andere stukken betreffende de financiën van de Werkgroep Kairos, afkomstig van ex-penningmeester Gerrit Schellingerhout. 1980-1986. 4 mappen
Januari 1980-juni 1982.
Juli 1982-december 1983.
Januari-december 1984.
Januari 1985-januari 1986.
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende de campagne van Kairos in samenwerking met de Anti-Apartheids Beweging Nederland (AABN), de Werkgroep Betaald Antwoord en anderen tegen de leningen aan Zuid-Afrika door de Amsterdam-Rotterdam Bank (AMRO Bank) en de Algemene Bank Nederland (ABN). 1973-1988. 3 mappen
Mei 1973-augustus 1976.
September 1976-januari 1977.
Februari 1977-juni 1988.
Correspondentie en andere stukken betreffende de Nederlandse en internationale campagne voor financiële sancties tegen Zuid-Afrika (en de follow-up daarvan). 1985-1996. 3 mappen
April 1985-juni 1989.
Juli 1989-juli 1990.
November 1990-maart 1996.
Correspondentie, rapporten en andere stukken betreffende de internationale campagne tegen bankleningen aan Zuid-Afrika en de terugbetaling van schulden door het land, met name in België, Duitsland, Engeland, de Verenigde Staten en Zwitserland. 1979-1990. 1 doos
Correspondentie en andere stukken betreffende diverse externe activiteiten van Kairos in samenwerking met andere organisaties. 1979-2002. 7 mappen
Oproep herstelbetalingen aan Zimbabwe en "Breed Zimbabwe Overleg" met Zimbabwe Komitee en anderen . Juli 1979-mei 1982.
Nucleaire collaboratie met en boycot van Zuid-Afrika, in samenwerking met de AABN en andere organisaties. Januari 1980-mei 1984.
Bezoeken uit Zuid-Afrika, o.a. van ANC-president Oliver Tambo in 1980 en Nelson Mandela in juni 1990 en januari 1994. Maart 1980-september 1995.
Actie tegen de KLM-vluchten naar Johannesburg en het luchtvaartverdrag met Zuid-Afrika, ondermeer met een aantal SNV-vrijwilligers. November 1985-december 1989.
De nationale anti-apartheid manifestatie in Amsterdam, 11 juni 1988 en het "Breed Overleg Tegen Apartheid" met andere anti-apartheid organisaties en vele anderen. Februari 1988-februari 1990.
Een paramilitaire mars met Zuid-Afrikaanse deelname in Zwitserland (1988), het bezoek van Koningin Beatrix aan Zuid-Afrika (september 1996) en de "Amandla-lezingen" in samenwerking met het Komitee Zuidelijk Afrika en anderen van 1992-1996. Maart 1988-oktober 1996.
Het Zuid-Afrikaanse boekenfonds Egoli samen met de Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging (NZAV) en NiZA. Juli 1999-2002.
Correspondentie en andere stukken betreffende de activiteiten van Kairos ter ondersteuning van de South African Domestic Workers Union (SADWU), in samenwerking met de Stichting Vrouw, Kerk, 2/3 Wereld (VKW), de SADWU Steungroep, Vastenaktie, ICCO en anderen. 1988-1997. 4 mappen
April 1988-juni 1992.
Juli 1992-juni 1993.
Juli 1993-december 1994.
Januari 1995-maart 1997.
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende de deelname van Kairos in de Stichting VN-jaar voor de sancties tegen Zuid-Afrika in 1982-83 samen met het Komitee Zuidelijk Afrika (KZA) en anderen; deels thematisch, deels chronologisch geordend. 1981-1987. 15 mappen
Notulen en vergaderstukken van het bestuur van de Stichting Sanctiejaar. Januari 1982-juni 1983.
Stukken betreffende het steunkomitee voor het Sanctiejaar, alsmede de statuten van de Stichting VN-jaar voor de sancties tegen Zuid-Afrika en de jaarverslagen over 1982 en 1983. Maart 1982-februari 1984.
Notulen en andere stukken van de werkvergaderingen van het Sanctiejaar. Januari 1982-april 1983.
Correspondentie en gerelateerde stukken met de Anti-Apartheids Beweging Nederland (AABN) en de Verenigde Naties (m.n. UN Centre against Apartheid) betreffende het Internationale Sanctiejaar. Oktober 1981-oktober 1982.
Algemene stukken (chronologisch). Januari-augustus 1982.
Algemene stukken (chronologisch). September-december 1982.
Algemene stukken (chronologisch). Januari-november 1983.
Sport-activiteiten in het kader van het Sanctiejaar. Februari 1982-februari 1984.
Cultuur-activiteiten in het kader van het Sanctiejaar. Februari-december 1982.
Cultuur-activiteiten in het kader van het Sanctiejaar. Januari-december 1983.
Onderwijs-activiteiten in het kader van het Sanctiejaar. Juni 1982-juni 1983.
Onderwijs-activiteiten in het kader van het Sanctiejaar (met name de "Scholenaktie Namibië"). Juni-december 1983.
De Conference of West European Parliamentarians on Sanctions Against South Africa onder leiding van Jan-Nico Scholten in Den Haag, 26-27 november 1982. Juli-november 1982.
De financiering (subsidies) van het "VN-jaar voor de sancties tegen Zuid-Afrika" , grotendeels afkomstig uit het archief van Kairos-voorzitter Cor Groenendijk. Februari-december 1982.
De financiële afwikkeling van het Sanctiejaar, eveneens grotendeels afkomstig uit het archief van Cor Groenendijk. Januari 1983-januari 1987.
Stukken betreffende het Nederlandse regeringsbeleid en de activiteiten van Kairos ten aanzien van de naleving van de EG-gedragscode voor ondernemingen met belangen in Zuid-Afrika door m.n. Nederlandse bedrijven. 1979-1992. 3 mappen
Oktober 1979-november 1984.
Juli 1985-december 1988.
April 1989-juni 1992.
Correspondentie en andere stukken betreffende (de activiteiten van Kairos rond) het beleid van de Nederlandse regering inzake Zuid(elijk) Afrika; deels thematisch, deels chronologisch geordend. 1980-1996. 11 mappen
Stukken betreffende de verrijking van uranium uit Namibië in Nederland (Urenco). Juni 1975-mei 1981.
Stukken betreffende de verrijking van uranium uit Namibië in Nederland (Urenco). Juni 1981-februari 1984.
Stukken betreffende de verrijking van uranium uit Namibië in Nederland (Urenco). Maart 1984-december 1987.
Stukken betreffende de verrijking van uranium uit Namibië in Nederland (Urenco). April 1988-april 1991.
Algemeen. Juni 1980-november 1985.
Stukken betreffende visumplicht voor Zuid-Afrikanen in Nederland en vice versa. Januari 1982-april 1990.
Stukken betreffende het Tweede Spoor-beleid ten aanzien van Zuid-Afrika. Juni 1983-november 1988.
Algemeen. April 1986-december 1988.
Algemeen - krantenberichten uit de Nederlandse en Zuid-Afrikaanse pers. Januari 1988-september 1994.
Algemeen, o.a. de discussie over de evaluatienota Zuid-Afrika (februari 1991). Januari 1989-november 1991.
Algemeen, o.a. de discussie over een Nederlands staatsbezoek aan Zuid-Afrika (begin 1992) en de campagne rond de Zuid-Afrikaanse verkiezingen in april 1994. Januari 1992-maart 1996.
Notulen en vergaderstukken van de Kairos-mensenrechtengroep. 1980-1987. 2 mappen
Juli 1980-april 1983.
Januari 1984-april 1987.
Correspondentie en gerelateerde stukken betreffende de mensenrechten-activiteiten van Kairos in het algemeen, met name van stafmedewerker Hans Hartman. 1982-2001. 3 mappen
Maart 1982-juni 1985.
Juli 1985-december 1989.
Mei 1991-november 2001.
Correspondentie en andere stukken betreffende de Juridische Adviesgroep van Kairos en het Defence and Aid Fund-Nederland. Maart 1983-april 1985. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de repressie in de Ciskei bantustan. September 1983-januari 1984. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende denationalisaties in Zuid-Afrika. Augustus 1984-september 1985. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de gemeentelijke contacten tussen Nederland en Zuid-Afrika (m.n. het Covenant-project). 1983-1994. 2 mappen
Mei 1983-december 1986.
September 1987-december 1994.
Correspondentie en andere stukken betreffende de "Dunnes Strikers" in Ierland (boycot Zuid-Afrikaanse producten). Maart 1985-mei 1986. 1 map
Stukken betreffende het Internationale Gesellschaft für Menschenrechte in Frankfurt (International Society for Human Rights) inzake zuidelijk Afrika. 1986-1994. 2 mappen
IGFM-rapport over de mensenrechtensituatie in Zuid-Afrika, april 1986. April-december 1986.
Mensenrechtenschendingen door SWAPO en het ANC in ballingschap. November 1988-februari 1994.
Correspondentie en andere stukken betreffende een katholieke fact-finding missie naar Zuid-Afrika in juni/juli 1990, gecoördineerd door Kairos en Pax Christi Nederland. Januari 1990-maart 1991. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende activiteiten rond de landarbeiders in Zuid-Afrika, in samenwerking met het 'Farmworkers Project' van Lawyers for Human Rights en het Centre for Rural Legal Studies. 1991-1993. 2 mappen
September 1991-juni 1992.
September 1992-november 1993.
Correspondentie en andere stukken betreffende het bezoek van de Zuid-Afrikaanse rechter Goldstone aan Nederland. Juli-oktober 1993. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de activiteiten inzake straatkinderen in Zuid-Afrika in samenwerking met het programma 'Kinderen in de knel' van de Protestantse kerken. November 1993-maart 1996. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende het Imbali Rehabilitation Program in deze township van Pietermaritzburg. 1995-2001. 2 mappen
April 1995-augustus 1996.
December 1996-september 2001.
Correspondentie en andere stukken betreffende het seminar Truth and Reconciliation in South Africa and the Netherlands op 27-11-1998 in samenwerking met NiZA, SIM en anderen. Juni 1998-september 1999. 1 map
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende de campagne van Kairos in samenwerking met diverse kerkelijke instanties tegen de deportaties (gedwongen verhuizingen) van Afrikaanse bevolkingsgroepen in Zuid-Afrika; deels thematisch, deels chronologisch geordend. 1977-1987, 1991-1995. 12 mappen
Acties rond de Afrikaanse wijken Crossroads en Nyanga van Kaapstad in 1978 en 1982. Juli 1977-april 1982.
Algemeen. December 1980-augustus 1981.
Algemeen. September-december 1981.
Algemeen. Januari 1982-juni 1983.
Krantenknipsels uit de Nederlandse (ook kerkelijke) pers, op jaar gesorteerd. 1980-1982.
Algemeen, inclusief de hervestiging van de Mogopa eind 1983. Juli 1983-juni 1984.
De tentoonstelling "Vreemdeling in eigen land", april-mei 1984. September 1983-juni 1984.
De actie "Kaapstad wanhoopt" in 1984. December 1983-november 1984.
Krantenknipsels uit de Nederlandse (ook kerkelijke) pers, op jaar gesorteerd. 1983-1985.
Algemeen. Augustus 1984-juni 1987.
De gedwongen verhuizing van de Goedgevonden gemeenschap. Mei 1991-juni 1992.
De hervestiging van en landteruggave aan de community van Elandskloof. Maart 1992-juli 1995.
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende de activiteiten van Kairos rond (de doodstraffen tegen) politieke gevangenen en gedetineerden in Zuid-Afrika; deels thematisch, deels chronologisch geordend. 1975-1993. 13 mappen
Het SASO/BPC-proces in 1975. Januari 1975-april 1977.
Algemeen, o.a. het "Pretoria-12" proces in 1978. Maart 1975-november 1979.
Algemeen, o.a. de "Mandela vrij" actie in samenwerking met de AABN in 1980. November 1979-december 1981.
Algemeen, o.a. de burgemeesters-actie voor Mandela in 1982 en de politieke gevangenen manifestatie van Kairos e.a. in oktober 1982. December 1981-februari 1983.
Algemeen, o.a. de aktie tegen de doodvonnissen van 6 ANC-strijders in 1982/83. September 1982-augustus 1983.
De detentie en marteling van Auret van Heerden en de Kairos-werkdag politieke gevangenen in oktober 1983. Maart 1983-maart 1984.
Algemeen, o.a. de vervolging van Rev. Mkhatshwa (SACBC) in 1983/84. Oktober 1983-januari 1987.
De actie tegen het (politieke) geweld tegen kinderen in Zuid-Afrika, in samenwerking met het Defence and Aid Fund Nederland, inclusief de uitgave van het boek "Het is oorlog in mijn straat" in maart 1987. September 1986-maart 1987.
De actie tegen het (politieke) geweld tegen kinderen in Zuid-Afrika, in samenwerking met het Defence and Aid Fund Nederland. Maart-oktober 1987.
Algemeen, o.a. de doodstraffen-actie in samenwerking met de AABN e.a. in 1987. Februari 1987-november 1988.
Algemeen, vooral de activiteiten tegen doodvonnissen voor politieke gevangenen in samenwerking met AABN, KZA en DAF-Nl. November 1988-november 1989.
Algemeen, o.a. rond de vrijlating van politieke gevangenen in 1990. November 1989-oktober 1990.
Algemeen, o.a. rond politieke gevangenen in Bophuthatswana. Augustus 1990-maart 1993.
Correspondentie en andere stukken betreffende de activiteiten voor Zuid-Afrikaanse dienstweigeraars, rond dienstweigering en de deelname van Nederlanders en anderen in het Zuid-Afrikaanse leger, in samenwerking met Pax Christi en het Committee on South African War Resistance-Netherlands (COSAWR-Nl). 1988-1989. 2 mappen
Januari 1988-februari 1989.
Maart-december 1989.
Notulen en vergaderstukken van de voorbereidingsgroep, het participanten-overleg en de publiciteitsgroep van de campagne "Steunt uw geld apartheid?" (tegen economische steun aan Zuid-Afrika) van Kairos in samenwerking met Vrouw, Kerk, 2/3 Wereld en acht andere kerkelijke organisaties, vooral in het voorjaar van 1986. 1983-1987. 3 mappen
December 1983-oktober 1985.
November 1985-augustus 1986.
Oktober 1986-december 1987.
Correspondentie met de participerende organisaties en anderen betreffende de campagne "Steunt uw geld apartheid?". Maart 1984-november 1986. 1 map
Stukken betreffende het informatiewerk en de publiciteit van de campagne "Steunt uw geld apartheid?". 1985-1986. 2 mappen
Persberichten, nieuwsbrieven, aktiesuggesties, informatieve publicaties, etc. in het kader van "Steunt uw geld apartheid?". Januari 1985-november 1986.
Berichten uit de algemene en kerkelijke pers in Nederland over de campagne, inclusief de reacties uit extreem-rechtse kring. Oktober 1985-oktober 1986.
Stukken betreffende de desinvesteringsactiviteiten in het kader van de campagne "Steunt uw geld apartheid?" (m.n. gericht op Philips). Januari 1985-oktober 1986. 1 map
Stukken betreffende de Zuid-Afrikaanse productenboycot (m.n. de fruitboycot met het KZA) in het kader van de campagne "Steunt uw geld apartheid?". Mei 1984-augustus 1986. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de actie tegen toerisme naar Zuid-Afrika in het kader van de campagne "Steunt uw geld apartheid?". 1985-1986. 2 mappen
Januari 1985-januari 1986.
Januari -augustus 1986.
Correspondentie en andere stukken betreffende de activiteiten van Kairos (met name David de Beer) rond Namibië; deels thematisch, deels chronologisch geordend. 1971-1990, 1996-2000. 12 mappen

NB. Zie ook inv.nrs. 679-682.

Algemeen, inclusief de actie "Namibië vrij" in samenwerking met KZA, Novib e.a. in 1976. Maart 1971-oktober 1976.
Algemeen. Mei 1977-februari 1983.
Algemeen, m.n. de bezoeken van de Namibische kerkleiders Kameeta en Kalomoh in februari-maart 1983. November 1982-d ecember 1983.
Algemeen, o.a. de consultatie over Namibië van de Raad van Kerken in Nederland in april 1986. April 1986-februari 1988.
De mensenrechtenmissie naar Namibië in september-oktober 1988, inclusief het rapport Koevoet versus the people of Namibia (report of a human rights mission to Namibia on behalf of the Working Group Kairos by Manfred Hinz and Nadia Gevers Leuven-Lachinski). Augustus 1987-oktober 1989.

NB. Zie ook inv.nrs. 707-708.

Algemeen, m.n. diverse activiteiten in en vanuit de Nederlandse kerken. Maart-oktober 1988.
Algemeen. November 1988-januari 1989.
Notulen en andere stukken betreffende het "Breed Namibië Overleg" van Kairos, KZA, ICCO en andere (kerkelijke) organisaties. December 1988-september 1989.
Verslagen van en stukken over de Nederlandse en andere waarnemers van de verkiezingen in Namibië in november 1989 in het kader van de Churches Information and Monitoring Service. Maart 1989-februari 1990.
Notulen en andere stukken betreffende het "Breed Namibië Overleg", m.n. de discussie over (de stellingname t.o.v.) de mishandeling van SWAPO gedetineerden. Oktober 1989-november 1990.
Nummers van Namibie Informatie, driemaandelijke internationale knipselkrant over Namibië, uitgegeven door Kairos. Januari 1991-november 1992.
Documentatie betreffende met name de na 10 jaar nog steeds voortdurende discussie over de SWAPO-gedetineerden in ballingschap. 1996-2000.
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende het Ecumenical Monitoring Programme in South Africa (EMPSA) en m.n. de deelname van Kairos en Nederlandse kerkelijke organisaties in de waarneming van de verkiezingen van april 1994 in Zuid-Afrika; deels thematisch, deels chronologisch geordend. 1992-1995. 15 mappen, 1 doos
Notulen en vergaderstukken van de vergaderingen van de Nederlandse EMPSA-participanten. Augustus 1992-november 1994.
Correspondentie betreffende EMPSA algemeen. Mei 1992-september 1993.
Correspondentie betreffende EMPSA algemeen. Oktober 1993-januari 1995.
Voorbereidingsdocumenten (m.n. voor de Nederlandse waarnemers). September 1992-februari 1994.
EMPSA-publicaties van de World Council of Churches in Geneve. Augustus 1992-december 1993.
EMPSA monitoring reports (provisional and final) - EMPSA waarnemingsrapporten. September 1992-mei 1994.(1 doos)
EMPSA-bulletins, press statements en eindverslag Witness to the birth of a democratic South Africa: Report of EMPSA 1994. September 1992-1994.
Stukken betreffende het Natal Forum on education for democracy. September-november 1993.
Diverse 'voter education' publicaties (Project Vore, VEETU e.a.). 1993-1994.
Publiciteit over EMPSA en m.n. de Nederlandse waarnemers in de Nederlandse pers. Maart 1993-mei 1994.
Stukken betreffende de uitzending van de Nederlandse waarnemers. Januari 1993-maart 1994.
Stukken betreffende de uitzending van de Nederlandse waarnemers (o.a. evaluatie-formulieren). April-mei 1994.
Verslagen van de Nederlandse waarnemers van de verkiezingen in april 1994. Mei-juni 1994.
Documentatie en andere stukken betreffende andere waarnemingsmissies in Zuid-Afrika: AWEPA en de Commonwealth (COMSA). Juli 1992-mei 1994.
Documentatie en andere stukken betreffende andere waarnemingsmissies in Zuid-Afrika: de European Union (ECOMSA/EUNELSA) en de Independent Electoral Commission (handbooks for observers). Mei 1992-april 1994.
Documentatie en andere stukken betreffende andere waarnemingsmissies in Zuid-Afrika: het Network of Independent Monitors (NIM), de Nederlandse politiebonden met de AABN en de United Nations (UNOMSA). Juni 1992-maart 1994.
Correspondentie en andere stukken betreffende door Kairos georganiseerde werkbezoeken aan Nederland door Zuid-Afrikaanse degelaties (en enkele omgekeerd), veelal in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika, op het terrein van jeugdzorg, welzijn en justitie; in chronologische volgorde. 1995-2002. 15 mappen
Met name het werkbezoek van stafmedewerkers van het National Institute for Crime Prevention and Rehabilitation of Offenders (NICRO) in maart-april 1996 en de NICRO-delegatie in augustus-september 1997. Juni 1995-juli 1998.
Werkbezoek Zuid-Afrikaanse jeugdwerkers in maart 1998 (m.n. over de betrokken Zuid-Afrikaanse jeugdorganisaties). September 1997-maart 1998.
Werkbezoek Zuid-Afrikaanse jeugdwerkers in maart 1998 (verslag/reports youth workers visit, March 1998). Mei 1998.
Werkbezoek van de Snyman-delegatie (family preservation programme) in mei 1998. April-juli 1998.
Bezoek delegatie 'South African Study Group', in het kader van de samenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika op het gebied van welzijn, november 1998. Juni 1998-mei 1999.
Bezoek delegatie Youth Development Network in juni 2000. Februari-juli 2000.
Bezoek delegatie Zuid-Afrikaanse jeugdwerkers in september-oktober 2000. Juli-december 2000.
Bezoek van Elizabeth Petersen, september 2000, en van Stepping Stones (youth justice centre) in oktober 2000. Augustus-december 2000.
Werkbezoek Stepping Stones (youth justice centre) in oktober 2000 (m.n. verslagen). Oktober-november 2000.
NICRO werkbezoek in februari 2001 en bezoek aan NICRO in juli 2001. Juni 2000-augustus 2001.
Bezoek Nederlandse 'juvenile justice' experts aan Zuid-Afrika, februari 2001 en werkbezoek 'Arts and Culture' delegatie aan Nederland in april 2001. November 2000-december 2001.
Bezoek delegatie 'Provincial Departments of Social Development' in mei 2001. Mei-december 2001.
Werkbezoek delegatie Zuid-Afrikaanse jeugdwerkers in juni 2001. April-november 2001.
Werkbezoek delegatie 'child magistrates and social workers', oktober-november 2001. Juni 2001-januari 2002.
Follow-up en evaluatie van de werkbezoeken op het terrein van de jeugdzorg. Maart 2001-januari 2002.
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende het jeugdprogramma van Kairos, gericht op versterking van de jeugdzorg in Zuid-Afrika - contacten met de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika. 1996-2002. 2 mappen
Juli 1996-mei 2001.
November 2001-april 2002.(m.n. eindverslaggeving)
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende de werkzaamheden van Kairos ter uitvoering van de samenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika op het gebied van jeugd en welzijn, gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 1997-2002. 3 mappen
Augustus 1997-februari 1998.
Maart 1998-mei 2000.
Mei 2000-april 2002.
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende de training van Zuid-Afrikaanse jeugdwerkers in samenwerking met Technikon SA in 1999-2002. 1997-2002. 4 mappen
Oktober 1997-maart 2000.
Mei 2000-maart 2001.
Mei-oktober 2001.
Oktober 2001-april 2002.(m.n. evaluaties en eindverslag).
Stukken betreffende de werkbezoeken van een delegatie van de South African Local Government Association (SALGA) in februari 2001 en de jeugd-organisatie Conquest for Life in november 2001. Januari-december 2001. 1 map
Stukken betreffende het uitwisselingsprogramma tussen het Stepping Stones Youth Justice Centre in Port Elizabeth en sociaal-agogisch centrum Nieuwe Perspectieven in Amsterdam. Februari-december 2001. 1 map
Stukken betreffende het uitwisselingsprogramma tussen het KWT Child and Youth Centre in King William's Town en sociaal-agogisch centrum Lucifer in Amsterdam. Januari 2001-maart 2002. 1 map
Correspondentie, rapporten en andere stukken betreffende het onderzoek van m.n. Kairos-medewerkers Hans Hartman voor de Zuid-Afrikaanse Waarheidscommissie - 'Truth and Reconciliation Commission' (TRC) naar de mishandeling van politieke gevangenen en gedetineerden in Zuid-Afrika. 1996-1997. 3 mappen
Februari 1996-januari 1997.
Februari-september 1997.
Oktober-november 1997.(inclusief het eindrapport Torture of Detainees in South Africa 1960-1970)
Internationale contacten met betrekking tot de gezondheidszorg in Zuid-Afrika: publicaties van m.n. de Anti-Apartheid Movement (London), de United Nations Centre against Apartheid en het South Africa Economic Research and Training Project (SAERT). 1975-1989. 2 mappen
Januari 1975-november 1981.
Februari 1982-maart 1989.
Correspondentie en andere stukken betreffende medische contacten met Zuid-Afrika, o.a. op het gebied van de psychiatrie (1980) en van het Nederlands Kanker Instituut in 1986-1988. Januari 1980-december 1988. 1 map
Stukken betreffende de discussie binnen en stellingname van de Medical Association of South Africa (MASA) over de rol van artsen inzake de mishandeling van gedetineerden in Zuid-Afrika. Mei 1982-augustus 1986, juli 1995. 1 map
Verslagen en andere publicaties van de National Medical and Dental Association (NAMDA) van Zuid-Afrika. Juni 1984-november 1991. 1 pak
Correspondentie en andere stukken betreffende de contacten met de Johannes Wier Stichting (voor mensenrechten en gezondheidszorg) inzake Zuid-Afrika. 1986-1995. 2 mappen
Juni 1986-december 1990.
Januari 1991-oktober 1995.
Correspondentie en andere stukken betreffende Nederlandse artsen in Namibië en Zuid-Afrika, m.n. in Venda. Februari 1987-oktober 1991.
Publicaties van het Centre for Health Policy aan de Witwatersrand Universiteit in Johannesburg. 1987-1991. 1 pak
Correspondentie en krantenknipsels betreffende het debat over de recrutering (door Randstad) van Zuid-Afrikaanse verpleegsters voor ziekenhuizen in Nederland. April 2000-februari 2001. 1 map
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende Kopano: Samenwerkingsverband Noord-Nederland - Transvaal, tot 1992 de Projekt-koppeling Provincie Groningen - SOMAFCO en de Werkgroep Emmen-SOMAFCO. 1988-1999. 10 mappen
1988-1989.
Maart 1988-februari 1992.(vrouwengroep Groningen-SOMAFCO)
Mei 1988-juli 1998.(SOMAFCO resp. Kopano Nieuwsbrief)
April 1990-december 1991.
Januari-november 1992.
Januari 1993-november 1994.
Januari-juni 1995.
September 1995-maart 1996.
April 1996-februari 1997.
April 1997-voorjaar 1999.
Notulen en vergaderstukken van de kerkengroep van Kairos. 1982-1989. 2 mappen
December 1982-december 1985.
Januari 1986-1989.
Correspondentie, notities en andere stukken betreffende (de activiteiten van Kairos aangaande) het beleid van de Nederlandse kerken ten aanzien van Zuid-Afrika; deels thematisch, deels chronologisch geordend. 1968-1994. 13 mappen
Algemeen. April 1968-november 1974.
Algemeen. Januari 1975-mei 1982.
Algemeen. Juli 1982-oktober 1985.
De discussie over kerkelijke investeringen in Zuid-Afrika. April 1985-juni 1987.
Het bezoek van Dr. C.F. Beyers Naudé aan Nederland in juni 1985 en stukken betreffende de groep 'Predikanten voor predikanten in Zuid-Afrika', okt.1985-feb.1987. Maart 1985-februari 1987.
Bezoek van een Namibische kerkelijke delegatie, gebedsdienst ter herdenking van de Soweto-opstand (juni 1986) en tekst Another God van Herman Wiersinga. Oktober 1985-juni 1986.
De uitspraken van ds H. Huting, praeses van de Nederlands Hervormde Kerk, over Zuid-Afrika en het boek van dr. Allan BoesakAls dit verraad is ben ik schuldig (1986). November 1985-juni 1986.
Stellingname van de Rooms-Katholieke bisschoppen ten aanzien van sancties tegen Zuid-Afrika. April 1986-maart 1987.
Algemeen. April 1986-november 1994.
De discussie over apartheid en Zuid-Afrika op de Kerkendag van 16 september 1989. September 1988-juni 1989.
De discussie over apartheid en Zuid-Afrika op de Kerkendag van 16 september 1989. Juli 1989-februari 1990.
Discussie in de Zuid-Afrikaanse kerken en daarbuiten over 'ethical investment' in en een investeringscode voor Zuid-Afrika. November 1991-juni 1993.
Discussie in de Zuid-Afrikaanse kerken en daarbuiten over 'ethical investment' in en een investeringscode voor Zuid-Afrika. Juni 1993-november 1994.
Correspondentie, krantenknipsels en andere documenten betreffende C.F. Beyers Naudé, christelijk anti-apartheidstrijder in Zuid-Afrika en directeur van het Christelijk Instituut. 1963-2001. 11 mappen
Algemeen. Oktober 1963-november 1972.
Algemeen. Januari 1973-juni 1975.
Algemeen. Augustus 1975-maart 1980.
Algemeen. Juni 1980-december 1982.
Algemeen. Januari 1983-september 1984.
Algemeen. Oktober 1984-juni 1985.
Algemeen. Juni-december 1985.
Algemeen. Januari 1986-december 1989.
Algemeen. Januari 1990-augustus 2001.
'n Lewensbeskrywing van Beyers Naudé - concept-versie van zijn autobiografie (165 p.). 1995.
My land van hoop: Die lewe van Beyers Naudé - proefdruk van zijn autobiografie zoals uitgegeven door Human & Rousseau in Zuid-Afrika (192 p. + 23 p. foto's). 1995.
Correspondentie van Kairos en anderen met en over het Christian Institute of Southern Africa (Christelijk Instituut), alsmede krantenknipsels, publicaties van en andere documenten over het Christelijk Instituut; deels thematisch, deels chronologisch geordend. 1964-1990. 15 mappen, 1 pak
Algemeen. Januari 1964-juni 1965.
Algemeen. Juli 1965-oktober 1966.
Correspondentie met Joop de Bruin, administratief directeur van het Christelijk Instituut en zijn betrokkenheid bij een IKOR-documentaire over Zuid-Afrika (waarvoor de betrokken journalisten een visum werd geweigerd). December 1965-juni 1972.
Algemeen. Juni 1967-november 1969.
Stukken betreffende de 'African Independent Churches' en het Christelijk Instituut. April 1968-juli 1974.
Correspondentie, verslagen, rapporten en andere stukken betreffende het Study Project on Christianity in Apartheid Society (SPRO-CAS), onder auspiciën van de Zuid-Afrikaanse Raad van Kerken en het Christelijk Instituut. Juni 1969-december 1973.(1 pak)
Algemeen. Augustus 1970-mei 1971.
Algemeen. Augustus 1971-november 1972.
Algemeen. Januari-mei 1973.
Algemeen. Juli 1973-juni 1974.
Zuid-Afrikaanse krantenberichten over het onderzoek van de zgn. Schlebusch Commissie naar de activiteiten van het Christelijk Instituut, het Wilgespruit Centre, NUSAS e.a. (incl. knipsels over de studentenacties in Zuid-Afrika in voorafgaande jaren). April 1973-april 1974.
"Final Report of the (Schlebusch) Commission of Inquiry into certain organisations" - Christian Institute of Southern Africa. 1974.
Algemeen. Juli-december 1974.
Algemeen. Januari 1975-juni 1976.
Algemeen, inclusief het 'Christian Institute Fund' (UK) 1976-1979. Mei 1976-oktober 1979.
Algemeen. Juni 1982-september 1990.
Correspondentie (o.a. met de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie), verslagen en andere stukken betreffende het Breed Overleg Zuidelijk Afrika (BOZA) van Kairos met de Commissie Internationale Zaken Zuidelijk Afrika (CIZZA) van Pax Christi en andere Rooms-Katholieke organisaties. 1982-1993. 8 mappen
Januari 1982-december 1986.
Januari-december 1987.
Januari-december 1988.
Januari-december 1989.
Januari 1990-mei 1991.
Juni 1991-februari 1992.
Maart 1992-januari 1993.
Februari-december 1993.
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende de Informatie- en Adviesgroep Zuid-Afrika (IAZA) van de Nederlandse Hervormde Kerk. 1982-1995. 4 mappen
Juli 1982-december 1986.
Januari 1987-oktober 1989.
Januari 1990-december 1992.
Januari 1993-januari 1995.
Correspondentie en andere stukken betreffende het Regioberaad zuidelijk Afrika van Kairos en een aantal kerkelijke hulporganisaties. Maart 1982-augustus 1985. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de Sectie Internationale Zaken van de Raad van Kerken in Nederland. Mei 1981-juni 1986. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de Koördinatiegroep Zuid-Afrika van de Raad van Kerken in Nederland. Maart 1987-mei 1989. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende het Bureau Beleidsvorming Ontwikkelingssamenwerking, lobbybureau van 10 kerkelijke ontwikkelingsorganisaties, inclusief de aanloop daartoe. November 1989-juni 1995. 1 map
Reisverslagen van bezoeken van vertegenwoordigers van Nederlandse kerkelijke organisaties en instellingen en theologen aan zuidelijk Afrika, m.n. Zuid-Afrika, Namibië en Zimbabwe. Juli 1981-maart 1991. 1 doos
Correspondentie en andere stukken betreffende de Dialog-gruppe Süd-Afrika en andere organen van de Evangelische Kirche in Deutschland (vooral documentatie). 1980-1989. 4 mappen
Maart 1980-december 1983.
Januari 1984-december 1985.
Januari 1986-april 1987.
Mei 1987-mei 1989.
Correspondentie, verslagen, rapporten, krantenknipsels en andere stukken betreffende de discussie over en de acties tegen de import van steenkool uit Zuid-Afrika in Nederland van de Werkgroep Kairos, het Komitee Zuidelijk Afrika, de FNV, de Werkgroep Rotterdam tegen apartheid en anderen; deels thematisch, deels chronologisch geordend. 1979-1992. 13 mappen
Algemeen, inclusief het Kairos-dossier Zwarte diamanten uit Zuid-Afrika: steenkoolexport naar Nederland (nov. 1979) door onderzoeker Ruurd Huisman. Januari 1979-mei 1981.
Algemeen, inclusief de herziene versie van het steenkool-dossier (zomer 1981). Juli 1981-november 1983.
De kolenboycot in (de haven van) Rotterdam. September 1983-augustus 1988.
Algemeen. Januari 1984-december 1986.
De kolenboycot in Amsterdam en de provinciale energiecentrales. Juni 1984-april 1989.
Algemeen, inclusief een Kairos-rapport over de rol van Nederlandse havens als distributiepunt van Zuid-Afrikaanse steenkool. Januari-december 1987.
Algemeen, inclusief het Kairos-rapport Zuidafrikaanse kolen stromen naar Nederland (sept. 1988). Januari-september 1988.
De havenstedenconferentie in Rotterdam over de kolenboycot van Zuid-Afrika in januari 1989. Februari 1988-augustus 1989.
De kolenboycot in (de haven van) Rotterdam. September 1988-februari 1989.
Algemeen, incl. Kairos-report South African coals streams via The Netherlands (March 1989). Oktober 1988-april 1989.
De kolenboycot in (de haven van) Rotterdam. Maart 1989-juni 1990.
SOMO-rapport De keten gebroken? Zuidafrikaanse kolen in Noord-West Europa = Broken chains? Boycott of South African coal in North-West Europe (also German and French editions). 21 mei 1989.
Algemeen. Mei 1989-maart 1992.
Correspondentie, rapporten, krantenknipsels en andere stukken betreffende de handel in Zuid-Afrikaanse steenkool en de kolenboycot internationaal, geordend per land of regio. 1983-1992. 7 mappen
België. September 1983-oktober 1989.
Frankrijk, Italië, Scandinavië, UK. Februari 1983-maart 1992.
VS (met name de United Mine Workers of America), West-Duitsland en overige landen. Augustus 1983-november 1989.
De (landen van de) Europese Gemeenschap (EG) algemeen. Juli 1984-juni 1987.
De (landen van de) Europese Gemeenschap (EG) algemeen. Augustus 1987-juni 1992.
De internationale vakbeweging, met name de Miners International Federation (MIF) en de International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU). April 1987-oktober 1991.
De internationale kolenboycot algemeen (papers, rapporten). September 1987-mei 1990.
Correspondentie van Kairos met directieleden en andere woordvoerders van Shell betreffende diens operaties in Zuid(elijk) Afrika. 1976-1998. 2 mappen
Maart 1976-december 1986.
Januari 1987-januari 1998.
Krantenknipsels en andere documenten betreffende drie directieleden van Shell. 1976-1999. 2 mappen
Dirk de Bruyne en Gerrit A. Wagner. December 1976-mei 1993.
Lo van Wachem. Juni 1984-februari 1999.
Correspondentie, krantenknipsels en andere stukken betreffende de activiteiten van Kairos in samenwerking met OSACI en het KZA rond de rol van Shell in (de doorbreking van het olie-embargo tegen) Rhodesië en Zuid-Afrika. 1973-1981. 3 mappen
April 1973-december 1976.
Januari-december 1977.
Januari 1978-mei 1981.
Correspondentie, rapporten en andere stukken betreffende de rol van Shell en andere oliemaatschappijen in de doorbreking van het embargo tegen Rhodesië, de Nederlandse sanctiewet van 1977 en (de rapportages van) het onderzoek van de Tweede Kamer naar de uitvoering van de Rhodesië-boycot door de Nederlandse overheid. 1975-1982. 4 mappen
Januari 1975-december 1977.
Januari 1978-januari 1980.
Februari 1980-maart 1981.
Maart 1981-mei 1982.
Correspondentie en gerelateerde stukken betreffende de Shell-campagne van Kairos en het Komitee Zuidelijk Afrika (KZA), zowel in Nederland als internationaal; deels thematisch, deels chronologisch geordend. 1975-1991. 11 mappen
Internationaal, o.a. de Haslemere Group (UK). Oktober 1975-juni 1979.
Met het KZA, rond de Kairos/OSACI-brochure Shell in Zuid-Afrika (juni 1976) en de Nederlandse vakbeweging. April 1976-oktober 1979.
Betreffende de Shell-acties in de regio's Rotterdam, Utrecht en Den Bosch. Januari-oktober 1979.
Januari 1980-december 1982.
Februari 1983-december 1985.
Januari-december 1986.
Januari-december 1987.
Januari-december 1988.
Januari-mei 1989.
Juni-december 1989.
Januari 1990-mei 1991.
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende de Shell-campagne en met name de acties rond de jaarlijkse Shell-aandeelhoudersvergaderingen van Kairos in samenwerking met het Komitee Zuidelijk Afrika (KZA), Pax Christi Nederland en de NOVIB; inclusief notulen e.d. van de gezamenlijke olie- en aktie-overleggen en de interne Kairos grondstoffen- en olie-vergaderingen; chronologisch geordend. 1973-1991. 12 mappen
April 1973-mei 1978.
Januari-mei 1979.Inclusief de Shell-aandeelhoudersvergadering van 17 mei 1979.
Juni-december 1979.
Januari-juni 1980.Inclusief de Shell-aandeelhoudersvergadering van 20 mei 1980.
Juli 1980-april 1981.
April-juni 1981.Inclusief (het manifest voor) de Shell-aandeelhoudersvergadering van 21 mei 1981.
Juli 1981-juni 1982.Inclusief de Shell-aandeelhoudersvergadering van 19 mei 1982.
Juli 1982-september 1983.Inclusief de Shell-aandeelhoudersvergadering van 19 mei 1983.
Februari 1984-december 1986.
Januari 1987-maart 1989.
April-juni 1989.Inclusief de Shell-aandeelhoudersvergadering van 11 mei 1989.
Juli 1989-mei 1991.
Correspondentie, verslagen, krantenknipsels en andere stukken betreffende (de betrokkenheid van Kairos bij) de activiteiten van kerken en kerkelijke organisaties in Nederland en internationaal ten aanzien van de rol van Shell in Zuid(elijk)Afrika; chronologisch geordend. 1976-1991. 6 mappen
Juli 1976-juli 1980.
Maart 1981-juni 1985.
Februari 1986-april 1988.
Mei-december 1988.
Januari-mei 1989.
Mei 1989-februari 1991.

NB. In 1989-1990 veel materiaal van de Interkerkelijke Werkgroep "Shell uit Zuid-Afrika" van de Raad van Kerken in Amsterdam.

Correspondentie en andere stukken betreffende de rol van de Nederlandse en Zuid-Afrikaanse vakbeweging en het Shell-personeel in de campagne rond Shell's activiteiten in Zuid-Afrika. 1979-1991. 3 mappen
De OR en (andere organisaties van) het Shell-personeel. Mei 1979-juni 1990.
De FNV en CNV (en aangesloten bonden). Februari 1980-juli 1989.
De Zuid-Afrikaanse vakbonden, met name de Chemical Workers Industrial Union (CWIU) en de National Union of Mineworkers (NUM) en Shell c.q. buitenlandse investeringen in Zuid-Afrika (vooral krantenberichten). Februari 1985-november 1991.
Correspondentie, krantenknipsels en andere stukken betreffende de discussise rond het weigeren van Shell-sponsoring vanwege Zuid-Afrika en de (anti-)Shell advertenties in diverse Zuid-Afrikaanse kranten. November 1981-februari 1990. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de Nederlandse gemeenten, universiteiten en het IKV en de Shell-campagne. 1984-1990. 3 mappen
De discussies over met name Shell-advertenties in universiteitsbladen op de Vrije Universiteit (VU) en andere universiteiten. Januari 1984-februari 1990.
Het debat rond de sanctiemaatregelen tegen Shell van Hilversum, Den Haag en andere gemeenten. Juni 1986-juni 1990.
Stukken rond het gesprek tussen Shell-Nederland en het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) eind juni 1987. Oktober 1986-mei 1988.
Correspondentie, krantenberichten en andere stukken betreffende de activiteiten van RaRa en andere radikale acties tegen apartheid en Shell in Nederland en met name de spektakel-blokkade van het Shell-laboratorium in Amsterdam-Noord, medio april 1989, door het Komitee Shell uit Zuid-Afrika; inclusief veel berichten uit Bluf!, later NN. 1985-1996. 3 mappen
Augustus 1985-februari 1989.
Maart-juni 1989.
Juli 1989-januari 1996.(inclusief de nasleep van en terugblik op RaRa, 1991-1996)
Periodieke Shell-publicaties, met veel aandacht voor het debat rond Shell's aanwezigheid in Zuid-Afrika: m.n. Knipselkrant Shell Nederland B.V. (maart-mei 1989) en Nutshell (Shell South Africa; 1988-1989). Januari 1988-december 1989. 1 map
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende de internationale campagne tegen Shell vanwege diens belangen in Zuid-Afrika en de rol die Kairos en het Komitee Zuidelijk Afrika daarin speelden, zowel algemeen als per regio. 1976-1992. 8 mappen
Algemeen internationaal, inclusief het International Seminar on an Oil Embargo against South Africa, georganiseerd door Kairos en het KZA in maart 1980. November 1979-april 1980.
Algemeen internationaal. Juni 1980-mei 1981.
Algemeen internationaal, inclusief de internationale actiedag tegen Shell op 15 november 1986. Januari 1986-april 1992.
De Shell-campagne in Groot Brittannië (UK), met name van de Engelse Anti-Apartheid Movement, Embargo/End Loans to South Africa (ELTSA) en Christian Concern for Southern Africa (CCSA). Juni 1976-juni 1986.
De Shell-campagne 2n Groot Brittannië (UK) - idem. Juli 1986-juli 1991.
Scandinavië, West-Duitsland en overige Europa. Januari 1981-februari 1991.
De Verenigde Staten (USA), met name de activiteiten van de United Mine Workers of America (UMWA). Maart 1976-september 1987.
De VS (o.a. het Boycott Shell Bulletin 1986-1990), Canada en Australië. 1986-februari 1991.
Correspondentie en andere stukken betreffende (de activiteiten van Kairos e.a. rond) het Nederlandse regeringsbeleid ten aanzien van een olie-embargo tegen Zuid-Afrika. 1979-1988. 4 mappen
Maart 1979-juni 1980.Met name het Tweede Kamerdebat over het olie-embargo in juni 1980.
Juli 1980-april 1983.
Mei-juni 1983.De hoorzitting van de Tweede Kamer over het Nederlandse Zuid-Afrika beleid in juni 1983.
Juli 1983-januari 1988.
Correspondentie en concept-teksten betreffende een (niet uitgegeven) boek over Shell en de koloniale oorlog in Indonesië, de Tweede Wereldoorlog en zuidelijk Afrika. 1989-1991. 1 map, 1 pak
Correspondentie. Juni 1989-juli 1990.
Concept-teksten. 1989-1990.(pak)
Correspondentie, krantenknipsels en andere stukken betreffende de acties tegen de rol van Shell in Nigeria. 1995-2000. 2 mappen
Januari 1995-juli 1996.
November 1996-oktober 2000.
Correspondentie en andere stukken betreffende de betrokkenheid van Kairos(-medewerkers) bij publicaties en onderzoek inzake Zuid-Afrika; deels thematisch, deels chronologisch geordend. 1983-2000. 7 mappen
De onderwijspublicatie O nag, kom gou, blij weg! met Zuid-Afrikaanse poëzie, in samenwerking met de Hervormde Stichting Jeugd en Jongerenwerk. December 1983-december 1989.
Diverse publicaties. 1989-1990.
Diverse publicaties en onderzoeken. 1991-1993.
Het proefschrift 'Beyond our wildest dreams': The United Democratic Front and the transformation of South Africa' van Ineke van Kessel. Mei 1989-juli 1995.
Het onderzoek Land issues and challenges to the church (mei 1994) door Mirjam van Donk. Februari 1993-oktober 1994.
Diverse publicaties en onderzoeken. 1994-1997.
Diverse publicaties en onderzoeken. 1998-2000.
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende de Commissie Archieven Nederland - Zuid-Afrika in samenwerking met het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA) en anderen vanaf 1998. 1992-2002. 3 mappen
Algemeen, inclusief de voorgeschiedenis. Juli 1992-maart 1999.
Algemeen, inclusief de publicatie Het stormt in mijn hart: selectieve bibliografische notitie Nederland - Zuid-Afrika door Kairos-medewerker Erik van den Bergh (mei 2000). April 1999-januari 2001.
Algemeen. Februari 2001-februari 2002.
Correspondentie, krantenknipsels en andere stukken betreffende (de acties tegen) de relaties tussen de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en de Potchefstroom Universiteit in Zuid-Afrika. 1971-1999. 4 mappen
September 1971-november 1974.
Mei 1975-januari 1983.
Januari 1984-december 1987.
Januari 1988-november 1999.
Correspondentie en andere stukken betreffende de positie van de Rijksuniversiteit Groningen ten opzichte van van Zuid-Afrika. 1975-1993. 2 mappen
Algemeen. Januari 1975-september 1993.
De discussie over de aanstelling van dr. W. Balke aan de Theologische Faculteit van de RU Groningen vanwege zijn opvattingen ten aanzien van Zuid-Afrika. Juni 1989-januari 1990.
Stukken betreffende de relaties van de Theologische Universiteit (voorheen Hogeschool) Kampen met Zuid-Afrika, met name nummers van het bulletin van het Zuid-Afrika-komitee THUK. September 1976-januari 1995. 1 map
Correspondentie betreffende de inventarisatie door de Wetenschapswinkel VU van de contacten tussen Nederlandse universiteiten en Zuid-Afrika. Oktober 1983-februari 1984. 1 map
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende het Govan Mbeki Fonds van de Universiteit van Amsterdam. 1984-1993. 2 mappen
Januari 1984-december 1988.
Januari 1989-maart 1993.
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende het Reference Centre on Education and Religion in South Africa (RECSA) - voorheen PASA RC - van de Vrije Universiteit in Amsterdam. 1986-1993. 2 mappen
November 1986-februari 1989.
Maart 1989-maart 1993.
Correspondentie en andere stukken betreffende Zuid-Afrika gerelateerde activiteiten aan de Universiteit Utrecht en met name het Expertisecentrum Zuidelijk Afrika (EZA) van de UU vanaf 1999. Juli 1985-mei 2002. 1 map
Correspondentie, krantenknipsels en andere stukken betreffende de contacten van andere universiteiten en de onderwijs-relaties met Zuid-Afrika algemeen en de discussie over de wetenschappelijke boycot van Zuid-Afrika; chronologisch geordend. 1973-2002. 6 mappen
Oktober-december 1973.(actie tegen de Zuid-Afrikaanse docent Spies aan de Universiteit Leuven, België).
Mei 1979-augustus 1986.
Januari 1987-November 1992.(o.a. betreffende het Project Onderwijs Zuid-Afrika - PROZA - van de Landelijke Studenten Vakbond).
Januari 1993-november 1994.
Januari 1995-december 1998.
Januari 1999-maart 2002.
Rapporten en papers van de Education Policy Unit van de Witwatersrand Universiteit en de Universiteit van Natal en het Research on Education in South Africa (RESA) project Economic Change, Social Conflict and Education in Apartheid South Africa. 1988-1990. 1 pak
Correspondentie, krantenknipsels en andere stukken betreffende de culturele relaties tussen Nederland en Zuid-Afrika, vooral ten aanzien van taal(verwantschap), literatuur en theater; chronologisch geordend. 1979-2002. 8 mappen
Juni 1979-november 1986.
Januari 1987-april 1990.
Februari 1991-juni 1993.
September 1993-december 1994.
Mei 1995-december 1996.
Februari 1997-juni 1998.
September 1998-februari 2000.
April 2000-augustus 2002.
Correspondentie, krantenknipsels en andere stukken betreffende de inventarisatie van de culturele banden tussen Nederland en Zuid-Afrika in de jaren 1994-2000 door Kairos en het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA); thematisch geordend. 1998-2000. 3 mappen
Algemeen, inclusief het boek Inventarisatie culturele banden Nederland - Zuid-Afrika 1994-2000. Januari 1998-november 2000.
Stukken betreffende de bibliotheken, jeugdliteratuur en literaire organisaties. 1999-2000.
Stukken betreffende de uitgevers, universiteiten e.a. 1999-2000.
Correspondentie, verslagen en andere stukken van de Werkgroep Betaald Antwoord, de Nederlandse steungroep voor het anti-racisme programma van de Wereldraad van Kerken waarmee Kairos nauw samenwerkte; deels thematisch, deels chronologisch geordend. 1970-2000. 10 mappen

NB. Zie ook inv.nrs. 250-252 en de annex, inv.nrs. 717-723.

Vergaderstukken en algemene correspondentie van Betaald Antwoord. November 1970-december 1978.
Vergaderstukken en algemene correspondentie van Betaald Antwoord. Januari 1979-juli 1984.
Nummers van 'Betaald Antwoord bericht' en algemene correspondentie. Juni 1983-januari 2000.
Correspondentie van Betaald Antwoord met de Algemene Bank Nederland (ABN) en de AMRO-Bank over hun leningen aan Zuid-Afrika. Juli 1972-juni 1983.
Stukken betreffende de bankenaktie tegen (de leningen aan Zuid-Afrika van) de ABN en AMRO, in samenwerking met de AABN en andere organisaties. November 1973-september 1984.
Krantenknipsels uit de Nederlandse pers over de bankenaktie van Betaald Antwoord. Mei 1975-maart 1983.
Stukken betreffende de stellingname tegen bankleningen aan Zuid-Afrika van de Wereldraad van Kerken en m.n. het Programma ter bestrijding van Racisme (WCC/PCR). Augustus 1974-september 1984.
Stukken betreffende het Nederlandse regeringsbeleid ten aanzien van Nederlandse bedrijven in Zuid-Afrika en een aantal specifieke bedrijven, m.n. AKZO, de Nederlandse Middenstandsbank en Philips. Februari 1974-juni 1979.
Stukken betreffende de aktie van Betaald Antwoord rond het mogelijke verlies van het Nederlanderschap door Nederlanders in Zuid-Afrika. Februari 1977-september 1978.
Stukken betreffende de leningen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aan Zuid-Afrika. December 1977-augustus 1983.
Correspondentie en andere stukken van het Christian Institute Europe, een Europese afdeling van het Christelijk Instituut die enige jaren vanuit Nederland opereerde, met name van CI-staflid Horst Kleinschmidt; geordend op land en/of organisatie. 1975-1979. 7 mappen
Stukken betreffende Amnesty International (met name in West-Duitsland). April 1976-juni 1977.
Stukken betreffende Amnesty International (met name in West-Duitsland). Juli 1977-oktober 1978.
Stukken betreffende West-Duitsland. September 1975-april 1977.
Stukken betreffende Frankrijk. Maart 1976-januari 1978.
Stukken betreffende het Verenigd Koninkrijk (UK). Mei 1976-december 1977.
Stukken betreffende Nederland, België en algemene correspondentie. Juni 1976-augustus 1979.
Stukken betreffende overige landen. 1976-1978.
Correspondentie, verslagen en andere stukken van de Zuid-Afrika Kommissie van de Gerformeerde Kerken in Nederland. 1982-1987. 8 mappen
Januari 1982-december 1983.
Januari-augustus 1984.
September 1984-januari 1985.
Februari-oktober 1985.
November 1985-april 1986.
Mei-augustus 1986.
September-november 1986.
December 1986-mei 1987.
Correspondentie, verslagen en andere stukken betreffende de werkzaamheden van de ecumenische studie- en lobbygroep Ecumenical Research Exchange (ERE) in Rotterdam inzake zuidelijk Afrika; deels thematisch, deels chronologisch geordend. 1971-1986. 9 pakken
De 'Europa-Afrika-Konsultation' (verslag, correspondentie, etc.) van voornamelijk kerkelijke groepen uit Duitsland en Nederland in Driebergen, september 1971. Juli 1970-januari 1972.
Initiatieven van ERE m.b.t. zuidelijk Afrika: "Kernvraag", Israël - Zuid-Afrika, Nederlandse kerken en zuidelijk Afrika, RK Bisschoppenconferentie in Rome, investeringen consultatie, erkenning van Guinee-Bissau, SWAPO bezoek aan Nederland en Initiatiefgroep Zuid-Afrikaanse vluchtelingen. 1973-1977.
Het ERE-rapport over de relaties tussen West-Europa en zuidelijk Afrika - de verantwoordelijkheid van de kerken in de bevrijdingsstrijd, september 1975 (Duitse, Engelse en Franse versie, redactie en ERE Steering Committee vergaderingen in 1974-1975. April 1973-november 1976.
Correspondentie met en stukken van Nederlandse zuidelijk Afrika groepen zoals het Angola Comité, de Werkgroep Kairos, het Komitee Kerken voor Angola, de Aktie Namibië en de Pax Christi Werkgroep Zuidelijk Afrika (CIZZA). 1971-1980.
Correspondentie met en stukken van de Werkgroep Betaald Antwoord. Juni 1973-januari 1977.
Correspondentie met (kerkelijke) groepen en personen in Duitsland. 1975-1976.
De aktie rond blanke (inclusief Nederlandse) emigratie naar zuidelijk Afrika, in samenwerking met de Boycot Outspan Aktie (BOA) in 1975. Januari 1974-december 1976.
De nucleaire collaboratie met Zuid-Afrika, met name de rol van West-Duitsland, Frankrijk en Nederland (het debat over de levering van twee kerncentrales aan Zuid-Afrika in 1976). Oktober 1975-maart 1977.
Evaluatie ERE (1978), rapport Western European churches and Southern Africa (1979) en sluiting ERE begin 1986. Oktober 1978-augustus 1979, april 1986.
Correspondentie, publicaties en andere stukken betreffende de samenwerking van Kairos met lokale Zuid(elijk) Afrika groepen; alfabetisch geordend op plaats. 1972-2003. 10 mappen
A - E. 1972-2000.
Amersfoort (m.n. de Werkgroep Zuid-Afrika van de Raad van Kerken) en Amsterdam. 1979-1992.
Den Haag (m.n. de Werkgroep Zuidelijk Afrika Den Haag). 1981-1998.
Eindhoven (m.n. de Stichting Eindhoven - de Vaal). 1985-2000.
G - M. 1972-1991.
N - R. 1972-2003.
Rotterdam/Rijnmond (m.n. de Werkgroep Rotterdam tegen Apartheid). 1972-1986.
Rotterdam/Rijnmond (m.n. de Werkgroep Rotterdam tegen Apartheid). 1986-1994.
Utrecht en omstreken (m.n. 'Utrecht tegen apartheid/voor een vrij Zuid-Afrika'). 1972-1991.
S - Z. 1972-2002.
Correspondentie, bestuursverslagen en andere stukken betreffende de Vereniging Lagere Overheden Tegen Apartheid (LOTA), vanaf januari 1993 het Gemeentelijk Platform Zuidelijk Afrika (GPZA). 1987-1998. 11 mappen
Oktober 1987-januari 1988.(Map en verslag Gemeentelijk Anti-Apartheid Congres, 31 oktober 1987)
Februari-augustus 1988.
September-oktober 1988.
November 1988-januari 1989.
Maart-juli 1989.
September-december 1989.
Januari-april 1990.
Mei-september 1990.
Oktober 1990-februari 1991.(incl. knipsels over LOTA vanaf oktober 1989).
Maart 1991-december 1992.
Januari 1993-oktober 1998.(GPZA)
Correspondentie en documentatie betreffende het onafhankelijkheidsproces van Namibië en de discussie (in Nederland) over de martelingen in de SWAPO-detentiekampen. 1981-1991. 4 mappen

NB. Zie ook inv.nrs. 355-366.

Oktober 1976-november 1981.
Februari 1983-december 1988.
Januari-november 1989.
December 1989-oktober 1991.
Correspondentie en documentatie betreffende de Zuid-Afrikaanse destabilisering van en agressie tegen (de frontlijnstaten in) zuidelijk Afrika, inclusief een EDICESA-seminar daarover in januari 1989. 1986-1989. 2 mappen
Februari 1986-maart 1988.
September 1988-januari 1989.
Correspondentie, documentatie en andere stukken betreffende (de activiteiten van Kairos m.b.t.) de relaties tussen de Europese Gemeenschap (EG) en zuidelijk Afrika en het EG-hulpprogramma voor de slachtoffers van de apartheid, o.a. in samenwerking met de SANAM Association/Standing Committee of NGOs in Brussel. 1977-1978, 1983-1992. 9 mappen
Augustus 1977-april 1978.
Maart 1983-september 1986.
Oktober 1986-december 1987.
Januari-april 1988.
Mei-juni 1988.
Juli-december 1988.
Januari-december 1989.
Januari-juni 1990.
Juli 1990-november 1992.
Correspondentie, documentatie en andere stukken betreffende (de activiteiten van Kairos m.b.t.) de relaties tussen Oost-Europa en zuidelijk Afrika, vooral in samenwerking met Pax Christi Nederland en AWEPAA. 1980-1993. 6 mappen
Achtergrond-artikelen over de relaties tussen Oost-Europa en zuidelijk Afrika. 1980-1989.
De moeilijke situatie van ANC-studenten in Hongarije. Augustus 1989-september 1991.
Algemeen. November 1989-maart 1991.
Algemeen, m.n. de AWEPAA/AEI-conferentie "Eastern Europe and Southern Africa: Supporting democracy and development" in Praag, juni 1991. Januari-juni 1991.
Algemeen, o.a. de Pax Christi-conferentie "Worlds apart, worlds together" in september 1991. Juni-oktober 1991.
Algemeen. November 1991-februari 1993.
Krantenknipsels, artikelen en documenten betreffende de Zuid-Afrikaanse kerken en kerkelijke organisaties, met name over hun houding ten opzichte van het apartheidssysteem. 1968-1999. 1 doos, 1 pak
De South African Council of Churches (SACC) (1968-1978, 1982-1994) en de Southern African Catholic Bishops Conference (SACBC) (1985-1992). (1 doos)
Het Institute for Contextual Theology en andere kerkelijke organisaties en kerken in Zuid-Afrika. 1968-1999.(1 pak)
Krantenknipsels en artikelen uit de Nederlandse kerkelijke/christelijke pers betreffende Zuid-Afrika. 1968-2001. 3 mappen
1968-1981.
1982-1989.
1990-2001.
Documentatie betreffende de Nederlandse emigratie naar en Nederlandse immigranten in Zuid-Afrika. 1972-1986. 1 map
Documentatie betreffende de Nederlandse kerken en (de kerken in) Mozambique. 1974-1980. 1 map
Verslagen van rechtzaken in Namibië rond de de mishandeling (soms met dodelijke afloop) van PLAN-strijders en SWAPO-sympatisanten door het Zuid-Afrikaanse leger, Koevoet en de politie - verzameld in het kader van de mensenrechtenmissie naar Namibië in 1988 (NB. zie inv.nr. 359). 1979-1988. 2 dozen
Diverse rechtzaken, o.a. van het Human Rights Centre in Namibia. 1979-1988.
De rechtzaken van Uarianga Kakuva e.a. (juni 1983) en Jona Lycinge Hamukwaya (oktober 1983). 1983.
Correspondentie, verslagen, papers en andere stukken betreffende de Zuid-Afrikaanse vrouwenorganisatie Black Sash, met name van de 'Advice Offices' en de jaarlijkse nationale conferenties van 1983-1990. 1979-1995. 3 pakken
Augustus 1979-november 1985.
Januari 1986-augustus 1989.
Januari 1990-mei 1995.
Ruim 300 conferentie papers van de Second Carnegie Inquiry into Poverty and Development in Southern Africa aan de Universiteit van Kaapstad in April 1984, georganiseerd door SALDRU, School of Economics, UCT. April 1984. 4 dozen
Carnegie Conference Papers Nos. 1-60 (missing: 24, 42, 54).
Carnegie Conference Papers Nos. 62-144 (missing: 70, 72, 81, 109, 136).
Carnegie Conference Papers Nos. 145-245 (missing: 153, 182, 202, 211-212, 229, 233, 236, 238).
Carnegie Conference Papers Nos. 246-311 (missing: 249, 270, 282, 291, 298, 303) + Post Conference Series 1-7 + Saldru Policy Papers 1-4.
Report Apartheid profits in Amsterdam: Angloa Americans international tax evasion = Miljardenroof van Anglo: apartheid aan de Prinsengracht van de Aktiegroep "Splijt Apartheid". Juli-oktober 1986. 1 map
Archiefmateriaal afkomstig van Ds. Rein-Jan van der Veen betreffende (zijn betrokkenheid bij) de Werkgroep Betaald Antwoord, de Nederlandse steungroep voor het 'Special Fund' van het Programme to Combat Racism (PCR) van de Wereldraad van Kerken; verkregen via Erica Meijers, die ook een samenvattende beschijving van het archief en de activiteiten van "Betaald Antwoord" leverde. 1955-1995. 7 mappen

NB. Zie voor meer archiefmateriaal betreffende "Betaald Antwoord" de inv.nrs. 250-252 en 624-633.

Correspondentie, verslagen, krantenknipsels en andere stukken betreffende de aktie "Betaald Antwoord". Augustus 1969-juni 1973.
Correspondentie, verslagen, krantenknipsels en andere stukken betreffende de aktie "Betaald Antwoord". Juli 1973-september 1983.
Correspondentie, krantenknipsels en andere stukken betreffende de discussie over investeringen in Zuid-Afrika en de activiteiten van "Betaald Antwoord" - zowel algemeen als t.a.v. specifieke bedrijven als ABN, AMRO, Philips e.a. Mei 1972-december 1973.
Correspondentie, krantenknipsels en andere stukken betreffende de discussie over investeringen in Zuid-Afrika en de activiteiten van "Betaald Antwoord" - zowel algemeen als t.a.v. specifieke bedrijven als ABN, AMRO, Philips e.a. Januari 1974-april 1977.
Stukken betreffende de positie van de (gereformeerde) kerken t.a.v. Nederlandse bedrijven in Zuid-Afrika, m.n. Shell. Augustus 1986-maart 1989.
Beschrijving van het "Betaald Antwoord" archief door Erica Meijers, inclusief een schets van de werkgroep, een chronologie van besluiten inzake het PCR, uitgebreid overzicht van de berichtgeving in de pers en de correspondentie in het archief (62 p.); ook een overzicht van het overige, meer persoonlijke archiefmateriaal van Ds. Rein-Jan van der Veen (zie inv.nr. 723).
Overige stukken, inclusief een aantal preken van Ds. van der Veen en teksten die voor hem als inspiratiebron dienden. 1955-1984.
Verslag PCR-ANC bijeenkomst in Lusaka, Zambia, 4-8 mei 1987. Verslag en foto's: Henk Zomer. Inclusief CD met verslag in PDF-formaat en alle foto's. Mei 1987. 1 map